šia

Dôkazy Jamániho volania zo šítskych zdrojov v pdf súbore je možné stiahnuť z uloz.to

Advertisements

Hadísy ohľadom 12 Mahdíov

Vôľa Proroka Muhammada (pmsnajr) napísaná v noc jeho smrti: Prorok Muhammad (msnajr) povedal Ali bin Abi Tálibovi počas noci jeho smrti, “Ó, Otec Al-Hassána, prines mi pero a papier,” a diktoval mu svoju vôľu, až kým sa nedostal do bodu, keď povedal, “Ó, Ali, po mne bude dvanásť Imámov a po nich bude dvanásť Mahdíov.  …

Rada

Výňatok z ‘Vyrozumenie Študentom Akademických Hawzí a všetkým tým, ktorí hľadajú pravdu,’ napísal Imám Ahmad Al Hassán (pmsn): Žiadam študentov Vedeckých Hawzí v Nadžafe, Qume a na každom mieste, aby odo mňa prijali túto radu, ktorá je v rukách mrzkého trestu, a aby sa vrátili k slovám potomstva Muhammada, ako im to Allah prikázal, a …

Je Jamáni neomylný?

Čo sa týka limitov charakteru Jamániho bolo vyrozprávané v hadíse od Al-Báqira (pmsn): “A niet zástavy, ktorá by poskytovala viac vedenia, než je zástava Jamániho, je to zástava vedenia, pretože volá k vášmu Spoločníkovi. A tak keď Jamáni vystúpi, stane sa zakázaným pre všetkých ľudí a každého muslima predávať zbrane, a ak Jamáni vystúpi, vystúpnte …

Ako poznať, či je Sayyed Ahmad Al Hassan (pmsn) pravdivý?

V mene Allaha, Milostivého, Intenzívne Milosrdného, a všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov. Nech Allah zošle Mier na Muhammada a Rodinu Muhammada, Imámov a Mahdíov. {Pri Pánovi nebies a zeme, toto je skutočnosť rovnaká, ako že hovoríte} {51:23} Všemohúci povedal: {A vyzývaj ľudí ku konaniu púte, a nech k tebe prídu peši alebo na všetkých ťavách …

Allah svedčí v prospech Ahmada Al Hassána (pmsn)

Allah, Oslavovaný, Všemohúci, svedčí v prospech tých, ktorí svedčia v prospech Imáma Ahmad Al-Hassána (pmsn) skrze sny/vízie, skrze Istikharu a prostredníctvom iných spôsobov neviditeľného, pretože spôsobov Allaha, Oslavovaného, Všemohúceho je (tak veľa), koľko je osobností v stvorení. Sny/Vízie Existuje modlitba pre tých, ktorí túžia po tom, aby im Allah, Oslavovaný, ukázal sen, ktorý objasňuje spoločníka …

Tí, ktorí vyrozprávali Vôľu Muhammada (pmsnajr) a ich kredibilita

Ahmad ibn Abdulwaháb Ridžal AlTúsi, str. 413 – 414 5988 “Všetko, čo vyrozprával, je prijateľné.” Amal Al-Amál AlHur Al-Amili, zv. 2, str. 16 – 17 “A to, čo schválil, je spoľahlivé z toho, čo je korigované Šejkom.” Mustadrakat Ilm Alhadís AlŠejk Ali AlNamazi AlŠahrúdi, zv. 1, str. 359 – 360 1157 “Je chválený a jeho …

Jamániho prehlásenie

Pán Ahmad Al Hassan, dedič a Vyslanec Imáma Al Mahdího (pmsn): Kto je to Al Jamáni a existuje špecifické stvárnenie, ktoré definuje túto osobnosť a dovoľuje nám identifikovať jej charakter? Je z Jemenu? Je neomylný, teda nevyviedol by ľudí z Pravdy v podvrh a blud, ako sa spomína vo vyrozprávaní Imáma Al Báqira (pmsn) „Jeho zástava je zástavou viery a odovzdanosti, a je …

Čierny kameň a jeho vzťah k Imámovi Mahdímu (pmsn)

Výňatok z ‚Kitab Al Tauhíd: Tafsír Súry Al-Tauhíd:‘ A toto je odpoveď na jednu z otázok, ktoré boli predložené prostredníctvom internetu a obsahuje detaily o Čiernom kameni a jeho vzťahu s Mahdím alebo Qa’imom (Riserom Rodiny Muhammada (pmsn)). Otázka: Kto je tento muž? Mier s tebou, Jamáni z Rodiny Muhammada, a Milosť Allaha, a Jeho Požehnania. Nech Allah zošle Jeho Mier a Požehnania na Muhammada a Rodinu …