Väčšina učencov je vždy skazená

zvrchovanosť boha ľudia demokracia

{Povedia: „Pane náš, my sme poslúchli svojich pánov a vysoko postavených a oni spôsobili, že sme zblúdili z cesty“}

{Korán 33:67}

Vieme, že v každej dobe bolo pracujúcich učencov málo, zatiaľ čo väčšina duchovných bola skazená práve tak, ako je to opísané vo svätom Koráne a v hadísoch.

Na základe autority Abu Basira, ktorý oznámil na základe autority As Sadiqa (mier s ním); Povedal: {Učinili si rabínov a mníchov svojich ako pánov mimo Boha, aj Mesiáša syna Márie. A pritom im nebolo nič iné prikázané, len aby uctievali jedného jediného Boha, veď niet boha okrem Neho. Jedinečný je, nemá sa Mu pripisovať to, čo nezodpovedá pravde a je vzdialený od toho, čo k Nemu pridružujú.} {Korán 9:31} Povedal (mier s ním): „Nevyzývali ľudí k tomu, aby ich uctievali, lebo keby tak boli urobili, ľudia by ich neboli poslúchli. Ale im povolili to, čo je zakázané a zakázali im povolené, a tak ich ľudia uctievali bez toho, aby o tom boli vedeli.“ – Al-Burhan, časť 10, str. 120; Usul Al Kafi, časť At-Taqlid, zv. 1, str. 53, h.1.

Oznámené na základe autority posla Allahovho (mier s ním), povedal: „Nebojím sa toho, že moju ummu zničí chaos, alebo že ju napadne nepriateľ. Ale bojím sa toho, že zavádzajúci imámovia prinesú mojej umme ťažkosti a nezhody, ak ich umma poslúchne alebo zničenie, ak ich umma neposlúchne.“ – Ilzam An-Naseb, zv. 1, str. 196.

Svätý prorok (mier s ním) povedal: „Existujú dve skupiny mojej ummy. Takže keď budú zbožní, moja umma bude na priamej ceste, a keď budú nemorálni, moja umma bude skazená.“ Posla Allahovho (mier s ním) sa spýtali, kto sú to a on odpovedal: „Náboženskí učenci a vládcovia.“ Bihar-ul-Anwar, zv. 2, str. 49.

A podľa vyrozprávania od Ahlul Bayt (mier s nimi) učenci Konca čias hrajú veľmi negatívnu rolu počas doby objavenia sa Qaima (mier s ním). Táto predpoveď kompletne odporuje tomu, čo sa učí väčšina moslimov dnes! Takže kto je dobrý učenec?

Imám Ahmed Al Hassan nám radí, aby sme použili škálu od Al Hussaina (mier s ním), aby sme odkryli závoj falošných svätých z tvárí nepracujúcich učencov:

Imám Ahmed (mier s ním) povedal jeho úctivým hlasom v prednáške študentom Hawzy:

Čo sa týka nepracujúcich učencov, vskutku Al Hussein (mier s ním) ich odhalil a odkryl závoj falošných svätých z ich temných skazených tvárí. Preto pozícia Al Hussaina (mier s ním) v Karbale ostala merítkom pravdy, spravodlivosti a monoteizmu. Ktokoľvek si želá toto kritérium použiť, by ho mal použiť v každej dobe, aby videl deformované tváre nepracujúcich učencov zlého vedenia spoza závoja falošných svätých.“

Aké je to teda merítko?

V odstavci, v ktorom Imám (mier s ním) hovorí o pohľade Al Husseina (mier s ním) na Zvrchovanosť Boha, povedal:

„Čo sa týka vládcov, ktorí utláčali, vskutku Al Hussain (mier s ním) ich zabil a učinil zjavnou falošnosť zvrchovanosti ľudí vo všetkých jej formách, či už to bolo cez šúra medzi nimi (hlasovanie), alebo ustanovovanie ľuďmi. A Al Hussain (mier s ním) vysvetlil, že Zvrchovanosť patrí Allahovi, Všemohúcemu, Majiteľovi Vládcovstva. Takže On (Oslavovaný a Vyvýšený) ustanovuje a ľudia majú prijímať toto ustanovenie… (až po koniec odstavca).“

Takže merítko Al Hussaina (mier s ním) je pevnou neotrasiteľnou pozíciou ohľadne Zvrchovanosti Allaha.

Imám Ahmed Al Hassan (mier s ním) povedal: „Al Hussain (mier s ním) čelil nepracujúcim učencom: Šurayh Al Qadimu, a Šibth ibn Rab’ímu, a Šimr ibn Thil-Jawšanovi a im podobným. A boli to najnebezpečnejšie z konfrontácií, pretože oni sa obliekali do šiat náboženstva a falošne a podvodom oklamali ľudí, aby si ľudia mysleli, že priniesli meč Mohameda (mier s ním a jeho potomstvom) proti Al Hussainovi (mier s ním) a vyhlasovali, že reprezentujú božie náboženstvo pomocou klamstiev proti Allahovi Všemohúcemu.“ – Prednáška študentom Hawzy

Poznámka: Vedzte, že neoprávnený úrad vyžadoval od Abdullaha Hašema (Minbar Masru), aby z videí odstraňoval časti, ktoré sa zmieňovali o učencoch konca čias.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s