Neočakávaná obnova islamu

Keď sa objaví Qaim (mier s ním), bude bojovať proti všetkým inováciam a obnoví pravdu náboženstva. Prinesie toľko poznania, že to prekvapí celý svet…

Z tohto dôvodu, na začiatku svojej misie, si mnohí ľudia budú myslieť, že priniesol nové náboženstvo. Mnohí budú protirečiť Imámovi Mahdímu (mier s ním) tým, že budú odmietať jeho miestodržiteľa, Ahmeda Al Hassána, (vodcu Čiernych Zástav Východu) nie preto, že by sa im nepodarilo ho identifikovať, ale pre ich nevieru v pôvodné zákony náboženstva, ktoré on (mier s ním) prináša späť, kvôli ich prehliadaniu odovzdaných tradícií. A tiež preto, že preferujú nasledovať človekom vymyslené predstavy a mienky, čo sa týka náboženstva.

Preto všetkým tým, ktorí sa vysmievajú novo-odhalenému poznaniu Imáma Ahmeda Al Hassána (mier s ním) v sérii Čierne Zástavy (hlavne od dielu 9 a ďalej):

Prečo odmietate alebo sa vysmievate tomuto poznaniu?

Dôvodom je, že toto poznanie je poznanie nové a je úplne odlišné od toho, čo sa človek učil a čo vie.

Nepovedal Imám Sádiq (mier s ním), že: „Existuje 27 listov poznania. Poznanie, ktoré je zjavené až podnes cez všetkých prorokov (mier s nimi), je interpretáciou iba dvoch z týchto listov. Keď povstane náš Qaim (mier s ním), potom Allah zjaví zvyšných 25 listov, ktoré pridá k dvom listom, ktoré už máme. Takýmto spôsobom sa poznanie so všetkými 27-mymi listami stane úplným.“?

A nepovedal tiež, že: „Naše poznanie je skrytou knihou… ktorá je v našom vlastníctve, Džafr Abyad, Džafr Ahmar, Džafr Akbar a Džafr Asghar, ktorí budú sprevádzať Imáma Mahdího na Konci čias a Imám je ten jediný, kto o tom vie.“ – Hasan Zadeh Amoli, Hasan, Uyun Masa’il al-Nafs wa Sarh al-Uyun fi Šarh al-Uyun, str. 778, Amir Kabir, Tehran, 1385 (solar)

nový islám

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s