Neznámi ľudia Islamu

Pred nejakým časom som narazil na hadís, ktorý bol veľmi zaujímavý:

„Islam sa začal ako niečo zvláštne a opätovne bude niečim zlváštnym/neznámym, tak dajte dobré správy (požehnania) neznámym/zvláštnym ľuďom.“ – Sahíh Muslim, 1/130.

Tento hadís, ktorý je klasifikovaný ako sahíh a je vo veľkej miere vyrozprávaný v sunni aj šia tradíciách, podnecuje vznik mnohých hlbokých a neobvyklých otázok.

Slovo „neznámy/zváštny“ značí, že niečo nie je bežné alebo dobre známe a prijímané medzi masami. Skôr je to tak, že sa nad tým ľudia mračia, vysmievajú sa tomu, stavajú to na vedľajšiu koľaj a bojujú proti tomu.

Pri čítaní tohto hadísu sa ponúka otázka: Vo svete, kde je islam druhým najrozšírenejším náboženstvom, ktoré je praktizované viac ako 1,6 miliardami moslimov po celom svete, ako môže byť čudný, neznámy a neprijímaný?

Ešte zaujímavejšie je, že existuje pozitívny vedľajší význam pre tých, ktorí nasledujú tento čudný neznámy islam a prorok (mier s ním) týchto neznámych ľudí dokonca požehnal a dal im dobré správy.

Je možné usúdiť, že tento islam, ktorý sa stal čudným, nie je islamom, ktorý sa praktizuje, a ktorý by bol dnes známy po celom svete. Skôr je to islam, ktorého nasledovníci predstavujú malý počet ľudí, čudákov, ktorí nie sú akceptovaní masami. Ľudia sa na nich mračia, odmietajú ich, vysmievajú sa im a možno žijú niekde bokom zo strachu, že budú prenasledovaní, a že proti nim budú masy bojovať.

Ale kto sú títo ľudia, tento malý počet požehnaných neznámych ľudí, ktorí žijú v strachu z prenasledovania masami?

Hlavný prúd všade rozšíreného chápania islamu dnešnej doby je určite odcudzujúcim pre mnohých z nás.

Viacerí z nás nenachádzajú svoj hlas v islame, ktorý je monopolizovaný niekoľkými takzvanými náboženskými učencami, ktorí učia ľudí, že moslim je definovaný tým, akú dlhú má bradu a dĺžkou jeho modlitby, a nie čistotou jeho srdca, a nie tým, ako sa stará o ľudí okolo seba.

Islam, ktorého lídri kričia tak nahlas, keď ide o aplikáciu šaríe a hududu. Avšak sú ticho, keď ide o aplikáciu princípov šaríe: spravodlivosti, rovnosti, milosrdenstva a slobody. Náboženskí vodcovia takzvaných moslimských národov, ktorí sa boja biča tyranského vládcu viac ako hnevu Allaha za útlak Jeho detí na zemi.

Nemajú žiadne výčitky svedomia, keď svoje ruky vkladajú do rúk tyranských vlád, ktoré svojich ľudí utláčajú a dávajú si záležať, aby ľudia nikdy nepocítili chuť slobody a dôstojnosti.

Islam, ktorý je dnes zvečnený, je taký, že ochraňuje silných, a nie slabých. Islam, ktorý sa stará o výzor, a nie o vnútro.

Mnohí z tých zvedených a zavádzajúcich učencov by interpretovali hadís o neznámych ľuďoch, ktorý je očividne v kontexte Posledných dní, tak, že znamená, že oni sami a ich nasledovníci sú tými požehnanými čudákmi, pretože to oni sa oddali tradíciám a sunne, zatiaľ čo ostatní sú stratené duše, ktoré opustili islam, pretože oni sa neoddávajú ich učeniam.

Ale nasledovný hadís nám dáva odlišnú odpoveď:

Prorok Mohamed (mier s ním) raz povedal: “Raz príde čas, keď z islamu neostane nič iné len jeho meno a z Koránu neostane nič okrem jeho slov. Ich mešity budú nádherne zariadené, ale chudobné na poznanie. Ich učenci budú tí najhorší ľudia pod slnkom. Konflikt (fitna) bude pochádzať od nich a vráti sa k nim.” – Miškat Al Masabih, 1/91, hadís 276.

Všimli ste si, že prorok (mier s ním) povedal, že mešity sú chudobné na poznanie, ale nie prázdne a bez ľudí? Všimli ste si, že tí, ktorí stratili ich náboženstvo a zablúdili – najhorší ľudia – nie sú hriešnici, a ani opilci alebo tie, ktoré nenosia hidžáb (pokrývku hlavy), ani to, ani to, ako je to bežne hlásané hlavným prúdom náboženských učencov, keď hovoria o Časoch konca?

Sú to práve oni!

Je to väčšina úchylných učencov v Časoch konca, ktorí zviedli ľudí a prekrútili islam. A nielen islam, ale všetky božie náboženstvá.

Ak sa pozriete späť a uvažujete nad príbehmi prorokov a poslov, prídete k tomu istému záveru. Tí, ktorí bojovali proti prorokom a poslom a prekrútili božie posolstvo, skutočne neboli obyčajní ľudia alebo modlári, ale boli to veľkí pisári, duchovní a vodcovia, náboženské postavy toho času.

Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním) v kázni Hadž hovorí:

„Spýtali ste sa Koránu na duchovných, že keď je zoslaný prorok alebo následník, aký je ich postoj, ktorý sa nikdy nemení? Spýtali ste sa Koránu, kto zapálil oheň pre Abraháma, a kto chcel zabiť Ježiša, a kto bojoval proti Noemovi, Húdovi, Sálehovi, Šuaibovi, Mojžišovi, Jonášovi a proti všetkým prorokom a následníkom?“

Ak nie ste k sebe féroví a nezodpoviete si túto otázku teraz, tak ju iste zodpoviete v Pekle touto odpoveďou:

{Povedia: „Pane náš, my sme poslúchli svojich pánov a vysoko postavených a oni spôsobili, že sme zblúdili z cesty“}
{Korán, 33:67}

A Ježiš (mier s ním) nám hovorí, ako je citovaný Imámom Ahmedom Al Hassánom (mier s ním) v knihe Teľa: „…A ja vám hovorím, čo Ježiš (mier s ním) povedal arogantným a neaktívnym židovským učencom: Beda vám! Zatvárate Kráľovstvo nebeské pred tvárami ľudí, a ani vy sami ste doň nevstúpili a nikomu nedovolíte, aby tam vstúpil…“

Takže ak požehnaní neznámi očividne nie sú učenci Posledných dní, tak potom kto? Je o nich nejaká iná zmienka alebo stopa po nich vo vyrozprávaniach proroka (mier s ním) alebo jeho svätého potomstva? Našťastie existuje niekoľko hadísov:

Od Abi Basíra, Imám Al Sádiq (mier s ním) povedal: „Islam sa začal ako neznámy a vráti sa k tomu, že bude neznámy/zvláštny, ako sa kedysi začal. Tak dajte dobré správy neznámym.“ Nato som povedal: „Prosím ťa, vysvetli mi to, nech ti Allah dá dobro,“ a tak on (mier s ním) povedal: „Ten, kto volá od nás, znovu volanie obnoví, ako volal posol Allahov (mier s ním).“ – Ghaybat Al-No’mani, str. 337; Bihar Al Anwar, zv. 52, str. 366.

islam cudzinci zvláštni mahdi spasiteľ vykupiteľ

Kto je ten zvolávač zo svätého potomstva proroka (mier s ním)?

Imám Al Báqir (mier s ním) povedal: „Keď povstane náš povstalec (Imám Mahdi), bude volať ľudí k novej záležitosti, ako to robil posol Allahov (mier s ním). Islam sa začal ako niečo neznáme a vráti sa k tomu, že bude neznámy/zvláštny, tak dajte dobré správy neznámym/zvláštnym. “Ghaybat Al-No’mani, str. 336; Bihar Al Anwar, zv. 52, str. 366.

A od Imáma Al Sádiqa (mier s ním): „Povstalec (mier s ním) urobí to, čo urobil posol Allahov (mier s ním). Zrúca to, čo bolo pred ním z džáhilíje (doby nevedomosti) a obnovuje islam nanovo. – Ghaybat Al Nomani, str. 336; Bihar Al Anwar, zv. 52, str. 352.

A on (mier s ním) povedal: „Keď povstane Qaim, tak príde so záležitosťou, ktorá je odlišná od toho, čo bolo predtým.“ – Ghaybat AlTúsi, str. 307.

„Pokračujte k horkosti pravdy, pretože v horkom lieku je liečba pre chronickú chorobu. Pokračujte smerom k pravde, ktorá vám nenechá jediného priateľa.“ Ahmed Al Hassán (vodca hnutia Čiernych Zástav)

Vidíte, prečo sa islam stane neznámym? Pretože je to nový islam, ktorý sa zrodil cez syna a posla proroka Mohameda a jeho svätého potomstva – Imáma Mahdího, ktorý bude pokračovať v pravom Mohamedovom islame. Je to islam, ktorý je neznámy, nový a revolučný, a ktorý prepuká novým poznaním, ktoré ľudstvo dosiaľ nepoznalo.

Prorok (mier s ním) povedal: „Dokonca aj keby celé trvanie svetovej existencie bolo už vyčerpané a ostal by iba jeden deň pred Súdnym dňom, Allah ten deň predĺži na taký dlhý čas, aby zaopatril kráľovstvo osobou z môjho Ahlul Bayt, ktorá sa bude nazývať mojím menom. On naplní zem mierom a spravodlivosťou tak, ako bola dovtedy plná nespravodlivosti a tyranie.“ – Sahih Al Tirmidi, zv. 2, str. 86; zv. 9, str. 74-75; Sunan Abu Dawud, zv. 2, str. 7; Musnad Ahmad Ibn Hanbal, zv. 1, str. 84, 376; zv. 3, str. 63.

A od Imáma Al Sádiqa (mier s ním): „Existuje 27 listov poznania. Poznanie, ktoré je zjavené dodnes cez všetkých prorokov (mier s nimi) je interpretáciou iba dvoch z týchto listov. Keď povstane náš Qaim (mier s ním), potom Allah zjaví zvyšných 25 listov a pridá k tým dvom listom, ktoré už máme. Týmto spôsobom sa poznanie so všetkými 27 listami stane kompletným.“

Tak kto sú tí požehnaní neznámi v tejto dobe? Kto iný ako tých niekoľko utláčaných, ktorí verili celým srdcom v sľub Allahov a vo všetkých prorokov a poslov, a ktorí sa zhromaždili okolo Imáma Mahdího (mier s ním), aby ho podporili v jeho povstaní proti najhorším tyranom, ktorých táto Zem kedy videla?

Tí, ktorí nikdy nepochybovali o príchode Imáma Mahdího (mier s ním), a žili preto v strachu z toho, že im bude ublížené za ich vieru, zatiaľ čo zvyšok pochyboval, zabudol a vysmieval sa.

Oni rozpoznali pravdu a podriadili sa jej s neochvejnou vierou, že niet moci ani sily okrem Allaha.

A dnes je povstalec Ale Mohamed medzi nami, Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním), ktorý svedčí za tých niekoľko ľudí a hovorí:

„Nie som sám, ale mám so sebou malú skupinu veriacich a mám tú česť, celú česť, jej slúžiť. Oni niesli pravdu vo svojich srdciach a kráčali k Allahovi, k svetlu a nebudú spokojní s ničím iným iba so svetlom, v ktorom niet temnoty.“ – kázeň Hadž, Ahmed Al Hassán (mier s ním)

Nech večný mier a požehnanie je na povstalcovi Ale Mohamed, Imámovi Ahmedovi Al Hassánovi.

A nech Allah požehná neznámych…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s