Al Haft Al Šaríf – Dvere #67

“Do poznania práv bratov a uprednostnenia veriacich a zvýšim vás v správach o miešaní”

3255ef40526136ea7407b74ddfd2f1b8

Al Sádiq, mier s ním, povedal niektorým z jeho spoločníkov: “Izolujte sa od svojej rodiny a zdieľajte to, čo je vaše s vaším veriacim bratom a budete požehnaní. Pretože vskutku poznanie žiari a nie je rozdelené medzi veriacich a tak povedal Allah v Jeho svätej knihe:”

{Riekni: “Kto zakázal šaty ozdobné, než Boh zoslal služobníkom Svojim podobne ako výborné veci pre obživu?” Odpovedz: “Toto je dané na dobu života pozemského tým, ktorí uverili, a bude to pre nich čisté v Deň zmŕtvychvstania.” A takto My činíme zrozumiteľnými znamenia pre ľud vediaci.}
(Svätý Korán, 7:32)

“A tak bolo vyrozprávané od môjho starého otca, Allahovho Posla, Mohammeda, že povedal: ‘Všetko na svete, čo Allah stvoril, je pre veriacich a vydáva to žiaru a nie je to rozdelené a Allahovi nepriatelia v tom nemajú podiel.’”

A Jáqub Al Sarádž vyrozprával: “Zatiaľ čo som sa prechádzal vo svätostánku, zrazu ma prekvapilo volanie, ktoré sa šírilo ponad moju hlavu:

‘Ó, Jáqub! Odovzdaj dobré správy Allahovým uprednostneným, že Allah odpustil všetky hriechy, ktorých sa dopustili okrem práv Mojich veriacich služobníkov, pretože som ho stvoril Mojou rukou a poskytol som mu prístrešie v Mojom duchu. Preto každý, kto ho znepokojí a jeho práva bude brať na ľahkú váhu, nevstúpi do Môjho kráľovstva. A zapíšem ho ku Mne ako jedného z uprednostnených spomedzi Mojich nepriateľov, ktorých Allah preklína. A tak beda im pred tým, aby brali práva ich veriacich bratov na ľahkú váhu. A vskutku veriaci sú zo svetla Mojej moci a z nádhery Mojej hrdosti. Preto im povedz – každý, kto nesúhlasí, Mi tak predložil výzvu a preukázal Mi nepriateľstvo.’”

A niektorí z tých, ktorí poznajú “Arifín” sa opýtali Imáma Al Sádiqa (pmsn), “Ó, Pane, aké právo má veriaci pred Allahom?” (Aké právo má veriaci pred iným veriacim podľa Allaha)

A tak on (Imám Al Sádiq (pmsn)) povedal: “To najextrémnejšie z práv, jedno z nich je, že nevysloví bez jeho dovolenia a nepojedá a nepije bez jeho dovolenia. A každý z nich musí počúvať jeho veriaceho spoločníka poslušnosťou voči Allahovi a Jeho Poslovi.”

Preto povedal, “Ó, Pane, nech som tvojím výkupným, a kto to všetko dokáže?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Každý, kto chce klopať na dvere raja, a kto do nich chce vstúpiť bezpečne a v mieri vedľa Najvyššieho, Najzasvätenejšieho a spoločníka záležitosti, ktorého osobnosť je plná dobra.”

A tak ten, ktorý sa opýtal, povedal, “Keby som o tom bol vedel, cvičil by som sa v sebadiscipline a nebol by som sa ťa na to opýtal…”

Preto Imám Al Sádiq, mier s ním, povedal, “Vskutku prišiel ku mne muž spomedzi tvojich bratov a opýtal sa ma na to, na čo si sa ma opýtal ty a povedal som mu to, čo som povedal tebe. Bol to mladík, no keď odo mňa odchádzal, jeho vlasy boli biele a tiež jeho brada a vravel: ‘Ó, Allah! Až do dnešného dňa sme nevenovali pozornosť právam našich veriacich bratov a vskutku sme jasne zblúdili!’ Preto som sa nad ním zľutoval a požiadal som svojho Pána, aby mu odpoustil.”

A tak muž, ktorý sa opýtal Al Sádiqa, povedal, “Čo sa týka mladíka, zľutoval si sa nad ním, Ó, Pane, ale aký je môj stav?”

Al Sádiq preto povedal, “Ó, človeče, buď dobrý k svojim bratom podľa množstva poznania, ktoré máš o Allahovi a Jeho uprednostnených.”

Muž potom povedal, “Ó, Pane, opakovane ťa žiadam o odpustenie.”

Al Sádiq povedal, “Možno tak učiní Allah.” Vtedy muž vedel, že sa mu dostalo milosti.

A Ahmed, syn Mohammeda, vyrozprával od Mohammeda, syna Šalamúna, od Abi Alího Mohammeda, syna Mahrána, ktorý povedal:

“Opýtal som sa môjho Pána, Mohammeda Al Báqira, a povedal: ‘Povedz mi o veriacom spomedzi tvojich šia; ak dokončí poznanie, dopustí sa niekedy cudzoložstva?’

Odpovedal, ‘Nie.’

Povedal som, ‘Dopustí sa niekedy krádeže?’

Odpovedal, ‘Nie.’

Povedal som, ‘Dopustí sa homosexuálneho správania?’

On nato, ‘Nie.’

Opýtal som sa, ‘A dopustí sa hriechu?’

Odpovedal, ‘Áno, pretože ak spácha hriech, nič z toho sa k nemu nevráti.’

A tak sa pýtajúci opýtal, ‘Subhanallah, a ako je to možné?’

Povedal, ‘Vskutku veriaci je miešaninou národov, preto sa nič z jeho hriechu k nemu nevráti.’

A tak muž povedal, ‘Pane, objasni to pre mňa, Ó, syn dcéry Allahovho Proroka. Národy a miešanina boli predo mnou zatajené.’

Al Báqir povedal, ‘Beda ti, a či si nepočul slová Allaha v Jeho drahej knihe?:’

{tí, ktorí ťažkých hriechov a nepravostí sa vystríhali a iba drobných prehreškov sa dopúšťali. A Pán tvoj veru rozsiahlým odpustením vládne a poznal vás dobre už vtedy, keď stvoril vás zo zeme a keď ste boli zárodky v lonách matiek svojich. Nepovažujte sa teda za očistených! A On najlepšie pozná tých, ktorí sú bohabojní.}
(Svätý Korán, 53:32)

Muž spomedzi spoločníkov Al Báqira, ktorého meno bolo Ibrahím, bol v jeho spoločnosti a povedal, ‘Pane, buď nám na osoh, ako ťa požiadal Mohammed ibn Mahrán, nech nás Allah učiní tvojím výkupným. Čo sú to ¨drobné prehrešky¨?’

Al Báqir povedal, ‘Nevieš, Ó, Ibrahím, čo sú to drobné prehrešky?’

Odpovedal, ‘Nie, Ó, Pane.

On, mier s ním, povedal: ‘Je to niečo, čo nebolo vo veriacom zo zmiešaniny Naskh neveriaceho a jeho myšlienok v tieňoch a duchoch.’

Ibrahím povedal: ‘Ó, Pane, vysvetli mi to, pretože to bolo predo mnou ukryté.’

Preto povedal, ‘Ó, Ibrahím, je v tvojej hrudi pomiešané niečo iné než to?’

Ibrahím povedal, ‘Áno.’

Al Báqir nato, ‘A čo je to?’

On odpovedal, ‘Povedz mi, znečistia sa tvoji šia nejakou nečistotou?’

On povedal, ‘Ó, Ibrahím, vskutku veriaci, ktorý pozná, sa neznečistí ničím spomedzi zlých skutkov.’

Ibrahím bol šokovaný a povedal, ‘Subhanallah.’

Al Báqir povedal, ‘Viem, prečo si v údive. Pýtaj sa, Ó, Ibrahím, a ja ťa poinformujem a ty pochopíš.’

Ibrahím nato, ‘Ó, Pane, som v údive z toho, čo si povedal a čo poviem, keď vidíme tvojich šia a tých, čo ťa oddane milujú, čo pijú alkohol a páchajú veľké hriechy a modlitbu a pôst a dávanie almužny a Hadž a dvere k bohabojnosti berú na ľahkú váhu a tý, Ó, Pane, tvrdíš, že žiaden hriech ich nedostihne?’

Imám Al Báqir povedal, ‘Beda ti, Ó, Ibrahím. A či nie je to, čo som spomenul a iné, než čo som spomenul, postačujúce, aby človek v tvojej pozícii sa tomu vyhol a plnil svoje modlitby načas a dával patričnú almužnu a dal si záležať na konaní dobrých skutkov, zatiaľ čo je takému konaniu naklonený.’

Ibrahím povedal, ‘Kto to je a ako to je, Ó, Pane?’

Odpovedal, ‘Ó, Ibrahím, natiahol si svoju reč a informoval som ťa tým, čo som povedal, tak aká je viera tých?’

Ibrahím povedal, ‘Pane, jeden z tvojich milovníkov a šia na základe toho, čo si opísal, ak by im bolo dané všetko zlato a striebro od východu až na západ, aby ťa prestali milovať a zišli z tvojej Wilaya, nikdy by to neurobili. Dokonca ani ak by na ich krk mala dopadnúť čepeľ meča. Na druhej strane Nasibi, ktorý nasleduje tvojho nepriateľa, na základe toho, čo si opísal z dobrých skutkov, ak by im bola daná celá zem zlata a striebra, aby opustili Wilaya tyranov, zotrvali by na nej, aj keby mala na ich krky dopadnúť čepeľ meča.’

Al Báqir sa usmial.d88ab301e91eeb55d38b1706bfd97c77

Potom povedal, ‘Ó, Ibrahím, odtiaľ bola únavná (Nasibi) práca zničená, vstupujúc do žeravého ohňa a odtiaľ Allah povedal:’

{A My posúdime skutky, ktoré konali, a učiníme z nich prach rozptýlený}
(Svätý Korán, 25:23) ‘Beda ti, a či nevieš, Ó, Ibrahím, že dôvod je v tom?’

Ibrahím povedal, ‘Nie, Ó, syn dcéry Allahovho Proroka. Vysvetli mi to, prosím, pretože inak budem bdieť celú noc bez toho, aby som poznal dôvod.’

Al Báqir povedal, ‘Ó, Ibrahím, vskutku Allah zostáva starovekým Zasvätencom, ktorý stvoril veci z ničoho. Preto každý, kto tvrdí, že Allah stvoril veci z niečoho, sa stal neveriacim. Bolo to zo sladkej zeme. Potom v nej dal vytrysknúť priezračnej tečúcej vode a na základe toho prezentoval Wilayat nás, Ahlul Bayt, ktorá ju prijala. Potom dal, aby na nej tiekla voda po sedem dní, až kým ju neposkladal a nevytvaroval, potom z nej dal vyschnúť vode a z čistoty hliny vzal jej časť. Stvoril z nej hlinu Imámov. Tá hlina bola potom premytá a stvoril z nej našich šia a tých, čo nás milujú. Ak by bola tvoja hlina ponechaná len tak, Ó, Ibrahím, my a vy by sme boli rovnakí.’

A tak Ibrahím povedal, ‘Ó, Pane, čo urobil s našou hlinou?’

Al Báqir povedal, ‘Poviem ti to. Vskutku Allah stvoril Zem, ktorá sa stala zlou a skazenou a dal na nej vytrysknúť slanej stojatej vode a predložil jej Wilaya nás, Ahlul Bayt, no ona ju odmietla. Preto tú vodu nechal tiecť po sedem dní, až kým ju nezložil a nevytvaroval. Potom voda vyschla. Allah vzal z tej hliny a stvoril tyranov a Imámov neviery. Potom ju zmiešal s vašou hlinou, Ó, Ibrahím, a ak by vašu hlinu ponechal nezmiešanú s ich hlinou, nikdy by neniesli dve svedectvá ani by sa nemodlili, ani by sa nepôstili, ani by nedávali almužnu, ani by sa nevydávali na púť. A neboli by dali to, čo im bolo zverené a neboli by vyzerali ako vy a pre veriaceho nie je nič väčšie, než keď vidí, že jeho nepriateľ má jeho podobu.’

Ibrahím povedal, ‘Ó, Pane, čo Allah urobil s tou hlinou?’ Al Báqir povedal, ‘Zmiešal ich a skombinoval.’ Ibrahím povedal, ‘S čím ich zmiešal?’

Al Báqir povedal, ‘S prvou čistou vodou a s druhou slanou vodou. Potom ich vytvaroval do tvaru adamitov. Potom z nich vzal zahrsť a povedal, ¨Títo do raja a nestarám sa.¨

Znova vzal zahrsť a povedal, ¨Títo do pekla a nestarám sa.¨

Následne medzi nimi zamiešal a dal z Naskh veriaceho a jeho hliny na Naskh neveriaceho a jeho hlinu. Preto ktokoľvek z našich šia, kto sa dopustí cudzoložstva alebo homosexuality, alebo zrady, alebo zanechania modlitieb, alebo zanechania pôstu, alebo zanechania púte, alebo upustenia od džihádu, alebo cnostných skutkov, to všetko pochádza z Naskh neveriaceho, ktorý bol s tým zmiešaný. A každý Nasibi, ktorý sa modlí alebo sa pôsti, alebo sa vydáva na púť, alebo vykonáva džihád, alebo koná cnostné skutky, to všetko je z Naskh veriaceho. A cudzoložstvo a homosexualita a pitie alkoholu a páchanie hriechov a zlých skutkov, to všetko je z Naskh tých, čo sú Nasibi. Preto ak sú skutky predložené pred Allaha, On povie:

¨Oznamovateľ to vie a Jeho predchádzajúci Súd.¨

A povie:

¨Ja som Oboznámený a Múdry a Ja som Spravodlivý. Nekonám nespravodlivosť. Som Férový a neutláčam, preto vráťte tieto práce k ich prvkom.¨

Preto sa práce vrátia k ich zlému prvku a budú sa ho držať, akoby boli z neho a dobré práce sa vrátia k ich drahokamu, čo dobré nepoškvrnené skutky sú z Naskh veriaceho a jeho hliny a čistého prvku, ak bol z toho.’

Potom Al Báqir recitoval:

{“Božechráň vziať niekoho iného než toho, u koho sme našli svoj majetok, veď by sme boli nespravodliví!”}
(Svätý Korán, 12:79) ‘Ó, Ibrahím, pri Bohu, to je výklad verša v Batin (skrytom) z nášho poznania.’

Potom Al Báqir povedal, ‘Ó, Ibrahím, povedz mi o Slnku, keď vychádza. Sú ľúče jeho disku na zemi jasne viditeľné alebo sú vnútri toho?’

Ibrahím povedal, ‘Ó, Pane, pokiaľ ide o stav jeho východu, je to vidieť. Čo sa týka stavu, keď zapadá, sú spojené.’

Al Báqir povedal, ‘A či nie sú všetky lúče spojené so Slnkom, keď ho nevidieť?’

Ibrahím povedal, ‘Áno, vracajú sa k nemu.’

Al Báqir povedal, ‘Rovnako tak sa všetko vracia k svojmu druhu a Naskh a pôvodu a prvku. Preto ak by bol Súdny deň, všetky tieto skutky budú predvedené pred Allaha a On vytrhne z veriaceho jeho bremená a hriechy a vráti ich tomu, ktorý je Nasibi a zlo jeho hliny, keď je zmiešaná s hlinou veriaceho. A Nasibi dostane bremená hriechov, ak váhy a hriechy sú z Naskh toho, ktorý je Nasibi a jeho drahokamu a prvku. A Allah prikáže a hlina veriaceho bude vytrhnutá z toho, ktorý je Nasibi, s jeho modlitbami a zbožnými skutkami a vráti ich veriacemu, ak tieto skutky boli z drahokamu a prvku veriaceho. Vidíš, Ó, Ibrahím, vôbec nejakú nespravodlivosť, nepriateľstvo, útlak a lži?’

Povedal som, ‘Božechráň, vskutku Allah pozná Jeho služobníkov a ich skutky a poznanie a Naskh a drahokamy. Ó, Pane, odohráva sa rozhodujúci súd v Deň odplaty?’

Al Báqir povedal, ‘Ó, Ibrahím, vskutku z tohto súdu je rozhodujúci súd a spravodlivý rozsudok a pri tom, ktorý rozštiepil semeno… Nepovedal som ti nič iné než pravdu a Jeho sa nik nepýta, čo koná, no ich sa budú pýtať. A tvoj Pán nekoná nikomu zlo a Allah nie je k služobníkom nespravodlivý. Vskutku pravda je s tvojím Pánom, preto nebuď z tých, ktorí pochybujú.’

Ibrahím povedal, ‘Môj Pane, uveril som v tvoje tajomstvá a v to, čo si otvorene prehlásil a tvoje zrejmé a skryté, potom v tvoje ukryté tajomstvá a tvoje očividné a tajné, potom v tvoje zatajené záhady.’

Povedal, ‘Pri Bohu, Ó, Pane! Som v údive nad tým, čo som sa dopočul o jednom z vás, Ó, Pane.’

On, mier s ním, povedal, ‘Nad čím si to v údive?’

Povedal, ‘Ó, syn dcéry Allahovho Proroka, môj údiv sa týka Allaha a Jeho múdrosti a poznania a spravodlivosti. Vezme dobré skutky od toho, ktorý je Nasibi, ktorý je tvojím nepriateľom, a vráti ich tvojim šia a vezme hriechy šítov a vráti ich tvojim nepriateľom.’

Al Báqir povedal, ‘Ba, pri Bohu, ktorý rozštiepil semeno a stvoril život a stvoril raj a rozdelil nebo a zem. Ó, Ibrahím, nepovedal som ti nič iné než to, čo je vo svätom Koráne.’

Povedal som, ‘Pane, konkrétne toto je v Koráne?’

Povedal, ‘Áno, Ó, Ibrahím, konkrétne to je v Koráne. Chcel by si, aby som ti to odrecitval?’

Povedal som, ‘Áno, pri Bohu, Ó, syn dcéry Allahovho Proroka.’

{Tí, ktorí neuverili, vravia tým, ktorí uverili: “Poďte po ceste našej a my ponesieme tak vaše hriechy!” Avšak neprevezmú nič z hriechov ich, pretože sú to klamári. Ale ponesú veru bremená svoje vlastné a ďaľšie bremená so svojimi bremenami a budú im kladené otázky v Deň zmŕtvychvstania o tom, čo lživo si vymýšľali.}
(Svätý Korán, 29:12-13)

‘To znamená, Ó, Ibrahím, že ponesú bremená svoje spolu s bremenami veriacich, ak boli hriechy/bremená z ich Naskh a čŕt a drahokamu. Mám ti ešte pridať, Ó, Ibraím?’

Povedal som, ‘Áno, Ó, Pane.’

On nato, ‘V Súdny deň budú niesť ich hriechy v plnej miere spolu s hriechmi tých, ktorí konali zlo bez toho, aby o tom vedeli. Ó, Ibrahím, a či vieš, čo Allah povedal o tých, ktorí nás milujú a o našich šia?’

Ibrahím povedal, ‘Nie, Ó, Pane.’

Al Báqir povedal, ‘Prečítaj tento verš: To sú tí, čo uverili…

{A takým Boh zlé skutky ich za dobré vymení, veď Boh Odpúšťajúci je a Zľutovný.}
(Svätý Korán, 25:70)

‘On swt vymení hriechy našich šítov za dobré skutky v Deň súdny. Vskutku ti prisahám, Ó, Ibrahím, pri tvári Allaha a Jeho Vznešenosti, toto je z Jeho spravodlivosti a férovosti v Jeho stvorení a niet zmeny v Jeho rozsudku a rozhodnutí. Chcel by si, Ó, Ibrahím, aby som ti prečítal to, čo bolo spomenuté v súvislosti so zmesou a dvomi druhmi hliny a v súvislosti s dobrou a zlou Zemou?’

Ibrahím povedal, ‘Áno, veľmi by som to chcel.’

{tí, ktorí ťažkých hriechov a nepravostí sa vyvarovali a iba drobných prehreškov sa dopúšťali. A Pán tvoj veru rozsiahlym odpustením vládne a poznal vás dobre už vtedy, keď vytvoril vás zo zeme a keď ste boli zárodkami v lonách matiek svojich. Nepovažujte teda seba za očistených! A On najlepšie pozná tých, ktorí sú bohabojní.}
(Svätý Korán, 53:32)

‘Vraví, že nik by nemal používať ako dôkaz svoj pôst alebo modlitby, alebo púť, alebo džihád, pretože vskutku Allah je bohatý a vôbec to všetko nepotrebuje a On najlepšie pozná Jeho služobníkov, bohabojných a hriešnych. A nik nevyhrá so svojim veľkým množstvom modlitieb a pôstov, ak nepozná Allaha a Jeho uprednostnených a Jeho nepriateľov a Jeho dôkaz medzi ním a jeho Pánom. Mám ti pridať, Ó, Ibrahím?’

Povedal, ‘Áno, Ó, Pane.’

Al Báqir povedal, ‘Prečítaj si tento verš:’

{“a ako vás stvoril prvýkrát, tak sa k Nemu i vrátite.” Jednu skupinu On správnou cestou vedie, zatiaľ čo druhú odsúdil k blúdeniu, takže si vzali miesto Boha za priateľov satanov, a pritom si myslia, že po správnej ceste sú vedení.}
(Svätý Korán, 7:29-30)

‘Allah swt vraví, že tak, ako vás vzal z čistej dobrej zeme a zo zlej zeme, tak sa vrátite k vašim klenotám a počiatkom. Preto každý, kto je z čistej hliny, sa vráti k tomu, z čoho bol stvorený. A Allahove slová {takže si vzali miesto Boha za priateľov satanov} znamenajú, že sa domnievajú kvôli ich veľkému množstvu modlitieb a milodarov a pútí a iných skutkov, že sú vedení. A buď si istý, Ó, syn Izáka, že každý, kto zavádza našimi hadísmi a uzurpuje práva nás, Imámov, Bohom uprednostnených, nič z Jeho poznania pred nami nie je ukryté, či už na zemi, alebo na nebesiach. My sme rukou Allaha a Jeho čata a my sme tvár Allaha a Jeho oko a všade, kam sa veriaci pozrie, vidí nás. Ak chceme my, chce aj On a nehovor o tom nikomu okrem tvojich ľudí.

A všetka chvála patrí Allahovi, ktorý si nás vyvolil z hliny svetla Jeho schopnosti a dal nám tajomstvo poznania Jeho vôle a prikázal nám, aby sme našim šítom dali spoznať pravdu o realite poznania toho, čo nám zveril. A prikázal, aby sme duše našich šítov zbavili bolesti trestu prostredníctvom Jeho Wilayat, a aby sme im dali dokončiť vo viere vedenia volaním k domu mieru a jeho dobru okrem Najmilostivejšieho, Najmilosrdnejšieho v Jeho rajoch. A preto ponárame ich duše do čistej uspokojivej fontány skrze Jeho milosť. Požehnania na tých, ktorí vedia a chápu. V nich má Allah Jeho úprimné úmysly.

A nech Allah zošle Jeho mier a požehnania na nášho Pána, Mohammeda, sprievodcu k pravde skrze jeho posolstvo, ktorého Allah stvoril pred samotným počiatkom a špecializoval ho objasnením čistej pravdy a na jeho nepoškvrnenú požehnanú rodinu a potomstvo a semeno po všetkých ich líniach.’”

“A všetka chvála patrí Allahovi. Tajná kniha pod názvom “Daný Haft” z preferencií nášho Pána, Imáma Džáfara Al Sádiqa, mier s ním. Kniha sa volá “Al Haft Al Šaríf,” pretože sú to správy o počiatku stvorenia a jeho pôvode a o jeho konci a ako to On podrobne popísal a preniesol duše zo stavu do stavu za účelom vedenia a koniec a mier je koniec.”

Preklad z arabčiny do angličtiny zavŕšil Aba Sádiq Abdulláh Hašem (požehnania a mier s ním) 16. marca 2013. Preklad z angličtiny do slovenčiny z milosti Božej dokončil dňa 4. januára 2017 Juraj Kula.

9fe61414b53a6649bbaf21ead46739ff

Al Haft Al Šaríf – Dvere #67

Al Haft Al Šaríf – Dvere #66

“Do poznania toho, čo prišlo v súvislosti s tieňmi a duchmi”

viera islám boh pravda čierne zástavy al haft al šaríf 66

Imám Al Sádiq povedal, “Vskutku Allah si vybral spomedzi duchov v tieňoch, potom dal, aby obývali telá. Keď sa náš Qaim objaví, zdedí brata, ktorého mu Allah ustanovil za partnera v tieňoch a nezdedí brata z fyzického/telesného pôrodu. Poznaj ho podľa toho a každý, kto pozná, voči tomu nie je potrebný ďaľší dôkaz.”

A od Mohammeda, syna Alího, ktorý povedal, “Ak sa kruh roztočí, točí sa na národ za národom a na storočie po storočí, až kým veriaci neukončia/nie sú dokončení tak, ako keď je dokončené čisté zlato.”

A od Mohammeda, syna Sinána, ktorý povedal, “Niet vtáka, ktorý lieta, a ktorý by nemal matku a otca a strýka.”

A tak sa otec Hassána otočil smerom k tesárovi, ktorý pracoval na jeho dome a povedal, “Ten tesár bol v prvom kole kohút a dnes je tesárom.”

A od syna Sinána, od Mufaddala, ktorý povedal, “Opýtal som sa môjho pána, Imáma Al Sádiqa a povedal, ‘Povedz mi, Ó, Pane, o slovách anjelov, ktorých Allah inšpiroval podľa Jeho slov:’

{Hľa, Pán tvoj k anjelom prehovoril: “Umiestním na zemi miestodržiteľa!” I povedali: “Chceš tam ustanoviť niekoho, kto pohoršenie na nej bude šíriť a krv na nej bude prelievať, zatiaľ čo my Ti na slávu voláme a svätosť Tvoju prehlasujeme?” Riekol: “Ja veru poznám to, čo vy nepoznáte!”}
(Svätý Korán, 2:30)

Imám Al Sádiq povedal, ‘A či nevieš, že adamiti na zemi korumpujú?’

Mufaddal povedal, ‘Ó, Pane, s poznaním alebo bez poznania?’

Imám Al Sádiq odpovedal, ‘Skôr s poznaním, Ó, Mufaddal.’

Mufaddal povedal, ‘Ó, Pane, odkiaľ to vedel a existoval Adam pred Adamom, naším otcom?’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Pred Adamom bol Adam a Adam a Adam,’ až napočítal sedem Adamov.’

Mufaddal povedal, ‘Ó, Pane, sedem?’ Imám Al Sádiq povedal, ‘Áno, Ó, Mufaddal, a tiež tisíc Adamov,’ Mufaddal nato, ‘Ó, Pane, kde si bol v tom čase?’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Ó, Mufaddal, boli sme pri tróne Najmilostivejšieho a tak sme Ho velebili, potom anjeli velebili podľa nášho velebenia. A oslavovali sme Ho, a tak Ho anjeli oslavovali podľa nášho oslavovania. Uctievali sme Ho a anjeli uctievali podľa nášho uctievania. Ak bola vôľa Allaha stvoriť ďaľšie stvorenie, zniesli sme sa nadol k danému stvoreniu, učili sme ich a cvičili a ak si Allah praje pre dané stvorenie určitú záležitosť, pozdvihne nás k Nemu a vykoná, ako uzná za vhodné.’”

A od Mohammeda, syna Sinána, od Mufaddala, od Imáma Al Sádiqa, mier s ním, ktorý povedal, “Imám Al Sádiq povedal, ‘Tí dvaja, ktorí sa obrátili chrbtom k ich prísahe, vezú sa v podobe dvoch hien, až prídu do Al Badiya (púštna oblasť v Sírii). Prejdú mestské múry a zatiaľ, čo tam budú krúžiť, výjde oproti nim lev a oboch ich zabije.

Potom sa budú viezť/inkarnujú do Bani Qizaza a potom voči ním vystúpi muž z Bani Qizaza a oboch ich zabije. Potom inkarnujú do Maskh divočiny, hadov a škorpiónov a chrobákov, preto z nich rozdrvenie v každom Maskh, nezožratí od vtákov a šeliem.’”

A od Imáma Al Sádiqa, ktorý vraví, “Aidsi a Hafsa umiestnení do Maskh a zarezaní?”

Ja nato, “Ó, Pane, a čo je to zarezanie? Pretože Allah to umiestnil ako žiarlivosť od Allaha a od Jeho Proroka, pretože žiadna z hien ich nedokáže chytiť.”

A od Džáfara bolo vyrozprávané, že prikázal, aby bol zarezaný vôl, preto povedal, “Čo sa týka vola, je to Qarín v Maskh v jeho čase.” Niektorí spomedzi tých s ním sa ho na to opýtali, a tak povedal, “Vskutku ak by bola z neho stiahnutá koža, medi kožou a mäsom by ste našli vreteno. Na ňom je jeho drôt.”

A od nášho Pána, Princa Veriacich, Alího, bolo vyrozprávané, že zatiaľ čo sedel, prešli okolo neho niektorí z jeho spoločníkov, a tak Imám Ali povedal, “Vskutku tamto je ťava v niektorých údoliach Jemenu.” Preto sa niektorí z Ansárov (nasledovateľov) zasmiali.

Vysmievate sa snáď z hadísu Allahovho Proroka? Pokiaľ ide o jedného z vás, jeho duša inkarnuje do somára. Potom sa vezie do toho včera,” a Imám ukázal smerom na niektorých z jeho priateľov.

A od Imáma Al Sádiqa, ktorý povedal, že jedného dňa prešiel okolo slepého muža, ktorý sedel, a tak sa pri ňom pristavil. Potom Imám Sádiq povedal slepému mužovi, “Ó, Sabúr (kráľ Sassanidskej ríše). Vskutku bol si tvrdohlavým tyranom.”

Slepec preto prudko vstal zo stoličky a povedal, “Ó, Pane!” zatiaľ čo krúžil a volal ho.

A Imám Al Sádiq pokračoval ďalej k cieľu jeho cesty, a tak mu niektorí z jeho spoločníkov povedali, “Kto bol ten sediaci slepec, Ó, syn dcéry Allahovho Proroka?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Ten muž bol kráľom spomedzi perzských kráľov, ktorý vešal ľudí, až kým sa ich krky neoddelili. A tak zomrel a Allah ho umiestnil do dvadsať druhov Maskh, potom ho mučil tým najhorším z toho, čo môže byť v ohni.”

A od Mufaddala, ktorý povedal, “Opýtal som sa Imáma Al Sádiqa na Zmŕtvychvstanie.”

Imám Al Sádiq povedal, “A či si nepočul slová Allaha v Jeho štedrej knihe:”

{A načúvaj dňu, kedy hlásateľ zavolá z miesta blízkeho; v ten deň, keď naozaj začujú krik, to bude Deň vzkriesenia. My veru život i smrť dávame a u Nás je cieľ konečný. V deň, keď sa zem rozpoltí, vyvrhne ich rýchlo a bude pre nás toto zhromaždenie činom ľahkým}
(Svätý Korán, 50:41-44)

A tak Al Sádiq povedal, “Náš otec, Ali ibn Abi Tálib, výjde von a zvolá mocným hlasom ‘Allahu Akbar (Boh je Väčší).’ Odpovie mu všetko, čo je na súši a na mori. Potom ich všetkých Allah privedie k životu. Potom pristúpi Ali k ľuďom a veriaceho označí veriacim medzi jeho oči a neveriaceho označí neveriacim medzi jeho oči a to je význam slov Allaha:”

{So sklopenými zrakmi vystúpia z hrobov svojich ako kobylky rozptýlené, krky k zvolávateľovi natiahnuté!}
(Svätý Korán, 54:7-8)

“Až kým sa muž nestretne s veriacim, preto vraví, ‘Ó, Veriaci, odkiaľ si to prišiel?’ a pozná ho podľa značky. Podobne stretne neveriaceho a vraví, ‘Ó, neveriaci, odkiaľ si to prišiel?’ a pozná ho podľa značky a to sú slová Allaha:”

{Až dopadne na nich slovo rozhodné, dáme vystúpiť zo zeme zvieraťu, ktoré prehovorí k nim a riekne: “Ľudia veru o našich znameniach neboli presvedčení!” V deň, keď z národa každého zhromaždíme húf z tých, ktorí naše znamenia za lož prehlásili, budú na skupiny rozdelení, a až sa dostavia, Pán ich osloví: “Za lož ste prehlásili Moje znamenia bez toho, aby ste boli schopní obsiahnuť ich vo svojom vedení alebo aké bolo vaše počínanie?”}
(Svätý Korán, 27:82-84)

A od Abd Al Samáda, od Abu Hákima, ktorý povedal, “Opýtal som sa Imáma Mohammeda Al Báqira na slová Allaha:

{A ktorí zbožné skutky konali a pritom veriaci boli}
(Svätý Korán, 20:112)

A tak Imám Al Báqir následne povedal,

{Ktokoľvek dobré skutky koná a je pri tom veriaci, tomu úsilie jeho veru nebude uprené a dozaista mu to k dobru pripíšeme}
(Svätý Korán, 21:94)

Imám Al Sádiq potom povedal, “A to je zmieňovanie sa o hodine. A či nevidíte, že Allah vraví v Jeho knihe:”

{Tí, ktorí v ňu neveria, sa ju snažia urýchliť, zatiaľ čo tí, ktorí veria, sa jej obávajú a vedia, že ona je skutočnosťou. A či nie sú tí, ktorí o Hodine pochybujú, v ďalekom blúdení?}
(Svätý Korán, 42:18)

A od Mufaddala ibn Omara, ktorý vyrozprával, že Imám Al Sádiq povedal: “Vskutku, keď Allah prvýkrát stvoril veriacich, stvoril ich duchov pred tým, než ich stvoril tiene. A tak sa Allah oslavoval a velebil a duchovia boli toho dňa takí, čo nevidieť. A dôkaz toho je ozvena, ktorú Allah stvoril vo svete. Ak človek rozpráva alebo kričí, podobnosť jeho hlasu odpovedá.

A to je v pozícii bez pozície a Allah to učinil dôkazom duchov. A vskutku duchovia zvykli odpovedať Allahovi s tým, čo povedal. A žiadny život v ňom neinkarnoval zmiešaný, ale skôr jednoduchý život nažive, ako keď ozvena odpovedá osobe s tým, čo vraví a niet v tom života.

Potom Allah stvoril tiene, preto sa oslavoval a velebil, a tak odpovedali duchovia a potom tiene.

Duchovia odpovedali a dôkaz je v tom, že duchov nevidíte v zrkadle. Ak by ste prehovorili, je to akoby prehovorili s duchmi v nich, a tak tiene odpovedali duchom/dušiam. A vskutku volali sa duchovia, pretože boli v pokoji, poznajúc Allaha a iná tvár je, že duchovia išli k Bohu.

Duchovia potom povedali, ‘Ó, Pane, ako si nás stvoril a ako si nás počal, aby sme poznali naše počiatky a stvorenia a Tvoje stvorenie.’ Preto im povedal, ‘Zo Mňa začali duchovia, potom tiene, potom vy,’ to znamená duchovia.

A tak povedali, ‘Ó, Pane, naučil si nás, ako si nás stvoril, preto nás nauč, v čom máme rásť a v čom máme zomrieť.’ Preto im Boh povedal, ‘Budete rásť v Mojej poslušnosti. Potom neuposlúchnete bez akejkoľvek záruky/dôvery. Avšak v neposlušnosti by ste nikdy nezomreli. Potom som vás tým zahalil. Stvoril som telá, ktoré vás zahaľujú jeden pred druhým a pozývam vás k Sebe tým, čím som sa pred vami zahalil. Preto Ma uctievate a mojich závojov je mnoho. A keď som si vybral závoj, on sa odo Mňa neoddelí a Ja sa neoddelím od neho. Preto každý spomedzi vás, kto ma týmto uctieva, je skutočný veriaci.

A každý, kto Ma uctieva všetkými Mojimi závojmi, je neveriaci. To preto, lebo Mojich závojov je mnoho a všetkým poskytujem prístrešie. To znamená, že som poskytol prístrešie iným, než som Ja. A to všetko je súženie potomstvu diabla, pretože Ma nepoznajú a neuctievajú Ma pravdou poznania. Preto každého, kto Ma uctieva s vierou a istotou, toho odmením závojom, od ktorého sa neoddelím, a ktorý neoddelím od Seba.

A kvôli tomu som si to ustanovil za povinnosť a nechcel som, aby ma tým uctieval diabol a jeho synovia. A že Ma budete uctievať vy, pretože to je pravda viery.’

A tak veriaci povedali, ‘Ó, Pane, ako Ťa nepočúvame a ako tvoríš nepriateľa a z čoho ho tvoríš?’

No a Allah povedal, ‘Stvoril som vás z tých duchov a duchovia Mi odpovedali a stvoril som vás z tieňov a duchovia odpovedali a vaša odpoveď nespočívala na uistení/dôvere.’

Povedal, ‘Ponechal ich na päťdesiatjeden tisíc rokov. Potom Allah prehovoril a povedal, ¨Umiestním na zemi námestníka.¨ A je váš nepriateľ a nepriateľom závojov a nemá protiklad, presnejšie protiklad je pre toho, kto je víťazom.’

Povedali, ‘Ó, Pane, čo ten nepriateľ urobí?’

A tak Allah povedal, ‘Ak Ma spomeniete Mojím závojom, zabije vás. A ak vo Mňa uveríte z Môjho závoja, bude vás mučiť. A všetko, čo na vás nezostáva, ak by nebolo pochybností o Mne a uctievania Mojich závojov a ak by nebolo poznávania Ma a závoj je meno bez významu. A či uctievate meno bez významu?’

A tak sa veriaci zhromaždili, aby mohli Allaha pozdraviť, keď im povedal, Každý deň som v záležitosti a zdá sa, že on je Mnou.

Preto povedali, ‘Allaha sa nevzdáme,’ a to bola prvá chyba, ktorej sa veriaci dopustili bez poznania alebo bez úmyslu.

Je to pre Allaha. A povedali,

{“Chceš tam ustanoviť niekoho, kto pohoršenie na nej bude šíriť a krv na nej prelievať, zatiaľ čo my slávu Tvoju hlásame a svätosť Tvoju prehlasujeme?” Vravel: “Ja veru viem to, čo vy neviete!”}(Svätý Korán, 2:30)

Skôr sa obávali, keď im povedal, ‘Vskutku poskytol som tam prístrešie všetkým Mojim závojom, iným než som Ja a zahalím vás navzájom jedného pred druhým.’ A tak do nich vstúpila slabosť a strach. Potom Allah povedal, ‘Vskutku Moje poznanie je vo vás a ak Ma nebudete vyhľadávať, Moje poznanie zlyhá.

A tak stvoril zo závoja, ktorým sa pred nimi zahalil a sú to písmená a je to závoj Adama. Každému potom stvoril závoj z jeho chyby na základe počtu jeho pomocníkov. Preto ho zahalil pred jeho priateľom a z jeho prvého závoja stvoril Iblísa a diabla. A toho, ktorý našepkáva v hrudiach ľudí a diabla záhrady. Tí boli stvorení z Jeho závoja, ktorý bol stvorený z chýb veriacich.

Potom Allah stvoril pre každé stvorenie dušu a diabla a nepriateľa na nich ako je Iblís a jeho synovia, ktorí boli stvorení z neposlušnosti veriacich. Potom vo vete, vskutku Allah stvoril množstvo závojov zo závojov veriacich. Potom Allah prizval Iblísa a jeho semeno, aby Ho uctievali.

Povedali, ‘Povedz nám, ako stvorenie začalo a naše stvorenie, aby sme to poznali?’

Preto im povedal, z akej veci ich stvoril a neukázal im nič zo stvorenia veriacich a oni sa nepýtali. A nepýtali sa ho na počiatok neposlušnosti ani na počiatok ich stvorenia, ako sa pýtali veriaci. A tí neuposlúchli, to znamená veriaci, ale Allah im odpustil. Preto čo ak neuposlúchneme raz, potom nám odpustí. A tak Iblís a jeho semeno uverili v neposlušnosť voči Allahovi.”

Al Haft Al Šaríf – Dvere #66

Al Haft Al Šaríf – Dvere #65

“Do poznania toho, k čomu došlo počas korekcie siedmych adamitov”

náboženstvo pravda islam

Mufaddal povedal Imámovi Al Sádiqovi, “Od šítov som počul isté veci, o ktorých moje srdce nie je presvedčené.”

Imám Al Sádiq povedal, “Povedz mi niečo z toho, čo si od nich počul.” Potom Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, chcel si povedať, že vravia, že na zemi existovalo sedem Adamov pred tým, než Allah stvoril Adama.”

Mufaddal nato, “Áno, Ó, Pane, vskutku to sú ich slová.”

Imám povedal, “Prehovorili pravdu, pretože na zemi naozaj bolo sedem Adamov pred tým, než Allah stvoril Adama. A vskutku Gabriel patril do prvého storočia. A Michael bol z druhého storočia. A vskutku obrátenie trvá päťdesiattisíc rokov. Pretože ak Allah začal so stvorením adamitov, ponechal ich v raji päťdesiattisíc rokov. Pretože ak Allah začal tvoriť Adama, obyvateľmi raja učinil anjelov. A obyvateľov pekla dal inam. Potom stvoril adamitov a my sme boli prví, ktorí boli k nim vyslaní ako závoje.”

A Mohamed ibn Nusayr vyrozprával od Jákoba ibn Sálema – Muž sa opýtal Imáma Al Sádiqa na verš:

{Čo sa týka nešťastníkov, tí do ohňa prídu a v ňom bude pre nich iba stonanie a vzlykanie a zostanú tam naveky, kým nebesá a zem budú trvať a kým Pán tvoj nebude chcieť inak; a Pán tvoj je veru vykonávateľom toho, čo si praje. Pokiaľ ide o blažených, tí do záhrad sa dostanú a nesmrteľní tam zostanú, kým nebesá a zem budú trvať a kým Pán tvoj nebude chcieť inak a to dar bude neprerušený}
(Svätý Korán, 11:106-108)

A tak povedal, “Znamená to nezakázaný,” potom dodal, “Ó, ty a ty, možno hľadáš hadís Haft?”

Mufaddal nato, “Ó, Pane, čo je to hadís Haft?”

Imám odpovedal, “Pred tvojím otcom Adamom bolo na zemi sedem adamitov a všetci žili na zemi a súd s nimi už prebehol. Boli súdení a vstúpili do neba a do pekla. Potom boli odtiaľ vyňatí.”

Mufaddal povedal, “Nech som tvojím výkupným, kde sú veriaci?”

Imám povedal, “Čo sa týka veriacih, tí dobehli anjelov.”

Mufaddal povedal, “A čo obyvatelia pekla?”

Imám odpovedal, “Tí uviazli v Maskh. A či isi nečítal knihu Allaha, keď Boh povedal:

{Azda neuviedlo na správnu cestu pomyslenie, koľko sme pred nimi zahubili pokolení, nad koho obydliami teraz kráčajú?}
(Svätý Korán, 20:128)

To sú lamely/sloty, ktoré vidíš prasa a medveď a pes a šakal a lasica.”

A od Al Hassána ibn Ali Abi Al Hamzu, od jeho otca, od Abi Basír, ktorý vyrozprával, že:

“Sedeli sme u Džáfarovho otca, Imáma Al Báqira, mier s nami od neho, a oni (Abu Bakr a Umar) boli spomenutí.

Imám Al Báqir (otec Imáma Al Sádiqa) povedal, ‘Je nad nimi (t.j. Abu Bakrom a Umarom) kliatba Allaha. Sú pomýlení a zavádzajú. A pri Bohu, stále v prvých storočiach, počas prvého začiatku, keď Allah zoslal Adama na zemský povrch, pretože pred Adamom Allah zoslal sedem adamitov, ktorí boli súčasťou minulých národov a stáročí, až kým Allah nezoslal Mohammeda; a urobil to, čo sme opísali a čo sme ťa naučili a z čoho sme ti vyrozprávali. Lebo pre tých dvoch chcel Boh presne to, až kým nezošle Qaima. Vtedy ich vyvedie dobre živených, flexibilných a potom ich spáli.

Pri Bohu, skúška ľudí kvôli tým dvom bola počas tých dní väčšia, než je skúška ľudí kvôli tým dvom dnes. Potom ich vyhodí do povetria a preč s vetrom. Potom Allah vymení nebesá za iné a zem za inú. Iba vtedy sa nám zem stane bezúhonnou.’”

Od syna Abdulláha Al Barqího, od syna Omara, od syna Chálida, syna Sálema, ktorý povedal: “Sedeli sme u Imáma Džáfara Al Sádiqa a spomenuli sme muža. A tak Imám povedal, ‘Nepoznám ho.’ Oni nato, ‘Vskutku, ten muž si uvedomil spôsoby Khurasánu sedemkrát prosperujúci.’

Imam, mier s ním, povedal, ‘Čo myslíte, koľkokrát si to uvedomil v stratách/skaze?’ A Imám Al Sádiq sa opýal tých, čo boli prítomní, na svet. Povedal, ‘Je tvorený štyristo kolami a kolo je štyristotisíc rokov a v každom kole je sedem adamitov a v každom kole je Adam a Noe a Abrahám a Mojžiš a Ježiš, syn Márie a Mohammed, mier s nimi všetkými.’”

A od Mohammeda, syna Išmaela, ktorý o začiatku povedal, “Prišiel som k môjmu otcovi a povedal som mu: ‘Nech je moja duša za teba obetovaná, existoval Adam pred našim Adamom?’

On odpovedal, ‘Vskutku vtedy bol svet stvorený blízko k dňom začiatku. Pred vaším Adamom boli iní adamiti. Azda si nečítal slová Allaha?

{Sme to my, kto smrť medzi vami ustanovili; a nik nás nemôže predísť}
(Svätý Korán, 56:60)

Moc, ktorá dala vzniknúť výchove, ktorú nepozná nik než Allah.’

A tak Mohammed, syn Ismaela, povedal, ‘Každý Adam, Ó, Pane, má vo svojom kole Mohammeda a Alího a Fátimu a Hassána a Hussajna a Abu Bakra a Umara a Uthmana a konkrétne vy ste Imámovia alebo sú to iba mená, ktoré sa zhodujú?’

Imám Al Sádiq odpovedal, ‘Sme to konkrétne my a konkrétne náš starý otec Mohammed a konkrétne Ali a Fátima a Hassán a Hussajn. A konkrétne Abu Bakr a Umar a Uthman.’ Potom sa Imám Al Sádiq otočil a povedal: ‘V skutočnosti Allahovi poslovia sú od nás, kým ich Allahovo stvorenie potrebuje.

Milosť a výchadzanie spolu v jednej línii a zhromažďovanie jedného slova a poslušnosť voči Bohu a Jeho Prorokovi a tým, ktorým boli záležitosti zverené. To všetko je pravda v súlade so slovami Allaha:

{Vy, ktorí veríte! Počúvajte Boha a počúvajte posla a tých, ktorí medzi vami majú autoritu!}(Svätý Korán, 4:59)

A ak ich Allah začne ničiť, pozdvihne nás k Nemu. A ak začne tvoriť ďaľšie stvorenie, my sme poslovia k nim.’”

Mufaddal potom povedal, “Ó, Pane, vskutku Salmán vlastní v každom kole štyritisíc rokov.”

A Mufaddal povedal – Opýtal som sa Abu Abdulláha (Imáma Sádiqa) a povedal, “Ó, Pane, existuje popri našom svete ešte iný svet?”

A tak on (pms) odpovedal, “Ó, Mufaddal, bolo stvorených dvanásťtisíc palácov, ktoré sú podobné tvojmu. Ak by si vzal ten svoj a umiestnil ho medzi nich, ten tvoj by si ani nezbadal. A každý palác ma dvanásťtisíc dvier. A dĺžka každého jeho poloverša je dvanásťtisíc rokov a sú v ňom línie, stojace na nohách, že ak by si ta hodil ihlu, bezpochýb by padla na jednu z ich hláv. Velebia Allaha a oslavujú Ho a prostredníctvom svojho velebenia informujú toho a toho.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, pochádzajú z Adamovho semena?”

Imám povedal, “Adama nepoznajú ani jeho semeno.”

Mufaddal nato, “Poznajú však vás, Imámov, Ó, Pane.”

Imám Al Sádiq povedal, “Poznajú nás lepšie, než nás poznáte vy.”

Mufaddal sa opýtal Imáma Al Sádiqa, “Čím sa veriaci stanú, keď dokončia/prídu do cieľa?”

On, mier s ním, nato, “Stanú sa anjelmi blízkymi k Milostivému. On k ním prehovára a oni hovoria s Ním a On sa pred nimi odhalí po duchu nebies.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, aká je cieľová stanica prekliatych?”

Imám, mier s ním, odpovedal, “Sú v Maskh ako háveď, hady a škorpióny.”

A od Ibn Sinána, od Kharaša Al Nahrýho, od Zurarah, ktorý povedal, “Jedného dňa som bol u Džáfarovho otca, Imáma Alího Báqira, mier s ním. Povedal mi ’Ó, Zurarah, azda nemáš nič z hadísu o siedmych veľkých/starších?’

Zurarah povedal, ‘Vskutku, Ó, Pane, nech je moja duša tvojim výkupným. Je v mojom ja, pri Bohu, ktoré ku mne prehovára, aby som sa ťa opýtal.’

A tak mi Al Báqir povedal, ‘Tvoja prosba, Ó, Zurarah, je o siedmych adamitoch. Lebo pred našim otcom, Adamom, mier s ním, bolo šesť adamitov, ktorý už absolvovali svoje súdy a prebehlo s nimi zúčtovanie a boli umiestnení do neba a pekla, Ó, Zurarah. Anjeli nevedeli, keď povedali’”:

{Chceš tam ustanoviť niekoho, kto pohoršenie na nej bude šíriť a krv na nej bude prelievať, zatiaľ čo my na slávu Ti voláme a svätosť Tvoju prehlasujeme?” Riekol: “Ja veru poznám to, čo vy nepoznáte!”}
(Svätý Korán, 2:30)

A od Imáma Al Sádiqa, ktorý povedal, “Ak Allah umiestni Jeho uprednostnených do neba a Jeho nepriateľov do pekla, stanú sa tým, čo chce Allah. Pretože ak ich bude chcieť priviesť naspäť, z obyvateľov nebies urobí spirituálnych anjelov a my sme Jeho poslovia k Jeho stvoreniu.”

Imám Džáfar Sádiq povedal, “V monumentálnom koráne existuje sedem veršov rôznych možností Mojžišovej reči pred faraónom. Každý Adam (ľudstvo) malo Mojžiša a faraóna. So šiestimi, ktorí boli pred tým, Allah urobí, čo bude chcieť a siedmy je náš Adam – ten, ktorému Boh dá večný život.”

Od Alího, syna Júsufa, od Ibrahima, syna Hešáma, od Išmaela, syna Abdul Azíza, ktorý povedal, “Imámovi Al Sádiqovi som povedal, ‘Nech je moja duša tvojím výkupným, existoval Adam pred naším Adamom?’

Imám Al Sádiq, mier s ním, nato odpovedal, ‘Áno, Adam pred Adamom, až kým nenarátal dvadsaťjeden Adamov a každému jeho vek a vek jeho potomkov na svete a v nebesách a v ohni po päťdesiattisíc rokov. Potom sa z obyvateľov nebies stali anjeli a z obyvateľov pekla/ohňa sa stali sloty.’”

Ibrahim povedal, že Išmael ibn Abdul Azíz povedal, “Opýtal som sa Imáma Al Sádiqa, mier s ním, ‘Nech som tvojim výkupným, mojím cieľom je Haft-iya.’

On, mier s ním, povedal, ‘Áno, Allah vraví sedem nebies a podobne sedem zemí a v každej zemi je Adam a Noe ako váš Noe.’”

Safwan, syn Safwana, syn Jahja, od Imáma Al Hussajna, mier s ním, “Boli s ním dvaja muži a jednému z nich povedal, ‘Povedz tomu a tomu, čo si počul a o čom som ti včera vyrozprával.’ Povedal, že pred nami bolo sedem adamitov, ktorí žili a ich deti a dokončili ich obživu a boli súdení a vstúpili do neba a pekla/ohňa. Bolo toho však v srdci človeka priveľa. A tak mu povedal, ‘Je tam Al Hussajn, tak sa ho opýtaj, pretože ja som ti neklamal.’

A tak Hussajn povedal, ‘Vskutku nastane ich súdny deň. Potom vstúpia do neba a pekla/ohňa. Potom sa zem vráti bez toho, aby na nej bol ktokoľvek, kto by Boha uctieval.’”

Od Mohammeda ibn Sinána, od Mohammeda, syna Alhája Alkhuthiýho, od Kathíra Anlnowája, ktorý vyrozprával, “Povedal som mu, ‘Beda ti, Ó, Kathír, aký veľký je tvoj nesúlad s Džáfarovým otcom?’

On nato, ‘Počul som niečo, čo nedokážem prijať.’ Pokračoval, ‘Beda ti, čo si od neho počul?’ On odpovedal, ‘Počul som, ako povedal, že všetci adamiti boli započatí Mohammedom a jeho rodinou.’”

A od Mohammeda, syna Išmaela, od Abího Hamzy Al Šhamáliho, ktorý povedal, “Abu Abdulláhovi, mier s ním, som povedal:

‘Nech ma Boh učiní tvojím výkupným. Povedz mi, Ó, Pane, o výroku Allaha, že všetko pominie, okrem Jeho tváre a Jemu patrí chvála.’

On nato, ‘Ó, ty a ty, všetko pominie a nezostane nič okrem tváre Allaha a On je Väčší, než aby mohol byť opísaný opisom. Význam je, že zmizne všetko okrem Jeho náboženstva a my, Imámovia, sme tvárou Allaha, ktorou je dané všetko. Zotrvávame v Allahových uctievajúcich, kým v nich Boh má víziu.’

Muž potom povedal, ‘Nech Boh dá, aby som mohol byť tvojím výkupným. Čo je to vízia, Ó, Pane?’

On odpovedal, ‘Prianie/potreba. Pretože ak by ich Boh nepotreboval, pozdvihol by nás k Nemu a robí si s nimi, čo sa Mu zachce.’”

A od Mohammeda, syna Sinána, ktorý vyrozprával, že Abu Abdulláh povedal, “Vskutku od nás sú Boží poslovia k Jeho stvoreniu, kým On potrebuje Jeho stvorenie. A ak by ich On nepotreboval, pozdvihol by nás k Nemu, ak by chcel a začal by tvoriť stvorenie. My sme k ním boli vyslaní ako prví ako vedenie a závoje voči nim.”

A od Hassána, syna Mahmúda, od Hábila Al Darába a jeho otca, Išmaela Al Hassána Abu Rafií’Al Mowsaila, od Džábbira:

Džáfarov otec, Imám Al Báqir, povedal, “Ó, Džábir, dôkazy Allaha v Jeho stvorení pretrvávajú, kým Allah má v nich potrebu. Pretože ak by v nich nemal potrebu, pozdvihol by nás k Nemu, potom by ich zničil spálením a utopením a my, Imámovia, sme dôkazmi po nich.”

A od Abi Abdulláha Al Barqího a od Mohammeda, syna Sinána a od Sáleha, syna Ziyáda Al Nílyho, od Yúnusa, syna Dubyána, ktorý vyrozprával: “Opýtal som sa nášho Pána, Al Sádiqa, na slová Allaha:

{A dozaista sa budeme pýtať tých, ku ktorým poslovia naši boli vyslaní a budeme sa pýtať i vyslancov Božích, a veru im dáme zo znalosti všetko, veď My sme neboli neprítomní.}
(Svätý Korán, 7:6-7)

Imám Al Sádiq nato, “Povedal, ‘Pýtame sa ich po tom, čo opustili tento svet a vskutku to rozpoznajú.’”

A od Hussajna, syna Júsufa, od jeho brata, od jeho otca, Sayfa, syna Umaira Al Hanáfiho, ktorý povedal, “Opýtal som sa Imáma Džáfara na slová Allaha:

{A zahynie všetko okrem Jeho tváre}
(Svätý Korán, 28:88)

Imám Al Sádiq povedal, ‘My, Imámovia, sme Jeho jazykom medzi Jeho služobníkmi a Jeho rukou v Jeho stvorení. A my sme tvár Allaha, z ktorej je podarované. Zotrvávame medzi Jeho uctievajúcimi, kým Allah má v nich víziu.’

Muž povedal, ‘Čo je to vízia, Ó, Pane?’

Imám nato, ‘Potreba/túžba, pretože ak by ich Boh nepotreboval, pozdvihol by nás k Nemu a konal by Jeho vôľu.’”

Potom povedal, “Počul som, ako Abu Abdulláh vraví, ‘Pred Mohammedom Allah nestvoril stvorenie, ktoré by mu bolo drahšie než Mohammed.’”

A od Mohammeda Abi Abdulláha Al Barqího, od Išáqa, syna Amára, ktorý sa opýtal Abu Abdulláha, zatiaľ čo sedel a povedal mu: “Ó, Pane, pýtam sa ťa na základe zmluvy, podľa ktorej majú učenci ľudí informovať a nemajú pred nimi zatajiť, aby si mi po vedal o tom, na čo sa ťa opýtam.”

A tak mu Imám Al Sádiq, mier s ním, povedal, “Opýtaj sa ma na čokoľvek chceš.”

On nato, “Ó, Pane, som zvedavý na výrok Boha, že každý deň sa venuje nejakej záležitosti/afére, tak aké sú Jeho závoje v týchto záležitostiach/aférach, o ktorých to hovorí?”

Imám Al Sádiq povedal, “My, Imámovia, sme Jeho závojmi a vskutku od nás sú Jeho poslovia k Jeho stvoreniu, kým Allah má potrebu k Jeho stvoreniu. A ak by Allah chcel deštrukciu Jeho stvorenia, pozdvihol by nás k Nemu. A ak by Allah začal tvoriť nové stvorenie, my by sme boli prví, ktorí sú vyslaní a boli by sme strážcovia toho stvorenia.”

A od Abdulláha Al Qásima, ktorý povedal, “Počul som, ako Abu Abdulláh Al Sádiq, mier s ním, vraví, ‘Vskutku od nás sú vyslaní boží poslovia k stvoreniu, kým Allah má potrebu v Jeho stvorení.’”

A Imám Al Báqir povedal, “Vskutku Allah začal s kolami východov slnka a slnko nechal bežať po štyridsať rán, od rána do noci bez toho, aby malo vlastné slnko alebo mesiac, pretože jeho svetlo vychádza z jeho vlastného svetla. Nebola na ňom preliata krv, ktorá by bola haram, ani na tam nebol spáchaný hriech a oni nevedia, že Allah stvoril Iblísa.” A od môjho otca, ktorý povedal, keď som išiel za ním, “Čo je to s tebou, Ó, syn môj siedmych hadísov?”

Povedal som, “Mám toho veľa a trápi ma, že kvôli tomu zapálim oheň a zhorí to.”

On nato, “Daj mi to, čo si z toho poprel,” a tak mojou mysľou prebehli adamiti. On povedal, “A nebolo to poznanie anjelov, keď povedali, ‘A či na nej umiestniš toho, kto korumpuje a prelieva krv?’”

Džáfarov otec povedal, “Allahov Prorok prešiel okolo mužov spomedzi jeho spoločníkov. Rozprávali sa a tak im povedal, ‘Nad čím to premýšľate?’ Oni odpovedali, ‘Ó, Prorok Allaha, rozmýšľame nad mesiacom a ako necestuje oblohou ako hviezdy vhodené.’

A tak on nato, ‘Áno, myslíte v tom. Vskutku Allah má 39 zemí, z ktotých žiadna nemá slnko ani mesiac. Sú to zeme, ktoré svietia samé od seba. A nik nevie, že niekto pracuje v hriechoch a táto vaša Zem je zavŕšením štyridsiatich zemí.’

Potom povedal, ‘Myslel som si, že niet zeme bez toho, aby jej bol Allah dal a bolo po nej pošliapané a nemá skrytú pozíciu, iba ak v nej samotnej je jej smer vyplývajúci z pokory anjela alebo jeho nôh, ktoré stoja vzpriamene.’”

A od Mohammeda Al Báqira, že povedal Zuraráhovi, “Ó, Zurárah, vskutku Allah má Bielu Zem. Jej svetlo vychádza z nej samotnej. Nemá slnko ani mesiac a sú na nej stvorenia, ktoré nepozná nik iba Allah. A nestalo sa, aby Boha čo len raz neuposlúchli.”

Zurárah povedal, “A kde je Iblís?”

Imám Al Báqir nato, “Nevedia, že Allah stvoril Iblísa.”

Zurárah potom povedal, “Nech je moja duša tvojim výkupným, kto sú synovia Adama?”

On nato, “Vedia, že Allah stvoril Adama.”

A Imám Al Sádiq vyrozprával, “Náš otec, Adam, povedal, ‘Vskutku Allah stvoril 39 kupôl/palácov z Adamovho semena.”

A od Humayrána, ktorý vyrozprával, “Opýtal som sa Imáma Al Báqira na anjelov a ich výrok:

{Chceš tam ustanoviť niekoho, kto pohoršenie na nej bude šíriť a krv na nej prelievať?}
(Svätý Korán, 2:30)

On odpovedal, ‘A ako by sa to anjeli mohli opýtať bez toho, aby videli, čo sa dialo pred tým (v predošlých kolách)?’”

A od Imáma Al Báqira, ktorý povedal, “Okolo nášho otca, Princa Veriacich, prešiel muž, ktorý mu povedal, ‘Ó, Princ Veriacich, čo sú to za rodokmene, ku ktorým sa to ľudia hlásia?’ A tak si ho zavolal bližšie a povedal mu, ‘Zisti si, aký máš rodokmeň.’ On nato, ‘Áno, preskúmam svoj rodokmeň až k civilizáciam Ád a Thamúd a do Qarún a medzi nimi Lót.’

A tak Imám Ali povedal, ‘Nevieš, ako vystopovať tvoj rodokmeň. Tvoj rodokmeň ti teda ozrejmím a ja som Ali, siedmy spomedzi siedmych týždňov adamitov.’”

A Allahov Prorok povedal, “Vskutku Allah má pätnásťtisíc vesmírov a svet má v sebe jeden vesmír a vo svete je tisíc národov iných, než sú džinnovia a ľudia. Šesťsto z nich je v moriach a štyristo na súši.”

A od Al Sádiqa, ktorý povedal, “Tri kolobehy boli sedemdesiattisíc rokov a kolo/cyklus sedemdesiattisíc rokov a cyklus/interval sedemtisíc rokov.”

A od Imáma Al Báqira, ktorý povedal, “Prehovoril som o synoch Izraela.”

A tak muž povedal, “Pri Bohu, nech som tvojím výkupným. V hadísoch sedmičky je niečo, čo je úžasnejšie než to, čo je v ich hadísoch.”

Imám Al Báqir povedal, “Je možné, Ó, človek, že hľadáš Haft-iya?”

Muž povedal, “Áno.”

A tak Imám Al Báqir povedal, “Ver v to, lebo je to pravda.”

A od Mohammeda, syna Alího, od Princa Veriacich, ktorý povedal, “Vskutku po mne nastane súženie, temnota, slepota a problémy. Nezotrvá tam nič než spáči.”

Následne bolo povedané, “A čo sú to spáči?”

On nato, “Znamená to, keď ľudia nevedia, čo je v nich.”

A od Imáma Al Báqira, ktorý povedal, “V rukách tejto záležitosti sú dvaja – zatmenie piateho mesiaca. A zatmenie pätnásteho slnka, čo je tak od zostúpenia Adama na túto Zem a potom kalkulácie astrológov zlyhajú.”

A od Jahjá, syna Imrána, ktorý povedal, “Počul som Alího, syna Hussajna, ako povedal, ‘Každý, kto si uvedomí nášho Qaima a mal nejakú chybu, sa z toho zotaví. A každý, kto je chorý, sa z toho vylieči.”

A syn Hussajna povedal, “Zničení sú synovia Al Abássa v rukách nášho Qaima, mier s jeho spomienkou.”

A od Jáhja, syna Imrána, ktorý povedal, “Opýtal som sa Abu Abdulláha, Džáfara, na neprítomnosť tejto záležitosti. Kedy má nastať a aké je znamenie jeho neprítomnosti?”

Imám Al Sádiq povedal, ‘Prepadnutie sa zeme v okolí hraníc Nahavandu (mesta v Iráne) a pri Fawat Al Hussajn Aqabat Halwan. A ľudí Perzskej ríše postihne záchvev a ľudí Ríma postihne zemetrasenie. Keď to uvidíš alebo o tom budeš počuť, buď si istý v súvislosti s okultáciou spoločníka tejto záležitosti (Imáma Mahdího).’

Povedal som, ‘Ó, Pane, nech som tvojím výkupným. Jeho neprítomnosť je dozaista od Boha.’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Tak bol k nám vyvedený a jeho záležitosti patrí Bohu. Ak Boh chce, urýchli a ak chce, spomalí.’

On nato, ‘Ó, Pane, kde sa odohráva jeho okultácia?’ Imám Al Sádiq, mier s ním, povedal, ‘Spoza tohto vášho priestoru.’ On nato, ‘Ó, Pane, za týmto priestorom, ktorý obklopuje náš svet, predsa nie je nič…’

Imám Al Sádiq sa usmial a povedal, ‘O tom ti porozprávam a nezabránim ti pred tým. Za týmto priestorom sú všakovaké mestá. Každé mesto má dvanásťtisíc dvier a okolo každých z dverí v každom z dní a nocí je dvanásťtisíc mužov. Niet pre nich zástupcovstva až po Súdny deň.’

Opýtal sa, ‘Ó, Pane, a koľko je tých miest?’

Imám Al Sádiq odpovedal, ‘Tridsaťdeväť kupôl/palácov okrem kupoly/palácu Adama (pmsn).’

Opýtal sa, ‘Ó, Pane, z Adamovho semena?’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Nevedia, že Allah stvoril Adama.’

Povedal, ‘Ó, Pane, a nasleduje ich Iblís so svojimi koňmi?’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Nevedia, že Allah stvoril Iblísa.’

Povedal, ‘Ó, Pane, nech ma Boh učiní tvojím výkupným, ako cez nich Qaim prenikne?’

Imám odpovedal, ‘Prenikna odkiaľkoľvek to Allah bude chcieť a je medzi nimi.’

Povedal, ‘Ó, Pane, kde sa odohráva jeho okultácia a v ktorom meste spomedzi miest má sídlo?’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Žije, kdekoľvek chce a Allah je ten, ktorý dáva úspech nám a vám.’

Povedal, ‘Ó, Pane, cestujú niektorí z vás za nimi?’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Áno, my sme Dôkazmi Allaha v nich a voči nim a oni nám dávajú Khums z ich peňazí a nestane sa, aby Allaha neupočúvli čo len na mihnutie oka.’

Povedal, ‘Ó, Pane, a v ktorých časoch k nim cestujete?’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Ak sme tu, v tú istú chvíľu sme aj tam a ak sme tam, v tú istú chvíľu sme aj tu.’

Povedal, ‘Ó, Pane, bez dopravy alebo cestovania?’

A tak sa Imám Al Sádiq usmial a povedal, ‘Ale nedovoľ, aby tvoja láska k nám spôsobila, že povieš iné než pravdu. My sme glorifikovaní služobníci Allaha. Neprehovoríme pred tým, než by neprehovoril On a pracujeme na základe Jeho príkazu. Máme pred Ním strach v súvislosti s neviditeľnom a máme pred ním úctu. Sláva Mu, pretože On nám nedal všetky tieto dary, iba ak prostredníctvom velebenia. A my sme úschovne Jeho poznania a miesto uskladnenia Jeho tajomstiev a záruky Jeho poznania. Sme dedičmi Jeho prorokov a poslov a ich závoje voči Jeho služobníkom z Jeho stvorenia. Allah si vyvolil nás. Neustanovujeme si ujmu ani prospech bez toho, aby to nechcel Boh. Vskutku to, čo som opísal, bolo z moci nášho Pána.’

Opýtal sa, ‘Ó, Pane, nech ma Allah učiní tvojím výkupným. Odkiaľ to má výjsť tvoj Qaim?’

Imám Al Sádiq odpovedal, ‘Z Domu Boha Svätého a prvý, ktorý mu potrasie rukou a bude mu prisahať vernosť, je Gabriel spomedzi sedemdesiattisíc anjelov a v nebesách nezostane anjel, ktorý by mu nebol prisahal vernosť.’

Povedal, ‘Ó, Pane, je tu niečo, na čo mi tvoja sláva bráni opýtať sa.’

Imám Al Sádiq odpovedal, ‘Nech má s tebou Allah zľutovanie. Náš Pán nám prikázal, aby sme ťa naučili všetko, čo potrebuješ. Opýtaj sa na to, čo ťa napadlo.’

Povedal, ‘Ó, Pane, odkedy Allah stvoril svet a aké dlhé má trvanie od začiatku až do konca?’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Päťdesiattisíc kôl a každé kolo je štyristotisíc cyklov a každý cyklus je štyristotisíc rokov.’

Povedal, ‘Ó, Pane, nech ma Allah za teba obetuje. Táto záležitosť nemá konca?’ ‘Poznanie toho je u Boha. On vidí, že Hodina je blízko, no nám sa zdá, že je ďaleko.’ Povedal, ‘Ó, Pane, kde je nebo?’ Imám povedal, ‘Tu.’ Povedal som, ‘Ó, Pane, na svete?’ Imám povedal, ‘Áno.’ Povedal som mu, ‘A kde je oheň?’ Imám odpovedal, ‘Kdekoľvek Allah chce.’ Povedal som, ‘Ó, Pane, raj je na Zemi?’ On nato, ‘Áno, vskutku Allah povedal:

{A povedia: “Chvála Bohu, ktorý sľub Svoj uskutočnil a dal nám zem do dedičstva. Usídlime sa teraz v raji, kdekoľvek sa nám zachce.” Jak krásna je odmena tých, ktorí dobro konali!}
(Svätý Korán, 39:74)

Povedal, ‘Ó, Pane, má nebo a peklo koniec a časový limit?’ Imám, mier s ním, povedal, ‘Áno, pretože Allah povedal v príbehu o nebe a peklu:

{nesmrteľní tam zostanú, kým nebesá a zem budú trvať a kým Pán tvoj nebude chcieť inak}(Svätý Korán, 11:108)

Povedal, ‘Ó, Pane, kam speje osud ľudí neba a ohňa?’

Imám, mier s ním, povedal, ‘Z obyvateľov ohňa sa stanú sloty.’

Povedal som, ‘Ó, Pane, čo sú to sloty?’

Imám povedal, ‘Chrobáky a muchy a mravce a im podobné.’

Povedal, ‘Ó, Pane, sú prevedení z veci do veci?’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Áno a sú prevádzaní zo stvorenia do stvorenia, pretože to je najväčší trest.’

Povedal, ‘Ó, Pane, čím sa stanú ľudia raja?’ Imám odpovedal, ‘Anjelmi.’ Povedal som, ‘Doslova?’ On nato, ‘Stanú sa duchovnými bytosťami.’

Opýtal som sa, ‘Ó, Pane, nie sú prevádzaní z veci do veci?’ Imám Al Sádiq povedal, ‘Nie.’

Ja nato, ‘Ó, Pane, čím sa stanú adamitské ženy a houry a kde je bydlisko ľudí raja?’

Imám povedal, ‘Allah prehovára ku každému veriacemu rajom podľa jeho limitov a vezme preň v tom zámky a adamitské ženy a houry putujú k ich manželom.’

Povedal, ‘Ó, Pane, a kde pre nich Boh vezme raj na zemi a v akej pozícii?’

Imám odpovedal, ‘V rámci pilierov kresla.’ Povedal, ‘Ó, Pane, a kde sú piliere kresla?’

Imám Al Sádiq odpovedal, ‘Kreslo má dĺžku tisíc tisícok pilierov a medzi každým z pilierov je vzdialenosť tisíc tiscok rokov a taká je šírka. A na každej zastávke je pre nich od Boha sedemdesiattisíc návštevníkov. A vždy, keď ho navštívia a vrátia sa do ich domovov a vzrastú sedemdesiatkrát toľko, čo im bolo dané pred tým.’

Povedal som, ‘Ó, Pane, vskutku toto je štedré uprednostnenie a sú na tom lepšie čo sa obživy týka v týchto rajoch alebo v prvom raji?’

Imám Al Sádiq, mier s ním, sa usmial a potom povedal, ‘Ó, Bašár. Prvý raj, pri Allahovi, je lepší než druhý raj. A či si nevedel, že Boh medzi nimi obchoduje v prvom raji kvôli Jeho blízkosti a tak Boh s nimi vybral z Jeho zraku.’

Povedal, ‘Ó, Pane, presúvajú sa adamitské ženy zo stavu do stavu?’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Áno, Ó, Bašár, presúvajú sa z pohlavia do pohlavia a z dobra k dobru a zo svetla k svetlu a z požehnania k najlepšiemu spomedzi požehnaní.’

Povedal, ‘Ó, Pane, všetká chvála patrí Allahovi, ktorý nedal z Jeho poznania nikomu inému okrem teba. Presne ťa vymedzil Jeho preferenciou bez všetkého Jeho stvorenia.’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Ó, Bašár, nech má s tebou Allah zľutovanie. Nevyzraď tajomstvo, ktoré som ti zveril z tajomstiev Allaha.’

Imám Al Sádiq potom povedal, ‘Záležitosť Qaima a jeho povstanie patrí výlučne Allahovi.’ Ja nato, ‘Ó, Pane, a či túto záležitosť nesprevádzajú znamenia?’ Imám Al Sádiq povedal, ‘Skôr ju sprevádzajú viaceré znamenia.’ Povedal som, ‘Ktoré sú to, Ó, Pane?’

Imám Al Sádiq vyhlásil, ‘Oheň, ktorý siaha odtiaľ,’ a svojou rukou ukázal smerom ku Qible a na východ.

Povedal som, ‘Ó, Pane, to všetko počas jednej noci?’ Imám Al Sádiq povedal, ‘Áno a v Indii a Sinde je Maskh.’ ‘A Al Hussajn vstúpi do Halwan.’ Povedal som, ‘Ó, Pane, aká je jeho cieľová stanica?’ Imám Al Sádiq povedal, ‘Vyhľadáva moderné mesto na pláži Al Basry.’ Ja nato, ‘Ó, Pane, a či to nie je Al Zawra (Bagdad)?’ Imám Al Sádiq povedal, ‘Nie.’ Ja nato, ‘Ó, Pane, čo sa stane potom?’

Imám povedal, ‘Schádzanie vojsk na pláž Sihán mesta Basra. A z pláže rieky Tigris z Al Basry výjde muž spomedzi mojich synov môjho otca, mier s ním. Chce vstúpiť, no je mu v tom zabránené tým najkrutejším spôsobom. A vráti sa, zanechávajúc z toho a klokotal preto armády z Bani Mardas. A medzi ním a nimi je mnoho incidentov a ten stav zotrvá, pri Bohu, až kým jeho rukami nepadne šesťdesiat tisíc.’

Povedal som, ‘Ó, Pane, čo sa stane potom?’

Imám Al Sádiq, mier s ním, povedal, ‘Zostanú tak, až kým ta nevstúpi a nezabije jej agenta a agenta Bani Mardas. A zostane tam tak dlho, ako len bude chcieť Allah. Jej obyvatelia mu potom budú prisahať vernosť v nenávisti bez poslušnosti a dajú mu desiatok. Keď je uistený a ovláda, zradia ho a v noci sa vlámu do jeho domu, zabijú jeho spoločníkov a urobia raziu v ich domoch.

On sa oslobodí a utečie od svojich spoločníkov a jej obyvateľov a výjde, unikajúc z nej. A jeho spoločníci Bani Mardas vztýčia jednu z ich hláv na kanály a budú hlásať, že ho zabili.

A ak uvidíš štvrtinu jeho hlavy na gauči/posteli alebo s rukami, never v jeho zabitie, pretože odišiel, unikajúc z nej, pri Bohu. A s jeho hlavou je vydaný a vyberie sa, až dôjde do Jemenu a zhromaždia sa k nemu ľudia kmeňov arabov a oddaní sú ľudia, ktorí majú veľký charakter.

Potom s nimi výjde von, až dôjde do vašej Kúfy a ak Boh bude chcieť, zotrvá tam a zhromaždia sa k nemu ľudia Kúfy a on ju opustí až dôjde do Al Basry. Zvíťazí tam počas noci a vstúpi do nej a zabije tam mnoho stvorení a spáli s ňou mnoho kmeňov, potom sa vráti do Kúfy.’

Bašár povedal, ‘Ó, Pane, čo sa stane potom?’ Imám Al Sádiq povedal, ‘Stane sa to, čo chce Allah.’

On nato, ‘Ó, Pane, nech som tvojím výkupným, ponáhľaj sa s odpoveďou. Pýtam sa iba preto, lebo po tom túžim.’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Vedz, že jeden z našich stúpencov naďalej zotrváva v Kúfe, dávajúc život jej odľahlým oblastiam a trávi tam čas so svojimi spoločníkmi. A vybral jeho pätinu (Khums) a posúva ju jeho rodine.’

Povedal, ‘Ó, Pane, kde je toho dňa spoločník tohto príkazu počas jeho okultácie?’

Imám Al Sádiq odpovedal, ‘Tam, kde chce Allah.’

Povedal som, ‘Ó, Pane, tvojim otcom, Imámom Mohammedom Al Báqirom, nám bolo vyrozprávané, že okultácia spoločníka tejto záležitosti je u niektorých z tvojich potomkov.’

Imám Al Sádiq sa usmial a potom povedal, ‘Môj otec povedal pravdu. Vskutku spoločník tejto záležitosti je spoza tohto priestoru, obklopený poznaním na súši a na mori.’

Imám Al Sádiq potom povedal, ‘Presnejšie, v rôznych mestách.’

Povedal, ‘Ó, Pane, čo máme robiť s tým, čo bolo vyrozprávané od tvojho otca?’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Vedz ty a tvoji bratia, že hodnosti/postavenia ľudí u nás sú určované podľa toho, koľko toho o nás dokážu uniesť. Priateľ Boha, Abrahám, povedal, ¨Som slabý,¨ ale prečo slabý? Zdá sa ti, že je klamár? Nie, pri Bohu, vravel pravdu a Allah vie najlepšie, čo povedal, mier a požehnania s ním.’

Potom povedal, ‘Ó, Pane, sú v tých mestách synovia Adama?’ Imám odpovedal, ‘Nevedia, že Allah stvoril Adama.’ Ja nato, ‘Ó, Pane, spôsobuje Iblís, že konajú zlo?’

Imám povedal, ‘Nevedia, že Allah stvoril Iblísa.’

Bašár povedal, ‘Ó, Pane, poznajú ťa skutočným poznaním?’

‘Áno, prichádzajú k nám s ovocím mimo jeho sezónu a dávajú nám ich Khums (Pätinu), ktorú Allah učinil povinnou a povinnosťou pre nás v Jeho knihe. A sú nám oddanejší než vy.’

Povedal, ‘Ó, Pane, majú pohlavný styk a majú potomkov?’ Imám Al Sádiq povedal, ‘Áno, ako Adam a Eva.’ Povedal, ‘Ó, Pane, vyslal k nim Allah poslov, ako ich vyslal k synom Adama?’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Áno, poslov vyslal k celému stvoreniu a k všetkým, ktorí sú bez trónu a k všetkému, čo Boh stvoril.’ Povedal, ‘Ó, Pane, a rozhodli o vašej autorite?’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Každý, kto poprie jedného z nás, je na nás a nepopreli žiadneho z miestodržiteľov a nepopierajú nás, pretože sme majákom Allaha v Jeho zemi, Jeho poverencami v rámci Jeho stvorenia.’

kresťanstvo judaizmus žid moslim pravda náboženstvo viera ansar allah boh

Povedal som, ‘Všetká chvála patrí Allahovi, ktorý mi odhalil krajnosť vašej prednosti.’

Imám Al Sádiq, mier s ním, povedal, ‘Nech má s

 tebou Allah zľutovanie, Allah neodhalil nikomu krajnosť nášho uprednostnenia, iba ak šedine v kožušine čierneho býka. Pokiaľ ide o hodnotu našej preferencie a poznania v poznaní Allaha a Jeho uprednostnenia, je to rovné tomu, čo vynáša vták vo svojom zobáku z mora, ktoré Allah spomenul v Jeho knihe.’

Povedal, ‘Ó, Pane, všetka chvála patrí Allahovi, ktorému niet podobného. Niet Boha než Allaha, ktorého nie je možné opísať ani mu pripísať vlastnosť.’

Imám Al Sádiq potom povedal, ‘Náš Pán bol pred smerovaním a je Stvoriteľ smerovania. A On je nasledujúci a On je Stvoriteľom nasledujúceho a cieľom každého cieľa. On je počiatkom všetkého a Stvoriteľ a je počiatkom počiatku a je večnosťou konca.’

Potom si Imám Al Sádiq priložil líco k zemi a, pri Bohu, počul som, ako povedal, ‘Môj Pán a Pobočník a Pán a Podpora a Stvoriteľ a Živiteľ, a ak On chce, potrápi ma, preto mi zakáže, a ak chce, má so mnou zľutovanie skrze Jeho milosť. Beda toho dňa tým, ktorí veria!’

Potom Imám Al Sádiq otočil líce v prachu, zatiaľ čo povedal, ‘Som Tvoj služobník a syn Tvojho služobníka a vnuk Tvojho služobníka a syn Tvojho národa. Som chudobný Tvojej milosti.’

‘Som tomu prisľúbený. Ó, môj Bože, zľutuj sa nad mojimi nedostatkami a mojou biedou a zľutuj sa nad mojou núdzou, Ó, Pane, skrze víťazstva nad mojimi nepriateľmi, pretože bez Tvojho víťazstva budem jeden z milujúcich.’

Imám Al Sádiq potom zdvihol jeho hlavu a povedal niečo nezrozumiteľné. A tak povedal, ‘Tvoje prianie je mi rozkazom, môj Pane.’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Stráž to, čo sme ti odhalili z poznania Allaha, čo On strážil pred Jeho anjelmi.’

Povedal, ‘Ó, Pane, kedy bude tento závoj odhalený?’

A tak Imám zaplakal, až mu tiekli slzy a potom povedal, ‘Ó, Robií, ak dá Boh, ktorý má schopnosť a moc nad stvorením a záležitosť je na dôveryhodnom a spoľahlivom, inshallah.’”

A od Abu Abdulláha, ktorý povedal, “Keď sa Allahov Prorok Mohammed priblížil k smrti, povedal:

‘Ó, Ali, ak zomriem, umi ma a zabalzamuj ma a zaodi ma a posaď ma a poviem ti, čo sa stane až do Súdneho dňa.’

A tak keď zomrel, Ali ho umyl a zabalzamoval a zaodel, potom ho posadil a Mohammed mu povedal, čo sa udeje až do Súdneho dňa.’”

A od Abi Alího Al Kófiho, ktorý povedal, “Keď som bol u Imáma Al Báqira, do jeho domu vstúpil červený muž, ktorý mal na sebe zelené šaty.

Povedal, ‘Mier s tebou, Ó, otec Džáfara a požehnania Boha a Jeho milosť.’

Načo Imám Al Báqir odpovedal tým najlepším z pozdravov.

Potom som mu povedal, ‘Kto si, Ó, človeče, nech má s tebou Allah zľutovanie.’

Povedal mi, ‘Som tvoj brat a spoločník, keď som za tebou prišiel do Khurasánu a ty si bol mojím hosťom v tú a tú noc.’

A tak Abu Ali Al Kufi povedal otcovi Džáfara, Imámovi Al Báqirovi, mier s ním, ‘Nikdy som ho nevidel v tejto podobe, Ó, Pane.’

Preto sa Imám Al Báqir usmial a potom povedal, ‘On je spomedzi tých, ktorí sú zahalení. Je zahalený tým, čo chceme my.’

Nato povedal, ‘Ó, Pane, a čo dosiahol z pravdy jeho viery?’

Imám Al Báqir povedal, ‘Ó, Dawal, kvôli jeho blízkosti k Bohu nebolo nič pre Allaha priveľa.’

Povedal som, ‘Ó, Pane, akými ignorantmi sú ľudia pred ním jemu podobnými,’ a muž zmizol.

A tak Imám Al Báqir, mier s ním, povedal, ‘To je služobník, ak ty/ktorý si sa opýtal a bolo ti predložených šesť dôkazov, on je nimi zahalený všade tam, kde chce v kráľovstvách nebies a zeme.’

Povedal som, ‘Ó, Pane, aké veľké je právo veriaceho u Allaha.’

Imám Al Báqir povedal, ‘Ó, Dawal, nebuď pred Allahom hrdý. Zničíš tak seba a svoje odmeny. Vskutku každý dôveryhodný veriaci je sedem závojov. Ak opustí svoje telá a je to z neho odhalené, stáva sa vedľa toho.’

A tak Dawal povedal, ‘Ó, Pane, opíš to, čo si ochutnal z nehy viery. Čím sa stanú veriaci v posmrtnom živote, keď skončia?’

Imám Al Báqir povedal, ‘Anjelmi blízkymi k Najmilostivejšiemu. Hovoria s Ním a On hovorí s nimi počtom duchov rajov.’

Povedal, ‘Ó, Pane, kam ide prekliaty, ktorý ti oponoval?’

Imám odpovedal, ‘Stanú sa hmyzom a Maskh škodcami, plazmi, škorpiónmi, prascami a tým, v čom niet dobra po intenzite mučenia. A Allah vie najlepšie, že Jeho milosť obklopuje všetky veci a On je Najmilostivejší spomedzi milostivých. Koniec.’”

Al Haft Al Šaríf – Dvere #65

Al Haft Al Šaríf – Dvere #64

“Do poznania toho, čo Allah stvoril a rozdelil na pásy”

Imám Al Sádiq povedal, “Vskutku Allah rozdelil na pásy a vytvaroval obrazy a stvoril svetlo. Potom oheň zahalil vetrom. Potom stvoril vodu a zahalil ju vetrom.

A Boh stvoril bahno z morskej peny, a tak ňou bola voda zahalená. A zo svetla boli stvorení anjeli v obraz. A z ohňa boli stvorení džinnovia v obraz. A bahno je obrazom Adama a Adam bol stvorený z bahna/blata a z ohňa a vetra a vody a to je záležitosť sveta.

A zo záležitosti posmrtného života stvoril svetlo. A tiež vietor zo záležitosti posmrtného života. To kvôli Allahovmu výroku:

{Medzi nami sú veru bezúhonní a sú medzi nami dozaista aj iní než takí, my na sekty sme rozdelení}
(Svätý Korán, 72:11)

Allah vraví, ‘Zložiť drahokam stvorený z drahokamu a zostrihnúť z toho obrazy z vás, z vašich klenôt.’ Potom sa stali anjeli, vidiac všetky stvorenia, ktoré ich nevidia okrem džinnov, pretože boli stvorení z ohňa a to je výrok Allaha:

{zatiaľ čo džinnov sme už pred tým stvorili z ohňa prudko spaľujúceho}
(Svätý Korán, 15:27)

A nevidí ich nik spomedzi džinnov alebo ľudí okrem tých, ktorých Allah poctil. Presnejšie, ľudia ich vidia v skvoste svetla, ktorý bol opísaný. A tak sa človek stal pojedajúcim a popíjajúcim s ohňom. A nazerajúcim a učiacim sa so svetlom. A počujúcim a cítiacim s vetrom. Pretože ak by nebolo ohňa v jeho žalúdku, stav jedla a nápoja v žalúdku by nebol strávený.

A ak by nebolo vetra, oheň žalúdka by nebol vznietený ani by ho neopustila váha v žalúdku, ani chlad vody. A ak by nebolo svetla, jeho zrak by nevidel. A ak by nebolo duše/ducha, neprišiel by a ani by neodišiel, pretože bahno/blato je v jeho obraz a kosti v jeho tele sú na stupni stromov a zeme.

A krv v jeho tele je na stupni vody zeme. A niet ničoho, čo by dokázalo podporiť/pozdvihnúť zem, okrem vody. A pre telo človeka niet podpory/povzbudenia okrem krvi a vlasy na jeho tele sú ako rastliny zeme. A mozog je sedimentom krvi a jej peny. A tak bol stvorený človek zo záležitostí sveta a pomsrtného života. Pretože ak Allah zhromaždí medzi nimi, jeho život sa ocitne na zemi, pretože zišiel dolu na svet z nebies zo záležitosti posmrtného života. Preto, keď medzi nimi Boh rozlíši, to rozdelenie nastane smrťou, pretože jeho duch sa zniesol na zem zo záležitosti pomsrtného života. Pretože život je so zemou a smrť je v nebesách, lebo Boh rozlišuje medzi duchom a telom, pokiaľ je to zo záležitosti sveta.

A ak zomrie, jeho duša je vrátená a svetlo a oheň do prvého pásu a zanechá jeho telo na svete, pretože vzduch vysuší bahno, ktoré stuhne, a tak sa stane zvyškami a všetko sa vracia k svojmu drahokamu, z ktorého bolo stvorené.

Duch sa potom hýbe vlastným ja a pohyb toho pochádza z ducha. A tak vlastné ja veriaceho pochádza zo svetla, predĺženého mysľou. A to, čo je z vlastného ja neveriaceho je chlad predĺžený ohňom. Pretože obraz veriaceho je svetlo a obraz veriaceho je oheň a pohyb v nich je z ducha/duše. A tak to, čím je pohybované svetlom a duchom/dušou, je jeho pravica. A to, čím je pohybované ohňom, je jeho ľavica. A to sú slová Allaha:

{A komu bude daná kniha do jeho pravice}
(Svätý Korán, 69:19)

Keďže ju číta a pre toho, ktorému bude daná kniha do jeho ľavice, ten ju nebude schopný dobre prečítať a smrť je milosťou od Boha k Jeho veriacemu služobníkovi.

A je to pomsta Allaha k neveriacemu. A ak si Allah želá priviesť Jeho veriaceho služobníka zo sveta do posmrtného života, zľutoval sa nad ním a odpustil mu. Vyviedol ho z jeho väzenia a pozýva ho k Jeho milosti a k návratu k Jeho svetlu, pretože svet je pre veriaceho väzením.

A svet je rajom pre neveriacieho a ak si Boh praje pre neveriaceho hanbu, dá zmiznúť jeho vlastnému ja (Nafs) a dá zaniknúť jeho moci. Potom ho vyvedie von z jeho raja a vráti jeho vlastné ja do ohňa a na tomto svete sú dva typy trestu. Jeden z nich je trest ducha/duše počas utrpenia posmrtného života a druhý vyplýva z toho, že sa otočia jeden proti druhému pretože Allah povedal:

{A takto my dávame, aby sa nespravodliví navzájom voči sebe obrátili za to, čo si vyslúžili}
(Svätý Korán, 6:129)

Z hriechov, pretože čo bolo z toho pre každého, je trest pre dušu a vskutku to je choroba a chudoba. A to všetko je trestom pre veriaceho a rozhorčenie pre neveriacich. A horšie muky sú v posmrtnom živote a odplata na svete. A veriacemu sa nedostane rozhorčenia na tomto svete ani trestu počas posrmtného života. Deje sa tak iba ak kvôli hriechu. A hriech vychádza z túžby a v prípade veriaceho je to chyba a zábudlivosť. A v prípade neveriaceho je to úmyselné a nevďačnosť a priestupok a závisť a to sú slová Allaha:

{vhoďte každého vzpurného neveriaceho do pekla, aj keď sa pravda stala už zjavnou}
(Svätý Korán, 50:24 & 2:109)

A prvé stvorenia, ktoré uctievali Allaha, boli anjeli a ich obraz pochádza zo svetla a oni neporušujú ani nepredbehujú, ani nezanechávajú to, čo im bolo prikázané. Sú voči Bohu poslušní v súvislosti so zmluvou, ktorú s Ním uzavreli. A sľub a záruka a nezmenili ani nevymenili nič z toho, čo im bolo prikázané. Vedia, že niet Boha než Allaha.

A tak keď Boh stvoril džinnov, zacelili sa navzájaom, a tak ich On zahmlil a zmiešal ich. Preto tí, ktorí nekonajú prácu anjelov, tí ich nevidia. A z toho bol učinený závoj medzi nimi, pretože závojov je sedem: Závoj medzi jedincom a dušou/duchom; závoj medzi dušou/duchom a anjelmi; závoj medzi anjelmi a džinnmi a závoj medzi džinnmi a ľuďmi.

Pretože prví, ktorí uverili v konštrukciu Zeme, boli džinnovia, no dopustili sa na nej ohavností v súvislosti s korupciou a preliatím krvi. Zabudli na sľub a zmluvu a poručníctvo a zostali na zemi. Potom pominuli a to sú slová Allaha:

{Hľa, Pán tvoj k anjelom prehovoril: “Umiestním na zemi námestníka!” I riekli: “Chceš tam ustanoviť niekoho, kto pohoršenie na nej bude šíriť a krv na nej prelievať, zatiaľ čo my na slávu Ti voláme a svätosť Tvoju prehlasujeme?” Vravel: “Ja veru poznám to, čo vy nepoznáte!”}
(Svätý Korán, 2:30)

A Boh naučil Adama mená všetkých vecí. Stvoril Adama a naučil ho mená a čísla rokov a matematiku/výpočty. Potom Adama zniesol na zem a nebeským telesám prikázal, aby sa otáčali (i.e. planéty a podobne). A v čase džinnov sa nebeské telesá neotáčali. A tak zotrval s jeho semenom na území území, vystrihnutého z výpočtov arabov a peržanov a rimanov. A súčet kalkulácií Indie a k územiam kalkulácií Indie a tých je osem. Sedem z nich rotuje/otáča sa a jeden z nich sa nehýbe – to je teritórium džinnov.

A tak Boh stvoril na obežných dráhach sedem teritórií, ktoré rotujú ťahavým pohybom. Kvôli tomu sa stali noc a deň známymi. Potom k tomu stvoril dvanásť súhvezdí a z toho sú známe rok a mesiace. Mesiace poznáš, lebo slnko vychádza v každom súhvezdí po tridsať dní.

A deň učinil ako rok, pretože pre deň stvoril dvanásť hodín. A tak hodiny boli ako mesiace. A noc sa nezarátava do života človeka, pretože spánok je bratom smrti a v tom je dôkaz, že mŕtvi sú vrátení k životu, pretože spiaci sa prebúdza.

Presnejšie, smrť je možné rozpoznať zo spánku a zmŕtvychvstanie od života po smrti z prebúdzania. A stvorenie osoby je známe z jeho vlastností z rotácií obežných dráh a z vychádzania súhvezdí.

A čo je v tom z otáčania sa a ďalekosiahleho pohybu. A ak sa rotovanie zastaví, bude to vtedy, keď noc nebude možné rozlíšiť odo dňa ani deň od noci a zem bude učinená dokonalou prostredníctvom moci Allaha, ktorý má stvorenia a kontrolu.”

“Do poznania toho, čo Allah stvoril a rozdelil na pásy” Imám Al Sádiq povedal, “Vskutku Allah rozdelil na pásy a vytvaroval obrazy a stvoril svetlo. Potom oheň zahalil vetrom. Potom stvoril vodu a zahalil ju vetrom. A Boh stvoril bahno z morskej peny, a tak ňou bola voda zahalená. A zo svetla boli stvorení anjeli v obraz. A z ohňa boli stvorení džinnovia v obraz. A bahno je obrazom Adama a Adam bol stvorený z bahna/blata a z ohňa a vetra a vody a to je záležitosť sveta. A zo záležitosti posmrtného života stvoril svetlo. A tiež vietor zo záležitosti posmrtného života. To kvôli Allahovmu výroku: {Medzi nami sú veru bezúhonní a sú medzi nami dozaista aj iní než takí, my na sekty sme rozdelení} (Svätý Korán, 72:11) Allah vraví, ‘Zložiť drahokam stvorený z drahokamu a zostrihnúť z toho obrazy z vás, z vašich klenôt.’ Potom sa stali anjeli, vidiac všetky stvorenia, ktoré ich nevidia okrem džinnov, pretože boli stvorení z ohňa a to je výrok Allaha: {zatiaľ čo džinnov sme už pred tým stvorili z ohňa prudko spaľujúceho} (Svätý Korán, 15:27) A nevidí ich nik spomedzi džinnov alebo ľudí okrem tých, ktorých Allah poctil. Presnejšie, ľudia ich vidia v skvoste svetla, ktorý bol opísaný. A tak sa človek stal pojedajúcim a popíjajúcim s ohňom. A nazerajúcim a učiacim sa so svetlom. A počujúcim a cítiacim s vetrom. Pretože ak by nebolo ohňa v jeho žalúdku, stav jedla a nápoja v žalúdku by nebol strávený. A ak by nebolo vetra, oheň žalúdka by nebol vznietený ani by ho neopustila váha v žalúdku, ani chlad vody. A ak by nebolo svetla, jeho zrak by nevidel. A ak by nebolo duše/ducha, neprišiel by a ani by neodišiel, pretože bahno/blato je v jeho obraz a kosti v jeho tele sú na stupni stromov a zeme. A krv v jeho tele je na stupni vody zeme. A niet ničoho, čo by dokázalo podporiť/pozdvihnúť zem, okrem vody. A pre telo človeka niet podpory/povzbudenia okrem krvi a vlasy na jeho tele sú ako rastliny zeme. A mozog je sedimentom krvi a jej peny. A tak bol stvorený človek zo záležitostí sveta a pomsrtného života. Pretože ak Allah zhromaždí medzi nimi, jeho život sa ocitne na zemi, pretože zišiel dolu na svet z nebies zo záležitosti posmrtného života. Preto, keď medzi nimi Boh rozlíši, to rozdelenie nastane smrťou, pretože jeho duch sa zniesol na zem zo záležitosti pomsrtného života. Pretože život je so zemou a smrť je v nebesách, lebo Boh rozlišuje medzi duchom a telom, pokiaľ je to zo záležitosti sveta. A ak zomrie, jeho duša je vrátená a svetlo a oheň do prvého pásu a zanechá jeho telo na svete, pretože vzduch vysuší bahno, ktoré stuhne, a tak sa stane zvyškami a všetko sa vracia k svojmu drahokamu, z ktorého bolo stvorené. Duch sa potom hýbe vlastným ja a pohyb toho pochádza z ducha. A tak vlastné ja veriaceho pochádza zo svetla, predĺženého mysľou. A to, čo je z vlastného ja neveriaceho je chlad predĺžený ohňom. Pretože obraz veriaceho je svetlo a obraz veriaceho je oheň a pohyb v nich je z ducha/duše. A tak to, čím je pohybované svetlom a duchom/dušou, je jeho pravica. A to, čím je pohybované ohňom, je jeho ľavica. A to sú slová Allaha: {A komu bude daná kniha do jeho pravice} (Svätý Korán, 69:19) Keďže ju číta a pre toho, ktorému bude daná kniha do jeho ľavice, ten ju nebude schopný dobre prečítať a smrť je milosťou od Boha k Jeho veriacemu služobníkovi. A je to pomsta Allaha k neveriacemu. A ak si Allah želá priviesť Jeho veriaceho služobníka zo sveta do posmrtného života, zľutoval sa nad ním a odpustil mu. Vyviedol ho z jeho väzenia a pozýva ho k Jeho milosti a k návratu k Jeho svetlu, pretože svet je pre veriaceho väzením. A svet je rajom pre neveriacieho a ak si Boh praje pre neveriaceho hanbu, dá zmiznúť jeho vlastnému ja (Nafs) a dá zaniknúť jeho moci. Potom ho vyvedie von z jeho raja a vráti jeho vlastné ja do ohňa a na tomto svete sú dva typy trestu. Jeden z nich je trest ducha/duše počas utrpenia posmrtného života a druhý vyplýva z toho, že sa otočia jeden proti druhému pretože Allah povedal: {A takto my dávame, aby sa nespravodliví navzájom voči sebe obrátili za to, čo si vyslúžili} (Svätý Korán, 6:129) Z hriechov, pretože čo bolo z toho pre každého, je trest pre dušu a vskutku to je choroba a chudoba. A to všetko je trestom pre veriaceho a rozhorčenie pre neveriacich. A horšie muky sú v posmrtnom živote a odplata na svete. A veriacemu sa nedostane rozhorčenia na tomto svete ani trestu počas posrmtného života. Deje sa tak iba ak kvôli hriechu. A hriech vychádza z túžby a v prípade veriaceho je to chyba a zábudlivosť. A v prípade neveriaceho je to úmyselné a nevďačnosť a priestupok a závisť a to sú slová Allaha: {vhoďte každého vzpurného neveriaceho do pekla, aj keď sa pravda stala už zjavnou} (Svätý Korán, 50:24 & 2:109) A prvé stvorenia, ktoré uctievali Allaha, boli anjeli a ich obraz pochádza zo svetla a oni neporušujú ani nepredbehujú, ani nezanechávajú to, čo im bolo prikázané. Sú voči Bohu poslušní v súvislosti so zmluvou, ktorú s Ním uzavreli. A sľub a záruka a nezmenili ani nevymenili nič z toho, čo im bolo prikázané. Vedia, že niet Boha než Allaha. A tak keď Boh stvoril džinnov, zacelili sa navzájaom, a tak ich On zahmlil a zmiešal ich. Preto tí, ktorí nekonajú prácu anjelov, tí ich nevidia. A z toho bol učinený závoj medzi nimi, pretože závojov je sedem: Závoj medzi jedincom a dušou/duchom; závoj medzi dušou/duchom a anjelmi; závoj medzi anjelmi a džinnmi a závoj medzi džinnmi a ľuďmi. Pretože prví, ktorí uverili v konštrukciu Zeme, boli džinnovia, no dopustili sa na nej ohavností v súvislosti s korupciou a preliatím krvi. Zabudli na sľub a zmluvu a poručníctvo a zostali na zemi. Potom pominuli a to sú slová Allaha: {Hľa, Pán tvoj k anjelom prehovoril: “Umiestním na zemi námestníka!” I riekli: “Chceš tam ustanoviť niekoho, kto pohoršenie na nej bude šíriť a krv na nej prelievať, zatiaľ čo my na slávu Ti voláme a svätosť Tvoju prehlasujeme?” Vravel: “Ja veru poznám to, čo vy nepoznáte!”} (Svätý Korán, 2:30) A Boh naučil Adama mená všetkých vecí. Stvoril Adama a naučil ho mená a čísla rokov a matematiku/výpočty. Potom Adama zniesol na zem a nebeským telesám prikázal, aby sa otáčali (i.e. planéty a podobne). A v čase džinnov sa nebeské telesá neotáčali. A tak zotrval s jeho semenom na území území, vystrihnutého z výpočtov arabov a peržanov a rimanov. A súčet kalkulácií Indie a k územiam kalkulácií Indie a tých je osem. Sedem z nich rotuje/otáča sa a jeden z nich sa nehýbe – to je teritórium džinnov. A tak Boh stvoril na obežných dráhach sedem teritórií, ktoré rotujú ťahavým pohybom. Kvôli tomu sa stali noc a deň známymi. Potom k tomu stvoril dvanásť súhvezdí a z toho sú známe rok a mesiace. Mesiace poznáš, lebo slnko vychádza v každom súhvezdí po tridsať dní. A deň učinil ako rok, pretože pre deň stvoril dvanásť hodín. A tak hodiny boli ako mesiace. A noc sa nezarátava do života človeka, pretože spánok je bratom smrti a v tom je dôkaz, že mŕtvi sú vrátení k životu, pretože spiaci sa prebúdza. Presnejšie, smrť je možné rozpoznať zo spánku a zmŕtvychvstanie od života po smrti z prebúdzania. A stvorenie osoby je známe z jeho vlastností z rotácií obežných dráh a z vychádzania súhvezdí. A čo je v tom z otáčania sa a ďalekosiahleho pohybu. A ak sa rotovanie zastaví, bude to vtedy, keď noc nebude možné rozlíšiť odo dňa ani deň od noci a zem bude učinená dokonalou prostredníctvom moci Allaha, ktorý má stvorenia a kontrolu.”

Al Haft Al Šaríf – Dvere #64

Al Haft Al Šaríf – Dvere #63

“Do poznania jedinca a jeho osobnosti so štyrmi charakteristikami a štyrmi piliermi a štyrmi kútmi”

Imám Al Sádiq povedal, “Vo vysvetlení, že charakteristické vlastnosti osoby sú: čierna a žltá a hlien a krv a kúty svetla a oheň a vietor a voda a obraz hliny/bahna. Človek pozerá do svetla a pojedá a popíja ohňom a zhromažďuje a hýbe sa a chuť v jedle nachádza vodou. Pretože to sú dvere z jeho obrazu. Ak by sa tieto kúty zniesli vo vlastnom ja bolo deväť hľadajúcich a nachádzajúcich počiatku stvorenia je jeho myseľ. A to je jeho vodca a jeho zrak a jeho cesta a jeho kľúč a prostredníctvom nej završí to, s čím bol zoslaný.

Pretože ak by bola podpora jeho mysle zo svetla, tým pádom bol tým, kto má poznanie, memorovaný, inteligentný, chápajúci a jasnovidec. Vie o tom z jeho zrelosti a slávy a ako a prečo. Pretože keď bol ostatným na úžitok, spoznal jej smer/cestu a jej spojenie a rozpojenie. Tým by si bol uvedomil smrteľnosť a žije nesmrteľne oddaním sa monoteizmu.

A umenia sú prostredníctvom poslušnosti, a tak keď to urobí, uvedomí si, čo pominulo a vzrástol v jeho pozícii. A v tom prichádza a vie, čím je a z akej veci je tu a k čomu sa chystá. A žltú nenachádza, iba ak v žltej ani červenú, iba ak v červenej ani čiernu, iba ak v čiernej, ani belosť, iba ak v belosti. A nenachádza iné než pach alebo sladkosť alebo kyslosť alebo aciditu alebo slanosť, lebo ak pozná červenú bez červenej a žltú bez žltej a bielu bez bielej a čiernu bez čiernej.

To je potom skompletizovanie jeho poznania. Ako obnovuje ilúziu a jeho ilúzia nie je, iba ak prostredníctvom podpory zo strany jeho mysle. A je možné, že v ňom prúdi jeho vlastné ja, zatiaľ čo je horúce. Potom ním prúdi, zatiaľ čo je studené. Preto ak naň príde horúce, je radostný a márnivý a odpočinutý a potešený a spokojný a pácha cudzoložstvo a smilní a je otrasený a šťastný. A ak naň príde studené, je zarmútený a smutný a ponížený a zábudlivý a beznádejný. Pretože to sú symptómy, z ktorých vzíde choroba. A jej cesta je jedlo a nápoj počas hodín, ktoré nie sú prijateľnými hodinami pre nápoj a jedlo. A tak vydrží bolesť spomedzi farieb a zlého zdravia… a mier.”

Al Haft Al Šaríf – Dvere #63