Dvanásť Imámov z detí Fátimy, Alího a Muhammada (Požehnania a Mier S Nimi Všetkými)

Nasledujú Hadísy spomínajúce Imámov z detí Fátimy, Alího a Muhammada (PMSNV).  Keďže Ali nemôže byť súčasťou týchto dvanástich, musí existovať trinásty Imám.  A podľa vôle Proroka Muhammada (Požehnania a Mier S Ním A Jeho Rodinou) je to prvý Mahdi (PMSN), ktorý je trinásty nástupca z dvadsiatich štyroch nástupcov (PMSNV).

12 synov Proroka (PMSNAJR)

Allahov Prorok (PMSNAJR) povedal: “Ja a 12 z mojich synov a ty, ó, Ali, ste rovnováhou tejto zeme, to znamená jej kolíky/klince a hory, Allah nás učinil kolíkmi/klincami Zeme, aby sa nezborila na jej ľudí, a tak ak by 12 z mojich synov odišlo, potom Zem by sa zborila na jej ľudí a nemali by zjavenie/porozumenie.”

Referencie:

→AlKafi Sheikh Al-Kulayni v.1 p.534 Hadith.17 (Online version: 1/779)
→Ma’alim alMadrastain v.3 p.265 Hadith.17
→Ma’saat aZahraa’ v.1 p.154
→Lamhaat by Sheikh Latfullah alSafi p.217
→TathHeeb Ahadith alShia p.265

Originál Hadísu v Arabčine:

عن عمرو بن ثابت، عن ابي الجاورد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: “إني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي زر الارض يعني أوتادها وجبالها، بنا أوتد الله الارض أن تسيخ بأهلها، فإذا ذهب الاثنا عشر من ولدي ساخت الارض بأهلها ولم ينظروا.”

12 Imámov zo synov Alího a Fátimy

AlHassan ibn Ali (PMSN) povedal: “Allahov Prorok (PMSNAJR) nám sľúbil, že tejto záležitosti bude vládnuť 12 Imámov zo synov Alího a Fátimy.”

Referencie:

→AlAnwar alBahiya p.91
→Al-Insaf fi alNus ‘an alAimma p.185
→Mu’jam Ahadith al-Imam alMahdi, vol.3, p.172, Hadith.698
→Bihar Al Anwar Al-Majlesy, vol.44, p.138-139

Originál Hadísu v Arabčine:

“والله لقد عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه واله أن هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماما من ولد علي وفاطمة”

12 Imámov z rodokmeňa Alího a Fátimy

Od Anas ibn Malíka: … A tak som povedal: Kto sú tvoji Apoštoli, ó, Prorok Allahov?  A tak on (PMSNAJR) povedal: “Imámov po mne je 12 z rodokmeňa Alího a Fátimy, to sú moji apoštoli a moji prívrženci/podporovatelia (Ansari), požehnania a mier Allahov s nimi.”

Referencie:

→Lamhaat by Sheikh Latfullah Al Safi p.220
→Kifayat alAthar p.69
→Manaqib Alee Abi Talib, vol.1, p.213
→Bihar Al Anwar Al-Majlesy, vol.36, p.271; And vol.36, p.309

Originál Hadísu v Arabčine:

عن أنس بن مالك، قال سئلت رسول الله – صلى الله عليه واله – عن حواري عيسى، فقال: “كانوا من صفوته وخيرته، وكانوا اثنى عشر” – إلى أن قال – فقلت: فمن حواريك يارسول الله ؟ فقال: “الائمة بعدي اثنا عشر من صلب علي وفاطمة، وهم حواري وأنصاري، عليهم من الله التحية والسلام.”

12 Princov (Nuqba) zo synov Proroka Muhammada (PMSNAJR)

Allahov Prorok (PMSAJR) povedal: “Spomedzi mojich synov bude 12 Naqíb (princov), sú vznešení, prehovárajú k nim Anjeli a sú to prenášači poznania, posledný z nich je Riser (Ten, ktorý povstane) (Qaim) pravdy, ktorý naplní Zem spravodlivosťou presne tak, ako bola naplnená útlakom.”

Referencie:

→AlAnwar alBahiya p.101
→Al-Insaf fi alNus ‘an alAimma p.101
→AlKafi Sheikh Al-Kulayni v.1 p.534 Hadith.18

Originíál Hadísu v Arabčine:

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: “من ولدي إثنا عشر نقباء نجباء محدّثون مفهمون، آخرهم القائم بالحقّ يملأها عدلا كما ملئت جورا.”

12 Nástupcov a Imámov zo synov Fátimy (3 sú Ali, nie 4)

Bolo vyrozprávané, že Jabir alAnsari povedal: Vstúpil som k Fátime, dcére Proroka Allahovho (PMSNAJR) a mala pred sebou tabuľku, ktorá obsahovala mená nástupcov a Imámo z jej synov, a tak narátala 12 mien a posledý z nich je Qa’em, 3 z nich mali meno Muhammad a 3 z nich mali meno Ali.

Referencie:

→AlKafi Sheikh Al-Kulayni v.1 p.532 Hadith.9
→Ghaiba al-Tusi p.139
→alKhisaal by Sheikh alSadooq, p.477-478, Doors.11, Hadith.42
→Sharh Akhbar vol.3, p.352
→Rawtha alWaa’itheen, p.261
→Lamhaat by Sheikh Latfullah alSafi p.218

Originál Hadísu v Arabčine:

عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: دخلت على فاطمة عليها السلام وبين يديها لوح فيه أسماء الاوصياء من ولدها، فعددت اثني عشر آخرهم القائم عليه السلام، ثلاثة منهم محمد وثلاثة منهم علي.”

12 Imámov z potomkov Muhammada a Alího (PMSN)

Bolo vyrozprávané od Zurara, ktorý povedal nasledujúce: Počul som abu Ja’fara povedať: „Dvanásť Imámov – všetci z rodiny Muhammada (PMSNAJR), sú tí, ku ktorým prehovárajú (Anjeli).  Všetci sú z potomkov Posla Božieho a potomkov Alího.  Allahov Posol a Alí (PMSN) sú ich predkovia.“

Referencie:

→AlKafi Sheikh Al-Kulayni v.1 p.531 Hadith.7; And v.1 p.533 Hadith.14
→Ghaiba al-Tusi p.152
→Al-Insaf fi alNus ‘an alAimma p.218
→al-Irshaad, p.347
→Lamhaat by Sheikh Latfullah alSafi p.216
→Bihar AlAnwar vol.26, p.72; And vol.36, p.393

Originál Hadísu v Arabčine:

عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: “الاثنا عشر الامام من آل محمد عليهم السلام كلهم محدث من رسول الله صلى عليه وآله ومن ولد علي ورسول الله وعلي عليهما السلام هما الوالدان،”

12 Imámov z Proroka a Alího

Ali ibn Abi Talib (PMSN) povedal: “Tento národ (Ummah) bude mať dvanásť Imámov.  Všetci z nich budú z potomkov Svätého Proroka (PMSNAJR) tohoto národa.  Budú z mojich potomkov.”

Referencie:

→AlKafi Sheikh Al-Kulayni v.1 p.532 Hadith.8
→Ghaiba al-Tusi p.153-154
→Mu’jam Ahadith al-Imam alMahdi, vol.3, p.158, Hadith.689
→Lamhaat by Sheikh Latfullah alSafi p.219
→Bihar AlAnwar vol.36, p.381; And vol.109, p.15

Originál Hadísu v Arabčine:

عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: “الاثنا عشر الامام من آل محمد عليهم السلام كلهم محدث من رسول الله صلى عليه وآله ومن ولد علي ورسول الله وعلي عليهما السلام هما الوالدان،”

12 Awsiya na Sunne Ježišových Awsiya, Ali na Sunne Ježiša

Od abu Hamza, od Ja’fara (PMSN), ktorý povedal nasledujúce: „Allah zoslal Muhammada (PMSN) k všetkým Džinom a ľuďom a vymenoval dvanástich Awsiya (vykonávateľov vôle).  Z tých ľudí sú takí, ktorí opustili tento svet a takí, ktorí budú musieť ukončiť ich úlohu.
Všetci Awsiya (z prorokov) zažijú určitú Sunnah.
Awsiya po Muhammadovi (PMSNAJR) zažili Sunnah Ježišových Awsiya, ktorých bolo dokopy dvanásť.
Princ Veriacich, Ali (PMSN), zažil Sunnah Ježiša Krista.“

Referencie:

→AlKafi Sheikh Al-Kulayni v.1 p.532 Hadith.10
→Ghaiba al-Tusi p.141
→al-Imama walTabasir min alHeera p.134
→Kamaal alDeen p.326, Door.32, Hadith.4
→alKhisaal by Sheikh alSadooq, p.478, Doors.11, Hadith.43
→Bihar AlAnwar vol.11, p.52; And vol.36, p.392

Original Hadísu v Arabčine:

علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: “إن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وآله إلى الجن والانس وجعل من بعده اثني عشر وصيا، منهم من سبق ومنهم من بقي وكل وصي جرت به سنة والاوصياء الذين من بعد محمد صلى الله عليه وآله على سنة أوصياء عيسى وكانوا اثني عشر وكان أمير المؤمنين عليه السلام على سنة المسيح.”

12 Imámov – al-Hassan, al-Husayn a Imámovia z potomkov al-Husayna

Od Zurara, ktorý povedal nasledujúce: Počul som, ako abu Ja’far (PMSN) povedal: „Sme dvanásti Imámovia.  Al-Hassan a Al-Husayn sú z nich a po nich sú Imámovia z potomkov Al-Husayna (PMSNV).“

Referencie:

→AlKafi Sheikh Al-Kulayni v.1 p.533 Hadith.16
→Insaaf fi alNus ‘an alA’ima p.219
→Bihar AlAnwar vol.36, p.392

Originál Hadísu v Arabčine:

عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: “نحن اثنا عشر إماما منهم حسن وحسين ثم الائمة من ولد الحسين عليه السلام.”

Očakávaný Qa’im a Neznámy Imám

Princ Veriacich (PMSN) povedal dlhý príbeh, a potom povedal: „Keď sa armády pripravia, povstanú rôzni vodcovia, revolucionári sa vzbúria a neveriaci pominú, potom povstane očakávaný Qaim a neznámy Imám, preň je pocta a cnosť.  Ó, Husain, on je váš potomok, niet syna ako on.  Objaví sa medzi dvomi kútmi (Kaaby) v roztrhanom súkne.  Objaví sa s Dvomi Závažnými Vecami (Thaqalain: Korán a Ahlulbayt) a bude vládnuť všektým ľuďom a očistí svet od každého zla.  Požehnaný je ten, ktorý sa dožije jeho doby a bude sa tešiť z jeho vlády.“

Referencie:

→Ghaiba Nu’mani p.275 (or p.283), Door.14, Hadith.55
→Mu’jam Ahadith al-Imam alMahdi, vol.3, p.16, Hadith.570
→Bisharat al-Islam, Hadith.177
→Ilzam alNasib fi Ithbat alHujja alGha’ib, vol.2, p.112
→Mikyal alMakarim, vol.2, p.315
→Qadatna kaif Na’rufhum, vol.4, p.507
→Bihar AlAnwar vol.52, p.236, Door.25, Hadith.104

Originál Hadísu v Arabčine:

فحكى (عليه السلام) حكاية طويلة، ثم قال: “إذا جُهِّزت الاُلوف، وصفّت الصفوف، وقتل الكبش الخروف، هناك يقوم الآخر، ويثور الثائر، ويهلك الكافر، ثمّ يقوم القائم المأمول، والإمام المجهول، له الشرف والفضل، وهو من ولدك يا حسين لا ابن مثله يظهر بين الركنين في دَرِيسَيْن باليين، يظهر على الثقلين، ولا يترك في الأرض دمين طوبى لمن أدرك زمانه ولحق أوانه، وشهد أيّامه.”


Od Asbagh bin Nubataha, že povedal: Prišiel som k Veliteľovi Amirul Mominínovi, Ali Ibne Abi Talibovi (PMSN) a našiel som ho zamysleného.  Kreslil na zem čiary.  Povedal som: Ó, Veliteľ Veriacich, prečo ťa vidím zamysleného a prečo kreslíš na zem čiary?  Je to z túžby po zemi?  On povedal: „Nie, pri Allahovi, nikdy som po nej netúžil, ani po tom, čo je vo svete, dokonca ani na jeden deň.  Myslel som na syna, ktorý sa narodí z môjho semä – jedenásty z mojich synov.  On je Mahdí a on naplní zem so spravodlivosťou tak, ako bude plná útlaku a nespravodlivosti.  Vo vzťahu k nemu bude zmätok a okultácia, počas ktorej celé komunity zídu zo správnej cesty a celé komunity budú vedené.“ Ja som povedal: „Ó, Veliteľ Veriacich, naozaj sa to má stať?“  „Áno,“ povedal: „tak, ako bude stvorený.  Ako by si to vedel, Asbagh!  Sú to tí najlepší z tejto Ummah a spoločníci spravodlivých tejto Domácnosti.“ Ja som povedal: „Čo sa stane po tom?“ On povedal: „Allah urobí to, po čom túži, pretože On má vôľu, účely a výsledky.“

Dvanásť Imámov z detí Fátimy, Alího a Muhammada (Požehnania a Mier S Nimi Všetkými)

12 Mahdíov

Imám Sadžád (PMSN) povedal: „Qa’im sa objaví spomedzi nás a po ňom bude dvanásť Mahdíov.“

Sharh Alkhbar vol.3 p.400 Hadith.1281
Mukhtasar Basa’ir alDarajat, p.49 (from Abi Abdulla a.s)
Muntakhab alAnwar alMuthee’a, p.354, section.150 (narrations of Raj’a)
Bihar alAnwar, vol.109, p.148
Tarikh ma Ba’d alThuhur, p.639;642;648;650

Original Hadith in Arabic:

وعن علي بن الحسين عليه السلام، أنه قال: “يقوم القائم منا (يعني المهدي) ثم يكون بعده اثنا عشر مهديا.”

Abu Basír povedal: „Povedal som Al Sádiqovi, Ja’far bin Muhammadovi (PMSN): ‘Ó, syn Proroka, raz som počul, ako tvoj otec vraví, že po Qa’imovi (PMSN) bude dvanásť Mahdíov.’  Potom AlSádiq (PMSN) povedal: ‚Vskutku, povedal ‘dvanásť Mahdiov‘ a nepovedal ‚dvanásť Imámov’.  Sú z našich nasledovateľov (Šiá), ktorí budú volať ľudí, aby nás podporovali, a ktorí identifikujú naše právo.‘“

Kamal AlDeen, chapter 2, page 358.
Iiqaath min alHaj’a, page.369, Door.11, Hadith.12
Mukhtasar Basa’ir alDarajat, p.38 (Online version: vol.1, p.41)
Bihar alAnwar, vol.53, p.145, door.30 Hadith.1; also vol.53, p.115

Original text in Arabic:

عن أبي بصير قال: قلت للصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يا ابن رسول الله إني سمعت من أبيك عليه السلام أنه قال: يكون بعد القائم اثنا عشر مهديا فقال: “إنما قال: اثنا عشر مهديا، ولم يقل: إثنا عشر إماما، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا.”

Abi Abdullah (PMSN) povedal: “Ó, Aba Hamza, vskutku, po Qa’imovi (PMSN) bude spomedzi nás 11 Mahdíov zo synov Husseina (PMSN).

Ghaiba al-Tusi, p.478, Hadith.504
Mu’jam Ahadith al-Imam alMahdi, vol.4, p.77, Hadith.1148-1149
Mukhtasir Basa’ir AlDarajat, p.38

Original Hadith in Arabic:

محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن محمد بن عبدالحميد ومحمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث طويل أنه قال: “يا أبا حمزة إن منا بعد القائم أحد عشر مهديا من ولد الحسين عليه السلام.”

Allahov Prorok (PMSNAJR) povedal: “Mahdi a siedmi po ňom budú spravodliví, nik nebude ako oni.”

Sharh Al Akhbar AlQathi AlNuman AlMagrebi v.3 p.4 Hadith.1284

Original Hadith in Arabic:

أنه قال: “يكون المهدي وسبعة من بعده من ولده كلهم صالح لم ير مثلهم.”

Od Abu Ja’afera a Abu Abdulláha (PMSN) spomínajúc Kufu, povedal: „Mešita Suhail, kde Allah nevyslal Proroka, aby sa v nej nemodlil.  Pri Allahovi, z nej sa objaví spravodlivosť a v nej budú Jeho Qaimovia a majú príbytky Prorokov, nástupcov a skutočných veriacich.“

Wasa’el Al Shia, v.3 p.524. And v.10 p.282.
Mu’jam Ahadith al-Imam alMahdi, vol.3, p.302, Hadith.839
TahHeeb alAhkam, vol.6, p.31, Door.10, Hadith.1
Bihar alAnwar, vol.53, p.148. And vol.97, p.440
Kamaal alZiyarat, vol.1, p.76, Hadith.69

Original Hadith in Arabic:

“وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبيا إلا و قد صلى فيه، وفيها يظهر عدل الله، وفيها يكون قائمه والقوام من بعده، وهي منازل النبيين والاوصياء والصالحين.”

“Mier a požehnania na vášho strážcu (Imám Al Mahdi) a tých, ktorí nesú jeho sľub a Imámov z jeho synov.”

Mosbaah Al-Motahijd p.409

Bihar AlAnwar v.52 p.22. And v.99 p.114

Original Hadith in Arabic:

“وصل على وليك وولاة عهدك والائمة من ولده، ومد في أعمارهم، وزد في آجالهم، وبلغهم أقصى آمالهم دينا ودنيا وآخرة، إنك على كل شئ قدير.”

Od Abdulláha od Proroka Allahovho (PMSNAJR), povedal: “Mahdí a Víťaz (Mansúr) a tí po ňom, a tí budú Imámovia, ktorí sú Mahdíovia.  Allah k nim znesie to, čo sľúbil vo Svojej knihe a na jazyku Jeho Proroka (PMSNAJR) skrze Jeho Silu a Moc.”

Sharh AlAkhbar Fe Fatha’el Al’A’ema Al’AT’haar from Numaan v.3 p.400 Hadith.1283

Original Hadith in Arabic:

“وقد كان المهدي والمنصور و [من] كان بعدهما ويكون كذلك ائمة مهديون وينز الله لهم ما وعدهم في كتابه، وعلى لسان رسوله بحوله وقوته.”

“Ó, Allah, ochraňuj Tvojho strážcu, toho, ktorý povstane s Tvojou záležitosťou, Muhammad ibn Hassan (mier a požehnania naň a na jeho otcov v túto hodinu a každú hodinu) ako patrón, ochránca, líder, víťaz, dôkaz, pomocník; až ho ubytuješ na zemi tak, že ho budú všetci poslúchať a dovoľ mu tešiť sa z nej čo do dĺžky a čo do šírky, a učiň jeho a jeho potomkov dediacich Imámov.”

Kitab alIqbaal p.86
Bihar Al Anwar, vol.86, p.340; And vol.94, p.349; And vol.99, p.314

Original Hadith in Arabic:

“اللهم كن لوليك القائم بأمرك، محمد بن الحسن المهدي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام، في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا و ناصرا ودليلا ومؤيدا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طولا وعرضا، وتجعله وذريته من الائمة الوارثين.”

12 Mahdíov