Muqtada Al Sadr

pokrytec muqtada al sadr

Imámovi Ahmedovi Al Hassánovi (msn), lídrovi požehnaných Čiernych Zástav Východu, bola položená otázka: „Prečo urážaš/krivdíš Muqtadovi Al Sadrovi?“

Imám Ahmed Al Hassán (msn) odpovedal:

„Dôveruj v Allaha. Neublížili sme ani jemu, ani iným. Sme rovní tým, ktorí voči nám prechovávajú nepriateľstvo.

Hovoríme pravdu a odhaľujeme lži.

A či vidíš tie zločinecké skupiny, ktoré sa rozšírili v Iraku? Kto to spôsobil? Kto postavil základy tejto zločinnosti? To všetko je kvôli nemu.

Zabudol si, čo jeho kriminálne skupiny vykonali ľuďom?

Myslíš si, že ho Allah ponechá bez trestu? Ako ďaleko je Allah od toho! Pri Bohu, táto záležitosť nepominie bez trestu a trýznenia.“

On (msn) tiež povedal: „Muqtada Al Sadr je ignorant a dieťa politky. Muqtada Al Sadr sa dočká mizerného konca.“

 

Muqtada Al Sadr

Osloboď svoju myseľ

20525999_777712089099066_4772782725946104213_nNa Paltalku sa hosť opýtal Imáma Ahmeda Al Hassána (mier s ním), a tak mu Imám Ahmed Al Hassán (msn) odpovedal:

„Aký prospech máš z toho, že ma uvidíš? Myslíš si, že uvidíš osobu so svetelnou tvárou ako vo filmoch?

Presne to si myslia, syn môj (prihovárajúc sa k nepoškvrnenému bratovi, Basírovi, ktorý mal mikrofón), tak to predostreli ľuďom.“

***

Potom ten istý hosť povedal o Imámovi Ahmedovi Al Hassánovi (msn): „Ak je presadzovaný Imámom Mahdím, nech výjde von a Allah je ochránca.“

A tak mu Imám (msn) odpovedal, vraviac: „Mohamed (msnajr) bol presadzovaný Allahom, Najvyšším, tak prečo odišiel z Mekky do Medíny?

A Ali (msn) a všetci Imámovia (msn) boli presadzovaní, tak prečo boli zavraždení a boli nútene bez domova?

Čo je to za reč? Rešpektujte vaše mysle, ó, ľudia. Čo je to s vami? Ako to súdite?!“

***

Ďalší hosť potom povedal: „Ak je Imám prítomný, potom ako môžeme komunikovať na internete?“

Imám Ahmed Al Hassán (msn) povedal: „Všetka chvála patrí Allahovi (subhanAllah), čo sú to za mysle? Nech kliatba Allaha upadne na tých, ktorí spôsobili, že vaše mysle zatvrdli podobnými myšlienkami.“

***

Neskôr sa iný hosť Imáma (msn) opýtal: „Čo myslíš, koľko času ostáva do sayha (výkriku)? Urči presný čas, ak to dokážeš.“

Imám (msn) mu odpovedal: „Ktorú sayha (výkrik) máš na mysli? Ak máš na mysli výkrik, ktorý je materiálnym nebeským zvukom výkriku, nebudeš ho počuť, až kým sa svet neskončí.

Vyobrazili to pre vás tak, aby ste nepodporili Imáma Mahdího (msn).

Robia z vás hlupákov, nanešťastie.

Dávajte si pozor na vaše náboženstvo, nech vám Allah dá úspech.

Nedovoľte, aby vás ktokoľvek oklamal. Nie každý, kto nosí bielu a čiernu, a kto má dlhú bradu, je pravdovravný a veriaci.

Pri Allahovi, neprišli me kvôli inému, než vás zachrániť z tohto poníženia a potupy na základe príkazu Allaha, Všemohúceho.“

Osloboď svoju myseľ

Nepracujúci učenci Konca čias sú nepriateľmi Qaima (mier s ním)

skorumpovaní zlí kňazi duchovní učenci

Podľa proroka (mier s ním) a Imámov z jeho Ahlul Bayt (mier s nimi) učenci v čase Imáma Mahdího (mier s ním), obzvlášť učenci taqlidu, budú skutočne nepriateľmi toho, ku ktorému na prvý pohľad zvolávajú. Nespoznajú Imáma Al Mahdího (mier s ním), keď sa objaví. Naopak, budú sa na neho pozerať ako na hrozbu pre ich pozíciu, a preto budú proti nemu bojovať.

Mnoho významných učencov minulosti z radov šia a sunni sa v tomto zhodli a vyrozprávania o tomto fakte zdokumentovali v ich knihách.

Predtým ako preskúmame históriu taqlidu a fatiew, pozrime sa najprv na znepokojivé vyrozprávania, ktoré ukazujú, ako budú učenci konca čias odporovať Qaimovi (mier s ním). Budú to jeho najzúrivejší nepriatelia. Budú volať ľudí k sebe a budú Qaima (mier s ním) ohovárať…

The Arrived, časť 14 (Učenci Konca čias)

Oznámené na základe autority posla Allahovho (mier s ním), povedal: “Na moju Ummu nadíde čas, počas ktorého neostane z Koránu nič iba jeho slová a z islamu neostane nič okrem jeho mena. Budú sa volať moslimovia, zatiaľ čo od islamu budú tak ďaleko, ako je to len možné. Ich mešity budú plné ľudí, ale budú bez správneho poznania. Znalci práva v tom čase budú tí najhorší ľudia pod nebesami. Budú siať neporiadok a neporiadok budú aj žať.“ – Al-Bihar, zv. 52, str. 190, h. 21.

Prorok (mier s ním) povedal Ibn Masúdovi: „…Ó, Ibn Masúd, príde čas, keď človek, ktorý je stále oddaný tomuto náboženstvu, sa bude cítiť, ako keby držal v dlani žeravý uhlík. Preto by mal konať ako vlk, inak bude zožratý vlkmi. Ó, Ibn Masúd, ich učenci a znalci práva budú zhýralí zradcovia. Dokonca ešte horšie je, že to budú zlé stvorenia Allahove a takí sú aj ich nasledovníci, návštevníci, ľudia, ktorí s nimi jednajú, milujú ich, sedia s nimi a radia sa s nimi.

Hľa, zlé stvorenia božie! Oheň pekla si nájde k nim cestu a oni sú hluchí, nemí, slepí a neobrátili by sa. Zhromaždíme ich v deň zmŕtvychvstania a budú hluchí, nemí a slepí, pretože patria Ohňu. Kedykoľvek sa oheň zmenší, tak my zvýšime plameň a kedykoľvek ich kože dohoria, tak ich nahradíme inými kožami, takže budú cítiť smrteľné muky.

Keď budú vhodení do ohňa, budú cítiť jeho výpary, ktoré ich budú trhať a oheň sa rozhorí vždy zúrivo, keď budú chcieť od neho utiecť v mučivej úzkosti, ale budú hodení naspäť a budú odsúdení na to, aby ochutnali mučivú bolesť spálenia. Tam bude exhalácia, ale tam nepočujú.

Ó, Ibn Masúd, oni vyhlasujú, že nasledujú moje náboženstvo, moju sunnu, moju cestu, moje zákony, ale nemajú so mnou nič spoločné, a ani ja nemám nič spoločné s nimi.

Ó Ibn Masud, neseď s nimi na verejnosti! A neprisahaj im spojenectvo na trhoch…!“ – Ilzám An-Náseb, zv. 2, str. 131-132.

Fudhail Ibn Yasar vyrozprával: Počul som, ako Imám Al Sádiq (mier s ním) hovorí: „Keď povstane náš Qaim (mier s ním), tak bude čeliť nevedomosti ľudí oveľa vážnejšej, ako čelil posol Allahov (mier s ním) počas dní Al Džáhilíje.“ Spýtal som sa: „Prečo to tak bude?“ Imám odpovedal: „Posol Allahov (mier s ním) prišiel k ľuďom, ktorí uctievali kamene a vyrezávané drevo. Avšak náš Qaim (mier s ním) príde k ľuďom, ktorí budú interpretovať knihu Allahovu proti jeho interpretácii a budú sa s ním o tomto hádať. Pri Allahovi, Qaim nastolí jeho spravodlivosť vnútri ich domov tak, ako do nich vstupuje teplo a zima.“

Oznámené na základe autority proroka (mier s ním), ktorý povedal: „Allah zjavil niektorým jeho prorokom: Povedz tým, ktorí študujú právnu vedu s cieľom iným, ako je náboženstvo, učia sa ju s cieľom iným, ako je skutok a nárokujú si tento život s cieľom iným, ako je posmrtný život, a ktorí idú pred ľudí zabalení v kabáte obetného baránka, zatiaľ čo ich srdcia sú podobné srdciam vlkov a ich slová sú sladšie ako med, a ich skutky sú trpkejšie ako aloe – klamú a vysmievajú sa Mi, že Ja ich postihnem súžením, ktoré uvalí zmätok i na múdrych.“ – Bihar Al Anwar, zv. 1, str. 224; Iddat Ad-da’I, str. 70.

Oznámené na základe autority posla Allahovho (mier s ním) z jeho inštrukcií Ibn Masúdovi: „…Ó, Ibn Masúd, príde čas, kedy dodržiavanie náboženstva bude pre ľudí podobné, ako držať horiace drevo v dlani. Preto musia byť vlkmi, inak ich vlci pohltia. Ó, Ibn Masúd, ich učenci a znalci práva budú nemorálni zradcovia. Budú najhoršími z Allahovho stvorenia a takí budú aj tí, ktorí ich budú nasledovať, utiekať sa k nim, brať si od nich, milovať ich, sedieť s nimi a diskutovať s nimi. Oni sú najhorší z Allahovho stvorenia a budú poslaní do Pekla.“

As Sádiq (mier s ním) povedal: „Keď príde Qaim, aby sa pomstil znalcom práva za to, že vydávali fatwy o tom, čomu nerozumejú, vtedy oni a ich nasledovníci utrpia mizériu. Bolo pre nich náboženstvo neúplné, a preto ho učinili úplným? Bolo pre nich vychýlené, aby ho narovnali? Chceli ľudia odporovať Allahovi a preto Ho uposlúchli? Alebo im On nariadil vykonávať spravodlivosť a oni Ho nepočúvli? Azda prorok (mier s ním) nepochopil, čo mu bolo zjavené, a preto ho oni varovali? Ostalo v jeho časoch náboženstvo nekompletné, a tak ho oni skompletizovali? Alebo po ňom prišiel ďalší prorok, a tak ho nasledovali?“ – Ilzam An Naseb, zv. 2, str. 200.

Imám Al Báqir povedal: „Keď povstane povstalec z Karbaly a bude zamýšľať, že pôjde do Nadžafu, zatiaľ čo budú okolo neho ľudia, medzi Karbalou a Nadžafom zabije 16 000 učencov – faqíh a ľudia okolo neho z radov pokrytcov povedia: On nie je zo synov Fátimy, lebo inak by bol k nim milosrdný. A keď vstúpi do Nadžafu, kde bude jednu noc, potom výjde z dverí Al Nukhaila a bude zamýšľať ísť k hrobu Húda a Sáleha (mier s nimi). Stretne sa s ním 70 000 ľudí z Kúfy, pretože ho budú chcieť zabiť. Potom ich on, Mahdi, všetkých zabije a nikto z nich neprežije.“ – Núr Al Anwar, str. 345, zv. 3; Bihar Al Anwar, zv. 52, str. 389.

V knihe od Al Yanabiho bolo zmienené: „Keď sa objaví Qaim (mier s ním), nebude mať žiadneho zjavného nepriateľa okrem znalcov práva, ich obzvlášť. On a meč budú neoddeliteľné, lebo keby meč nebol v jeho rukách, tak by znalci práva vydali fatwy, ktoré by nariadili jeho smrť. Avšak Allah ho vyšle tak, že bude mať v ruke meč, a tiež so štedrosťou, a tak ho poslúchnu. Budú sa ho báť a budú prijímať jeho vládu bez viery, zatiaľ čo budú schovávať neposlušnosť.“ – Yanabi’ Al Mawaddat, zv. 3, str. 215.

Stav učencov Konca čias je presne taký, ako keď Imám Ali (mier s ním) opísal nečinného učenca: „Ó, vy, ktorí máte poznanie. Iba ho so sebou nesiete? Pretože dozaista poznanie patrí všetkým, ktorí vedia, a potom podľa toho konajú tak, aby jeho skutky boli v súlade s jeho poznaním. Budú ľudia, ktorí so sebou budú niesť poznanie, ale neprejde cez ich ramená. Ich vnútorné myšlienky budú protirečiť tomu, čo budú ukazovať na verejnosti a ich skutky budú protirečiť tomu, čo vedia.“ – Imám Ali (mier s ním)

Poznámka: Stúpenci falošného úradu v Nadžafe, ktorý vyhlasuje, že reprezentuje Imáma Ahmeda Al Hassána (mier s ním), a ktorý imitoval Ahmeda Al Hassána, aby si uzurpoval jeho pozíciu tým, že predložil falošného Imáma na Facebooku, buďte si vedomí toho, že táto tradícia sa tiež vzťahuje na učencov, ktorí dominujú Jamániho volaniu v tom, čo je zjavné.

Všetko naznačuje tomu, že toto je Koniec čias. Ako inak by potom nepracujúci učenci islamského národa mohli stelesňovať také množstvo korupcie, že samotný prorok (mier s ním) ich nazýva „najhoršími zo stvorenia“?

Nepracujúci učenci Konca čias sú nepriateľmi Qaima (mier s ním)

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) nás varuje pred deviantnými duchovnými

deviant duchovný kňaz

V kázni Hadž Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním) veľa hovorí o postoji deviantných duchovných k nemu ako následníkovi Imáma Mahího (mier s ním).

Vraví: „Volám vás, ó, ľudia, aby ste sa zachránili pred skúškou týchto deviantných duchovných, ktorí sú zvedení zo správnej cesty, a ktorí zavádzajú. Uvažujte o situácii národov, ktoré vám predchádzali. Našli ste deviantných duchovných podporovať proroka spomedzi prorokov alebo následníka spomedzi následníkov?

Tak neopakujte tú istú chybu tým, že budete nasledovať týchto deviantných duchovných a budete bojovať proti následníkovi Imáma Al Mahdího takým spôsobom, ako národy pred vami nasledovali deviantných duchovných a bojovali proti následníkom a zoslaným prorokom.

Aspoň raz buďte k sebe féroví a položte si túto otázku:

Spýtali ste sa posla Allahovho a Imámov ohľadne duchovných Konca čias predtým, ako ste sa spýtali duchovných Konca čias ohľadne následníka Imáma Al Mahdího? Spýtali ste sa Koránu ohľadne duchovných, že keď je zoslaný prorok alebo následník, aký je ich nemenný postoj?

Spýtali ste sa Koránu, kto zapálil oheň pre Abraháma, a kto chcel zabiť Ježiša, a kto bojoval proti Noemovi, Húdovi, Sálehovi, Šuaibovi, Mojžišovi, Jonášovi a proti všetkým prorokom a následníkom?

Ak nie ste k sebe féroví a neodpoviete na túto otázku teraz, tak potom na ňu iste odpoviete v Pekle nasledovnou odpoveďou:

{Povedia: „Pane náš, my sme poslúchli svojich pánov a vysoko postavených a oni spôsobili, že sme zblúdili z cesty“}
{Korán 33:67}

Ak sa spýtate Allaha vo vyrozprávaní Mirádž, nájdete odpoveď. Keď sa posol pýtal Allaha v dlhom vyrozprávaní, až dokým posol Allahov nepovedal:

Ja som povedal: „Ó, Pane, tak kedy to bude (Qaimovo povstanie)?“

A tak mi zjavil:

„Bude to, keď poznanie zmizne a zjaví sa nevedomosť. Recitátorov bude veľa a tých, čo budú praktizovať bude málo. Tých, čo vraždia, bude veľa a  duchovných, ktorí budú viesť, bude málo. Avšak zradných duchovných, ktorí zavádzajú, bude veľa.“

Volám vás, ó, ľudia, aby ste už viac neuctievali tie idoli, keďže učinili halal – povolené to, čo Allah učinil zakázaným a učinili haram – zakázané to, čo Allah učinil halal. Takže ste ich poslúchali, a preto ste ich uctievali popri Allahovi.

Volám vás k tomu, aby ste uznali zvrchovanosť Allaha a odmietli zvrchovanosť ľudí. Volám vás k poslušnosti voči Allahovi, a aby ste odmietli poslušnosť voči Satanovi a poslušnosť k jeho partnerom z radov deviantných duchovných.

Pokračujte smerom k horkosti pravdy, keďže v horkom lieku je liečba pre chronickú chorobu.

Pokračujte smerom k pravde, ktorá vám neponechá žiadneho priateľa.

Pokračujte smerom k pravde a svetlu, zatiaľ čo nechcete nič iné než Allaha a posmrtný život a nechcete ornamenty tohto sveta a jeho temnotu.“

A v prednáške o príbehu o stretnutí Imáma Mahdího (mier s ním) Imám Ahmed (mier s ním) hovorí:

„A nečakám na podporu/víťazstvo prostredníctvom učencov. Ako môžem očakávať podporu učencov, keď Imám Sádiq, mier s ním, potvrdzuje vo viac ako jednom hadíse, že mnoho z nich bude bojovať proti Imámovi Mahdímu, mier s ním, s ich jazykmi a zubami až do bodu, že keby sa vec stala bezprostrednou, tak by vyhubil 70 z ich veľkých učencov a 3000 z ich malých učencov?

Ako môžem od nich očakávať podporu, keď Imám Al Sádiq, mier s ním, povedal: „Allah podporí túto záležitosť s takým človekom, ktorý nemá inovácie?“

A keby táto vec prišla dnes, tak ten, kto uctieva idoli, z nej odíde. A idoli, ako hovorí Imám Al Sádiq, mier s ním, sú nepracujúci učenci, pretože v časoch Imáma Al Sádiqa neboli žiadne idoli okrem Abu Hanifa a jemu podobných.

A on, mier s ním, povedal:

„A keď povstane Qaim, tak tí, ktorí sa považujú za ľudí tejto záležitosti, od nej odídu. A tí, ktorí boli ako uctievači slnka a mesiaca, do tejto záležitosti vstúpia. (t.j. stanú sa podporovateľmi Mahdího )

A tí, ktorí nepodporujú Qaima, mier s ním, sú nepracujúci učenci. Hoci ľudia očakávajú, že práve oni sú Qaimovými stúpencami, mier s ním.

A ako môžem očakávať podporu od týchto učencov, keď Imámovia povedali, že sú to práve títo učenci, ktorí sú vinní za to, že je umma (spoločenstvo moslimov) rozdelená a zlomená?“

A prednáška Imáma Ahmed Al Hassána pod názvom „Prednáška k ich veľkému, aby sa mohli k Nmeu vrátiť“ je jedným veľkým výkrikom k moslimom, aby oponovali tyranovi, a aby nenasledovali skorumpovaných učencov, a aby sa vrátili k Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený).

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) nás varuje pred deviantnými duchovnými

Taqlid, Fatwa a učenci Konca čias

taqlid fatwa učenci konca čias islamPoďme sa pozrieť na to, čo Imám Al Askari (mier s ním) hovorí o učencoch. Nasledovný hadís je známy a dobre zdokumentovaný, ale je zaujímavé, že kazatelia hovoria iba o jeho prvej polovici, ale nie o druhej polovici…

Imám Hasan Al Askari (mier s ním) vyrozprával, že Imám Džáfar Al Sádiq (mier s ním) povedal: “…Čo sa týka tých spomedzi znalcov práva, ktorí strážia seba, ochraňujú svoje náboženstvo, stavajú sa proti svojim túžbam a poslúchajú ich Pána, tých by mali bežní ľudia napodobňovať…”

Presne to učenci kážu, ale vyrozprávanie v skutočnosti pokračuje, až dokým nepríde k nasledovným slovám…

„…Niektorí z tých znalcov práva sú pre našich šia (nasledovníkom) škodlivejší, ako bola armáda Yazida ibn Muawiyya k Hussainovi a jeho spoločníkom, pretože armáda Yazida ibn Muawiyya zobrala Al Hussainovi a jeho spoločníkom ich životy. Ale títo znalci práva zobrali slabým z našich šia náboženstvo!“ – Tafsir Imam Al Askari; Bihar Al Anwar, kniha 1; Hašem Al Bahrani, Tafsir Al Burhan, zv. 1; Fayd Al Kahšani, Tafsir Al Safi, zv. 1, Al Huwayzi, Tasir Núr Al Thaqalain

Video s názvom „Pád idolu,“ ktoré bolo vyprodukované Abdulláhom Hašemom (mier s ním) vyvrátilo rozšírený názor, že taqlid učencov je povinný. Abdulláh Hašem (mier s ním) vytvoril toto video, zatiaľ čo ešte nevedel o nezákonnosti falošnej kancelárie s falošným Imámom v Nadžafe.

Video bolo založené na knihe Suqút Al Sanam (Pád idolu) od Tawfiqa Masrúra, jedného zo šuyukh falošného úradu, ktorý vzal mnohé z Imámovho
(mier s ním) poznania. A predsa, toto video vysvetľuje, že idoli tejto doby sú nepracujúci učenci, o ktorých sa písalo v hadísoch nášho svätého proroka (mier s ním) ako o tých, ktorí sú najhorší zo stvorenia.

Vždy však bolo niekoľko učencov, ktorí kázali aspoň nejakú pravdu, ako sa Imám Ahmed (mier s ním) zmienil v kázni Hadž:

„Neprišiel som, aby som volal k celej pravde, absolútnej pravde, bez napomáhania a prípravy od Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený). Allah vám odhalil realitu tých deviantných duchovných, keď poslal učencov, ktorí ich volali k niečomu z pravdy, a tak im deviantní učenci odporovali zabíjaním a vyhnanstvom. Zničili ich identitu a vydláždili cestu pre tyranov, aby zabili ich telá a vyhnali ich. A práve pred vami je Sayyed Khomeini, Sayyed Muhammad Baqir Al-Sadr a Sayyed Mohamed Mohamed Sadiq Al-Sadr.“

Nanešťastie väčšina populárnych duchovných dnešných čias volá k sebe tým, že dajú za povinnosť svojim nasledovníkom, aby ich napodobňovali, zatiaľ čo sú omylní (taqlid) a tým, že vydávajú fatwy predostrením svojej mienky ohľadne vládnutia Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený). Iba Imám od Ahlul Bayt (mier s ním) je schopný a má povolené nastoliť ľuďom správnu vládu.

Taqlid aj fatwy sú nazákonné a škodlivé inovácie – omyly, do ktorých padajú skorumpovaní (nepracujúci) ako aj pracujúci učenci.

Teda učenci sa podieľali na tom, čo je doménou iba Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený), a teda božia legislatíva. Postavili sa do pozície Ahlul Bayt (mier s nimi), akoby boli praví neomylní učenci a predstavovali dvere do božieho práva, ktoré musí každý imitovať.

 

Taqlid, Fatwa a učenci Konca čias

Neznámi ľudia Islamu (Článok sestry Hadil)

Pred nejakým časom som narazil na hadís, ktorý bol veľmi zaujímavý:

„Islam sa začal ako niečo zvláštne a opätovne bude niečim zlváštnym/neznámym, tak dajte dobré správy (požehnania) neznámym/zvláštnym ľuďom.“ – Sahíh Muslim, 1/130.

Tento hadís, ktorý je klasifikovaný ako sahíh a je vo veľkej miere vyrozprávaný v sunni aj šia tradíciách, podnecuje vznik mnohých hlbokých a neobvyklých otázok.

Slovo „neznámy/zváštny“ značí, že niečo nie je bežné alebo dobre známe a prijímané medzi masami. Skôr je to tak, že sa nad tým ľudia mračia, vysmievajú sa tomu, stavajú to na vedľajšiu koľaj a bojujú proti tomu.

Pri čítaní tohto hadísu sa ponúka otázka: Vo svete, kde je islam druhým najrozšírenejším náboženstvom, ktoré je praktizované viac ako 1,6 miliardami moslimov po celom svete, ako môže byť čudný, neznámy a neprijímaný?

Ešte zaujímavejšie je, že existuje pozitívny vedľajší význam pre tých, ktorí nasledujú tento čudný neznámy islam a prorok (mier s ním) týchto neznámych ľudí dokonca požehnal a dal im dobré správy.

Je možné usúdiť, že tento islam, ktorý sa stal čudným, nie je islamom, ktorý sa praktizuje, a ktorý by bol dnes známy po celom svete. Skôr je to islam, ktorého nasledovníci predstavujú malý počet ľudí, čudákov, ktorí nie sú akceptovaní masami. Ľudia sa na nich mračia, odmietajú ich, vysmievajú sa im a možno žijú niekde bokom zo strachu, že budú prenasledovaní, a že proti nim budú masy bojovať.

Ale kto sú títo ľudia, tento malý počet požehnaných neznámych ľudí, ktorí žijú v strachu z prenasledovania masami?

Hlavný prúd všade rozšíreného chápania islamu dnešnej doby je určite odcudzujúcim pre mnohých z nás.

Viacerí z nás nenachádzajú svoj hlas v islame, ktorý je monopolizovaný niekoľkými takzvanými náboženskými učencami, ktorí učia ľudí, že moslim je definovaný tým, akú dlhú má bradu a dĺžkou jeho modlitby, a nie čistotou jeho srdca, a nie tým, ako sa stará o ľudí okolo seba.

Islam, ktorého lídri kričia tak nahlas, keď ide o aplikáciu šaríe a hududu. Avšak sú ticho, keď ide o aplikáciu princípov šaríe: spravodlivosti, rovnosti, milosrdenstva a slobody. Náboženskí vodcovia takzvaných moslimských národov, ktorí sa boja biča tyranského vládcu viac ako hnevu Allaha za útlak Jeho detí na zemi.

Nemajú žiadne výčitky svedomia, keď svoje ruky vkladajú do rúk tyranských vlád, ktoré svojich ľudí utláčajú a dávajú si záležať, aby ľudia nikdy nepocítili chuť slobody a dôstojnosti.

Islam, ktorý je dnes zvečnený, je taký, že ochraňuje silných, a nie slabých. Islam, ktorý sa stará o výzor, a nie o vnútro.

Mnohí z tých zvedených a zavádzajúcich učencov by interpretovali hadís o neznámych ľuďoch, ktorý je očividne v kontexte Posledných dní, tak, že znamená, že oni sami a ich nasledovníci sú tými požehnanými čudákmi, pretože to oni sa oddali tradíciám a sunne, zatiaľ čo ostatní sú stratené duše, ktoré opustili islam, pretože oni sa neoddávajú ich učeniam.

Ale nasledovný hadís nám dáva odlišnú odpoveď:

Prorok Mohamed (mier s ním) raz povedal: “Raz príde čas, keď z islamu neostane nič iné len jeho meno a z Koránu neostane nič okrem jeho slov. Ich mešity budú nádherne zariadené, ale chudobné na poznanie. Ich učenci budú tí najhorší ľudia pod slnkom. Konflikt (fitna) bude pochádzať od nich a vráti sa k nim.” – Miškat Al Masabih, 1/91, hadís 276.

Všimli ste si, že prorok (mier s ním) povedal, že mešity sú chudobné na poznanie, ale nie prázdne a bez ľudí? Všimli ste si, že tí, ktorí stratili ich náboženstvo a zablúdili – najhorší ľudia – nie sú hriešnici, a ani opilci alebo tie, ktoré nenosia hidžáb (pokrývku hlavy), ani to, ani to, ako je to bežne hlásané hlavným prúdom náboženských učencov, keď hovoria o Časoch konca?

Sú to práve oni!

Je to väčšina úchylných učencov v Časoch konca, ktorí zviedli ľudí a prekrútili islam. A nielen islam, ale všetky božie náboženstvá.

Ak sa pozriete späť a uvažujete nad príbehmi prorokov a poslov, prídete k tomu istému záveru. Tí, ktorí bojovali proti prorokom a poslom a prekrútili božie posolstvo, skutočne neboli obyčajní ľudia alebo modlári, ale boli to veľkí pisári, duchovní a vodcovia, náboženské postavy toho času.

Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním) v kázni Hadž hovorí:

„Spýtali ste sa Koránu na duchovných, že keď je zoslaný prorok alebo následník, aký je ich postoj, ktorý sa nikdy nemení? Spýtali ste sa Koránu, kto zapálil oheň pre Abraháma, a kto chcel zabiť Ježiša, a kto bojoval proti Noemovi, Húdovi, Sálehovi, Šuaibovi, Mojžišovi, Jonášovi a proti všetkým prorokom a následníkom?“

Ak nie ste k sebe féroví a nezodpoviete si túto otázku teraz, tak ju iste zodpoviete v Pekle touto odpoveďou:

{Povedia: „Pane náš, my sme poslúchli svojich pánov a vysoko postavených a oni spôsobili, že sme zblúdili z cesty“}
{Korán, 33:67}

A Ježiš (mier s ním) nám hovorí, ako je citovaný Imámom Ahmedom Al Hassánom (mier s ním) v knihe Teľa: „…A ja vám hovorím, čo Ježiš (mier s ním) povedal arogantným a neaktívnym židovským učencom: Beda vám! Zatvárate Kráľovstvo nebeské pred tvárami ľudí, a ani vy sami ste doň nevstúpili a nikomu nedovolíte, aby tam vstúpil…“

Takže ak požehnaní neznámi očividne nie sú učenci Posledných dní, tak potom kto? Je o nich nejaká iná zmienka alebo stopa po nich vo vyrozprávaniach proroka (mier s ním) alebo jeho svätého potomstva? Našťastie existuje niekoľko hadísov:

Od Abi Basíra, Imám Al Sádiq (mier s ním) povedal: „Islam sa začal ako neznámy a vráti sa k tomu, že bude neznámy/zvláštny, ako sa kedysi začal. Tak dajte dobré správy neznámym.“ Nato som povedal: „Prosím ťa, vysvetli mi to, nech ti Allah dá dobro,“ a tak on (mier s ním) povedal: „Ten, kto volá od nás, znovu volanie obnoví, ako volal posol Allahov (mier s ním).“ – Ghaybat Al-No’mani, str. 337; Bihar Al Anwar, zv. 52, str. 366.

islam cudzinci zvláštni mahdi spasiteľ vykupiteľ

Kto je ten zvolávač zo svätého potomstva proroka (mier s ním)?

Imám Al Báqir (mier s ním) povedal: „Keď povstane náš povstalec (Imám Mahdi), bude volať ľudí k novej záležitosti, ako to robil posol Allahov (mier s ním). Islam sa začal ako niečo neznáme a vráti sa k tomu, že bude neznámy/zvláštny, tak dajte dobré správy neznámym/zvláštnym. “Ghaybat Al-No’mani, str. 336; Bihar Al Anwar, zv. 52, str. 366.

A od Imáma Al Sádiqa (mier s ním): „Povstalec (mier s ním) urobí to, čo urobil posol Allahov (mier s ním). Zrúca to, čo bolo pred ním z džáhilíje (doby nevedomosti) a obnovuje islam nanovo. – Ghaybat Al Nomani, str. 336; Bihar Al Anwar, zv. 52, str. 352.

A on (mier s ním) povedal: „Keď povstane Qaim, tak príde so záležitosťou, ktorá je odlišná od toho, čo bolo predtým.“ – Ghaybat AlTúsi, str. 307.

„Pokračujte k horkosti pravdy, pretože v horkom lieku je liečba pre chronickú chorobu. Pokračujte smerom k pravde, ktorá vám nenechá jediného priateľa.“ Ahmed Al Hassán (vodca hnutia Čiernych Zástav)

Vidíte, prečo sa islam stane neznámym? Pretože je to nový islam, ktorý sa zrodil cez syna a posla proroka Mohameda a jeho svätého potomstva – Imáma Mahdího, ktorý bude pokračovať v pravom Mohamedovom islame. Je to islam, ktorý je neznámy, nový a revolučný, a ktorý prepuká novým poznaním, ktoré ľudstvo dosiaľ nepoznalo.

Prorok (mier s ním) povedal: „Dokonca aj keby celé trvanie svetovej existencie bolo už vyčerpané a ostal by iba jeden deň pred Súdnym dňom, Allah ten deň predĺži na taký dlhý čas, aby zaopatril kráľovstvo osobou z môjho Ahlul Bayt, ktorá sa bude nazývať mojím menom. On naplní zem mierom a spravodlivosťou tak, ako bola dovtedy plná nespravodlivosti a tyranie.“ – Sahih Al Tirmidi, zv. 2, str. 86; zv. 9, str. 74-75; Sunan Abu Dawud, zv. 2, str. 7; Musnad Ahmad Ibn Hanbal, zv. 1, str. 84, 376; zv. 3, str. 63.

A od Imáma Al Sádiqa (mier s ním): „Existuje 27 listov poznania. Poznanie, ktoré je zjavené dodnes cez všetkých prorokov (mier s nimi) je interpretáciou iba dvoch z týchto listov. Keď povstane náš Qaim (mier s ním), potom Allah zjaví zvyšných 25 listov a pridá k tým dvom listom, ktoré už máme. Týmto spôsobom sa poznanie so všetkými 27 listami stane kompletným.“

Tak kto sú tí požehnaní neznámi v tejto dobe? Kto iný ako tých niekoľko utláčaných, ktorí verili celým srdcom v sľub Allahov a vo všetkých prorokov a poslov, a ktorí sa zhromaždili okolo Imáma Mahdího (mier s ním), aby ho podporili v jeho povstaní proti najhorším tyranom, ktorých táto Zem kedy videla?

Tí, ktorí nikdy nepochybovali o príchode Imáma Mahdího (mier s ním), a žili preto v strachu z toho, že im bude ublížené za ich vieru, zatiaľ čo zvyšok pochyboval, zabudol a vysmieval sa.

Oni rozpoznali pravdu a podriadili sa jej s neochvejnou vierou, že niet moci ani sily okrem Allaha.

A dnes je povstalec Ale Mohamed medzi nami, Imám Ahmed Al Hassán (mier s ním), ktorý svedčí za tých niekoľko ľudí a hovorí:

„Nie som sám, ale mám so sebou malú skupinu veriacich a mám tú česť, celú česť, jej slúžiť. Oni niesli pravdu vo svojich srdciach a kráčali k Allahovi, k svetlu a nebudú spokojní s ničím iným iba so svetlom, v ktorom niet temnoty.“ – kázeň Hadž, Ahmed Al Hassán (mier s ním)

Nech večný mier a požehnanie je na povstalcovi Ale Mohamed, Imámovi Ahmedovi Al Hassánovi.

A nech Allah požehná neznámych…

Neznámi ľudia Islamu (Článok sestry Hadil)