1. Ako začalo volanie Požehnaných Čiernych Zástav Východu?

Evanescence_zpsb5f201e3

V deň smrti Kráľa Abdulláha, 23. januára 2015, 12 mužov oznámilo, že Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) ich vzal na stretnutie s Imámom Mahdím (pmsn), ktorý im odhalil spiknutie, ktoré bolo namierené proti nemu (pmsn). Išlo o komplot, podľa ktorého šejkovia Nadžafskej kancelárie podpísali dokument, na základe ktorého mali Imáma (pmsn) vydať vláde. Okrem toho uzurpovali jeho práva, uzurpovali jeho identitu a vydávali sa zaň. Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) prezradil, že od roku 2008 bol v tichej absencii. Uviedol tiež mnoho ďaľších vecí, ktoré budú prediskutované v nadchádzajúcich témach, inshallah.

V daný deň 12 mužov oznámilo dobré správy o objavení sa Hudžuh (pmsn) (Dôkazu Allaha – Imáma Mahdího (pmsn)). Dvanásti oznámili, že Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) je ten, ktorý priniesol dobré správy, a že on je ten, kto vztýčil Čierne Zástavy, ktoré sa spomínjú v hadísoch Ahlul Bayt (pmsn). Aký je dôkaz o tom, že toto prehlásenie urobili v deň smrti Kráľa Abdulláha? Uvádzame jeden z YouTube kanálov (https://www.youtube.com/watch?v=4bsCD2dWaHI), na ktorý bolo nahrané video s uvedeným prehlásením. Všimnite si dátum, kedy bolo video uploadované (23.1.2015).

Prečo je také dôležité, že sú prví, ktorí oznámili dobré správy o objavení sa Imáma Mahdího (pmsn) po smrti Kráľa Abdulláha? Pretože to dokazuje, že Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) je s nimi, a že sú v pravde. Prečo?

Pozrite sa na nasledujúce vyrozprávanie:

„Allahov Posol (pmsnajr) povedal: Hidžázu bude vládnuť muž, ktorý má meno zvieraťa (i.e. Kráľ Fahd (leopard)). Ak sa naň pozriete z diaľky, všimnete si, že je škúľavý, a ak k nemu podídete bližšie, všimnete si, že jeho oči sú v poriadku. Jeho brat, ktorého meno je Abdulláh, bude jeho nástupcom. Beda šítom od neho, čo zopakoval trikrát. Dajte mi dobré správy o jeho smrti a ja vám dám dobré správy o OBJAVENÍ SA HUDŽUH.“ – 250 Znamení, str. 122

Toto vyrozprávanie je samo o sebe zázrakom. Naplnilo sa do posledného detailu. Kráľ Fahd Saudskej Arábie, ktorého meno je menom zvieraťa (leopard), a ktorý má zvláštnu diagnózu, podľa ktorej sa z diaľky zdá, že škúli, no z menšej vzdialenosti sa zdá byť v poriadku, zomrel. Na trón Hidžázu zasadol jeho brat, Abdulláh. Počas jeho vlády boli šíti extrémne utláčaní. Čo sa týka poslednej časti vyrozprávania, Prorok (pmsnajr) povedal, „dajte mi dobré správy o smrti (Kráľa Abdulláha) a ja vám odovzdám dobré správy o objavení sa Hudžuh“.

Čierne Zástavy prízvukujú, že prvý, ktorý prinesie správy o Hudžohvom objavení sa, musí byť pravdivý (presne ako Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) a Ahul Bayt (pmsn) vravia, že prvý, kto si nárokuje Vôľu Proroka Mohameda (pmsnajr) (https://helper313.wordpress.com/2014/02/14/324/), je právoplatný nárokovateľ, pretože k Vôli Proroka Mohameda (pmsnajr) sa nehlási nik okrem jej nárokovateľa). Ide o ten istý koncept. Prečo? Pretože v hadíse o smrti Kráľa Abdulláha Allahov Posol (pmsnajr) vraví, ‚dajte mi dobré správy o jeho smrti a ja vám odovzdám dobré správy o objavení sa Hudžuh‘. Preto dobré správy nemôže odovzdať nik iný než Mohamed (pmsnajr). Avšak Mohamed (pmsnajr) v tomto čase nie je fyzicky prítomný. Kto je teda predstaviteľom Mohameda (pmsnajr) v tejto dobe? Imám Ahmed Al Hassán (pmsn), ktorého meno sa zhoduje s menom Proroka (pmsnarj), a ktorého meno otca sa zhoduje s menom otca Proroka (pmsnajr). To znamená, že prvý, ktorý prinesie dobré správy o objavení sa Hudžuh po smrti Kráľa Abdulláha, musí hovoriť v mene Imáma a musí s ním byť spojený, pretože Mohamed (pmsnjar) si sám pripísal tento úkon odovzdania dobrých správ, a tak to nemôže urobiť nik iný než on. Avašak on (pmsnajr) nie je nažive v období smrti Kráľa Abdulláha, a tak dobré správy odovzdá ten, kto je jeho predstaviteľom.

Taktiež vo vyrozprávaní Imáma Al Sádiqa (pmsn) Abu Basírovi: Od Abi Basíra, ktorý započul od Imáma Sádiqa (pmsn): „Ten, kto mi bude garantovať smrť Abdulláha, tomu budem garantovať príchod Qa’ima. Keď Abdulláh zomrie, ľudia sa nezhodnú/nezjednotia na nikom po ňom, a táto záležitosť sa neskončí, iba ak vaším Druhom (Qa’imom (pmsn)) inshallah. Kráľovstvo rokov sa skončí a stane sa kráľovstvom mesiacov a dní. A tak som sa opýtal: Bude to potom trvať dlho? On odpovedal: Nie. – Biharul Anwar, zv. 52, str. 21.

Imám Al Sádiq (pmsn) nám garantuje, že Hudžah (pmsn) sa objaví krátko po srmti Kráľa Abdulláha.

A skutočne 12 mužov potvrdilo, že 23. januára 2015, keď Kráľ Abdulláh zomrel, v ten istý deň Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) vzal 10 z nich a pridal k nim dvoch ďaľších. Potom týchto 12 mužov zobral na stretnutie s Imámom Al Mahdím (pmsn). Títo Dvanásti sú najlepší z 313 spoločníkov Qa’ima (pmsn) po Imámovi Ahmedovi Al Hassánovi (pmsn). Oznámili, že Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) vztýčil Čierne Zástavy, ktoré sa spomínajú v hadísoch Ahlul Bayt (pmsn), a že on je ten, ktorý priniesol dobré správy o objavení sa Hudžuh, Mohameda, syn Al Hassána (pmsn).

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) vo svojej knihe „Poučenie pre študentov akademických hawzí a všetkým, ktorí hľadajú pravdu“: Imám Al Báqir (pmsn) povedal: „Druh tejto záležitosti vstúpi do okultácie v niektorých z týchto priesmykov“ a rukou ukázal smerom na Tí-Towa. Potom povedal: „Krátko pred tým, než vystúpi, Mawla, ktorý bol s ním, výjde von, až kým nestretne niektorých z jeho spoločníkov a opýta sa: ‚Koľkí ste?‘ Odpovedia: ‚Sme štyridsiati.‘ Potom sa opýta: ‚Čo urobíte, ak uvidíte vášho Druha (Druha Záležitosti (pmsn)).‘ Oni odpovedia: ‚Pri Bohu, ak pôjde odtiaľ a ukryje sa v ktorejkoľvek z hôr, budeme s ním.‘ Potom k nim príde a povie: ‚Ukážte na vašich vodcov alebo tých najlepších z vás.‘ Následne na nich preň ukážu. A tak ich vezme za ich Druhom (Imámom Mahdím). Sľúbi im nasledujúcu noc (alebo sa s nimi stretne nasledujúcu noc)…“ – Gaiba Al Numáni, str. 187; Tafsír Al Ajáši, zv. 2, str. 56; Bihar Al Anwar, zv. 52, str. 341; Mudžam Ahadís Al Imám Al Mahdí, zv. 5, str. 2.

Imám Al Sádiq (pmsn) povedal: „Qa’im nepovstane, kým 12 mužov neprehlási, že ho videli, a tak ich ľudia odmietnu/poprú.“ – Gaiba Al Numáni, str. 277.[1]

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) vraví: „Najkratšia cesta k poznaniu neviditeľna je samotné neviditeľno“. Buď sa môžete pôstiť po tri dni a na základe pravdy Fátimy (pmsň) prosiť Allaha SWT, aby vám ukázal znamenie. Či už víziu, alebo akýkoľvek z Jeho SWT znamení neviditeľna, ako nam pred tým poradil Imám Ahmed Al Hassán (pmsn). Alebo jednoducho vykonajte Istikharu, ako tiež pred tým radil Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) alebo „ansárski šejkovia“, keď urgovali ľudí vykonať Istikharu, keď sú záležitosti metúce. Nasledujúci post potvrdzuje, že istikhara je skutočným nerefutovateľným dôkazom (http://black-banners.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=15).

[1] Poniektorí tvrdia, že v knihe Gaiba Al Numániho v poznámke pod čiarou je uvedené, že existuje ďaľšia verzia tohto hadísu, v ktorom stojí, že “Qa’im nepovstane, kým 12 mužov nepovie, že ho videli, a tak ich on (tzn. Qa’im) poprie/odmietne.” Ide o pokus dokázať, že Dvanásti sú klamári.

Odpoveď je veľmi jednoduchá. V súčasnosti máme dve verzie hadísu: 1) Verziu, podľa ktorej ľudia odmietnu/poprú 12 mužov; 2) Verziu, podľa ktorej Mahdí (pmsn) poprie/odmietne 12 mužov. Ako sa rozhodnúť, ktorá z dvoch verzií je pravdivá?

Alaa Sálem citoval jednu verziu v Imámovej (pmsn) knihe “So Spravodlivým Služobníkom” v poznámkach pod čiarou na strane 29 a 30. Keďže sa táto verzia spomína v Imámovej (pmsn) knihe, je rozhodnuté, ktorá verzia je správna. Nasledujú slová z knihy:

“Existuje ďaľší dôkaz, že pred povstaním Imáma Mahdího (pmsn) budú ľudia, ktorí ho uvidia, no ostatní ľudia ich poprú/odmietnu. Abu Abdulláh (pmsn) povedal: ”Qa’im nepovstane, kým nevystúpi 12 mužov, ktorí povedia, že ho videli, no ľudia ich odmietnu/poprú.” – Gaiba Al Numáni, str. 285. Azda neveríte, že Alaa Sálem zverejňuje informácie v Imámových (pmsn) knihách výlučne s jeho povolením? V opačnom prípade by ste pripúšťali, že v Imámových (pmsn) knihách publikujú nesprávne informácie a iba Boh vie, akých ďaľších chýb sa dopustili. Držte sa teda jednej viery. Buď Alaa Salem píše do Imámových (pmsn) kníh iba to, čo Imám (pmsn) schváli, alebo veríte, že by sa v Imámových (pmsn) knihách mohol dopustiť chýb, tým pádom tak potvrdíte to, čo tvrdia Čierne Zástavy, a teda že Imáma (pmsn) zradili.

Ak tvrdíte, že sa Alaa Sálem dopustil chyby a opísal chybnú verziu hadísu – nie je náhodou váš Imám neomylný a nevie snáď, že táto chyba môže v budúcnosti ľudí zviesť zo správnej cesty? Prečo teda nekontaktoval Alu Sálema a nepovedal mu: “Alaa, citoval si nebezpečnú verziu. Prosím, odstráň ju z mojej knihy a cituj správnu verziu, pretože som Imám a viem, že táto verzia by mohla v budúcnosti ľudí zviesť zo správnej cesty?” A či Alaa Sálem netvrdí, že Imám dohliada nad publikáciou kníh, a že je s ním v neustálom kontakte?!

Máte teda na výber z dvoch možností: 1) Buď poviete, že verzia, ktorú citoval Alaa Sálem v Imámovej (pmsn) knihe, je pravdivá (teda, že Qa’im (pmsn) nepovstane, kým 12 mužov nebude tvrdiť, že ho videli, no ľudia ich odmietnu”). 2) Alebo poviete, že verzia, ktorú citoval Alaa Sálem je nesprávna. Tým pádom by ste pripustili, že v Imámových (pmsn) knihách sa dopustil vážnych chýb, a že vôbec nie je s Imámom (pmsn) v kontakte, a že Imám, ktorého nasleduje, nemá poznanie! A ako ďaleko je Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) od toho.

1. Ako začalo volanie Požehnaných Čiernych Zástav Východu?

Od Abi Basíra, ktorý započul od Imáma Sádiqa (pmsn): „Ten, kto mi bude garantovať smrť Abdulláha, tomu budem garantovať príchod Qa’ima. Keď Abdulláh zomrie, ľudia sa nezhodnú/nezjednotia na nikom po ňom, a táto záležitosť sa neskončí, iba ak vaším Druhom (Qa’imom (pmsn)) inshallah. Kráľovstvo rokov sa skončí a stane sa kráľovstvom mesiacov a dní. A tak som sa opýtal: Bude to potom trvať dlho? On odpovedal: Nie.
– Biharul Anwar, zv. 52, str. 21.

„Allahov Posol (pmsnajr) povedal: Hidžázu bude vládnuť muž, ktorý má meno zvieraťa (i.e. Kráľ Fahd (leopard)). Ak sa naň pozriete z diaľky, všimnete si, že je škúľavý, a ak k nemu podídete bližšie, všimnete si, že jeho oči sú v poriadku. Jeho brat, ktorého meno je Abdulláh, bude jeho nástupcom. Beda šítom od neho, čo zopakoval trikrát. Dajte mi dobré správy o jeho smrti a ja vám dám dobré správy o OBJAVENÍ SA HUDŽU (i.e. Dôkazu Allaha – Imáma Mahdího (pmsn))“ – 250 Znamení, str. 122

Prečo veríme, že Imám Ahmed Al Hassán (požehnania a mier s ním) je s Čiernymi Zástavami (Úvod)

V mene Boha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého

Všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov

Ó, Allah, zošli Tvoje požehnania na Mohameda a Rodinu Mohameda,

Imámov a Mahdíov

Imám Ali (požehnania a mier s ním) povedal: “Pozrite sa na to, čo je vyrieknuté. Nepozerajte sa na to, kto to vraví.” Aký vplyv má skutočnosť, či má ten alebo onen človek zlú históriu, na pravdivosť tohto volania? Mimochodom, ako viete, že dotyčný, na ktorého ukazujete prstom, svoje hriechy neoľutoval? Ako viete, že Boh v súčasnosti s daným človekom nie je spokojný viac, než je spokojný s vami?

Osobné útoky namiesto vecnej argumentácie poukazujú iba na argumentačnú slabosť útočiaceho. Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) k nám prichádza s dôkazmi a na zavádzanie inými taktiež poukázal s dôkazmi, a nie útokmi na ich osobnú históriu.

Koľkí Imámovia viedli diskusie s neveriacimi? Všetci (pmsn). Aká nečistá musela byť osobná história neveriacich? Veľmi nečistá. No koľkokrát ste videli, aby Imámovia poukazovali na zlú históriu neveriacich namiesto toho, aby s nimi diskutovali za použitia dôkazov, ktorými by refutovali ich tvrdenia? Ani raz. Všetci Imámovia (pmsn) a ich spoločníci vždy argumentovali komplexnými dôkazmi a dôkazy protivníkov vždy refutovali vecne, a nie osobnými útokmi.

Aj keď máte s niekým osobný problém alebo ak na niekoho nemáte dobrý názor, Allah swt vo Svätom Koráne uvádza: {Vy, ktorí veríte! Ak k vám príde hanebník s nejakou zvesťou, snažte sa ju objasniť tak, aby ste z nevedomosti svojej nepoškodili ľudí, a aby ste nemuseli ľutovať to, čo ste učinili} {49:6}. On swt nepovedal, že ak za vami príde nemorálny človek neposlušnosti, povedzte mu, že je nemorálny a neposlušný, preto nebudete brať ohľad na to, čo vraví. Boh swt povedal, aby ste skúmali, aby ste z neznalosti neublížili ľuďom a neoľutovali to, čoho ste sa dopustili.

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal: „Buďte ozdobou rodiny Mohameda a nebuďte pre nich bremenom. Oznámte ľuďom pravdu s Milosťou a správajte sa k ním, ako chcete, aby sa oni správali k vám. Zabite diabla v nich dobrým slovom. Namietajte tým, čo je lepšie, s dôkazmi a nesprávajte sa k nim príkro a s hrubosťou, aby ste sa tak nestali pomocníkmi diabla a ich ignorancie. Všemohúci Boh swt povedal: {Vyzývaj k ceste Pána svojho s múdrosťou i kázaním krásnym a veď s nimi spor slovami najlepšími! Pán tvoj pozná najlepšie tých, ktorí z cesty Jeho zblúdili, a dobre pozná tých, ktorí správne sú vedení} {6:126}.

Dôležitý odkaz pred tým, než začneme:

„Mier, Milosť, a Požehnania Allaha nech sú s vami. Moji čistí bratia a sestry. Ó, vy, ktorí podporujete pravdu, buďte trpezliví a ozdobte sa trpezlivosťou. Nenechajte nepriateľov Boha, aby vás vyprovokovali, a neznižujte sa k nízkemu morálnemu štandardu Umara a Abu Bakra a Uthmana. Ozdobte sa trpezlivosťou a vy ste povznesenými, inshallah.

A vždy pamätajte na to, čo Vojvoda Pravdy, Ali ibn Abi Talib (pmsn), povedal Abu Zarrovi: ‚Ó, Abu Zarr! Rozhneval si sa kvôli Bohu, maj teda nádej v Toho, kvôli ktorému si sa rozhneval. Ľudia sa ťa báli, pretože mali starosti o ich svet (dunya), a ty si sa ich bál, pretože si mal starosti o svoje náboženstvo. Zanechaj v ich rukách to, kvôli čomu sú znepokojení, a uteč od nich kvôli čomu si znepokojený ty. Majú veľkú potrebu toho, pred čím si im zabránil. No ty nemáš žiadnu potrebu toho, pred čím ti zabránili oni. Zajtra sa dozvieš, kto je víťaz a komu je hodno závidieť. Ak by sa nebesá a zem spojili proti veriacemu a on mal strach pred Allahom, Allah mu umožní cestu úniku! Abu Zarr, nedovoľ, aby ti spoločnosť robilo iné než pravda, a aby tvoju samotu nespôsobilo iné než faloš. Ak by si bol prijal ich Dunya (svet), boli by ťa milovali, a ak by si sa nimi na tom podieľal, poskytli by ti útočište.‘“

Taktiež:

Ak tvrdíte, že nasledujete Boha, Povznesený vo Svätom Koráne vraví:

{Vy, ktorí veríte! Ak k vám príde hanebník s nejakou zvesťou, snažte sa ju objasniť tak, aby ste z nevedomosti svojej nepoškodili ľudí, a aby ste nemuseli ľutovať to, čo ste učinili} {49:6}.

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal:

„Ja, a hľadám útočište pred svojím egom, som nikomu nepovedal, aby ma nasledoval slepo. Presnejšie, vravím, otvorte svoje oči a rozlišujte dôkazy. Rozpoznajte druha pravdy, aby ste sa mohli zachrániť pred pekelným ohňom.“

A tiež povedal:

„Ó, ľudia, nenechajte sa oklamať kňazmi/učencami zavádzania a ich stúpencami. Čítajte, skúmajte, pozorujte, učte sa a sami poznajte pravdu. Nebuďte závislí na druhých, aby namiesto vás rozhodli váš posmrtný život, a kvôli tomu potom zajtra oľutovali, keď vám ľútosť nebude na úžitok {A rieknu: „Pane náš, počúvali sme vodcov svojich a veľmožov svojich a oni nám dali zblúdiť z cesty}.

baf8c27d275adf237e1a4bd7122fdb51

Prečo veríme, že Imám Ahmed Al Hassán (požehnania a mier s ním) je s Čiernymi Zástavami (Úvod)