47 zásluh Imáma Alího (pmsn) so sunitskými referenciami

Prorok (pmsnajr) povedal: “Názov knihy každého veriaceho je: Láska k Alímu (pmsn).” - Manaqeb od Ibn AlMagazaliho, str. 243; - Taríkh Baghdad od AlBaghdadiho, zv. 4, str. 410; - AlDžame od AlSuyúta, zv. 2, str. 145 Prorok (pmsnajr) povedal: “Niet meča okrem Zolfigara a niet mládenca okrem Alího (pmsn).” - Mustadrak AlSahíhain od AlHakema Al Naisabúriho, …

Advertisements