Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Milosrdenstvo VS Hnev

“Vôľa odpustiť a nie trestať” je často používanou definíciou pre slovo milosrdenstvo, ale čo je to milosrdenstvo v isláme? S islámom bol daný milosrdenstvu hlbší zmysel, ktorý vytvoril živý aspekt v živote každého moslima, za ktorý bude Bohom odmenený, ak sa podľa toho bude správať.

Allahovo (Oslavovaný a Vyvýšený) milosrdenstvo, ktoré je dané všetkým Jeho stvoreniam, je vidieť vo všetkom na čo sa pozrieme: Na slnku, ktoré poskytuje svetlo a teplo; vo vzduchu a vo vode, ktoré sú nevyhnutné pre všetko živé.

Celá kapitola v Koráne sa nazýva podľa Allahovej božej vlastnosti Ar-Rahmán (Ten, v moci ktorého je milosť).

Dve z božích vlastností sú odvodené od slova milosrdenstvo. Sú to Ar-Rahmán a Ar-Rahím, čo znamená – Ten, v ktorého moci je milosť a Milosrdný. Tieto dve vlastnosti sú zmienené vo fráze recitovanej na začiatku kapitoly 113 v Koráne:

V mene Boha Milostivého, v moci ktorého je milosť.

Táto fráza je pripomienkou pre čitateľa o Božej nekonečnej milosti a štedrosti.

Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) nás ubezpečuje, že ak ktokoľvek urobí hriech, tak mu bude odpustené, ak sa kajá a prestane robiť hriechy. Allah hovorí:

{Keď k tebe prídu tí, ktorí veria v naše znamenia, povedz: „Mier s vami. Váš Pán sám Sebe predpísal udeliť milosť spočívajúcu v tom, že kto z vašich radov by vykonal zlo nevedomky       a potom by pokánie učinil a nápravu vykonal, voči tomu je On odpúšťajúci a milostivý.“} 

{Korán 6:54}

Prorok Mohamed (mier s ním) povedal, že Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) povedal: “Moje milosrdenstvo prevyšuje môj hnev.”

– Hadís

Odmena za dobrotu a súcit bola takisto Prorokom Mohamedom (mier s ním) zaručená: “Milosrdným je ukázané milosrdenstvo Tým, kto je Najmilosrdnejší. Ukáž milosrdenstvo tým, ktorí sú na zemi a Ten, kto je v nebesiach preukáže milosť tebe.”

Čo sa týka milosrdenstva Proroka Mohameda (mier s ním), je najlepšie sa zmieniť najprv o tom, čo o ňom povedal Boh:

 {Poslali sme ťa ako milosť pre stvorených}
{Korán 21:107}

…čo zaručuje, že islám je založený na milosrdenstve, a že Boh poslal Proroka Mohameda (mier s ním) ako milosrdenstvo pre všetky stvorenia bez výnimky.

Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) v Koráne tiež hovorí:

 {Prišiel k vám posol pochádzajúci spomedzi vás samých, ktorého ťažia vaše nesmierne ťažkosti, ktorý dbá o vás a ktorý je k veriacimi zľutujúci a milostivý}{Korán 9:128}

 Tieto verše sa jasne manifestovali v Prorokovom správaní a spôsoboch, pretože prechádzal mnohými ťažkosťami, aby oznámil božie posolstvo. Prorok (mier s ním) bol tiež najláskavejší vo vedení svojich ľudí a kedykoľvek mu ublížili, vždy žiadal Boha, aby im odpustil za ich nevedomosť a krutosť.

{Dobrý skutok a zlý skutok sa nevyrovnajú. Odrážaj to zlé tým, čo je lepšie a hľa, ten, medzi ktorým a tebou bolo nepriateľstvo, sa stane akoby dôverníkom blízkym.}

{Korán 41:34}

Niektoré z bezcitných predislamských tradícií boli napríklad detské obete bohom a pochovávanie dievčat zaživa. Tieto skutky proti deťom boli prísne Koránom zakázané:

 {Povedz: „Poďte, prednesiem vám, čo vám váš Pán zakázal: Aby ste pridružovali k Nemu čokoľvek a aby ste zle zaobchádzali s rodičmi a aby ste zabíjali svoje deti z obavy pred chudobou, my obživu vám aj im dáme, a približovať sa k nemravnostiam, k zjavným i skrytým   a zabíjať dušu, ktorú Boh zakázal zabíjať, jedine ak v práve. Toto vám odkázal, azda budete chápať“.}
{Korán 6:151}

Čo sa týka Prorokovho milosrdenstva k deťom, raz viedol modlitbu a jeho vnuci, Al-Hassán a Al-Hussein, boli ešte malí chlapci, ktorí sa hrali a vyskakovali Prorokovi na chrbát a on zo strachu, aby nespadli, keď vstane, predĺžil svoj sudžúd. Inokedy, Prorok vykonával svoju modlitbu, zatiaľ čo držal Umamah, jeho vnučku.

Táto láskavosť Proroka (mier s ním) nepatrila iba jeho vlastným deťom, ale patrila aj deťom hrajúcim sa na ulici. Hneď ako uvideli Proroka, bežali za ním a on ich všetkých prijal s úsmevom a otvorenou náručou.

Dokonca i počas modlitby Prorokova vrodená láskavosť bola jasná, ako raz povedal: “Ak sa stane, že začnem modlitbu a budem mať úmysel ju predĺžiť, ale budem počuť plač dieťaťa, tak ju skrátim, pretože viem, že plač dieťaťa vyprovokuje v matke dieťaťa city.”

V mnohých situáciách nás Prorok učil ako by sa mali deti vychovávať v láskavej a milujúcej atmosfére, a že by ich nemali biť, alebo dať im facku, aby sa vyhli ich ponižovaniu.

Keď raz jeden muž videl Proroka ako bozká svojho vnuka, tak bol užasnutý nad Prorokovou zhovievavosťou a povedal:

“Ja mám 10 detí, ale nikdy som ani jedno z nich nepobozkal.”

Prorok odpovedal: “Tomu, kto nepreukazuje milosrdenstvo, tomu nebude preukázané žiadne milosrdenstvo.”

Prorok (mier s ním) povedal:

“Najmilosrdnejší preukazuje milosrdenstvo tým, ktorí majú milosrdenstvo k iným. Ukáž milosrdenstvo tým, ktorí sú na zemi a Ten hore v nebesiach preukáže milosrdenstvo tebe.”

Iba pohladkanie po hlave

Keď sa Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) v Koráne zmienil o sirotách, tak hovoril toto:

 {Preto sirotu neutláčaj}
{Korán 93:9}

V zhode s týmto veršom sa Prorok správal k sirotám, pretože povedal:

“Ja a osoba, ktorá sa stará o sirotu a míňa na ňu, budeme v Raji takto.”

A spojil svoj ukazovák a prostredník.

Aby sme dali pocítiť sirote, že si ju ceníme, a že keď stratila svojich rodičov, tak že sú stále ľudia, ktorí ju ľúbia a sú ochotní sa o ňu starať, Prorok nabádal k láskavosti a povedal, že človek je odmenený ako za dobrý skutok zakaždým, keď pohladí sirotu po hlave.

Potreba ochrany majetku siroty bola Allahom (Oslavovaný a Vyvýšený) a Jeho Prorokom jasne potvrdená. Allah (Oslavovaný a Vyvýšený) napríklad povedal:

 {Tí, ktorí neprávom oberajú siroty o ich majetky krivdou, tí akoby jedli oheň, ktorý privádzajú do svojho brucha. A budú horieť v planúcom ohni}
{Korán 4:10}

Tvrdenie Proroka nás tiež informuje o tom, že jeden z najhorších siedmych hriechov je pohltenie majetku siroty.

Imám Ali (mier s ním) povedal:

“Ten muž je najmúdrejší, ktorý radí ľuďom, aby nestratili nádej a vieru v milosrdenstvo Allahovo, a aby si neboli príliš istí a prehnane sebavedomí, že sú imúnni proti Jeho hnevu a trestu.”

Malý výňatok z prednášky Imáma Alího (mier s ním):

“…On odpovedá na volanie toho, kto Ho vzýva. On vyživuje Svojho služobníka a obklopuje ho Svojou láskou. Jeho jemnosť je skrytá (od nášho porozumenia). Jeho moc je veľká. Jeho milosrdenstvo je veľké. Jeho trest je bolestný. Jeho milosrdenstvo je záhradou vznešenosti (Raj). Jeho trestom je Peklo naplnené hororom a reťazami…”

Imám Hussein (mier s ním) povedal:

“Najmilosrdnejší človek je ten, kto odpustí vtedy, keď je schopný pomsty.”

“Buďte ako kvet, ktorý vonia dokonca aj v rukách, ktoré ho rozdrvia.”
– Imám Ali (mier s ním)

hnev odpustenie milosrdenstvo
Hnev

 {Ktorí míňajú v blahobyte i v biede a potláčajú svoj hnev a prepačujú ľuďom. A Boh má rád tých, ktorí dobro činia, }
{Korán 3:134}

Existujú rôzne spôsoby, ako sa vysporiadať s hnevom a záleží to na človeku a situácii. Ak sa človek nahnevá, tak by mal urobiť muhasabah (dať si zodpovednosť sám na seba) za chyby, ktoré urobil a zamyslieť sa, čo k nim viedlo, a ako ich prekonať v budúcnosti.

Preskúmanie samého seba a vziať zodpovednosť sám na seba je dôležitý tréning, zdroj disciplíny a sebazlepšovania. V rôznych hadísoch, nás Prorok (mier s ním) učí rôzne spôsoby ako prekonať hnev:

Hľadanie útočiska u Allaha: Prorok (mier s ním) povedal:

“Viem slovo, ktoré keď sa povie, tak spôsobí uvoľnenie od hnevu pre toho, kto to povie.

Ak človek povie: Hľadám útočisko u Allaha od Satana, tak všetok jeho hnev sa pominie.”

Keď hľadáme útočisko u Allaha (Oslavovaný a Vyvýšený), tak by sme mali povedať tieto slová s porozumením a premýšľaním, a nie iba jednoducho slová zarecitovať.

Zmeniť svoj postoj: Prorok Allahov (mier s ním) povedal:

“Keď sa niekto z vás nahnevá a stojí, tak nech si sadne. Ak ho hnev opustí, tak to je dobre, a ak nie, tak nech si ľahne.”

Tiež Imám Al-Báqir (mier s ním) povedal:

“Skutočne, hnev je iskrou, ktorá je zapálená v ľudskom srdci diablom. Skutočne, ak sa niekto z vás nahnevá, jeho oči sčervenejú, jeho tepny na krku sa odujú a vstúpi do nich Satan. Preto, ak sa ktokoľvek z vás kvôli tomu znepokojí, tak by si mal na chvíľu ľahnúť, aby neresť Satana mohla byť z neho odstránená.”

Iným spôsobom, ako premôcť hnev, je ostať ticho:

Prorok (mier s ním) povedal:

“Ak sa niekto z vás nahnevá, tak by mal ostať ticho.”

Toto je dôležitá prax, pretože keď sme nahnevaní, tak naše činy a slová môžu byť neprimerané a nespravodlivé, a môžeme povedať niečo, čo tak naozaj nemyslíme a neskôr to môžeme oľutovať.

Wudu (očista pred modlitbou vodou) môže byť tiež štítom proti hnevu.

Prorok (mier s ním) povedal:

“Hnev pochádza od diabla. Diabol bol stvorený z ohňa a oheň sa zahasí len vodou. Preto keď sa niekto z vás nahnevá, tak by mal urobiť wudu.”

“Moment trpezlivosti v momente hnevu predchádza tisícom momentov ľútosti.”
– Imám Ali (mier s ním)

Imám al-Sádiq (mier s ním) povedal, že Svätý Prorok (mier s ním) povedal: “Hnev skazí vieru tak isto ako ocot skazí med.”

Niekedy môže byť hnev dobrý. Prorok sa nikdy nenahneval, iba ak vtedy, keď boli porušené príkazy Allaha. Avšak ak cítime hnev kvôli Allahovi, tak by sme si mali byť istí, že sa nehneváme pre svoje ego alebo svoje záujmy. Mali by sme vyjadriť hnev správnym spôsobom a len preto, že hnev pochádza zo správnej príčiny, nedáva to ešte nikomu príčinu správať sa zle.

Príklad môžeme vidieť v tomto nasledovnom príbehu, ako Imám Ali (mier s ním) ovládal svoj hnev:

V bitke Khandaq moslimovia vykopali okolo seba jamu na svoju obranu, aby sa cez ňu nemohol dostať nepriateľ.

Muž z nepriateľskej strany, ktorý sa volal Amr bin Abdawud, o ktorom sa vedelo, že má silu, odvahu a vedelo sa o jeho umení bojovať, sa dostal cez jamu. Všetci moslimovia sa báli s ním bojovať. Iba Imám Ali (mier s ním) išiel dopredu, aby s týmto mužom bojoval.

Nastal zúrivý boj a nakoniec Imám Ali (mier s ním) zhodil Amra bin Abdawuda na zem, vyliezol mu na hruď a bol pripravený ho zabiť.

Práve keď chcel Imám Ali (mier s ním) zabiť tohto nepriateľa islamu, Amr napľul do tváre Imáma Aliho (mier s ním).

Všetci si boli istí, že za takúto urážku Amr bin Abdawud zomrie dokonca ešte rýchlejšie, ale na ich úžas, Imám Ali (mier s ním) vstal z hrude Amra bin Abdawuda a odišiel.

Amr bin Abdawud zaútočil na Imáma Aliho (mier s ním) za nejakú krátku dobu znovu a Imám Ali (mier s ním) premohol Amra bin Abdawuda, a zabil ho. Po bitke Khandaqu sa ľudia spýtali Imáma Aliho (mier s ním) na dôvod, prečo ušetril Amra bin Abdawuda smrti a nezabil ho, keď ho prvýkrát premohol.

Na to Imám Ali (mier s ním) odpovedal, že keby ho bol zabil, tak by to nebolo len kvôli Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený), ale aj pre uspokojenie jeho hnevu, a preto ho oslobodil. Takže Imám Ali (mier s ním) kontroloval svoj hnev a zabil Amra bin Abdawuda iba kvôli Allahovi (Oslavovaný a Vyvýšený).

V hadíse Prorok (mier s ním) povedal:

“Silný muž nie je ten, kto vie druhého zhodiť. Silný muž je ten, ktorý sa ovláda, keď je nahnevaný.”

Ježiša (mier s ním), syna Márie, sa opýtali jeho učeníci, že ktorá vec je najťažšia.

Ježiš (mier s ním) odpovedal:

“Najťažšie je niesť hnev Najvyššieho.”

Oni sa ho opýtali: “Ako sa pred tým môžeme ochrániť?”

Ježiš (mier s ním) odpovedal: “Tým, že sa nenahneváte.”

Prorok (mier s ním) povedal:

“Ktokoľvek kontroluje svoj hnev, keď má na to prostriedky, aby mohol podľa toho konať (vykonať pomstu), tak Allah naplní jeho srdce spokojnosťou v Deň vzkriesenia.”

A tiež jeden zo spoločníkov Proroka povedal:

“Hnev je kľúčom ku všetkému zlu.”

[Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu Jak 1, 19]
[Biblia, Jakub 1:19]

{Vypočujte si a poslúchnite Pána svojho predtým než príde od Boha deň, ktorý odvrátený nebude. Nebudete mať žiaden úkryt v ten deň a nebudete mať nikoho, kto by odmietol. }
{Korán 42:47}

“Pridržiavať sa hnevu je ako uchopiť horúci uhlík s úmyslom hodiť ho na niekoho. Ty sám si ten, kto sa popáli.”

– Budha

Dua (prosba k Bohu) od Proroka (mier s ním):

“Ó Allah, Tvojím poznaním neviditeľna a Tvojou mocou nad Tvojím stvorením, udržiavaj ma nažive, pokiaľ vieš, že život je pre mňa dobrý a zapríčiň moju smrť, pokiaľ vieš, že smrť je pre mňa dobra.

Ó Allah, žiadam Ťa, aby si spôsobil, aby som sa Ťa bál v tajnosti a verejne, a žiadam Ťa, aby si spôsobil, aby som hovoril pravdu v časoch spokojnosti a hnevu.

Žiadam Ťa, aby si ma nenechal, aby som bol výstredný v chudobe alebo v blahobyte.”

Žiadam Ťa o pokračujúce požehnania a pre spokojnosť, ktorá nekončí.

Žiadam Ťa, aby si ma nechal prijať svoj osud a za dobrý život po smrti.

Žiadam Ťa o radosť vidieť Tvoju tvár a o túžbu stretnúť sa s Tebou bez toho, aby som prechádzal chorobami a fitnah omylov (skúšky).

Ó Allah, ozdob nás ozdobami viery a urob nás z tých, ktorí sú vedení.

Chvála Allahovi, Pánovi svetov.

{„A urči pre nás dobro v terajšom živote najnižšom i v živote poslednom. So správnym usmernením sa vraciame k Tebe“. Povedal: „Trápením mnou určeným zasiahnem, koho chcem. Moja milosť obsiahla všetko, určím ju tým, ktorí sa vyvarujú a dávajú zakát a tým, ktorí v naše znamenia veria“,}

{Korán 7:156}

– preložila Katarína Králiková (karima999111@gmail.com)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s