Vôľa proroka Mohameda (mier s ním), ktorú napísal na jeho smrteľnej posteli

{Je vám predpísané, ak by sa k niekomu z vás dostavila smrť a zanechal by po sebe niečo dobré, nech odkáže z neho rodičom a príbuzným, a to chvályhodným spôsobom. Je to povinnosť určená bohabojným.} {Korán 2:180} V poslednom verši môžeme vidieť, že Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) nariadil veriacim, aby napísali poslednú vôľu, keď budú cítiť, …

Advertisements

Osloboď svoju myseľ…

Osloboď svoju myseľ... a zväčši svoju nádobu... pretože máš limitované myslenie a úzky pohľad na vec. Allahov Hudža má sedem morí poznania. Čím viac oslobodíš svoju myseľ a zväčšíš svoju nádobu, tým viac dostaneš. Vskutku tvoja nádoba je malá, neobsahuje vodu morí. A ak by bola morská voda vliata do tvojej nádoby, vyšla by nazmar. Tvoj Imám Ali (pmsn) …

Imám Husajn ibn Ali (pmsn) povedal: „Vskutku Allah, Vznešený, stvoril ľudské bytosti, aby Ho uznali a uctievali ako výsledok poznávania Ho; a keď Ho uctievajú, nemajú potrebu obdivovať žiadnu ľudskú bytosť (alebo vec) inú, než je On, a to kvôli danému uctievaniu.“ - Safinat-ul-Bihar, zv. 2, str. 180

Imám Džáfar Al Sádiq (pmsn) povedal: „Vskutku Boh nás (Ahul Bayt) stvoril a vyformoval nás, a dal nám tú najdokonalejšiu formu. Urobil nás Jeho Okom nad Jeho služobníkmi, a Jeho Hovoriacim Jazykom, prostredníctvom ktorého prehovára k Jeho služobníkom. Sme Jeho Otvorenou Rukou, ktorá sa naťahuje s Milosťou a Vľúdnosťou k Jeho služobníkom. Sme Jeho Tvárou, skrze ktorú je k Nemu možné dôjsť, a bránou, …

Prorok (pmsnajr) povedal: „Viete, čo je lepšie než dávanie almužny, pôstenie sa a modlitba? Je to udržiavanie mieru a dobrých vzťahov medzi ľuďmi, keďže hašterenie a zlé pocity ničia ľudstvo.“