Allah Akbar

 

Môj pán, Aba al-Sádiq (pmsn) povedal, že Imám Ahmed al-Hassán (pmsn) povedal:

 

Nevlastníme nič

Všetko je nám dané do úschovy

Naše peniaze, deti, telá, duše

To všetko je nám zverené

Všetko patrí Allahovi, Povznesenému

On je Vlastník Vlastníctva (Vlastník Panstva)

Vráť sa k Allahovi

Vskutku, Allah – Ali (Najvyšší), Qadír (Schopný), Muttakabbir (Zvrchovane Hrdý) ti je bližšie než krčná tepna a je vzdialenejší, než sú nebesá od Zeme

Ak Naň zavoláš, počuje ťa

a ak Ho zanecháš, On zanechá teba

Ak Naň zavoláš raz, dá ti desaťkrát

a ak Ho zanecháš raz, vylieči ťa desaťkrát

Miluješ Ho a on Miluje teba

Vidíš Ho a On vidí teba, a nevidíš Ho, a On ťa vidí

Vidí ťa a ty Ho nevidíš

Džabbar (Všemohúci), Muttakabbir (Zvrchovane Hrdý), ‘Athím (Veľkolepý)

Je na každom mieste v každú chvíľu

Nie je obmedzený miestom alebo priestorom

Keď spíš, On nespí

Prerušíš s Ním vzťah z donútenia a On s tebou vzťah nepreruší z vlastnej vôle

Sláva patrí Allahovi, Najvyššiemu, Veľkolepému

Všetka chvála patrí Allahovi, mnohé chvály

Modlitby Allaha na Mohammeda a Rodinu Mohammeda, Imámov a Mahdíov

allah akbar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s