Kniha Monoteizmu 1.23

Wahabi a nedbalosť voči hraniciam Monoteizmu Wahabi sa v ďalšom aspekte ich viery podobajú na kresťanov, pretože aj oni sú z tých, ktorí sú nedbalí voči hraniciam Monoteizmu.  Najmenej, čo je možné o tom povedať, je, že limitujú Allaha a rozdeľujú Ho. A preto Ho dávajú na roveň Jeho stvorenia, Oveľa Vyšší a Povznesenejší je On. A teda keď kresťania povýšili …

Advertisements

Kniha Monoteizmu 1.15

Podobnosť medzi Charidžitmi a Wahabizmom Základným princípom charidžitov vystupovať proti Alímu, synovi Abi Táliba (pmsn), presnejšie, ich vystúpenie z Islámu, predstavuje ich výrok: (Niet vlády s výnimkou Allaha), (toto je) klamlivé čierno-biele vnútro a nemôže ním byť oklamaný nik iba ak arabskí ignoranti, ktorí sotva rozumejú reči {Kočovní Arabi sú najhorší v neviere a v pokrytectve a …

Kniha Monoteizmu 1.14

Monoteizmus wahabbiov a zrušenie mediácie a intervencie Prorokov a Miestodržiteľov Všemohúci povedal: {Vskutku tí, ktorí neveria v Boha a poslov Jeho a chcú oddeliť Boha od poslov Jeho, vravia: „Veríme v jednu časť a v inú neveríme,“ a chceli by sa uberať cestou medzitým. A takí sú po pravde neveriaci! A pre neveriacich sme pripravili trest ponižujúci.} {Surat An-Nisā’ (Ženy): 150 & 151}. Vskutku …

Kniha Monoteizmu 1.13

Neprimeranosť/nadmernosť v hraniciach Monoteizmu (Wahabbi) Vezmime si príklad z doktríny Wahhabi alebo tých, ktorí sa pomenovali Saláfi.  Tí považujú Posla Muhammada (požehnania a mier s ním a jeho rodinou) iba za sprostredkovateľa Slov Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho. Čo sa týka duše Muhammada (pmsnajr) a jeho rality/pravdy; (veria, že jeho duša a jeho pravda/realita) neubližujú, a ani nie sú na úžitok počas jeho života na tomto …

Korán a Ahlul-Bayt (pmsn)

Všetci muslimovia by mali nasledovať Sunnu Proroka (pmsnajr). My, stúpenci Ahlul-Bayt (pmsn), sa podriaďujeme skutočnému praktizovaniu Sunny Svätého Proroka (pmsnajr) a považujeme ju za jedinú cestu ku spaseniu. Vyššie uvedené tradície sú dôkazom skutočnosti, že každá takzvaná Sunna, ktorá odporuje Ahlul-Bayt (pmsn), nie je skutočnou Sunnou a bola dodatočne inovovaná posluhovačmi tyranov. To preto Prorok …

Korán a Sunna? Naozaj?

Založené na paralelnej tradícii (mutawatir), na ktorej sa zhodujú všetci muslimovia: Po poslednej púti sa Allahov Posol (pmsnajr) postavil, aby predniesol reč pri jazierku známom ako Khum (Ghadír Khum), ktoré sa nachádza medzi Mekkou a Medínou. Chválil Allaha, pripomenul Ho a povedal: “Ó, ľudia! Hľa! Zdá sa, že sa blíži čas, keď budem povolaný (Allahom) …

12 mužov

„Záležitosti ľudí budú naďalej správne riadené, pokiaľ bude ľuďom vládnuť dvanásť mužov.“ - Prorok Muhammad (pmsnajr), Sahíh Muslim (anglická verzia), zv. 3, str. 1010, h. 4478

47 zásluh Imáma Alího (pmsn) so sunitskými referenciami

Prorok (pmsnajr) povedal: “Názov knihy každého veriaceho je: Láska k Alímu (pmsn).” - Manaqeb od Ibn AlMagazaliho, str. 243; - Taríkh Baghdad od AlBaghdadiho, zv. 4, str. 410; - AlDžame od AlSuyúta, zv. 2, str. 145 Prorok (pmsnajr) povedal: “Niet meča okrem Zolfigara a niet mládenca okrem Alího (pmsn).” - Mustadrak AlSahíhain od AlHakema Al Naisabúriho, …

Umar ibn Al-Khattab a Čierny Kameň

Čo sa týka vzťahu Kameňa k hriechu Adama (pmsn), toto je záležitosť, ktorú Imámovia objasnili, aj keď bola možno doteraz pred ľuďmi skrytá z dôvodu Allahovej vôle. Presnejšie, aj vzťah Kameňa k hriechom stvorenia bol objasnený (Imámami pmsn). A Allahov Posol, Muhammad (pmsnajr), to objasnil tým najjasnejším objasnením, činom – keď pobozkal Kameň – aj keď je to objasnenie …