Mnoho mladých a málo starých spoločníkov Qaima

qaim mahdi povstalec spoločníci islam spasiteľ záchranca

Amírul Muminín (Princ Veriacich), Ali Ibne Abi Talib (mier s ním), vyhlásil: „Spoločníci Mahdího budú mladí a nikto nebude starý okrem malého počtu, ktoré sa bude rovnať zrnku v oku alebo soli v jedle.“ – Ghaibat-e-Nomani, str. 170, Rúzgárhái, zv. 1, str. 415, tradícia 480.

Väčšina z týchto nasledovníkov (Hazrata Mahdího (mier s ním)) je mladých, zatiaľ čo starých je veľmi málo.“ – Bihar al-Anwar, zv. 52, str. 334.

Abu Abdullah As Sádiq (mier s ním) ohľadne toho tiež uviedol: „…Al Qaim (mier s ním) nepovstane, až dokým ľudia nebudú zasiahnutí paralyzujúcim strachom, zemetraseniami, skúškami a nešťastím, ktorému bude predchádzať pohroma. A až dokým sa nerozpúta divoký boj medzi Arabami, zúrivé nezhody a náboženské rozdelenie nenastane medzi ľuďmi. A až dokým nenastane veľká zmena ich situácie, až do takého bodu, že túžiaci si bude želať smrť dňom a nocou, kvôli veľkosti zmien, ako napríklad šialenstvo ľudí, ktorí budú ničiť jeden druhého, až do bodu úplného zúfalstva a beznádeje. Požehnaní sú tí, ktorí ho rozpoznajú a stanú sa jeho podporovateľmi a beda tým, ktorí mu protirečia a neposlúchajú ho a stanú sa jeho nepriateľmi.“

Potom povedal: „Založí nový zákon, novú sunnu a uvalí nový tvrdý súd na Arabov. Súd, ktorý bude obmedzený na zabitie a nebude chcieť od nikoho, aby sa kajal, a bude uctievať a nasledovať Allaha bez toho, aby sa bál nepriateľstva ľudí.“ – Al-Ghaybah (Okultácia) od An-Nu’mani, str. 235.

 

Mnoho mladých a málo starých spoločníkov Qaima

Milosrdenstvo Nadovšetko

Imám Ahmed Al Hassán (požehnania a mier s ním), vodca požehnaných Čiernych Zástav Východu, povedal:

„Otázka pre všetkých: Ak by ateista, neveriaci v Allaha, prišiel za vami s prosbou o vodu preň a pre jeho syna, a zároveň by za vami prišiel moslim, veriaci v Allaha, prosiac o vodu preň, a vy máte iba jeden pohár vody. Komu ju dáte?

Ktokoľvek odpovie, nech si vezme mikrofón a uvedie dôvod.“ (konverzácia sa odohrala v miestnosti Čiernych Zástav na Paltalku, pozn. prekl.)

(Brat odpovedal: „Dal by som ju ateistovi, pretože možno to bude preň dôvod, aby uveril v Boha.“

Ďaľší brat povedal: „Ateistovi, aby sme mu dali poznať Allaha a Jeho opisy/vlastnosti.“

Iný brat odpovedal: „Pohár vody by som dal malému synovi a zvyšok jeho otcovi.“)

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal: „Ahsant, Ahsant (Vykonali ste správne, urobili ste dobre). Milosť… mimo náboženstva, islámu a presvedčenia… predovšetkým milosrdenstvo.

Či už verí, alebo nie, nezáleží na tom.

Milosť,

ľudskosť,

ó, Allah,

milosť, ľudskosť, mimo nábožestva.

Nemyslite na to, či uverí, alebo či bude ovplyvnený vaším činom. V prvom rade majte na mysli milosť.“

20882557_787527411450867_331537666959917760_n

Milosrdenstvo Nadovšetko

20.07.2017

Imám Ahmed Al Hassán (požehnania a mier s ním), vodca požehnaných Čiernych Zástav Východu, povedal:

„Pite vodu a ponáhľajte sa, než príde ráno. Pite vodu a ponáhľajte sa, pretože je to voda dovolená. Pite z tejto vody, pretože nastane deň, keď si ju budete žiadať, no nenájdete ju.

Ó, ľudia, ó, deti Adama! Prebuďte sa z vašej nedbalosti pred tým, než bude neskoro. Či už to chcete, alebo nie, Qaim Rodiny Mohameda bude vládnuť na tejto Zemi.
Prisahám veľkou prísahou, prisahám pri Allahovi, Najvyššom, Najspôsobilejšom, budeme vládnuť tejto Zemi a naplníme ju rovnosťou a spravodlivosťou.
Nič nás od tejto záležitosti neoddeľuje, iba ak noc alebo noc po nej, skrze povolenie Allaha. Zo semien nášho Štátu sa stalo ovocie, ó, veriaci.
Kde to pred nami ujdete, ó, skazení nemorálni neveriaci? Kam teda uniknete, zatiaľ čo zatrasieme svetom, akoby bol Dirham v našich rukách?
Zhromaždite svoje armády, ó, neveriaci a pripravte sa na Súdny deň.
A pred všetkými prehlasujem, že už tri dni som so skupinou veriacich v Irackej zemi.
Prišli sme k vám s mečom, ako sme vám to sľúbili.

Ó, vláda Bani al-Abbás! Ó, nasledovníci Iblísa zo zeme Nadžafu! Varujem vás, ó, vy, zo zeme al-Nadžaf al-Ašraf! Pripravte sa čeliť nám, ak ste muži, a odtlačte to od seba, ak to dokážete! Nebudete toho schopní. Veru nie! Pri Allahovi!

Nebudú toho schopní, syn môj.
Nie je to pre nich. Nie, pri Allahovi!
Sľubujem (vám to všetkým), syn môj.
Ostávajte v bezpečí Allaha a v Jeho ochrane.”

20988448_787536504783291_3576102627355580643_o
20.07.2017

Veľké preosievanie

preosievanie testovanie

„Tí, ktorí si prajú dosiahnuť, dosiahnu.“ – Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním)Nanešťastie mnohí preferujú držať sa falošného úradu (Teľa) a nepracujúcich učencov (Sameri) a vyberajú si atakovanie Abdulláha Hašema a iných veriacich tým, že ich preklínajú a vysmievajú sa im a urážajú ich.

Nanešťastie mnohí preferujú držať sa falošného úradu (Teľa) a nepracujúcich učencov (Sameri) a vyberajú si atakovanie Abdulláha Hašema a iných veriacich tým, že ich preklínajú a vysmievajú sa im a urážajú ich.

Iba niekoľkí ostali s Čiernymi Zástavami. Malá skupina mladých mužov a žien z celého sveta, čo je opakom starých Arabov, ktorí dominovali scéne úradu.

Imám Ahmed Al Hassan (mier s ním) o fitne, súde a preosievaní

V knihe „Teľa“ Imám Ahmed (mier s ním) hovorí: „Skutočne, niektorí z nepracujúcich učencov, o ktorých si nevedomí myslia, že sú k nemu (mier s ním) blízko, v neho nebudú veriť. Imám As Sádiq (mier s ním) povedal: (…) Podobne je to v prípade Qaima (mier s ním). Dni jeho absencie sa natiahnu, aby sa pravda mohla stať jasnou, a aby sa viera stala čistou od nečistôt odpadlíctvom každého zo šia, kto má zlú povahu, o kom existuje obava, že bude pokrytec, keď očakávajú dedičstvo a moc, a to sú tí, ktorí sú v prevahe a v dominancii počas doby Qaima (mier s ním)… (až dokým nepovedal) …a že nič neostane z islamu okrem jeho mena a z Koránu neostane nič okrem jeho písma. A keď sa majiteľ záležitosti stane absentujúcim kvôli jasnému dôvodu, kvôli prevažujúcej fitne nad srdciami, až kým jemu najbližší sa stane najnepriateľskejším (jeho najhorší nepriateľ). Potom ho Allah podporí vojakmi, ktorých nevidíte a prejaví náboženstvo Jeho proroka cez jeho ruky a prejaví to náboženstvo nad všetky náboženstvá, aj keď tým, ktorí pridružujú k Allahovi, sa to nebude páčiť.“ – Kamal Ad-Din, str.356; Ghaybat Al Túsi, str. 172; Bihar Al Anwar, zv. 51, str. 222.

„Ó ľudia! Boli ste oklamaní tými nečinnými učencami.“ – Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním)

„Robíte tú istú chybu znovu a znovu a nasledujete zle vedených nečinných učencov. Ten istý had vás zakaždým uštipne z tej istej diery. Prebuďte sa, ó, spiaci, prebuďte sa, ó, mŕtvi.“ – Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním)

„A ktokoľvek chce neveriť, tak nech neverí a nech sa stane ešte temnejším a nečistejším, a nech ide napred a nasleduje jeho nepracujúcich učencov!“ – Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním)

imam ali

Hadísy, ktoré hovoria o fitne, súde a preosievaní

Majte sa na pozore, ó, ľudia, preosievanie šítov sa deje a stane sa, a bolo v proroctvách od Ahlul Bayt už pred tisíckami rokov!

Veliteľ Veriacich (mier s ním) povedal jeho šia: „…Čo sa týka vás, nepadne vám zrak na to, čo milujete a v čo dúfate, vy, komunita šítov, až do času, keď budete pľuvať jeden na druhého a budete jeden druhého nazývať klamármi, až dokým ostane len niekoľko z vás ako zrnko v oku alebo soľ v jedle, čo je najmenej možné. Vysvetlím vám to na príklade. Predpokladajme, že človek má nejaké množstvo pšenice, ktoré vyčistil, preosial, pretriedil a uskladnil v dome, a potom ju tam nechal na nejakú dobu. Neskôr, keď sa pozrie na pšenicu, tak v nej nájde chrobáky. A tak ich vyberie, vyčistí pšenicu a pretriedi ju predtým, ako ju vráti naspäť do domu a nechá ju tam na nejakú dobu. Potom príde naspäť a vidí chrobáky, ktoré pšenicu poškodili. A tak ich vyberie, vyčistí pšenicu a znovu ju pretriedi predtým, ako ju vráti do domu a uzamkne. Po čase ju vyberie a zistí, že chrobáky sú v nej zase. Preto, znovu s ňou urobí to, čo predtým, až dokým z nej neostane len zväzok pšenice, v ktorom nie sú chrobáky. To isté sa stane vám. Budete testovaní nešťastím, a tak z vás neostane viac ako skupinka, ktorá nebude súžením ovplyvnená.“ – Al Ghaybah (Okultácia) od An-Nu’mani, str. 26.

Amirul Mominín (Princ Veriacich) Imám Ali (mier s ním) povedal: „Buďte ako včely medzi vtákmi. Všetky vtáky ich považujú za slabé, ale keby boli vedeli, aké požehnanie je vnútri včiel, tak by si to o nich neboli mysleli. Zmiešavajte sa s ľuďmi so svojím jazykom a telami, no buďte od nich ďaleko svojimi srdciami a prácou.“ Prisahám pri Ňom, v Koho rukách je moja duša, že nestretnete koho chcete (to znamená povstanie Qaima (mier s ním)) až do času, kedy budete pľuvať jeden druhému do tváre, budete sa navzájom nazývať klamármi a dokým nikto z vás neostane, iba toľko ako zrnko v oku a soľ v jedle. Dám vám jeden príklad. Je to akoby mal človek nejaké jedlo (zrno). Preosieva ho a čistí, a potom ho nejaký čas drží v sklade. Potom príde naspäť a zistí, že zrno pojedli červy. Vyberie ich, očistí ho a znovu ho uskladní na nejaký čas. Po čase zistí, že jeho jedlo znovu vyjedli červy. Povyberá ich, očistí ho a znovu ho uskladní. A opäť to urobí, zas a zas až dokým z jeho jedla neostane nič okrem trošky, ktorá nebude nikdy zjedená červami. Takí ste vy! Budete prečistení, až dokým z vás neostane nikto okrem zopár mužov, ktorí nikdy nebudú napadnutí fitnou (súdmi a poburovaním).“ – Ghaibat Nomani, Biharul Anwar, zv. 13, k. 26.

Je vyrozprávané od Ali ibn Džá´fara, že Imám Al Khadim (mier s ním) povedal: „Keď piaty potomok zo siedmeho spomedzi Imámov zahynie, potom, zaprisahávam sa vám pri Allahovi, si sledujte svoje náboženstvo, aby vám ho nik nevzal. Bezpochyby, dôjde k okultácii pre toho, kto je držiteľom tejto záležitosti až do toho času, keď väčšina ľudí, ktorá verila, že on je Imám, tomu veriť prestane. Vskutku, táto okultácia je iba testom od Allaha, Slávneho, pre jeho stvorenie.“

Imám As Sadiq (mier s ním) povedal: „Skutočne, Alláh dá tejto záležitosti zvíťaziť prostredníctvom toho, kto na nej nemá podiel. A keď sa naša záležitosť dostaví, tak od nej odídu tí, ktorí sú fixovaní na modlárstvo.“

Imám As Sadiq (mier s ním) povedal: „Ak Qaim povstane, všetci tí, ktorí sa považovali za ľudí tejto záležitosti, od nej odídu a vstúpia do nej tí, ktorí sú podobní uctievačom slnka a mesiaca.“ – Ghaybat Alnu’mani, str. 332.

„Al Mufadel povedal: Ó, Majster, ako poznáme Mahdího zjavenie sa, a to, že sa mu potrebujeme podriadiť? On (mier s ním) povedal: Ó Mufadel, zjaví sa s mylnou predstavou (šubha), aby sa mohla stať jasnou. A tak sa jeho uznanie zvýši a jeho vec sa ukáže.“ – Mukhtasar Basaer Al Daradžat, str.179-180.

Je vyrozprávané od Ali Ibn Husain od Mohameda Attara od Mohameda bin Hasana Ráziho od Mohameda bin Aliho Kufiho od ibne Mahbub od Abil Mughra od ibne Abi Yafur od Imáma Džá´fara Sadiqa (mier s ním), že povedal: „Beda arogantným spomedzi Arabov pred skorým zlom.“ Ja som povedal: „Keby som tak mohol byť vaším výkupným! Koľko Arabov bude s Qaimom (mier s ním)?“ On povedal: „Veľmi málo.“ Ja som povedal: „Pri Allahovi, tých, ktorí hovoria o tejto veci spomedzi Arabov, je veľmi veľa!“ On povedal: „Ľudia musia byť skúšaní, preosievaní a očistení. Mnoho ľudí zo sita vypadne.“ V tejto knihe je správa zmienená cez inú reťaz od ibne Abi Yafur od toho istého Imáma. A cez inú reťaz je zmienená v Dalail Imamah Tabariho Šiiu. – Ghaibat Nomani

Je vyrozprávané od Ali ibn Ahmada od Ubaidullah bin Musa od Ahmad bin Mohamed od Husain bin Ali bin Ziyad od Bataini od Abu Basira, že on počul Imáma Mohameda Báqira (mier s ním), ako povedal: „Pri Allahovi, budete testovaní, prečistení a preosiati, ako je zrno preosievané od pšenice.“ – Ghaibat Nomani

Je vyrozprávané od Ibne Uqdah od Qasim bin Mohamed bin Husain od Ubais bin Hašim od Ibne Džabla od Miskín Rahhal od Ali bin Mughira od Umair bin binte Nufail, že ona povedala: Imám Hasan Mudžtaba (mier s ním) povedal: „Záležitosť, ktorú očakávate, sa nestane, až dokým nepríde čas, keď popriete jeden druhého, napľujete jeden druhému do tváre a navzájom sa obviníte nevierou a dokým jeden druhého neprekľajete.“ – Ghaibat Nomani

Abu Abdullah (mier s ním) povedal: „S Qaimom bude veľmi málo Arabov.“ A tak mu bolo povedané: „Ale mnoho z nich túto záležitosť opisuje (záležitosť Qaima)!“ A tak on (mier s ním) povedal: „Ľudia musia byť testovaní, preosievaní a klasifikovaní a mnoho ľudí zo sita vypadne.“ – Ghaybat Al Noamani, str. 212.

Podľa Biblie, práve pred jeho ukrižovaním, Ježiš povedal Petrovi: [31 Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. 32 Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.] – Biblia, Lukáš 22:31-32

Aba Abdullah (Al Sadiq) (mier s ním) povedal: „Pri Bohu, zlomíte sa ako sa láme sklo, ale čo sa týka skla, môže sa vrátiť so pôvodnej formy. Budete sa lámať ako keramika. Skutočne, tá sa láme, ale do pôvodnej formy sa nevráti. Pri Bohu, budete skúšaní, pri Bohu, budete chcieť vedieť rozdiely, pri Bohu, budete prísne testovaní, až dokým z vás neostane nikto okrem niekoľkých z vás (potom zovrel päsť).“ – Ghaibat Al Numani, str. 215.

Veľké preosievanie

Väčšina učencov je vždy skazená

zvrchovanosť boha ľudia demokracia

{Povedia: „Pane náš, my sme poslúchli svojich pánov a vysoko postavených a oni spôsobili, že sme zblúdili z cesty“}

{Korán 33:67}

Vieme, že v každej dobe bolo pracujúcich učencov málo, zatiaľ čo väčšina duchovných bola skazená práve tak, ako je to opísané vo svätom Koráne a v hadísoch.

Na základe autority Abu Basira, ktorý oznámil na základe autority As Sadiqa (mier s ním); Povedal: {Učinili si rabínov a mníchov svojich ako pánov mimo Boha, aj Mesiáša syna Márie. A pritom im nebolo nič iné prikázané, len aby uctievali jedného jediného Boha, veď niet boha okrem Neho. Jedinečný je, nemá sa Mu pripisovať to, čo nezodpovedá pravde a je vzdialený od toho, čo k Nemu pridružujú.} {Korán 9:31} Povedal (mier s ním): „Nevyzývali ľudí k tomu, aby ich uctievali, lebo keby tak boli urobili, ľudia by ich neboli poslúchli. Ale im povolili to, čo je zakázané a zakázali im povolené, a tak ich ľudia uctievali bez toho, aby o tom boli vedeli.“ – Al-Burhan, časť 10, str. 120; Usul Al Kafi, časť At-Taqlid, zv. 1, str. 53, h.1.

Oznámené na základe autority posla Allahovho (mier s ním), povedal: „Nebojím sa toho, že moju ummu zničí chaos, alebo že ju napadne nepriateľ. Ale bojím sa toho, že zavádzajúci imámovia prinesú mojej umme ťažkosti a nezhody, ak ich umma poslúchne alebo zničenie, ak ich umma neposlúchne.“ – Ilzam An-Naseb, zv. 1, str. 196.

Svätý prorok (mier s ním) povedal: „Existujú dve skupiny mojej ummy. Takže keď budú zbožní, moja umma bude na priamej ceste, a keď budú nemorálni, moja umma bude skazená.“ Posla Allahovho (mier s ním) sa spýtali, kto sú to a on odpovedal: „Náboženskí učenci a vládcovia.“ Bihar-ul-Anwar, zv. 2, str. 49.

A podľa vyrozprávania od Ahlul Bayt (mier s nimi) učenci Konca čias hrajú veľmi negatívnu rolu počas doby objavenia sa Qaima (mier s ním). Táto predpoveď kompletne odporuje tomu, čo sa učí väčšina moslimov dnes! Takže kto je dobrý učenec?

Imám Ahmed Al Hassan nám radí, aby sme použili škálu od Al Hussaina (mier s ním), aby sme odkryli závoj falošných svätých z tvárí nepracujúcich učencov:

Imám Ahmed (mier s ním) povedal jeho úctivým hlasom v prednáške študentom Hawzy:

Čo sa týka nepracujúcich učencov, vskutku Al Hussein (mier s ním) ich odhalil a odkryl závoj falošných svätých z ich temných skazených tvárí. Preto pozícia Al Hussaina (mier s ním) v Karbale ostala merítkom pravdy, spravodlivosti a monoteizmu. Ktokoľvek si želá toto kritérium použiť, by ho mal použiť v každej dobe, aby videl deformované tváre nepracujúcich učencov zlého vedenia spoza závoja falošných svätých.“

Aké je to teda merítko?

V odstavci, v ktorom Imám (mier s ním) hovorí o pohľade Al Husseina (mier s ním) na Zvrchovanosť Boha, povedal:

„Čo sa týka vládcov, ktorí utláčali, vskutku Al Hussain (mier s ním) ich zabil a učinil zjavnou falošnosť zvrchovanosti ľudí vo všetkých jej formách, či už to bolo cez šúra medzi nimi (hlasovanie), alebo ustanovovanie ľuďmi. A Al Hussain (mier s ním) vysvetlil, že Zvrchovanosť patrí Allahovi, Všemohúcemu, Majiteľovi Vládcovstva. Takže On (Oslavovaný a Vyvýšený) ustanovuje a ľudia majú prijímať toto ustanovenie… (až po koniec odstavca).“

Takže merítko Al Hussaina (mier s ním) je pevnou neotrasiteľnou pozíciou ohľadne Zvrchovanosti Allaha.

Imám Ahmed Al Hassan (mier s ním) povedal: „Al Hussain (mier s ním) čelil nepracujúcim učencom: Šurayh Al Qadimu, a Šibth ibn Rab’ímu, a Šimr ibn Thil-Jawšanovi a im podobným. A boli to najnebezpečnejšie z konfrontácií, pretože oni sa obliekali do šiat náboženstva a falošne a podvodom oklamali ľudí, aby si ľudia mysleli, že priniesli meč Mohameda (mier s ním a jeho potomstvom) proti Al Hussainovi (mier s ním) a vyhlasovali, že reprezentujú božie náboženstvo pomocou klamstiev proti Allahovi Všemohúcemu.“ – Prednáška študentom Hawzy

Poznámka: Vedzte, že neoprávnený úrad vyžadoval od Abdullaha Hašema (Minbar Masru), aby z videí odstraňoval časti, ktoré sa zmieňovali o učencoch konca čias.

Väčšina učencov je vždy skazená

O tých, ktorí rozšírili islamské právo cez imagináciu a názory

Božie právo ľudské zákonyBožie právo vs. ľudské zákony

Pozrime sa na slávny hadís o tých, ktorí kázali ľuďom a interpretovali Korán podľa ich vlastnej mienky:

Abu Basír povedal, že Abu Abdullah (mier s ním) povedal: „Ktokoľvek interpretuje Korán podľa vlastnej mienky, ak má pravdu vo svojej interpretácii, tak nie je odmenený, a ak sa mýli, tak sa od Neba oddiali ešte viac.“ – Wasail Al Šia, zv. 18, str. 149.

V jeho prednáške o najodpornejších stvoreniach, Imám Ali (mier s ním) odsudzuje ľudí, ktorí si osvoja status/titul qadiho (sudcu) bez toho, aby mali kvalifikáciu alebo dostatok poznania pre tento druh zodpovednej práce: „…Ak Allah ponechal náboženstvo neúplným a dôvod, prečo ho nechal polovičaté, bol ten, že si želal, aby mu ľudia asistovali v kompletizovaní náboženského kódu, a aby sa s ním podelili o úlohu v príprave a prijímaní zákonov, tak potom táto viera je zjavne polyteizmus. Ak zoslal náboženstvo v kompletnej forme, tak potom musel prorok zlyhať v oboznamovaní o náboženstve. A tak sa uvoľnilo miesto pre iných, aby aplikovali svoju imagináciu a mienku. Toto, Allah odpusť, by znamenalo slabosť proroka a hanba ohľadne Allahovho výberu. Allah povedal v Koráne, že v knihe nenechal nič nejasné a vysvetlil každú záležitosť…“ – Nahdžul Balagha, prednáška 17.

Imám Al Sadiq povedal: „Keď príde Al Qaim, aby sa pomstil znalcom práva za to, že vydávali fatwy ohľadne toho, o čom nemajú poznanie, tak oni a ich nasledovníci budú zažívať utrpenie. Bolo pre nich náboženstvo nekompletné, aby ho skompletizovali? Bolo pre nich vychýlené, aby ho narovnali? Chceli ľudia oponovať Allahovi a tým Ho poslúchať? Alebo im On nariadil robiť dobro a oni Ho neposlúchali? Zle pochopil prorok, ten vyvolený, to, čo mu bolo zjavené, a tak ho varovali? Ostalo náboženstvo nekompletné v tomto čase, a tak ho skompletizovali? Alebo prišiel po ňom ďalší prorok a tak ho nasledovali? – Ilzam Aan-Nasib, časť 2, str. 200.

Imám Džáfar Al Sadiq (mier s ním) odmietol použiť qiyas (uvažovanie cez analógiu) k tomu, aby odvodil islamské právo. Nasledovný dialóg medzi As Sadiqom a Abu Hanifom… Ibn Šubrama, jeden zo žiakov Abu Hanify, to oznámil. Povedal, že Abu Hanifa navštívil Džáfara ibn Mohameda. Povedal As Sadiqovi : „Toto je znalec práva z Iraku.“ As Sadiq odpovedal: „Možno je to ten, čo robí analógiu v náboženstve pomocou jeho mienky. Možno je to Al Numan ibn Thabit?“ Ibn Šubrama komentoval, že nepoznal meno Abu Hanify pred týmto dňom. „Áno, ja som ten muž.“ Odpovedal Abu Hanifa. „Boj sa Boha,“ povedal mu Imám, „a nerob analógiu v náboženstve pomocou svojej mienky. Prvý kto urobil analógiu pomocou svojej mienky bol Satan, keď povedal, že je lepší ako Adam. Jeho analógia bola nesprávna a zišiel z cesty…“ Potom sa As Sadiq spýtal Abu Hanify, „Čo je strašnejšie v očiach Boha: Zabitie niekoho, čo Boh zakázal, teda bez toho, aby na to bol dôvod alebo smilstvo?“ „Vskutku zabitie niekoho,“ odpovedal Abu Hanifa. „Avšak,“ povedal Imám, „Boh prijíma svedectvo dvoch svedkov pre zabitie niekoho. A predsa v prípade smilstva, Boh prijíma svedectvo až štyroch svedkov. Ako vám teraz pomôže analógia?“ As Sadiq pokračoval: „Čo je väčšie v očiach Boha, pôst alebo modlitba?“ „Modlitba,“ odpovedal Abu Hanifa. Imám povedal, „Potom prečo menštruujúca žena musí nahradiť dni, kedy sa nepostila a bol pôst, ale nemusí nahradiť modlitbu, ktorú zmeškala?“ Boj sa Boha, ó, služobník boží a nerob analógiu v náboženstve pomocou svojej mienky. Zajtra my a tí, ktorí nám oponujú, budeme stáť pred Bohom. Budeme hovoriť, hovorievali sme, že Boh povedal a posol boží povedal. Ty a tvoji spoločníci budú hovoriť, počuli sme a držali sme sa mienky. Tak nechaj potom Boha, aby s nami urobil, a aby s vami urobil to, čo si želá.“

A Abu Abdullah (Imám Džáfar As Sadiq) (mier s ním) povedal Abu Hanifovi: „Si ty faqih ľudí Iraku?“ Abu Hanifa povedal: „Áno.“ Imám (mier s ním) povedal: „A čo ty vieš?“ Abu Hanifa povedal: „Viem o knihe Allahovej a o sunne proroka.“ Imám (mier s ním) povedal: „Ó, Abu Hanifa, máš poznanie o knihe Allahovej a máš o nej pravé poznanie, a poznáš nasikh mansúkhu (toho, kto kopíruje a to, čo sa kopíruje)?“ Abu Hanifa : „Áno.“ Imám (mier s ním): „Ó, Abu Hanifa, vyhlásil si, že máš poznanie. Beda ti! Allah poznanie nedal nikomu, iba ľuďom knihy, ktorým bola kniha zjavená. Beda ti, pretože toto poznanie je iba pre vyvolených spomedzi potomkov proroka (mier s nimi) a Allah ti nedal z Jeho knihy ani jediné písmenko.“ – Wasael Al Šia, zv. 27, str. 48.

Záver: Takže rozumieme tomu, že jedinou správnou cestou, ako odvodiť potrebné poznanie zo svätého Koránu je, že sa na to opýtame Ahlul Bayt (mier s nimi) alebo proroka, alebo posla, ktorý hovorí z príkazu Allaha, a že obyčajní ľudia by sa nemali nikdy pokúšať interpretovať Korán, jedine cez tieto dvere.

A rozumieme tomu, pretože Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) nám dal neomylného Imáma v každej ére. Je haram – zakázané, že omylní ľudia rozširujú islamské učenia a rozvádzajú ich ďalej, a odvoďujú náboženské právo cez imagináciu a mienku. Preto je to jedna z úloh Qaima, aby sa pomstil a odplatil znalcom práva, ktorí vydali fatwy ohľadne toho, čomu nerozumejú.

O tých, ktorí rozšírili islamské právo cez imagináciu a názory

Ahlul Bayt (mier s nimi), proroci a poslovia sú tí jediní, ktorí sú schopní interpretovať Korán a modernizovať nariadenia islamu.

300px-Quran_AliAllah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí v Koráne, že nikto nevie interpretáciu Koránu okrem Neho (Oslavovaný a Vyvýšený) a tých, ktorí sú pevní v poznaní:

{On je ten, kto ti zoslal Písmo, v ktorom niektoré verše sú pevne stanovené, a tie sú podstatou Písma, zatiaľ čo iné sú viacvýznamové. Tí, v ktorých srdciach je odchýlenie, nasledujú to, čo je v ňom viacvýznamové, usilujúc sa tak o rozkol a snažiac sa o svojvoľný výklad toho; avšak nepozná výklad toho nik okrem Boha. Tí však, ktorí pevní sú vo vedení, hovoria: „My sme v to uverili; všetko, čo obsahuje, od Pána našeho je!“ A pripomínajú si to jedine tí, ktorí chápaním sú obdarení.} {Korán 3:7}

A existuje množstvo hadísov od Ahlul Bayt (mier s nimi), ktoré zdôrazňujú, že práve oni sú tými, ktorí sú pevní vo vedení. A prorok a jeho potomstvo (mier s nimi) uvádzajú, že alegórie Koránu pozná iba posol (mier s ním) a Imámovia z jeho línie (mier s nimi). Alegórie však nepozná nik, iba ak cez nich (mier s nimi):

Abu Džáfar (mier s ním) povedal: „My sme tí pevní vo vedení a my poznáme jeho interpretáciu.“ – Wasail Al Šia, zv. 27, str. 198.

A Abu Abdulláh (mier s ním) povedal: „Tí, ktorí sú pevní vo vedení sú Princ Veriacich (mier s ním) a Imámovia z jeho detí.“ – Wasail Al Šia, zv. 27, str. 179.

Ahlul Bayt (mier s nimi) sú tí, ktorí majú poznanie Koránu až do Súdneho dňa, ako vieme zo slávneho hadísu Thaqalayn, v ktorom posol Allahov (mier s ním) povedal:

Vskutku Allah, Milosrdný, Dobre Informovaný, mi povedal, že títo dvaja – Korán a Ahlul Bayt – sa nikdy neoddelia jeden od druhého, až dokým sa nestretnú pri Fontáne hojnosti (Hawdh Kawthar, prameň v nebi).“ – Sahih Muslim, 2:238; Musnad Ahmad ibn Hanbal, 5:181-182; Sahih Tirmidhi, 2:220 a iní.

ahlul baytOkrem toho, celý Korán je pre Ahlul Bayt (mier s nimi) Muhkam (jasný a zreteľný):

Harwal bin Hamza vyrozprával, že počul Abu Abdulláha (mier s ním) hovoriť: {Toto sú znamenia jasné v hrudiach tých, ktorým sa vedenia dostalo} {Korán 29:49}, sú to predovšetkým Imámovia.“ – Wasail Al Šia, zv. 27, str. 180.

Taktiež máme verš: {Keby sa však so správou obrátili na posla alebo na tých, ktorí medzi nimi majú autoritu, dozvedeli by sa o tom tak tí, ktorí sa medzi nimi snažia preniknúť k pravdivosti toho} {Korán 4:83} Imám Al Sádiq (mier s ním) povedal: „Sú to neomylní Imámovia (mier s nimi.)Wasail Al Šia, zv. 27, str. 200.

Ahlul Bayt (mier s nimi) tiež vysvetlili, že slová Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený) nie sú ako slová ľudí. Preto tieto slová Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený) nemôžu byť odhadované ľuďmi:

Al Mala bin Khanís povedal, že Imám Abu Abdulláh (mier s ním) povedal v liste: „Vskutku, Korán sú príklady pre ľudí, ktorí vedia, zatiaľ čo iní nevedia. Sú to príklady pre ľudí, ktorí ho recitujú tak, ako má byť recitovaný. A to sú tí, ktorí ho poznajú a veria v neho. Čo sa týka ostatných ľudí, sú Koránom veľmi zmätení a Korán je veľmi ďaleko od ciest ich sŕdc.“ Preto posol Allahov (mier s ním) povedal: „Nič nie je ďalej od sŕdc ľudí, ako interpretácia Koránu. Interpretácia bola zmätkom pre celé stvorenie okrem tých, ktorých si Allah želal. Allah to urobil preto, aby ľudia upriamili pozornosť na Jeho dvere a Jeho cestu, a aby Ho uctievali, a aby poslúchali ľudí Jeho knihy a tých, ktorí hovoria z Jeho príkazu. A aby sa zmieňovali o nich, keď chcú odvodiť z Koránu to, čo potrebujú, a nie aby sa zmieňovali o sebe {dozvedeli by sa o tom tak tí, ktorí sa medzi nimi snažia preniknúť k pravdivosti toho} .“ A nikto iní okrem týchto ľudí nebude mať toto poznanie a nikdy sa to nestane, že by ho bol mal. A viem, že by to nebolo správne pre celé stvorenie, aby boli ľuďmi s autoritou, pretože v tom prípade by nemali nikoho ako nasledovníka, aby mu bolo kázané o príkazoch Allaha. Preto Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) učinil nástupcami konkrétnych ľudí, aby boli nasledovaní, a tak tomu porozumejte, ak si to Allah želá. A nikdy, ale nikdy nerecitujte Korán podľa vašej mienky, pretože ľudia nie sú partnermi v poznaní Koránu, ako sú partnermi v iných veciach. Nemôžu ho interpretovať, okrem skrze dverí, ktoré pre nich Allah určil. A tak tomu porozumejte, ak si to Allah želá. A pýtajte sa na vec z jej správneho miesta a nájdete to, ak si to Allah želá. – Wasail Al Šia, zv. 27, str. 190.

Ahlul Bayt (mier s nimi), proroci a poslovia sú tí jediní, ktorí sú schopní interpretovať Korán a modernizovať nariadenia islamu.