Taqlid, Fatwa a učenci Konca čias

taqlid fatwa učenci konca čias islamPoďme sa pozrieť na to, čo Imám Al Askari (mier s ním) hovorí o učencoch. Nasledovný hadís je známy a dobre zdokumentovaný, ale je zaujímavé, že kazatelia hovoria iba o jeho prvej polovici, ale nie o druhej polovici…

Imám Hasan Al Askari (mier s ním) vyrozprával, že Imám Džáfar Al Sádiq (mier s ním) povedal: “…Čo sa týka tých spomedzi znalcov práva, ktorí strážia seba, ochraňujú svoje náboženstvo, stavajú sa proti svojim túžbam a poslúchajú ich Pána, tých by mali bežní ľudia napodobňovať…”

Presne to učenci kážu, ale vyrozprávanie v skutočnosti pokračuje, až dokým nepríde k nasledovným slovám…

„…Niektorí z tých znalcov práva sú pre našich šia (nasledovníkom) škodlivejší, ako bola armáda Yazida ibn Muawiyya k Hussainovi a jeho spoločníkom, pretože armáda Yazida ibn Muawiyya zobrala Al Hussainovi a jeho spoločníkom ich životy. Ale títo znalci práva zobrali slabým z našich šia náboženstvo!“ – Tafsir Imam Al Askari; Bihar Al Anwar, kniha 1; Hašem Al Bahrani, Tafsir Al Burhan, zv. 1; Fayd Al Kahšani, Tafsir Al Safi, zv. 1, Al Huwayzi, Tasir Núr Al Thaqalain

Video s názvom „Pád idolu,“ ktoré bolo vyprodukované Abdulláhom Hašemom (mier s ním) vyvrátilo rozšírený názor, že taqlid učencov je povinný. Abdulláh Hašem (mier s ním) vytvoril toto video, zatiaľ čo ešte nevedel o nezákonnosti falošnej kancelárie s falošným Imámom v Nadžafe.

Video bolo založené na knihe Suqút Al Sanam (Pád idolu) od Tawfiqa Masrúra, jedného zo šuyukh falošného úradu, ktorý vzal mnohé z Imámovho
(mier s ním) poznania. A predsa, toto video vysvetľuje, že idoli tejto doby sú nepracujúci učenci, o ktorých sa písalo v hadísoch nášho svätého proroka (mier s ním) ako o tých, ktorí sú najhorší zo stvorenia.

Vždy však bolo niekoľko učencov, ktorí kázali aspoň nejakú pravdu, ako sa Imám Ahmed (mier s ním) zmienil v kázni Hadž:

„Neprišiel som, aby som volal k celej pravde, absolútnej pravde, bez napomáhania a prípravy od Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený). Allah vám odhalil realitu tých deviantných duchovných, keď poslal učencov, ktorí ich volali k niečomu z pravdy, a tak im deviantní učenci odporovali zabíjaním a vyhnanstvom. Zničili ich identitu a vydláždili cestu pre tyranov, aby zabili ich telá a vyhnali ich. A práve pred vami je Sayyed Khomeini, Sayyed Muhammad Baqir Al-Sadr a Sayyed Mohamed Mohamed Sadiq Al-Sadr.“

Nanešťastie väčšina populárnych duchovných dnešných čias volá k sebe tým, že dajú za povinnosť svojim nasledovníkom, aby ich napodobňovali, zatiaľ čo sú omylní (taqlid) a tým, že vydávajú fatwy predostrením svojej mienky ohľadne vládnutia Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený). Iba Imám od Ahlul Bayt (mier s ním) je schopný a má povolené nastoliť ľuďom správnu vládu.

Taqlid aj fatwy sú nazákonné a škodlivé inovácie – omyly, do ktorých padajú skorumpovaní (nepracujúci) ako aj pracujúci učenci.

Teda učenci sa podieľali na tom, čo je doménou iba Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený), a teda božia legislatíva. Postavili sa do pozície Ahlul Bayt (mier s nimi), akoby boli praví neomylní učenci a predstavovali dvere do božieho práva, ktoré musí každý imitovať.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s