1. Ako začalo volanie Požehnaných Čiernych Zástav Východu?

V deň smrti Kráľa Abdulláha, 23. januára 2015, 12 mužov oznámilo, že Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) ich vzal na stretnutie s Imámom Mahdím (pmsn), ktorý im odhalil spiknutie, ktoré bolo namierené proti nemu (pmsn). Išlo o komplot, podľa ktorého šejkovia Nadžafskej kancelárie podpísali dokument, na základe ktorého mali Imáma (pmsn) vydať vláde. Okrem toho uzurpovali jeho …

Advertisements

Od Abi Basíra, ktorý započul od Imáma Sádiqa (pmsn): „Ten, kto mi bude garantovať smrť Abdulláha, tomu budem garantovať príchod Qa’ima. Keď Abdulláh zomrie, ľudia sa nezhodnú/nezjednotia na nikom po ňom, a táto záležitosť sa neskončí, iba ak vaším Druhom (Qa’imom (pmsn)) inshallah. Kráľovstvo rokov sa skončí a stane sa kráľovstvom mesiacov a dní. A tak som sa opýtal: …

„Allahov Posol (pmsnajr) povedal: Hidžázu bude vládnuť muž, ktorý má meno zvieraťa (i.e. Kráľ Fahd (leopard)). Ak sa naň pozriete z diaľky, všimnete si, že je škúľavý, a ak k nemu podídete bližšie, všimnete si, že jeho oči sú v poriadku. Jeho brat, ktorého meno je Abdulláh, bude jeho nástupcom. Beda šítom od neho, čo …

Prečo veríme, že Imám Ahmed Al Hassán (požehnania a mier s ním) je s Čiernymi Zástavami (Úvod)

V mene Boha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého Všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov Ó, Allah, zošli Tvoje požehnania na Mohameda a Rodinu Mohameda, Imámov a Mahdíov Imám Ali (požehnania a mier s ním) povedal: “Pozrite sa na to, čo je vyrieknuté. Nepozerajte sa na to, kto to vraví.” Aký vplyv má skutočnosť, či má ten alebo …

Kniha Monoteizmu 1.23

Wahabi a nedbalosť voči hraniciam Monoteizmu Wahabi sa v ďalšom aspekte ich viery podobajú na kresťanov, pretože aj oni sú z tých, ktorí sú nedbalí voči hraniciam Monoteizmu.  Najmenej, čo je možné o tom povedať, je, že limitujú Allaha a rozdeľujú Ho. A preto Ho dávajú na roveň Jeho stvorenia, Oveľa Vyšší a Povznesenejší je On. A teda keď kresťania povýšili …

Kniha Monoteizmu 1.22

Presvedčivosť Prejavu z Evanjelií (Ježiš (pmsn) je neznalý hodiny) Ježiš (pmsn) povedal ohľadom seba, že je (neznalý) hodiny, v ktorej nastane menšie zmŕtvychvstanie: (32  O tom dni alebo hodine však nevie nikto — ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.)[1] a neznalosť je kvôli nedostatkom/nedokonalostiam, zatiaľ čo Absolútne Božstvo je Absolútna Dokonalosť, ktorá nemá akékoľvek nedostatky/nedokonalosti alebo …

Kniha Monoteizmu 1.21

Text Tóry a Nového Zákona Dôkazy, že Allah je Jeden a Nedeliteľný Neskladá sa z častí: Tieto texty sú jasné, zreteľné a evidentné, pretože je nezmyselné vykladať ich tak, aby zodpovedali textom, ktorých význam bol nejednoznačný/alegorický pre nepracujúcich učencov/teológov, a tak zavádzajú Allahovo stvorenie z priamej cesty ich výkladom podľa vlastných túžob a chybných interpretácií. Niekoľko textov z Tóry (Starého zákona): Dnes si …

Kniha Monoteizmu 1.20

V Tóre a Novom zákone (Môj Otec, Tvoj Otec, Syn, Otec, Synovia Boží). "4 ...Hospodin zástupov však hovorí: Nech si len stavajú, ja budem rúcať!  Budú ich volať Krajinou svojvôle, ľudom, na ktorý sa Hospodin naveky hnevá.  5 Keď to uvidíte na vlastné oči, sami poviete: Veľkosť Hospodina siaha až za hranice Izraela.  6 Syn …

Kniha Monoteizmu 1.19

Boh sa zjavil v tele Toto je jedno z posolstiev, ktoré používajú nepracujúci duchovní ako dôkaz toho, k čomu sa vybrali z uvádzania v omyl tvrdiac, že Absolútne Božstvo sa znieslo v Tele, (1  Pavol, apoštol Krista Ježiša z poverenia Boha, nášho spasiteľa, a Krista Ježiša, našej nádeje,   2  Timotejovi, svojmu pravému synovi vo viere: Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a …