Posledná vôľa – povinnosť každého moslima

V súlade s Koránom a vyrozprávaniami Ahlul Bayt (mier s nimi) je povinnosťou každého moslima, aby po sebe zanechal poslednú vôľu.

{Je vám predpísané, ak by sa k niekomu z vás dostavila smra zanechal by po sebe nieo dobré, nech odkáže z neho rodiom a príbuzným, a to chvályhodným spôsobom. Je to povinnosurená bohabojným.} {Korán 2:180}

V poslednom verši môžeme vidieť, že Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) veriacim nariadil, aby napísali poslednú vôľu, keď cítia, že ich smrť je blízko. Zanechal teda pán všetkých veriacich, Prorok Mohamed (mier s ním), poslednú vôľu? Alebo sa mu nepodarilo naplniť finálne nariadenie Allaha? (Oslavovaný a Vyvýšený)?

  • A Mohamed bin Faisel oznámil od Abi Alsabha, že sa spýtal Abi Abdulláha (mier s ním) ohľadne poslednej vôle, na čo Imám (mier s ním) odpovedal: „Je to základnou povinnosťou každého moslima.“ – Manlayazahúl faqi, zv. 4, str. 181.
  • A Mohammed bin Abi Júmar oznámil od Hamad bin Usmana, ktorý počul od Abu Abdulláha (mier s ním), že: „Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) požehnal Svojho služobníka pred jeho smrťou tým, že obnovil služobníkovo videnie, sluch a myseľ, aby mohol urobiť poslednú vôľu. To však závisí od neho, či vôľu zanechá, alebo nie. Je to však jeho útecha pred smrťou. Je to povinnosť pre každého moslima.“ – Manlayazahúl faqi, zv. 4, str. 180.
  • Abi Naím vyrozprával od Abi Hamza, ktorý počul od Imáma Mohamed Báqira (mier s ním), že Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) hovorí: „Ó, synovia Adamovi, Ja (Oslavovaný a Vyvýšený) vás požehnám s tromi vecami:
    1. Ukryl som vaše hriechy pred vašou rodinou, pretože ak sa o vašich hriechoch dozvedia, nebudú sa starať o to, aby vás pochovali.
    2. Dávam vám bohatstvo a žiadam o pôžičku od vás, aby ste dali chudobným, ale vy ste peniaze nedali na dobré účely.
    3. Pred vašou smrťou vám vrátim vaše zmysly, aby ste mohli za sebou zanechať poslednú vôľu pre dobré účely, čo sa týka bohatstva, ale vy ste o tom neuvažovali.“ – Al-khisal, zv. 1, str. 136.

Preto, ak Ahlul Bayt (mier s nimi) uviedli, že zanechanie poslednej vôle je v skutočnosti povinnosťou každého moslima, ako by bolo možné, že najlepší zo stvorenia Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený), ktorý predchádza všetkých ostatných v oddanosti, uctievaní, úprimnosti, úcte a práci, by mohol neuspieť v tom, aby za sebou zanechal testament?

Posol Allahov, Mohamed (mier s ním), sa dozaista nepostavil proti muhkam (jasným/ precíznym) veršom Koránu. Poprieť Poslednú vôľu Proroka Mohameda (mier s ním) by znamenalo, že tvrdíme, že Posol Allahov (mier s ním) konal proti záväzkom Koránu, a ako ďaleko je on od toho!

Okrem toho existujú mnohé vyrozprávania, ktoré podporujú fakt, že Prorok Mohamed (mier s ním a jeho rodinou) s dovolením Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený) skutočne uspel a zanechal za sebou Poslednú vôľu. Aj keď na začiatku mu bola možnosť zanechať Testament odopretá niekoľkými spomedzi jeho spoločníkov. Nakoniec v naplnení úlohy, ktorú preň vytýčil Allah (Oslavovaný a Vyvýšený), predsa len uspel.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s