Nealkoholické pivo, kniha Fátimy a kreslenie (Q&A)

95) Prečo väčšina ľudí nasleduje klam?

Pretože ľudia klam milujú, keďže sa zhoduje s ich túžbami a pretože väčšina z nich
nenávidí pravdu.

96) Je pitie nealkoholického piva haram?

Je to halal a všetká chvála patrí Allahovi.

97) Mal by byť manžel slobodomyseľný voči svojej manželke a načúvať jej radám a mali by byť navzájom voči sebe úprimní?

To závisí na povahe ich vzťahu a niet ujmy v načúvaní. Úprimnosť je nádherná vec, no nemala by sa prekročiť miera mravnosti a slušnosti. Napríklad manželka by nemala svojmu manželovi povedať, “ten chlap sa mi páči” alebo podobné záležitosti nemravnosti
a neslušnosti.

98) Zmienil sa Imám (pmsn) o knihe Fátimy (pmsn) (Mushaf Fatimah a.s.)?

Niečo také ako kniha Fátimy neexistuje.  Neexistuje písaná kniha,
ktorá by sa volala kniha Fátimy.

99) Je kreslenie haram?

Umenie kreslenia je rovnaké ako ostatné práce. Ak sa využíva zlým spôsobom, vtedy je haram a ak sa používa na dobré účely, v tom prípade je halal. V tomto umení je haram iba kreslenie obscénností a iných z vecí, ktoré sú haram, nech vám dá Allah úspech.

Nealkoholické pivo, kniha Fátimy a kreslenie (Q&A)

Spokojnosť Allaha s nami, duše, soulmates (Q&A)

88) Sú 313 dôkazmi (hudžah) voči nám všetkým?
Alebo sú všetci 313 dôkazmi (hudžah) voči nám?

Ja som hudža voči nim a oni sú hudžah voči vám. Ale hudžah voči vám by boli iba tí z nich, ktorých ustanovím. To znamená tí, ktorých ustanovím v určitých krajinách, by boli hudžah voči ľuďom daných krajín. Boli by tak hudžah voči ľuďom, ktorí žijú v krajine, v ktorej je jeden z 313 lídrov.

89) Ako môžeme vedieť, či je Imám a.s. s nami spokojný? Ako môžeme vedieť,
či sme voči Abdulláhovi a.s. alebo Imámovi a.s. nedostatoční?

Veriaci majú zrkadlo, v ktorom vidia vlastné ja a hodnotia ho a prostredníctvom ktorého vedia, či je s nimi Boh spokojný, alebo nie. Ich práce a skutky sú toho merítkom. Ak sú ich práce a skutky dobré, Allah je s nimi spokojný, no ak sú ich skutky a práce zlé, Boh s nimi spokojný nie je.

90) Majú všetky naše deti v sebe dušu?

Nie všetky. Iba niektoré z nich.

91) Má význam mať pôdu z Karbaly?

Z akého aspektu? V zmysle všetkých hadísov, ktoré hovoria o Turbe a ako lieči a a a… ?
Nie je to správne. A je to správne pre tých, ktorí v to veria.

92) Kto sú naše spriaznené duše (soulmates)?

Videl som, ako to pohýna s pocitmi mnohých ľudí. Chápu to spôsobom, ktorý je príčinou, že niektorí z nich padnú do omylu. Teda omylu, ktorý je omylom
v očiach ľudí a tak to so sebou prináša Shubha (zmätok/pochybnosť).

93) Po tom, čo bude ustanovený a po zriadení vlády Allaha v ňom a po tom, čo ho Hudžah naplní spravodlivosťou, bude Boží Štát Spravodlivosti trvať večne alebo nakoniec pominie a nepretrvá?

Boží Štát Spravodlivosti nepretrvá večne.

94) Sme zodpovední (súdení) za naše (zlé) myšlienky?

Hriechy sa nerátajú, iba ak sú spáchané, ale premýšľanie nad vecami, ktoré sú haram, začierňuje srdce.

 

Spokojnosť Allaha s nami, duše, soulmates (Q&A)

Otázky a Odpovede zo stretnutia s Imámom (pmsn) a Aba Sádiqom (pmsn) – Paltalk 2.5.2016

Otázka 1: Je v prípustné konať Ziarat svätyne Imáma Hussaina (pmsn) v dnešnej dobe?

Aba Sádiq (pmsn): Bez akýchkoľvek problémov, ale dôležitejšie je v súčasnosti dopomôcť Imámovi Hussainovi (pmsn) k víťazstvu.

Niet Wilaya pre tých, ktorí sa vybrali vykonať Ziarat a nesnažia sa pomôcť Imámovi Hussainovi, Ahmedovi Al Hassánovi (pmsn), dosiahnúť víťazstvo.

Otázka 2: Je prípustné, aby mal jeden v domácnosti kríž?

Aba Sádiq (pmsn): Ani samotný dvojník (pmsn) nemá v domácnosti kríž.

Aba Sádiq (pmsn) Aba Haydarovi: Aba Haydar, pamätáš na Otcovu (pmsn) odpoveď na tvoju otázku o hline/prachu?

Aba Haydara raz navštívil Imámov (pmsn) domov.  Zostal tam pracovať 3 dni.  Po ukončení práce vzal z Imámovho (pmsn) domu hlinu/prach ako požehnanie, avšak bez Otcovho (pmsn) dovolenia, a tak mu poslal otázku: Čo mám robiť s prachom?  Mám ho vrátiť alebo použiť na účely požehnania?

Imámova (pmsn) odpoveď bola nasledujúca: Syn môj, nepripisuj hodnotu tomu, čo žiadnu hodnotu nemá, a never, že je to pre teba dobré, alebo že ti to škodí.  Jediné dobro spočíva v približovaní sa k Allahovi SWT a v lojalite voči Nemu SWT.

Aba Sádiq (pmsn): Tou najdôležitejšou vecou v súčasnosti je pomoc Allahovmu Kalifovi (pmsn) dosiahnúť víťastvo.  A niet prospechu/dobra v prachu alebo kríži, alebo, alebo, alebo…

Otázka 3: Môžeš nás informovať ohľadom kalendára Hidžri a kedy mesiac Hidžri začína, aby sme sa nemuseli spoliehať na Mardžov?

Aba Sádiq (pmsn): InshaAllah, Otec (pmsn) vás bude informovať.

Otázka 4: Súvisí Kunya (epiteton), ktorú dal Imám (pmsn) svojim spoločníkom, s realitou osoby vo vyšších svetoch alebo s predošlými inkarnáciami?

Aba Sádiq (pmsn): Ak je zámerom otázky, či Aba Sádiq (pmsn) je Imám Al-Sádiq (pmsn), v tom prípade je odpoveď nie.  Význam Kunya je tajomstvom medzi osobou a Imámom (pmsn).

Otázka 5: Sú Imám Ali (pmsn) a Imám Al-Hassán (pmsn) teraz tu?

Aba Sádiq (pmsn): Nie, nie sú tu teraz.  Avšak sú tu prítomní dušami, a nie svojimi fyzickými telami.

Otázka 6: Je neomylnosť Imáma Hussaina (pmsn) v tomto kole neomylnosťou vrodenou alebo zaslúženou?

Odpoveď je založená na predošlej odpovedi Imáma (pmsn): V kole Al-Hussaina bola vrodená/dedičná a on patrí medzi ľudí plášťa, avšak v tomto kole je to neomylnosť zaslúžená/získaná a Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) vykonal menšie chyby, a nie veľké.

Aba Sádiq (pmsn) dodal: Allah SWT dal, aby ľudia jeho chyby zabudli a dnes mu chybu nik nemôže vytknúť.

Otázka 7: Ak sú piati (Mohammed, Ali, Fatima, Hassán, Hussain (pmsn)) dvanásti Imámovia (pmsn), predstavuje návrat jedného z nich návrat každého jedného spomedzi ich charakterov z predošlých kôl?

Aba Sádiq (pmsn): Áno, ide o tú istú dušu.  A návrat Ahmeda Al Hassána (pmsn) je návratom Imáma Hussaina (pmsn) a Imáma Músa Al-Kádima (pmsn).

Otázka 8: Keď sa Imám (pmsn) objaví, ukáže sa obrazom, ktorý poznáme z fotografie uverejnenej na Facebooku alebo obrazom odlišným?

Aba Sádiq (pmsn): Áno, inshaAllah, rovnakým obrazom.  A dnes sa Imám (pmsn) najviac podobá na Imáma Al-Kádima (pmsn).

Otázka 9: Ako umlčíme svoje mysle, zničíme naše egá a odstránime temnotu z našej stránky existencie, až neostane nič než Allah SWT?

Aba Sádiq (pmsn): Prostredníctvom úprimnosti voči Allahovi SWT.  Porazenie ega vyplýva z jaqínu (istoty) a práce dobra kvôli Allahovi SWT, a z pomoci Kalifovi Allaha SWT dosiahnúť víťazstvo.

Otázka 10: Čo je to ghulu (nadmernosť/neprimeranosť) vo viere?

Aba Sádiq (pmsn): Ghulu (nadmernosť/neprimeranosť) je zjavná.  Znamená to urobiť zo stvorenia Zvrchovaného Stvoriteľa, Allaha SWT; urobiť zo stvorenia podstatu Allaha SWT; povedať, že Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) alebo Imám Ali (pmsn) je absolútny Boh – to je Ghulu.

Link k odpovedi.

Otázka 11: Budú Imám (pmsn) a jeho ansári bojovať mečom alebo modernými zbraňami, ktoré sú dnes známe?

Aba Sádiq (pmsn): Tou najdôležitejšou zbraňou veriaceho je jaqín (istota).  A všetká chvála patrí Allahovi SWT.

Otázka 12: Môj pane, Aba Sádiq (pmsn), ako ti môžeme v týchto časoch slúžiť?

Aba Sádiq (pmsn): Chceme od vás nasledujúce:

Úprimnosť v práci, jaqín vo viere a správanie a spôsoby Mohammeda a jeho Rodiny (pmsn).

Spoločnú prácu na tom, čo je dobré a spravodlivé a držanie sa ďalej od fitien medzi ansármi, pretože Otec (pmsn) mi povedal: “Ten, kto medzi ansármi rozpúta Fitnu, pri Allahovi SWT, jeho osud je Pekelný oheň.”

A Imám (pmsn) tiež povedal: “A v Súdny deň preň nieť toho, kto by v jeho prospech zakročil.”

Otázka 13: Vedci majú isté teórie ohľadom stvorenia Vesmíru.  Chceme vedieť, ako sme sa sem dostali, a ako vznikla táto existencia.  Ako bol stvorený svet?  Chcel by som vedieť s ľuďmi o tejto téme debatovať.

Aba Sádiq (pmsn): Čo sa týka stvorenia, stvoril ho On Jeho silou a schopnosťou.  A čo sa týka detailov, Imám (pmsn) odpovie v knihe, ktorá bude reakciou na knihu Sebaklam Ateizmu a ateistov.

Otázka 14: Niekedy mám chuť pracovať pre dawu.  Mám dobré nápady, ale neviem, o ktorých informáciach by som sa mohol míliť.  Akú máš pre mňa radu?

Aba Sádiq (pmsn): Keď otec (pmsn) vraví pracujte, pracujte, pracujte až do posledného dychu, má tým na mysli zvolávanie ľudí k pravde, prítomnosť na Paltalku, pracovanie na sebe a, a, a…

Otázka 15: Aký je rozdiel medzi dušou a vlastným ja?

Aba Sádiq (pmsn): InshaAllah, otázka bude zodpovedaná v knihe o duši a nerád by som odpoveďou predbehol nášho otca (pmsn).

Odpoveď Imáma (pmsn): Duša existuje iba v ľudských bytostiach, ale vlastné ja existuje v ľudských bytostiach, zvieratách a iných stvoreniach.

Otázka 16: Môže duša veriaceho opustiť jeho telo bez toho, aby zomrel, teda iba na základe vôle človeka?

Odpoveď Imáma (pmsn): Áno, duša človeka môže telo opustiť iba počas spánku a v prípadoch bezvedomia.

Otázka 17: Čítanie hadísov Ahlul Bayt (pmsn) má dosah na naše srdcia.  Je v poriadku, aby sme hadísy zdieľali s ľuďmi mimo dawy alebo si ich máme nechať pre seba?

Aba Sádiq (pmsn): Pre tých, ktorí nie sú neomylní, je inšpirácia/vnuknutie niekedy presné a niekedy nepresné.

Otázka 18: Čo symbolizuje opis, ktorý poskytuje Korán o nebi/raji a Hurul Ain?

Aba Sádiq (pmsn) odpovedá na mikrofón.

Otázka 19: Zvyknem debatovať s ateistami.  Čo si o tom myslíš, Ó, Aba Sádiq (pmsn)?

Aba Sádiq (pmsn): Aký je problém v ukazovaní pravdy ateistom?  Mnohí ateisti príjmu islám a stanú sa súčasťou dawy.  Ateista, ktorý zomrie vo svojom ateizme, je v najnižších miestach Pekelného ohňa.

Otázka 20: Majú ľudia plášťa aj iné inkarnácie než v 12 Imámov (pmsn)?

Aba Sádiq (pmsn): Áno, ale Imám (pmsn) o tom nehovoril, pretože nechce, aby to bolo pre ľudí príliš ťažké.

Otázka 21: Je možné poznať samých seba a naše inkarnácie na základe miesta narodenia alebo prostredníctvom nástrojov ako poloha hviezd a podobne?

Aba Sádiq (pmsn): Spoznanie vašich predošlých inkarnácií je súčasťou skúšky a dozaista nastane čas, v ktorom každá osoba spozná ovocie vlastných rúk.  A to je menší súdny deň.  A zistiť to môžete nasledujúcim spôsobom:

Otec (pmsn) vám to oznámi prostredníctvom mňa alebo jedného z 12.

Odpoveď Aba Sádiqa (pmsn) na mikrofón.

Otázka 22: Niekto mal videnie, že je istou osobou, čo by mal teda robiť?  Mal by ti zaslať detailný opis?

Aba Sádiq (pmsn): V niektorých prípadoch dochádza v inkarnáciach k podobnostiam.  V čase Jozefa (pmsn) s ním jeho bratia bojovali, a tiež je tomu tak aj v tomto kole.

A ak má niekto videnie/víziu, môže nám ju zaslať prostredníctvom predstaviteľa pre danú krajinu alebo jedného z irackých predstaviteľov.  Ak niekto býva mimo Irak a v jeho krajine niet zástupcu (aj v tom prípade môže opis zaslať irackým predstaviteľom).

Otázka 23: Môžeme sa sobášiť s neveriacimi

Aba Sádiq (pmsn): Áno, je povolené sobášiť sa s neveriacimi, ale lepšie je mať sobáš s veriacim/veriacou.

A otec (pmsn) je veľmi zaujatý záležitosťou svadby a Jozefovi (pmsn) veľmi záležalo na tom, aby sobášil veriacich.  Otec (pmsn) chce, aby sa veriaci sobášili, pretože oni predstavujú budúcnosť a nepoškvrnené potomstvo pochádza z nich.

Allah SWT privádza dobrých/čistých zo zlých/nečistých a naopak, ale je lepšie, ak sú matka a otec veriacimi.

Otázka 24: Vráti sa Imám Hassán (pmsn)?

Aba Sádiq (pmsn): Áno, Imám Hassán (pmsn) sa vráti v budúcnosti.  Allah SWT ale opäť nevytvorí Imáma Alího (pmsn).  V každom prípade nás duše Imámov (pmsn) obklopujú.


***

Otázky a Odpovede zo stretnutia s Imámom (pmsn) a Aba Sádiqom (pmsn) – Paltalk 2.5.2016