Kniha Monoteizmu 1.22

Presvedčivosť Prejavu z Evanjelií (Ježiš (pmsn) je neznalý hodiny) Ježiš (pmsn) povedal ohľadom seba, že je (neznalý) hodiny, v ktorej nastane menšie zmŕtvychvstanie: (32  O tom dni alebo hodine však nevie nikto — ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.)[1] a neznalosť je kvôli nedostatkom/nedokonalostiam, zatiaľ čo Absolútne Božstvo je Absolútna Dokonalosť, ktorá nemá akékoľvek nedostatky/nedokonalosti alebo …

Advertisements

Kniha Monoteizmu 1.21

Text Tóry a Nového Zákona Dôkazy, že Allah je Jeden a Nedeliteľný Neskladá sa z častí: Tieto texty sú jasné, zreteľné a evidentné, pretože je nezmyselné vykladať ich tak, aby zodpovedali textom, ktorých význam bol nejednoznačný/alegorický pre nepracujúcich učencov/teológov, a tak zavádzajú Allahovo stvorenie z priamej cesty ich výkladom podľa vlastných túžob a chybných interpretácií. Niekoľko textov z Tóry (Starého zákona): Dnes si …

Kniha Monoteizmu 1.20

V Tóre a Novom zákone (Môj Otec, Tvoj Otec, Syn, Otec, Synovia Boží). "4 ...Hospodin zástupov však hovorí: Nech si len stavajú, ja budem rúcať!  Budú ich volať Krajinou svojvôle, ľudom, na ktorý sa Hospodin naveky hnevá.  5 Keď to uvidíte na vlastné oči, sami poviete: Veľkosť Hospodina siaha až za hranice Izraela.  6 Syn …

Kniha Monoteizmu 1.19

Boh sa zjavil v tele Toto je jedno z posolstiev, ktoré používajú nepracujúci duchovní ako dôkaz toho, k čomu sa vybrali z uvádzania v omyl tvrdiac, že Absolútne Božstvo sa znieslo v Tele, (1  Pavol, apoštol Krista Ježiša z poverenia Boha, nášho spasiteľa, a Krista Ježiša, našej nádeje,   2  Timotejovi, svojmu pravému synovi vo viere: Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a …

Kniha Monoteizmu 1.18

Slová z Tóry a Evanjelií (Slová, o ktorých si) niektorí ľudia predstavovali, že znamenajú, že Absolútne Božstvo prišlo do Svetov Stvorenia v ľudskej podobe a objasnenie (týchto slov). Slovo: V knihe Božstvo Krista od Pápeža Šenouda III. (koptský ortodoxný pápež) Pápež Šenouda III. povedal: Prvá kapitola: Božstvo Krista, ktorý je súčasťou Svätej Trojice – On je …

Kniha Monoteizmu 1.17

On je Allah, Jeden, Nedeliteľný a všetko ostatné je Jeho Stvorenie Allah (swt.) odpovedal vo Svätom Koráne všetkým tým, ktorí tvrdili, že Allah (swt.) má syna, ktorý je samostatný od Neho alebo syna, ktorý sa z Neho narodil, alebo syna, ktorý bol z Neho vytvorený, to znamená absolútne Božstvo, ktoré bolo vytvorené z Absolútneho Božstva. Alebo tým, ktorí tvrdia, …

Kniha Monoteizmu 1.16

Nedbalosť voči hraniciam monoteizmu Vezmime si príklad Nasara (Nasrani/kresťanov) a odtiaľ prejdeme ku sekte Wahabi. Nasara alebo ako sa pomenovali, kresťania, pripísali Allahovmu Prorokovi, Ježišovi (PMSN), ktorý bol služobníkom zo služobníkov Allahových, Absolútne Božstvo a Absolútne Bohatstvo. A ich jediný dôkaz/argument je niekoľko slov z ich Evanjelií.  Napríklad keď Ježiš (PMSN) vraví: ‚Môj Otec‘ a ‚Syn,‘ aj keď všetky tieto slová sú …