1. Ako začalo volanie Požehnaných Čiernych Zástav Východu?

Evanescence_zpsb5f201e3

V deň smrti Kráľa Abdulláha, 23. januára 2015, 12 mužov oznámilo, že Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) ich vzal na stretnutie s Imámom Mahdím (pmsn), ktorý im odhalil spiknutie, ktoré bolo namierené proti nemu (pmsn). Išlo o komplot, podľa ktorého šejkovia Nadžafskej kancelárie podpísali dokument, na základe ktorého mali Imáma (pmsn) vydať vláde. Okrem toho uzurpovali jeho práva, uzurpovali jeho identitu a vydávali sa zaň. Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) prezradil, že od roku 2008 bol v tichej absencii. Uviedol tiež mnoho ďaľších vecí, ktoré budú prediskutované v nadchádzajúcich témach, inshallah.

V daný deň 12 mužov oznámilo dobré správy o objavení sa Hudžuh (pmsn) (Dôkazu Allaha – Imáma Mahdího (pmsn)). Dvanásti oznámili, že Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) je ten, ktorý priniesol dobré správy, a že on je ten, kto vztýčil Čierne Zástavy, ktoré sa spomínjú v hadísoch Ahlul Bayt (pmsn). Aký je dôkaz o tom, že toto prehlásenie urobili v deň smrti Kráľa Abdulláha? Uvádzame jeden z YouTube kanálov (https://www.youtube.com/watch?v=4bsCD2dWaHI), na ktorý bolo nahrané video s uvedeným prehlásením. Všimnite si dátum, kedy bolo video uploadované (23.1.2015).

Prečo je také dôležité, že sú prví, ktorí oznámili dobré správy o objavení sa Imáma Mahdího (pmsn) po smrti Kráľa Abdulláha? Pretože to dokazuje, že Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) je s nimi, a že sú v pravde. Prečo?

Pozrite sa na nasledujúce vyrozprávanie:

„Allahov Posol (pmsnajr) povedal: Hidžázu bude vládnuť muž, ktorý má meno zvieraťa (i.e. Kráľ Fahd (leopard)). Ak sa naň pozriete z diaľky, všimnete si, že je škúľavý, a ak k nemu podídete bližšie, všimnete si, že jeho oči sú v poriadku. Jeho brat, ktorého meno je Abdulláh, bude jeho nástupcom. Beda šítom od neho, čo zopakoval trikrát. Dajte mi dobré správy o jeho smrti a ja vám dám dobré správy o OBJAVENÍ SA HUDŽUH.“ – 250 Znamení, str. 122

Toto vyrozprávanie je samo o sebe zázrakom. Naplnilo sa do posledného detailu. Kráľ Fahd Saudskej Arábie, ktorého meno je menom zvieraťa (leopard), a ktorý má zvláštnu diagnózu, podľa ktorej sa z diaľky zdá, že škúli, no z menšej vzdialenosti sa zdá byť v poriadku, zomrel. Na trón Hidžázu zasadol jeho brat, Abdulláh. Počas jeho vlády boli šíti extrémne utláčaní. Čo sa týka poslednej časti vyrozprávania, Prorok (pmsnajr) povedal, „dajte mi dobré správy o smrti (Kráľa Abdulláha) a ja vám odovzdám dobré správy o objavení sa Hudžuh“.

Čierne Zástavy prízvukujú, že prvý, ktorý prinesie správy o Hudžohvom objavení sa, musí byť pravdivý (presne ako Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) a Ahul Bayt (pmsn) vravia, že prvý, kto si nárokuje Vôľu Proroka Mohameda (pmsnajr) (https://helper313.wordpress.com/2014/02/14/324/), je právoplatný nárokovateľ, pretože k Vôli Proroka Mohameda (pmsnajr) sa nehlási nik okrem jej nárokovateľa). Ide o ten istý koncept. Prečo? Pretože v hadíse o smrti Kráľa Abdulláha Allahov Posol (pmsnajr) vraví, ‚dajte mi dobré správy o jeho smrti a ja vám odovzdám dobré správy o objavení sa Hudžuh‘. Preto dobré správy nemôže odovzdať nik iný než Mohamed (pmsnajr). Avšak Mohamed (pmsnajr) v tomto čase nie je fyzicky prítomný. Kto je teda predstaviteľom Mohameda (pmsnajr) v tejto dobe? Imám Ahmed Al Hassán (pmsn), ktorého meno sa zhoduje s menom Proroka (pmsnarj), a ktorého meno otca sa zhoduje s menom otca Proroka (pmsnajr). To znamená, že prvý, ktorý prinesie dobré správy o objavení sa Hudžuh po smrti Kráľa Abdulláha, musí hovoriť v mene Imáma a musí s ním byť spojený, pretože Mohamed (pmsnjar) si sám pripísal tento úkon odovzdania dobrých správ, a tak to nemôže urobiť nik iný než on. Avašak on (pmsnajr) nie je nažive v období smrti Kráľa Abdulláha, a tak dobré správy odovzdá ten, kto je jeho predstaviteľom.

Taktiež vo vyrozprávaní Imáma Al Sádiqa (pmsn) Abu Basírovi: Od Abi Basíra, ktorý započul od Imáma Sádiqa (pmsn): „Ten, kto mi bude garantovať smrť Abdulláha, tomu budem garantovať príchod Qa’ima. Keď Abdulláh zomrie, ľudia sa nezhodnú/nezjednotia na nikom po ňom, a táto záležitosť sa neskončí, iba ak vaším Druhom (Qa’imom (pmsn)) inshallah. Kráľovstvo rokov sa skončí a stane sa kráľovstvom mesiacov a dní. A tak som sa opýtal: Bude to potom trvať dlho? On odpovedal: Nie. – Biharul Anwar, zv. 52, str. 21.

Imám Al Sádiq (pmsn) nám garantuje, že Hudžah (pmsn) sa objaví krátko po srmti Kráľa Abdulláha.

A skutočne 12 mužov potvrdilo, že 23. januára 2015, keď Kráľ Abdulláh zomrel, v ten istý deň Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) vzal 10 z nich a pridal k nim dvoch ďaľších. Potom týchto 12 mužov zobral na stretnutie s Imámom Al Mahdím (pmsn). Títo Dvanásti sú najlepší z 313 spoločníkov Qa’ima (pmsn) po Imámovi Ahmedovi Al Hassánovi (pmsn). Oznámili, že Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) vztýčil Čierne Zástavy, ktoré sa spomínajú v hadísoch Ahlul Bayt (pmsn), a že on je ten, ktorý priniesol dobré správy o objavení sa Hudžuh, Mohameda, syn Al Hassána (pmsn).

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) vo svojej knihe „Poučenie pre študentov akademických hawzí a všetkým, ktorí hľadajú pravdu“: Imám Al Báqir (pmsn) povedal: „Druh tejto záležitosti vstúpi do okultácie v niektorých z týchto priesmykov“ a rukou ukázal smerom na Tí-Towa. Potom povedal: „Krátko pred tým, než vystúpi, Mawla, ktorý bol s ním, výjde von, až kým nestretne niektorých z jeho spoločníkov a opýta sa: ‚Koľkí ste?‘ Odpovedia: ‚Sme štyridsiati.‘ Potom sa opýta: ‚Čo urobíte, ak uvidíte vášho Druha (Druha Záležitosti (pmsn)).‘ Oni odpovedia: ‚Pri Bohu, ak pôjde odtiaľ a ukryje sa v ktorejkoľvek z hôr, budeme s ním.‘ Potom k nim príde a povie: ‚Ukážte na vašich vodcov alebo tých najlepších z vás.‘ Následne na nich preň ukážu. A tak ich vezme za ich Druhom (Imámom Mahdím). Sľúbi im nasledujúcu noc (alebo sa s nimi stretne nasledujúcu noc)…“ – Gaiba Al Numáni, str. 187; Tafsír Al Ajáši, zv. 2, str. 56; Bihar Al Anwar, zv. 52, str. 341; Mudžam Ahadís Al Imám Al Mahdí, zv. 5, str. 2.

Imám Al Sádiq (pmsn) povedal: „Qa’im nepovstane, kým 12 mužov neprehlási, že ho videli, a tak ich ľudia odmietnu/poprú.“ – Gaiba Al Numáni, str. 277.[1]

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) vraví: „Najkratšia cesta k poznaniu neviditeľna je samotné neviditeľno“. Buď sa môžete pôstiť po tri dni a na základe pravdy Fátimy (pmsň) prosiť Allaha SWT, aby vám ukázal znamenie. Či už víziu, alebo akýkoľvek z Jeho SWT znamení neviditeľna, ako nam pred tým poradil Imám Ahmed Al Hassán (pmsn). Alebo jednoducho vykonajte Istikharu, ako tiež pred tým radil Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) alebo „ansárski šejkovia“, keď urgovali ľudí vykonať Istikharu, keď sú záležitosti metúce. Nasledujúci post potvrdzuje, že istikhara je skutočným nerefutovateľným dôkazom (http://black-banners.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=15).

[1] Poniektorí tvrdia, že v knihe Gaiba Al Numániho v poznámke pod čiarou je uvedené, že existuje ďaľšia verzia tohto hadísu, v ktorom stojí, že “Qa’im nepovstane, kým 12 mužov nepovie, že ho videli, a tak ich on (tzn. Qa’im) poprie/odmietne.” Ide o pokus dokázať, že Dvanásti sú klamári.

Odpoveď je veľmi jednoduchá. V súčasnosti máme dve verzie hadísu: 1) Verziu, podľa ktorej ľudia odmietnu/poprú 12 mužov; 2) Verziu, podľa ktorej Mahdí (pmsn) poprie/odmietne 12 mužov. Ako sa rozhodnúť, ktorá z dvoch verzií je pravdivá?

Alaa Sálem citoval jednu verziu v Imámovej (pmsn) knihe “So Spravodlivým Služobníkom” v poznámkach pod čiarou na strane 29 a 30. Keďže sa táto verzia spomína v Imámovej (pmsn) knihe, je rozhodnuté, ktorá verzia je správna. Nasledujú slová z knihy:

“Existuje ďaľší dôkaz, že pred povstaním Imáma Mahdího (pmsn) budú ľudia, ktorí ho uvidia, no ostatní ľudia ich poprú/odmietnu. Abu Abdulláh (pmsn) povedal: ”Qa’im nepovstane, kým nevystúpi 12 mužov, ktorí povedia, že ho videli, no ľudia ich odmietnu/poprú.” – Gaiba Al Numáni, str. 285. Azda neveríte, že Alaa Sálem zverejňuje informácie v Imámových (pmsn) knihách výlučne s jeho povolením? V opačnom prípade by ste pripúšťali, že v Imámových (pmsn) knihách publikujú nesprávne informácie a iba Boh vie, akých ďaľších chýb sa dopustili. Držte sa teda jednej viery. Buď Alaa Salem píše do Imámových (pmsn) kníh iba to, čo Imám (pmsn) schváli, alebo veríte, že by sa v Imámových (pmsn) knihách mohol dopustiť chýb, tým pádom tak potvrdíte to, čo tvrdia Čierne Zástavy, a teda že Imáma (pmsn) zradili.

Ak tvrdíte, že sa Alaa Sálem dopustil chyby a opísal chybnú verziu hadísu – nie je náhodou váš Imám neomylný a nevie snáď, že táto chyba môže v budúcnosti ľudí zviesť zo správnej cesty? Prečo teda nekontaktoval Alu Sálema a nepovedal mu: “Alaa, citoval si nebezpečnú verziu. Prosím, odstráň ju z mojej knihy a cituj správnu verziu, pretože som Imám a viem, že táto verzia by mohla v budúcnosti ľudí zviesť zo správnej cesty?” A či Alaa Sálem netvrdí, že Imám dohliada nad publikáciou kníh, a že je s ním v neustálom kontakte?!

Máte teda na výber z dvoch možností: 1) Buď poviete, že verzia, ktorú citoval Alaa Sálem v Imámovej (pmsn) knihe, je pravdivá (teda, že Qa’im (pmsn) nepovstane, kým 12 mužov nebude tvrdiť, že ho videli, no ľudia ich odmietnu”). 2) Alebo poviete, že verzia, ktorú citoval Alaa Sálem je nesprávna. Tým pádom by ste pripustili, že v Imámových (pmsn) knihách sa dopustil vážnych chýb, a že vôbec nie je s Imámom (pmsn) v kontakte, a že Imám, ktorého nasleduje, nemá poznanie! A ako ďaleko je Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) od toho.

1. Ako začalo volanie Požehnaných Čiernych Zástav Východu?

Od Abi Basíra, ktorý započul od Imáma Sádiqa (pmsn): „Ten, kto mi bude garantovať smrť Abdulláha, tomu budem garantovať príchod Qa’ima. Keď Abdulláh zomrie, ľudia sa nezhodnú/nezjednotia na nikom po ňom, a táto záležitosť sa neskončí, iba ak vaším Druhom (Qa’imom (pmsn)) inshallah. Kráľovstvo rokov sa skončí a stane sa kráľovstvom mesiacov a dní. A tak som sa opýtal: Bude to potom trvať dlho? On odpovedal: Nie.
– Biharul Anwar, zv. 52, str. 21.

„Allahov Posol (pmsnajr) povedal: Hidžázu bude vládnuť muž, ktorý má meno zvieraťa (i.e. Kráľ Fahd (leopard)). Ak sa naň pozriete z diaľky, všimnete si, že je škúľavý, a ak k nemu podídete bližšie, všimnete si, že jeho oči sú v poriadku. Jeho brat, ktorého meno je Abdulláh, bude jeho nástupcom. Beda šítom od neho, čo zopakoval trikrát. Dajte mi dobré správy o jeho smrti a ja vám dám dobré správy o OBJAVENÍ SA HUDŽU (i.e. Dôkazu Allaha – Imáma Mahdího (pmsn))“ – 250 Znamení, str. 122

Prečo veríme, že Imám Ahmed Al Hassán (požehnania a mier s ním) je s Čiernymi Zástavami (Úvod)

V mene Boha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého

Všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi Svetov

Ó, Allah, zošli Tvoje požehnania na Mohameda a Rodinu Mohameda,

Imámov a Mahdíov

Imám Ali (požehnania a mier s ním) povedal: “Pozrite sa na to, čo je vyrieknuté. Nepozerajte sa na to, kto to vraví.” Aký vplyv má skutočnosť, či má ten alebo onen človek zlú históriu, na pravdivosť tohto volania? Mimochodom, ako viete, že dotyčný, na ktorého ukazujete prstom, svoje hriechy neoľutoval? Ako viete, že Boh v súčasnosti s daným človekom nie je spokojný viac, než je spokojný s vami?

Osobné útoky namiesto vecnej argumentácie poukazujú iba na argumentačnú slabosť útočiaceho. Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) k nám prichádza s dôkazmi a na zavádzanie inými taktiež poukázal s dôkazmi, a nie útokmi na ich osobnú históriu.

Koľkí Imámovia viedli diskusie s neveriacimi? Všetci (pmsn). Aká nečistá musela byť osobná história neveriacich? Veľmi nečistá. No koľkokrát ste videli, aby Imámovia poukazovali na zlú históriu neveriacich namiesto toho, aby s nimi diskutovali za použitia dôkazov, ktorými by refutovali ich tvrdenia? Ani raz. Všetci Imámovia (pmsn) a ich spoločníci vždy argumentovali komplexnými dôkazmi a dôkazy protivníkov vždy refutovali vecne, a nie osobnými útokmi.

Aj keď máte s niekým osobný problém alebo ak na niekoho nemáte dobrý názor, Allah swt vo Svätom Koráne uvádza: {Vy, ktorí veríte! Ak k vám príde hanebník s nejakou zvesťou, snažte sa ju objasniť tak, aby ste z nevedomosti svojej nepoškodili ľudí, a aby ste nemuseli ľutovať to, čo ste učinili} {49:6}. On swt nepovedal, že ak za vami príde nemorálny človek neposlušnosti, povedzte mu, že je nemorálny a neposlušný, preto nebudete brať ohľad na to, čo vraví. Boh swt povedal, aby ste skúmali, aby ste z neznalosti neublížili ľuďom a neoľutovali to, čoho ste sa dopustili.

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal: „Buďte ozdobou rodiny Mohameda a nebuďte pre nich bremenom. Oznámte ľuďom pravdu s Milosťou a správajte sa k ním, ako chcete, aby sa oni správali k vám. Zabite diabla v nich dobrým slovom. Namietajte tým, čo je lepšie, s dôkazmi a nesprávajte sa k nim príkro a s hrubosťou, aby ste sa tak nestali pomocníkmi diabla a ich ignorancie. Všemohúci Boh swt povedal: {Vyzývaj k ceste Pána svojho s múdrosťou i kázaním krásnym a veď s nimi spor slovami najlepšími! Pán tvoj pozná najlepšie tých, ktorí z cesty Jeho zblúdili, a dobre pozná tých, ktorí správne sú vedení} {6:126}.

Dôležitý odkaz pred tým, než začneme:

„Mier, Milosť, a Požehnania Allaha nech sú s vami. Moji čistí bratia a sestry. Ó, vy, ktorí podporujete pravdu, buďte trpezliví a ozdobte sa trpezlivosťou. Nenechajte nepriateľov Boha, aby vás vyprovokovali, a neznižujte sa k nízkemu morálnemu štandardu Umara a Abu Bakra a Uthmana. Ozdobte sa trpezlivosťou a vy ste povznesenými, inshallah.

A vždy pamätajte na to, čo Vojvoda Pravdy, Ali ibn Abi Talib (pmsn), povedal Abu Zarrovi: ‚Ó, Abu Zarr! Rozhneval si sa kvôli Bohu, maj teda nádej v Toho, kvôli ktorému si sa rozhneval. Ľudia sa ťa báli, pretože mali starosti o ich svet (dunya), a ty si sa ich bál, pretože si mal starosti o svoje náboženstvo. Zanechaj v ich rukách to, kvôli čomu sú znepokojení, a uteč od nich kvôli čomu si znepokojený ty. Majú veľkú potrebu toho, pred čím si im zabránil. No ty nemáš žiadnu potrebu toho, pred čím ti zabránili oni. Zajtra sa dozvieš, kto je víťaz a komu je hodno závidieť. Ak by sa nebesá a zem spojili proti veriacemu a on mal strach pred Allahom, Allah mu umožní cestu úniku! Abu Zarr, nedovoľ, aby ti spoločnosť robilo iné než pravda, a aby tvoju samotu nespôsobilo iné než faloš. Ak by si bol prijal ich Dunya (svet), boli by ťa milovali, a ak by si sa nimi na tom podieľal, poskytli by ti útočište.‘“

Taktiež:

Ak tvrdíte, že nasledujete Boha, Povznesený vo Svätom Koráne vraví:

{Vy, ktorí veríte! Ak k vám príde hanebník s nejakou zvesťou, snažte sa ju objasniť tak, aby ste z nevedomosti svojej nepoškodili ľudí, a aby ste nemuseli ľutovať to, čo ste učinili} {49:6}.

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal:

„Ja, a hľadám útočište pred svojím egom, som nikomu nepovedal, aby ma nasledoval slepo. Presnejšie, vravím, otvorte svoje oči a rozlišujte dôkazy. Rozpoznajte druha pravdy, aby ste sa mohli zachrániť pred pekelným ohňom.“

A tiež povedal:

„Ó, ľudia, nenechajte sa oklamať kňazmi/učencami zavádzania a ich stúpencami. Čítajte, skúmajte, pozorujte, učte sa a sami poznajte pravdu. Nebuďte závislí na druhých, aby namiesto vás rozhodli váš posmrtný život, a kvôli tomu potom zajtra oľutovali, keď vám ľútosť nebude na úžitok {A rieknu: „Pane náš, počúvali sme vodcov svojich a veľmožov svojich a oni nám dali zblúdiť z cesty}.

baf8c27d275adf237e1a4bd7122fdb51

Prečo veríme, že Imám Ahmed Al Hassán (požehnania a mier s ním) je s Čiernymi Zástavami (Úvod)

Kniha Monoteizmu 1.23

Wahabi a nedbalosť voči hraniciam Monoteizmu

wahabiWahabi sa v ďalšom aspekte ich viery podobajú na kresťanov, pretože aj oni sú z tých, ktorí sú nedbalí voči hraniciam Monoteizmu.  Najmenej, čo je možné o tom povedať, je, že limitujú Allaha a rozdeľujú Ho. A preto Ho dávajú na roveň Jeho stvorenia, Oveľa Vyšší a Povznesenejší je On. A teda keď kresťania povýšili ľudskú bytosť, ktorou je Ježiš (pmsn), až (povedali), že on sám je Allah, Vysoko Postavený a Povznesený je On, potom ich wahabi nasledovali po tej istej ceste, ale oni umiestnili Allaha do kategórie Stvorenia a opísali Ho opisom tiel, a limitovali, a obmedzili Ho hranicami Svetov Stvorení, Oveľa Vyššie Postavený a Povznesenejší je On nad tým všetkým.

V skutočnosti kresťania povedali o ľudskej bytosti, že je Allah a wahabi povedali o Allahovi, že On je ľudská bytosť, keď Ho opísali opisom ľudskej bytosti. Vskutku, toto sú staré pohanské spôsoby, ktoré v ľudskej spoločnosti nanešťastie nikdy nechýbajú.[1]

Doktrína wahabi je stelesnením alebo prinajmenšom, čo môže byť uvedené, je, že ich viera o Božstve si vyžaduje stelesnenie, pretože pripísali Allahovi ruku a prsty, a nohu, a že sedí na tróne… atď.[2]

A ich Imám Ibn Taymiyya povedal v knihe (Al’Aqida Al-Wasitiyya): (a tiež čo sa týka toho, čo sme spomenuli ohľadom viery v Neho a Jeho Kníh, a Jeho Anjelov, a Jeho Poslov, je viera, že veriaci Ho uvidí v Deň vzkriesenia, uvidia Ho na vlastné oči tak, ako vidia svietiť slnko z jasnej oblohy a tak, ako vidia mesiac v noc Badr.  Nebudú pochybovať o tom, že Ho (swt.) vidia, keď budú v aréne Dňa vzkriesenia.  Uvidia Ho po tom, čo vstúpia do Raja.).[3]

Všimnite si prejav Ibn Taymiyya (na vlastné oči), a dávajte pozor na skutočnosť, že zhliadnutie vlastnými očami nemôže byť inak než smerom k istému bodu a z toho dôvodu jeden z ich najprominentnejších učencov, a je ním Ibn Džibrín, objasnil a deklaroval so (všetkou) jasnosťou, že na Allaha sa hľadí istým smerom.[4]

A preto sa títo ľudia kvôli ich nesprávnemu výkladu niektorých alegorických slov v Božích Knihách ponížili/znížili na túto scestnú doktrínu.

Ibn Taymiyya a jemu podobní nerozumejú Koránu a nechápu ani prejavu Prorokov (pmsnv), a spomedzi nich je Posol Muhammad (pmsnajr).  Proroci (pmsnv) rozprávajú v mnohých prípadoch skrze symboly a podľa realít Kráľovstiev nebeských presne tak, ako Allah hovorí k Jeho služobníkom skrze Nebeskú inšpiráciu vo víziách (snoch)[5] a Kašf (odhalenie), a nič nie je podobné Allahovi (swt.).  Jeho reč nie je podobná reči ľudských bytostí, a tak (jeden) nemôže merať/rozumieť slovám Allaha (swt.) podľa slov (a významov) ľudských bytostí, ani Jeho slová vykladať tak, ako vykladá slová ľudských bytostí, ako to urobili títo wahabi ignoranti, ktorí hlásajú, že majú Poznanie. Imám Ali (pmsn) povedal: (… Dajte si pozor na vykladanie Koránu podľa vašich názorov, až mu porozumiete prostredníctvom učencov/tých, čo majú poznanie[6], pretože možno vyzerá podobne ako reč ľudských bytostí, ale je to reč Allaha a jej výklad nie je podobný výkladu reči ľudských bytostí, presne ako nik z Jeho stvorenia Mu nie je podobný, žiadna z činností Allaha (Požehnaného, Povzneseného) nie je podobná činnostiam ľudských bytostí a nič z Jeho prejavu nie je podobné prejavom ľudských bytostí.  Pretože reč Allaha (Požehnaného, Povzneseného) je Jeho opisom/atribútom, a reč ľudí ich činnosťou. A tak nikdy neporovnávajte reč Allaha s rečou ľudských bytostí, (inak) budete zrujnovaní a zblúdilí.).[7]

A tak wahabi boli uvedení v omyl k stelesňovaniu (Allaha), pretože nebolo Neomylného/Strážcu (Allaha, na ktorého by sa mohli obrátiť), a pretože sa obrátili k ich vlasnému porozumeniu a nepracujúcim učencom v chápaní Koránu a tradícií, a oponovali Ľuďom Domu Proroctva, Rodine Muhammada (pmsnv), ktorých mali nasledovať a prijímať poznanie iba od nich, ako im bolo prikázané {Riekni: “Nežiadam od vás odmenu žiadnu iba lásku k blížnym!” Ktokoľvek uskutoční niečo dobré, tomu rovnako tak rozmnožíme dobré, veď Boh veru je odpúšťajúci a za vďačnosť uznalý} {42:23} a Láska je oddanosť a poslušnosť – ale oni nevzali poznanie od Rodiny Muhammada a brali od tých, ktorí oponovali Rodine Muhammada. 

Zblúdili a títo nepracujúci kňazi zviedli (ľudí) zo správnej cesty, a spôsobili, že padli do praktiky stelesňovania (Allaha).  Vravia, že Allah má nohu, tvár a ruku, a že sa Naň hľadí zrakom, zatiaľ čo On je v špecifickom smere… atď., čo je založené na ich chápaní niektorých z veršov Koránu; ako výrok Jeho, Povzneseného: {v deň, keď lýtka budú obnažené} {68:42} a výrok Vysokopostaveného: {v ten deň budú jedny tváre žiariace a k svojmu Pánovi hľadiace} {75:22-23}. A toto je chybná viera a sú jasne v blude, a dokázať ich blud si nevyžaduje námahu.[8]

To, čo sa mieni týmito veršami, je, že dobré žiarivé/jasné tváre nazerajú/hľadia smerom k tomu, ktorý ich činí disciplinovanými a je ním Muhammad (pmsnajr).  A tak sa odhaľuje pravda a realita Muhammada (pmsnajr) a Rodiny Muhammada (pmsnv).  A preto utláčatelia nie sú schopní sa pokoriť a podrobiť sa, pretože nasledovali Iblísa (nech ho Allah preklína) v jeho odmietnutí pokoriť sa {v deň, keď lýtka budú obnažené a oni výzvu dostanú, aby na zem padli, a schopní toho nebudú}, a výrok Jeho, Povýšeného {68:42} {a ruka Božia spočíva na rukách ich} {48:10}, a mieni sa tu služobník Allaha, Muhammad (pmsnajr), pretože on je Allahom v Stvorení, a on je ten, komu je sľúbená vernosť, a jeho ruka spočíva na rukách tých, ktorí vernosť prisahajú (jemu).  A výrok Jeho, Povýšeného: {A či môžu čakať niečo iné, než že k ním príde Boh a anjeli v temnote mračien? Potom bude vec rozhodnutá; a k Bohu vracajú sa veci všetky} {2:210}. A tak ten, ktorý prichádza v temnote mračien, je Muhammad (pmsnajr) vo svete Radža’ (Svet Návratu) a s ním budú ľudia jeho Domu (Ahlul Bayt), a niektorí z Prorokov (pmsn).  Je známe, že Muhammad je ten, ktorý je v temnote mračien a v Tóre a v Evanjeliách sa spomínajú dobré správy s týmto opisom o Poslovi Muhammadovi a o tom, ktorý povstane (Al-Qa’im) z rodiny Muhammada.[9]

Čo sa týka toho, čo vravia wahabi učenci jurisprudencie a nepracujúci duchovní (alebo tí, ktorí si hovoria salafi) – aby sa vyhli stelesňovaniu, Kufr (neviere) a Širk (pripisovaniu k Allahovi) – že Allah, Oslavovaný, má ruku a prsty,[10] ktoré sú naležité Jeho Kráse, Dokonalosti a Majestátnosti alebo ako vravia, že On prichádza a On si želá… atď.  Všetko sú to nepravdy a evidentne nerozumejú významu ich výrokov, lebo inak by to neboli povedali, pretože ich výroky (ohľadom ruky, nohy, prichádzania, nazerania Naň (vlastnými) očami a …) sú nesprávne a Kufr (neviera), a Širk (pripisovanie k Allahovi/polyteizmus) – či už to, čo mienia, je (z) materiálneho fyzického (aspektu), alebo spirituálneho aspektu.[11]  Prípadne bez slova „ako,“ presne ako uvádzajú. Pretože do Kufr (neviery) a Širk (pripisovania k Allahovi), nepadli iba z dôvodu, že ruka, ktorú potvrdili, je opísaná – a tak opúšťajú hranice Kufr (neviery) a Širk (pripisovaniu k Allahovi) popieraním jej opisu, teda vravia (bez „ako“).  Ani z dôvodu, že noha, ktorú potvrdili, je neúplná, a tak opúšťajú ich Kufr a Širk potvrdením jej vlasností Absolútneho Božstva – vravia (ktoré sú náležité Jeho Dokonalosti a Kráse). Presnejšie, dôvod na to, že padli do Širk a Kufr je ten istý, ako ich potvrdenie ruky a nohy, bez ohľadu na to, aký opis a aspekty pridajú.  A je tomu tak preto, že keď Mu (swt.) pripísali ruku a nohu, vskutku Ho učinili zloženého z častí a každá vec, ktorá je zložená z častí, je počítateľná, a Allah, Nedeliteľný, je Oveľa Vyššie Postavený, než aby sa skladal z častí a bol počítateľný.  On, Povýšený, povedal: {Riekni On je Allah, Jediný, Nedeliteľný}, to znamená, že Jeho Podstata je Nedeliteľná, a nie je zložená z častí (ruka a noha), Allah je Povznesený a Vyššie Postavený, než čo Mu pripisujú.  A počítateľnosť je sprevádzaná (skladaním sa) z častí a je jasná v jej indikácii Širku toho, kto ju ptvrdzuje, pretože znamená pluralitu Absolútneho Božstva. Allah je Oveľa Povznesenejší a Povýšený nad to, čo mu utláčatelia pripisujú.

[1] Pretože vskutku, ak nie sú schopní urobiť idoly z kameňa a povedať, že sú to obrazy Absolútneho Božstva, urobia teda idoli z ľudí, ako to urobili kresťania.  A ak nie sú schopní urobiť ani to, urobia zo samotného Allaha (swt.) idol, ako to urobili wahabi a dokonca aj židia.  A aj keď bol medzi nich vyslaný veľký počet Prorokov a Miestoržiteľov, nakoniec ich kňazi zblúdenia úspešne zviedli z Božej Cesty, a tak spôsobili, že urobili idoli z kňazov zblúdenia, začínajúc inováciou Taqlíd (imitovanie učencov/kňazov) alebo s inováciou, (ktorá uvádza), že kňazi zblúdenia sú dedičmi Prorokov a Miestodržiteľov (pmsnv).

Výsledok je ten, že sa obrátili k vytváraniu idolov z náboženských učencov/kňazov a k ich slepému nasledovaniu, až (kňazi zblúdenia) do nich vštepili skorumpovanú vieru a učinili pre ľudí Halal (dovolené) to, čo Allah učinil Haram (zakázané), a učinili Haram to, čo Allah učinil Halal, a preto (ľudia) uctievali (kňazov zblúdenia) bez Allaha.

A čo sa týka šítov – vďaka Imámom a (skutočnosti, že Imámovia) bojovali proti pokriveniu/korupcii, niektorí z nepracujúcich kňazov neboli schopní stiahnuť náboženstvo na úroveň čistého pohanstva.  Avšak boli schopní prekrútiť (pravdy) až do takej miery, že priniesli pohanstvo späť v inej podobe skrze vytvárania idolov z kňazov zblúdenia, ktorí sa dnes nanešťastie stali idolmi uctievanými bez Allaha skrze inovácie Taqlíd (imitovanie učencov/kňazov).  A tak dokážu ľudí ako zvieratá k nim vmanévrovať bez rozmýšľania alebo hľadania pravdy o tom, čo (učenci zblúdenia) hlásajú a vydávajú náboženské právne rozhodnutia (Fatwa) z Knihy, ktorú prekrúcajú a propagujú pohanskú vieru, pre ktorú Allah nikdy nezoslal žiadnu autoritu.  A Imámovia (pmsnv) zakázali nasledovať kohokoľvek iného, než Neomylného presne tak, ako to bolo zakázané pred nimi Prorokmi a Miestodržiteľmi (pmsnv).  Objasnili, že Taqlíd (imitovanie) kohokoľvek iného než neomylného je pohanská cesta, ktorú si v minulosti vzali za svoju duchovní zblúdenia Židovského národa po prorokoch (pmsnv) a zakázali ich šítom (stúpencom) nasledovať tých, ktorí prijímajú židovskú skorumpovanú pohanskú cestu.

Al-Sádiq (pmsn) povedal: (Dávajte si pozor na Imitovanie (Taqlíd), pretože ktokoľvek imituje v jeho náboženstve, bude zrujnovaný/prekliaty. Allah (swt.) vraví: {Vzali si učenov svojich a kňazov svojich za pánov vedľa Boha} {9:31} a pri Allahovi, nemodlili sa, a ani sa nepôstili pre nich, ale učinili pre nich Halal (dovolené) to, čo je Haram (zakázané), a učinili Haram to, čo je Halal, a tak (ľudia) ich v tom napodobňovali, a preto ich uctievali bez toho, aby vôbec mali pocit (že tak konajú) Taših Al’Itiqad – napísal Šejk Al-Mufíd, str. 73

[2] Prečítajte si niektoré z príkladov v Addende číslo 3 a pripomeňte si niektoré Fatwy Al-Albaniho, Fatwy Ibn Baza, Ibn Džibrína, Ibn Uthaymayna a iných spomedzi wahabi učencov.  A pozrite sa na to, čo wahabi Imámovia napísali, aby ste mohli nájsť ich prehlásenie o tom, že Allah má právú ruku, ľavú ruku a prsty.  Allah je oveľa Vyšie Postavený a Povznesenejší nad to, čo vravia, a nájdete jasné a priame stelesnenie (Allaha). Teda že Allah je na Oblohe, a že je správne pýtať sa na Allaha (používajúc slovo) „Kde“, a že On je na Tróne.  Vskutku Ho limitovali/obmedzili hranicami stvorenej bytosti – Allah, Oslavovaný, je Vyššie, než čo oni vravia {Vy spáchali ste vec hnusnú, že div sa nebesia kvôli tomu neroztrhli, zem sa div nerozpolila a hory sa takmer na prach rozpadli} {19:89-90}

Pozrite sa na Fatwy Al-Albaniho, Fatwy ibn Baza, Ibn Džibrína, Ibn Uthaymayna a iných spomedzi wahabi učencov.

[3] Ibn Taymiyya – Kniha Al’Aqida Al-Wasityya – brána (obligácia viery v zhliadnutie Pána veriacim v Deň vskriesenia a miest zhliadnutia.

[4] Ibn Džibrín povedal v jednom z jeho komentárov na knihu Lam’it Al-’itiqad od Ibn Qidama: (A čo sa týka videnia na onom svete, sunitskí učenci dokázali, že ide o priame zhliadnutie, že veriaci uvidia Allaha – Povzneseného – v Raji a navštívia Ho, a že On s nimi rozpráva, a že oni sa rozprávajú s Ním… Skrze to poznáme doktrínu Ahlul Sunna, a tak vravíme, že Ho vidia v (určitom) smere? Niet pochýb o tom, že Ho vidia hore nad nimi, a že Ho vidia skutočným zhliadnutím, a zhliadnutím skrze stretnutie, ako chcú, a že dôkazy sú jasné, a ten najsprávnejší medzi nimi je výrok Džaríra, pretože povedal: (Presne tak, ako vidíte mesiac počas noci Badr) alebo (tak ako vidíte tento mesiac)) … Pre viac detailov pozrite Addendum číslo 3.

[5] Allah, Vysokopostavený, povedal: {Vravel kráľ: „Videl som vo sne sedem tučných kráv, ktoré požierali sedem kráv chudých; a videl som sedem zelených klasov a sedem klasov vyschnutých. Velmoži, vyložte mi sen môj, ak ste výkladu snov schopní.“} {12:43} a Jozef vyložil, že kravy znamenali roky, a že tučné/chudé znamenali dobrú úrodu/hlad.  A toto sú slová Allaha a Jeho Preferovaní sú spomedzi tých s najväčším poznaním, a vedia, čo znamenajú, pretože reč Allaha nie je podobná reči stvorených bytostí.  Allah (swt.) dokonca aj v tej najnebezpečnejšej záležitosti, ktorou je ustanovenie Jakubovho (pmsn) miestodržiteľa, použil symboly v Jeho reči s Jozefom a Jakubom (pmsn), On, Vysokopostavený, povedal: {Hľa, vravel Jozef otcovi svojmu: „Otče môj, videl som vo sne jedenásť hviezd, slnko a mesiac a uvidel som, ako sa predo mnou klaňajú} {12:4}.  Mohli sa teda ibn Taymiyya a iní než on po tomto opovážiť tvrdiť, že sú schopní rozumieť slovám Allaha a tomu, čo sa nimi mieni?!

[6] Učenci/tí, ktorí majú poznanie, sú Muhammad a Rodina Muhammada (pmsnv) a Proroci a Miestodržitelia (pmsnv), ako sa spomína v mnohých tradíciach.

[7] Al-Tauhíd – Šejk Al-Sudúq: str. 246. Al-Burhan: zv. 1, str. 46.

[8] Keďže „nazeranie“ je nazeraním smerom na limitovaného/obmedzeného a Allah je ďaleko nad tým, aby bol limitovaný/obmedzený, a ruka, a noha, a premiestňovanie sa sú spojené s limitovaným, ktorý je na týchto závislý, a indikujú k (zloženiu z častí), a naznačujú (prítomnosť) nedostatkov, a potreby, a že Obklopujúci je dokonalejší a bohatší. A tak ruka a noha musia patriť stvorenej bytosti.  A ten, na ktorého sa nazerá, musí byť stvorená bytosť.  A ten, ktorý prichádza v oblakoch, musí byť stvorená bytosť.  A je ňou Muhammad (pmsnajr), a tiež Al-Qa’im (ten, ktorý povstane z Rodiny Muhammada), ako bolo prezentované.  A wahabi sa domnievajú, že každé slovo „Pán“ znamená Absolútne Božstvo a Absolútny Pán, Oslavovaný.  Túto záležitosť som objasnil pred tým v téme venujúcej sa Božstvu: (V Koráne nachádzame Jozefa (pmsn), ktorý je prorokom, opisujúc Faraóna ako pána muža, ktorý nalieva víno {A riekol tomu, o ktorom sa domnieval, že bude zachránený: „Zmieň sa o mne pánovi svojmu!“ Však satan spôsobil, že zabudol spomenúť Pána svojho, a Jozef zostal niekoľko rokov vo väzení} {12:42}. A tiež Jozef opisuje Vládcu Egypta (‘Aziz Masr), ktorý na seba vzal povinnosť obživy Jozefa a staral sa oň, ako „môj pán“: {A snažila sa oň tá, v ktorej dome bol, zviesť a zavrela dvere všetky a riekla mu: „Poď sem!“ I zvolal Jozef: „Boh ma ochraňuj! On je mojím pánom a uštedril mi prekrásny pobyt. Veď hriešnici veru nebudú blažení!“} {12:23}. A ten, ktorý učinil jeho pobytom prekrásnym vo vzťahu k zjavnému v tomto fyzickom svete, je Vládca Egypta (‘Aziz Masr) {A vravel ten Egypťan, ktorý ho kúpil, manželke svojej: „Ucti ho slušným ubytovaním, možno že nám bude užitočný alebo ho za vlastného syna príjmeme.“ Takto sme usadili Jozefa v zemi tej, aby sme ho naučili záhady vykladať. Tak Boh víťazne dovršuje dielo Svoje, ale väčšina ľudí to nevie.} {12:21}.

[9] Texty z Tóry a Evanjelií je možné prečítať si v Addende číslo 4.

[10] Ibn Džibrín povedal: (…Prsty sú na ruke, avšak nie je to nevyhnutne tak, že sú ako prsty stvorenej bytosti a ich končeky, a dĺžka, a to, a to, presnejšie, v tom je potvrdenie ruky a v tom je potvrdenie pre prsty na ruke.) Výrok Ibn Džibrína sa skončil. A vidíte, že sa nezastavili pred potvrdzovaním, že je pravá ruka a ľavá ruka.  Presnejšie, veria, že Allah má na ruke prsty. Allah je oveľa Vyššiepostavený než to, v čo utláčatelia veria. Ďalšie texty si môžete pripomenúť v Addende číslo 3.

[11] Aj keď ich výrok, (že) nazeranie Naň (swt.) (vlastným) zrakom a očami, ktoré sa nachádzajú na tvári ľudskej bytosti, nemôže byť chápané (žiadnym iným spôsobom), než že je úplné stelesnenie (Allaha). Niektoré z výrokov wahabi učencov si môžete pozrieť v Addende číslo 3.

Kniha Monoteizmu 1.23

Kniha Monoteizmu 1.22

Presvedčivosť Prejavu z Evanjelií

(Ježiš (pmsn) je neznalý hodiny)

ježišJežiš (pmsn) povedal ohľadom seba, že je (neznalý) hodiny, v ktorej nastane menšie zmŕtvychvstanie: (32  O tom dni alebo hodine však nevie nikto — ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.)[1] a neznalosť je kvôli nedostatkom/nedokonalostiam, zatiaľ čo Absolútne Božstvo je Absolútna Dokonalosť, ktorá nemá akékoľvek nedostatky/nedokonalosti alebo neznalosť, pretože On je Svetlo bez temnoty v Ňom, zatiaľ čo ignorancia sa nachádza v stvorenej bytosti, pretože tá má temnotu prítomnú na stránkach jej existencie.

A preto Ježiš (pmsn) je Svetlo a temnota.  A toto je dôkazom pre tých, ktorí bádajú, že Ježiš nie je Absolútny Boh.  Presnejšie, je služobník, ktorý bol stvorený z temnoty a Svetla, a nie je Svetlom bez temnoty v ňom – Všemohúci, Allah je ďaleko nad tým.

A v tomto je rozhodujúca reč a objasnenie upozornenia tým, ktorí majú mysle.  Nasledujúci text sú slová Ježiša (pmsn), presne tak, ako sú prezentované v Evanjeliu podľa Marka:  (32  O tom dni alebo hodine však nevie nikto — ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec. 33  Majte sa na pozore, bedlite ! Veď neviete, kedy príde ten čas.   34  Je to ako s človekom, ktorý odcestoval z domu a svojim služobníkom určil, čo majú robiť. Každému dal prácu a vrátnikovi prikázal, aby bedlil.   35  Bedlite teda, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, uprostred noci, alebo keď zaspieva kohút, alebo ráno.   36  Nech vás nenájde spať, keď príde nečakane!   37  Čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bedlite!)[2]

[1] Evanjelium podľa Marka 13:32

[2] Evanjelium podľa Marka – kapitola 32

Kniha Monoteizmu 1.22