Imám Ahmed Al Hassán (msn) je s Čiernymi Zástavami Východu

Posol Allahov (mier s ním) povedal: „Hidžázu bude vládnuť muž, ktorý má meno zvieraťa (t.j. Kráľ Fahd - leopard). Ak sa na neho pozriete z diaľky, tak uvidíte, že má oči prekrížené. No ak k nemu podídete blízko, uvidíte, že jeho oči sú v poriadku. Bude ho nasledovať brat menom Abdulláh. Beda všetkým šítom pred ním, zopakoval to trikrát, dajte mi dobré správy o jeho smrti a ja vám dám dobré správy o objavení sa Hudžah (Imám Mahdi).“ - 250 znamení, str. 122, Mohamed Ali Tabatabai

Advertisements

Červená Obloha

Červenanie sa oblohy v piatok, 11.05.2018, je veľkým znamením pre príchod prekliateho Sufyániho.

Poznanie Ahmeda Al Hassána

...A presne ako každý človek má otca v tomto fyzickom svete, každá duša má otca. Duše majú schopnosť samy seba naklonovať (a tak sa stať otcom pre duše, ktoré boli naklonované). A otec vo svete duší nie je nevyhnutne otec, ktorý existuje vo fyzickom svete. Každá duša má jedného pravého otca a na tento svet prichádzame viackrát a v každej inkarnácii sú otec a matka a súrodenci odlišní. A toto je znamenie, podľa ktorého poznáme Qaima (mier s ním). A toto je konečný dôkaz.

Séria Antikrist Dadžal (4) – Časť 02

Satanistické rituály sú odpudzujúcou súčasťou ovládania mysle a spolku Ilumináti. Videli ste už fotografie z tajného plesu, ktorý bol organizovaný v rothschildovskom kaštiely v sedemdesiatych rokoch? Okrem spomínaných fotografií bude odhalený aj účel, ktorý sa skrýva za satanistickými sexuálnymi ceremóniami. Nenechajte si ujsť túto dôležitú časť. Pripojte sa k nám na YouTube kanály Požehnaných Čiernych Zástav Východu, kde si môžete pozrieť túto exkluzívnu sériu https://www.youtube.com/channel/UCCg1LldWV7giHNvytf2u4sg.

Séria Antikrist Dadžal (4) – Časť 01

Prvou témou, ktorej sa budeme venovať, je ovládanie mysle. Imám Ahmed Al Hassán (msn) potvrdil, že v súčasnosti tisíce ľudí sú predmetom ovládania mysle bez toho, aby o tom vedeli. To znamená, že dochádza k manipulácii s ich mysľami, zatiaľ čo si to neuvedomujú. Títo jedinci môžu byť obyčajní ľudia ako vy, ale aj celebrity zábavného priemyslu, prezidenti a premiéri. Ovládanie mysle je jedna z najvážnejších tém súčasnosti. Táto záležitosť je pre mňa veľmi dôležitá, a preto dúfam, že ju budete brať vážne, že sa v tomto ohľade budete vzdelávať, a že budete šíriť povedomie o danej problematike.

Štandarda Ahmeda Al Hassána (msn)

Abu Abdulláh (mier s ním) povedal: „Skutočne my, Ahlul Bayt, máme zástavu a ktokoľvek ide pred ňou je zradca a ktokoľvek za ňou mešká, tak je zničený, a ktokoľvek ju nasleduje, nasleduje nás. Je na nej napísané: Oddanosť patrí Allahovi!“ - 250 Znamení, str. 15.

Sufyáni

"Z hlbín Damašku sa ojbaví muž. Bude sa volať Sufyáni. Väčšina tých, čo ho nasleduje, bude z rodu Kalb. Bude zabíjať tak, že rozpára bruchá žien. Dokonca bude zabíjať aj deti…” (Mustadrak Al-Hakim) Vyrozprávania, ktoré prorokujú príchod prekliateho Sufyániho, spomínajú aj jeho fyzické črty, ktoré sa zhodujú s črtami Kráľa Abdulláha II. Jordánskeho. Okrem iného, prorokovaná bola aj Sufyániho zástava. Tá sa tiež zhoduje so štandardou Kráľa Abdulláha II. Znamená to, že Kráľ Abdulláh II. Jordánsky je obávaný Sufyáni, ktorý má po zemi prechádzať deväť mesiacov, počas ktorých bude rozosievať ten najhorší možný teror? Odpovede nájdete v dokumentárnom filme.