Vojská Svetla VS Vojská Temnoty: Poznanie VS Nevedomosť

Prorok Mohamed (mier s ním) povedal:

„Boh, jeho anjeli a všetci tí, ktorí sú na nebesiach a na zemi, dokonca i mravce na kopcoch a ryby vo vode, zvolávajú požehnanie na tých, ktorí učia druhých užitočnému poznaniu.“

Prorok tiež povedal:

„Získavajte poznanie a odovzdávajte ho ľuďom.“

Prorok Mohamed (mier s ním) povedal:

„Ak ktokoľvek cestuje na cestách za poznaním, Boh spôsobí, že bude cestovať na jednej z ciest Raja. Anjeli sklopia svoje krídla vo svojom veľkom potešení nad tým, kto hľadá poznanie. Obyvatelia neba a zeme, a dokonca i ryby v hlbokých vodách, budú žiadať odpustenie pre človeka, ktorý sa učí. Nadradenosť toho, kto sa učí nad oddaným, je ako mesiac v noci, keď je spln, nad ostatnými hviezdami. Učení sú dediči prorokov a proroci nechávajú nepeňažné dedičstvo. Zanechávajú iba poznanie a ten, kto si ho vezme, si vezme bohatú časť.“

Uvedomelosť

Bol raz jeden veľký majster, budhistický majster. Prišiel k nemu zlodej. Zlodej nikdy nevidel takú krásnu osobu, také nekonečné čaro.

Opýtal sa muža:

„Je nejaká možnosť, aby som aj ja mohol rásť? Ale jednu vec ti musím vyjasniť, som zlodej. A ďalšia vec, nemôžem to zanechať, tak to prosím ťa neurob podmienkou. Urobím čokoľvek povieš, ale nemôžem zanechať to, že som zlodej. To som už skúsil mnohokrát – nikdy to nefungovalo, tak som to viac neskúšal. Prijal som svoj osud, že budem zlodejom a zostanem zlodejom, tak o tom nehovor. Od začiatku nech je to jasné.“

Muž povedal: „Prečo sa bojíš? Kto bude hovoriť o tom, že si zlodej?“

Zlodej povedal:

„Vždy, keď idem za mníchom, za náboženským kňazom alebo za náboženským svätým, oni vždy hovoria, najprv prestaň kradnúť.“

Muž sa zasmial a povedal: „Tak to si musel ísť za zlodejmi. Inak prečo by to hovorili? Prečo by sa o to mali zaujímať? Mňa to nezaujíma!“

Zlodej bol veľmi šťastný.

Povedal: „Potom je to v poriadku. Zdá sa, že teraz sa môžem stať učeníkom. Ty si ten správny majster.“

Muž ho prijal a povedal:

„Teraz môžeš ísť a rob si čo chceš. Splň iba jednu podmienku: Buď uvedomelý! Choď, vlám sa do domov, vstúp, vezmi veci, kradni, rob, čo chceš, to ma nezaujíma, ja nie som zlodej – ale urob to s plným uvedomením.“

Zlodej nemohol rozumieť, že padal do pasce.

Povedal: „Potom je všetko v poriadku. Skúsim to.“

Po troch týždňoch prišiel a povedal:

„Ty si chytrácky, pretože keď sa stanem uvedomelým, nemôžem kradnúť. Ak kradnem, uvedomenie zmizne. Musím sa rozhodnúť.“

Muž povedal: „Už nehovor o tom, že kradneš, a že si zlodej. Nezaujíma ma to. Nie som zlodej. Teraz sa rozhodni! Keď chceš uvedomenie, potom sa rozhodni. Ak to nechceš, tak sa tiež rozhodni.“

Muž povedal:

„Ale teraz je to ťažké. Ochutnal som iba trošku a je to také nádherné, že zanechám čokoľvek, čo povieš. Práve minulú noc, po prvýkrát som bol schopný vstúpiť do paláca kráľa. Otvoril som poklad. Mohol som sa stať najbohatším mužom sveta, ale ty si bol nado mnou a ja som mal byť uvedomelý. Keď som sa stal uvedomelý, diamanty vyzerali iba ako kamene, obyčajné kamene. Keď som stratil uvedomenie, poklad bol tam. A čakal som a urobil som to mnohokrát. Stal som sa uvedomelým a bol som ako Budha, a nemohol by som sa toho ani dotknúť, pretože celá vec sa zdala bláznivá, hlúpa – len kamene. Čo to vlastne robím? Stratím seba pre kamene? A potom som stratil uvedomenie a znovu sa stali nádherné, celá tá ilúzia. Ale nakoniec som sa rozhodol, že nestáli za to.“

{Vedzte, že život najnižší je len hraním sa a zábavou a ozdobou a vystatovaním sa a súperením o váženosť ohľadom majetkov a detí. Podobá sa na príklad dažďa, ktorý dal rastlinstvu vyrásť, ktoré sa zapáčilo tým, ktorí odmietli veriť, ktoré však potom vyschne, uvidíš ho zožltnuté a potom sa stane troskou. V živote poslednom bude dané trápenie a odpustenie od Boha a spokojnosť. Život najnižší je len klamlivý pôžitok.}
{Korán 57 :20}

Imám Ali (mier s ním ) zvykol hovorievať:

„Ó hľadači poznania, poznanie (v personifikovanej podobe) má veľa cností. Pokora je jeho hlavou, oslobodenie zo žiarlivosti formuje jeho oči, správne porozumenie sú uši, úprimnosť je jazyk, bádanie a skúmanie je pamäť, optimizmus je srdce, poznanie faktov a záležitostí posilňuje jeho intelekt.

Inteligencia a láskavosť sú ruky, návšteva učencov sú nohy, bezpečnosť a mier vzniká z jeho vytrvalosti, cudnosť rozvíja múdrosť, spása je jeho riaditeľom, dobré zdravie a pokoj sú jeho vedením, lojálnosť mu poskytuje komunikáciu, slušnosť v komunikácii mu dáva zbrane, súhlas mu dáva meč, túžba za pravdou je luk a šíp, komunikácia s učencami je jeho armádou, správna disciplína je jeho bohatstvom, vyhýbanie sa hriechom zachováva jeho úspory, poctivosť sú jeho zásoby, priateľské správanie je jeho voda, vedenie je jeho smer a láska k cnostným ľuďom sú jeho priatelia.“

„Raz som sa zmienil o inteligencii istej osoby, uctievaní a náboženstve pred Imámom Abu Abdulláhom (mier s ním).

Imám (mier s ním) sa opýtal:

„Aká je jeho inteligencia?“

Muž odpovedal: „Neviem.“

Imám potom povedal:

„Stupeň odmeny je založený na stupni inteligencie. Muž z bani Izrael uctieval Allaha na ostrove uprostred oceána. Ostrov bol svieži zelený s mnohými stromami a množstvom vody. Raz okolo uctievača išli anjeli a žiadali Allaha, aby im ukázal, koľko odmeny a požehnania bude mať uctievač za jeho dobré skutky. Allah ukázal odmeny, ktoré bude mať uctievač anjelovi a anjel to považoval za málo. Allah potom povedal anjelovi, aby ostal s uctievačom ako spoločník. Potom sa anjel ukázal uctievačovi vo forme ľudskej bytosti.

Uctievač sa spýtal: „Kto si?“

Anjel povedal: „Počul som o tvojom veľkom uctievaní a o tvojej duchovnej pozícii na tomto mieste a želám si, aby som sa mohol pridať k tebe, aby sme spolu uctievali Allaha.“

Strávil ten deň s uctievačom a na ďalší deň anjel uctievačovi povedal: „Tvoje miesto je krásne a malo by byť používané iba na uctievanie.“

„Áno je to tak, ale má jeden nedostatok,“ odpovedal uctievač.

„A čo je tým nedostatkom?“ opýtal sa anjel.

„Náš pán nemá zviera. Želám si, aby mal opicu, aby sa o opicu staral, aby zjedla všetku trávu naokolo. Škoda je tej trávy naokolo.“

„Tvoj pán nemá opicu?“ spýtal sa anjel.

„Keby mal pán opicu, tak všetka tá tráva naokolo by nevyšla nazmar.“ Odpovedal smutne uctievač.

Potom Allah zjavil anjelovi: „Odmeňujeme každého podľa stupňa jeho inteligencie.“

Posol Allahov (mier s ním) povedal:

„Hľadanie poznania je povinnosťou pre každého moslima. Nech všetci vedia, že Allah miluje tých, ktorí hľadajú poznanie.“

Abu Abdalláh (mier s ním) povedal nasledovné:

„Ktokoľvek učí niečo dobré, získa odmenu za každý raz, keď jeho študent použije toto poznanie.“

Abu Basír sa spýtal Imáma: „Bude to platiť aj pre študenta, ktorý bude učiť ďalších ľudí?“

Imám (mier s ním ) odpovedal: „Áno, bude to platiť pre neho, aj keby to vyučovali všetci ľudia.“

Potom som sa opýtal: „Bude to pre neho platiť, ak už bude po smrti?“

Imám (mier s ním) odpovedal: „Áno, dokonca aj keď už bude mŕtvy.“

Abu Abdalláh (mier s ním) povedal:

„Ktokoľvek získa poznanie a aplikuje to, čo sa naučil a učí to ostatných kvôli Allahovi, medzi anjelmi v nebi sa bude nazývať veľkou osobnosťou. Bude tam povedané: „Učil sa kvôli Allahovi, praktizoval kvôli Allahovi a vyučoval to kvôli Allahovi.“

Imám Ali (mier s ním) povedal:

„Allah nie je uctievaný lepšie ničím iným, žiadnym iným prostriedkom ako inteligenciou. Inteligencia žiadneho človeka nedosiahne dokonalosti, dokým nemá určité rôzne kvality. Neviera a zlo z nej nevzídu. Očakáva sa, že v tom bude dobro a múdrosť. Niečo z majetku inteligentného človeka je dané na charitu, niečo z jeho slov sa stratí a jeho podiel na svetských veciach je iba to, že má na základné potreby.

Nikdy si nemyslí, že sa už naučil dosť. Byť s Allahom, hoci iba vo veľmi pokornom stave, je pre neho oveľa lepšie, ako byť veľmi uznávaný druhými. Pokora je pre neho milšia, ako byť nejakým funkcionárom alebo hodnostárom. Považuje cnostné skutky druhých za veľkú vec a svoje cnostné skutky za bezvýznamné. Považuje ostatných ľudí za lepších ako je on sám a sám seba považuje za horšieho, a toto je úplnosť všetkých vecí.“

„Ó Hišam, inteligentný človek nikdy neklame, hoci by to mohlo uspokojiť jeho priania.“

„Ó Hišam, ten, kto nie je úctivo láskavý, nemá náboženstvo a človek nemôže mať taký cnostný charakter bez inteligencie.

Osoba, ktorá má najväčšiu hodnotu medzi ľuďmi je ten, kto nepovažuje svetské zisky za jeho šťastie.

Nič sa nemôže stať adekvátnou cenou za vaše telá, iba Raj. Nepredajte ich za nič iné okrem Raja.“

Ó Hišam, Veliteľ pravých veriacich, Imám Ali (mier s ním) povedal:

„Tri vznešené kvality v človeku sú znamením existencie inteligencie.

Odpovedá, keď sa ho pýtajú a

hovorí len vtedy, keď už nikto iný nedokáže hovoriť, a

ponúka svoje rady, keď to je pre ľudí prospešné.

Ten, kto nemá ani jednu z týchto kvalít, je blázon.“

Tiež povedal:

„Nikto iný ako osoba, ktorá má všetky tieto kvality alebo niektoré z týchto kvalít, by nemala predsedať zhromaždeniu. A ak to niekto robí bez akejkoľvek z týchto kvalít, tak je blázon.“

Imám Ali (mier s ním) povedal:

„Podriadenosť Allahovej vôli je najlepším spoločníkom, múdrosť je najvznešenejším dedičstvom, teoretické a praktické poznanie sú najlepšími znameniami vyznamenania, hlboké myslenie bude prezentovať najjasnejší obraz každého problému.“
– Nahjul Balagha

Tiež povedal:

„Presvedčenie má tiež 4 aspekty, aby sa človek chránil pred omámením hriechom, hľadať vysvetlenie pravdy cez poznanie, získavať lekcie od ľudí, ktorí môžu naučiť (aj od vecí, ktoré môžu naučiť) a nasledovať precedens predošlých ľudí, pretože ktokoľvek sa chce chrániť pred neresťami a hriechmi, bude musieť hľadať pravé príčiny omámenia a pravé cesty, ako ich premôcť, a aby mohol tieto pravé cesty nájsť, tak ich človek musí hľadať s pomocou poznania. Ktokoľvek sa plne oboznámi s rôznymi typmi poznania, získa lekcie zo života a ktokoľvek sa snaží získať lekcie zo života, sa v skutočnosti zaoberá štúdiom príčin vzostupu a pádu predošlých civilizácií.“
– Nahjul Balagha

{Vy, ktorí ste uverili, ak by vám bolo povedané, urobte miesto na posedenie, tak miesto urobte, i Boh vám urobí miesto. A keď je vám povedané, aby ste sa rozišli, tak sa rozíďte. Boh pozdvihne tých z vás, ktorí uverili a tých, ktorým bolo dané poznanie o niekoľko stupňov. Boh   o tom, čo konáte, dobre vie}
{Korán 58:11}

 {Čítaj v mene Pána svojho, ktorý stvoril,}

{Stvoril človeka z pijavice,}

{Čítaj a vedz, že Pán tvoj je najštedrejší,}

{Ktorý naučil perom,}

{Naučil človeka to, čo nevedel}
{Korán 96:1-5}

Nevedomosť:

Posol Allahov (mier s ním) povedal:

„Všemohúci Boh neobdaril ľudstvo ničím lepším ako je rozum (múdrosť). Spánok múdreho muža je lepší ako hodiny aktivity hlupáka (nevedomého človeka).

Oddych múdreho muža je lepší ako pohyb (cesty na hadž alebo džihád) hlupáka. Boh neposlal žiadneho proroka ani posla bez toho, aby mu dal rozum a jeho rozum je nadradený nad všetkými rozumami ľudí z jeho spoločnosti.“

To, čo si želal Prorok (mier s ním) je prednejšie ako celý džihád (snaženie sa) mudžahidínov (tých, ktorí sa snažia ).

Žiadne stvorenie si nemôže splniť svoju povinnosť k Bohu, dokým tým povinnostiam nerozumie.

Všetci uctievači spolu nedosiahnu takú váhu, ako je váha dokonalosti múdreho muža. Rozumní muži sú vlastníci rozumných myslí, o ktorých Allah povedal:

{Dáva múdrosť, komu chce. A komu je múdrosť daná, tomu je dané veľké dobro. A poučia sa len tí, ktorí rozum majú}
{Korán 2:269}

{Tí, ktorí sa vyhýbali tomu, aby táguta uctievali a zotrvali na svojom uctievaní Boha, tým patrí radostná zvesť. Oznám preto radostnú zvesť tým, ktorí sa mi odovzdali,}

{Tým, ktorí počúvajú to, čo sa hovorí a nasledujú z toho to najlepšie. To sú tí, ktorých Boh správne usmernil. A to sú tí, ktorí rozum majú.}
{Korán 39:17-18“}

Imám al-Rida (mier s ním) povedal:

„Priateľ človeka je jeho inteligencia a nepriateľ človeka je jeho nevedomosť.“

Amir al Mu´minín Ali (mier s ním) povedal nasledovné:

„Medzi mužmi, ktorých Allah , Majestátny, Vznešený, najviac nemá rád sú dva typy ľudí:

Muž, ktorý sa odkláňa z cesty spravodlivosti a je intenzívne priťahovaný k slovám inovácie. Zdá sa, že je majster vo vykonávaní modlitby a v postení, ale je to darebák, ktorý klame ľudí. Odklonil sa od vedenia, ktoré mali ľudia pred ním a zvádza na zlú cestu tých, ktorí ho nasledujú v jeho živote a po jeho smrti. Nesie zodpovednosť za hriechy iných a je rukojemníkom svojich vlastných hriechov.

Iný muž je ten, kto zbiera nevedomosť medzi tými, ktorí sú nevedomí a sám je zajatcom tmy darebákov. Ľudia ho považujú za učenca, ale on nestrávil ani jeden deň s učencami. Možno sa predtým snažil niečo nahromadiť a zahasil svoj smäd špinavou vodou, a uskladnil ako poklad to, čo nemá úžitok. Sedí medzi ľuďmi ako sudca, aby niesol zodpovednosť za to, čo je zmätočné a neisté pre iných.

Môže dokonca byť proti rozhodnutiu sudcu pred ním. Človek nikdy nevie, či jeho rozhodnutie zostane platným, alebo sudca po ňom to zmení, ako to urobil on sudcom pred ním. Keď bude čeliť komplexným a ťažkým záležitostiam, tak príde s kopou osobných názorov, a potom z toho urobí rozhodnutie. V skutočnosti sa obliekol do pochybnej záležitosti spôsobom, akým pavúk vlní svoju krehkú sieť.

Nie je si istý, či urobil správnu vec alebo nie. Neuvažuje o tom, že v neznámom prípade je nevyhnutné mať správne poznanie a nevidí, že za jeho názorom je škola práva.

Robí paralelu jednej veci s druhou, ale nezáleží mu na tom, či sa nezistí, že jeho mienka je klamstvo. Ak je záležitosť pre neho tmavá (neznáma), tak ju schová, aby schoval svoju nevedomosť, aby ľudia nepovedali, že on nevie. Potom drzo súdi a hazarduje, je kovboj pochybností, popletený v nevedomosti a nikdy neľutuje to, že nemá poznanie.

Úroveň jeho poznania sa nikdy nedostane na jasnú istotu, aby z toho mohol mať osoh. Odfúkne hadís ako vietor odfúkne seno. Odkazy (hadísy) z  neho plačú a súdenie prípadu vraždy kričí proti nemu.

Zákonné manželské vzťahy sa stávajú nezákonnými kvôli jeho úsudku a tie, ktoré sú nezákonné, sa stávajú zákonnými. Nemá dôveru v záležitostiach rozhodnutia a nikdy mu nemožno veriť za jeho rozhodnutia, ktoré urobí, a ani nebol kvalifikovaný na to, čo urobil v záležitostiach, o ktorých tvrdil, že má pravé poznanie.“

{Nehovorte o tom, čo vaše jazyky lživo opisujú: „Toto je dovolené a toto zakázané“, aby ste si vymýšľali o Bohu lži. Tí, ktorí si vymýšľajú o Bohu lži, nikdy neuspejú.}{Korán 16:116}

Abu Džáfar (mier s ním) povedal nasledovné:

„Anjeli milosrdenstva a anjeli zla odsudzujú tých, ktorí dávajú ľuďom fatwy bez poznania a vedenia. Takí ľudia budú zodpovední za hriechy všetkých tých, ktorí nasledovali takéto fatwy.“
Imám Abu Abdulláh (mier s ním) povedal, že Svätý Prorok (mier s ním) povedal:

„Tí, ktorí pracujú bez poznania, ničia viac ako získavajú.“
{Oni za lož označili to, poznanie čoho nedokázali obsiahnuť a o čom im ešte žiaden výklad neprišiel. Podobne za lož označili tí, ktorí boli pred nimi. Hľa, pozri sa, aký bol koniec tých, ktorí sa krívd dopúšťali.}
{Korán 10:39}

V zhromaždení nasledovateľov vznikla diskusia o inteligencii a nevedomosti. Na to Imám Abu Abdulláh (mier s ním) povedal:

„Po prvé musíte rozpoznať inteligenciu a jej armádu a nevedomosť a jej armádu a iba vtedy nájdete pravé poznanie.“

Potom som sa opýtal: „Nech Allah urobí moju dušu tebe služobníkom, učíme sa iba to, čo nás naučíš.“

Imám (mier s ním) odpovedal: „Allah, Oslavovaný, Majestátny, stvoril inteligenciu a bolo to prvé stvorenie duchovného sveta na pravej strane trónu z Jeho svetla.

Potom jej povedal, aby sa pohybovala dozadu a inteligencia sa pohybovala dozadu.

Potom jej povedal, aby išla dopredu. Inteligencia išla dopredu.

Allah, Najsvätejší, Najvyšší, povedal: „Stvoril som ťa ako veľké stvorenie a poctil som ťa nad všetkým ostatným mojím stvorením.“

Imám (mier s ním) pokračoval:

„Allah potom stvoril nevedomosť zo slaného tmavého oceánu a povedal jej: „Choď dozadu“ a ona išla dozadu.

A potom jej povedal, aby išla dopredu, ale ona nešla dopredu.

Potom jej povedal: „Vyhýbaš sa tomu, aby si išla dopredu?“

A potom ju vyhlásil za odsúdenú. Potom pridelil 75 vojsk inteligencii. Keď nevedomosť videla všetky pocty, ktoré dal Allah inteligencii, k inteligencii prechovávala skryté nepriateľstvo a povedala:

„Pane, toto stvorenie je ako ja. Ty si ho stvoril a poctil ho a dal si mu moc. Ale ja proti nemu moc nemám. Daj mi tiež také vojská.“

Pán potom povedal:

„Dám aj tebe armádu, ale ak Ma neuposlúchneš, tak ťa potom vyženiem, a aj tvoju armádu z Mojej milosti.

Nevedomosť potom povedala: „Súhlasím.“

Allah jej dal 75 vojsk a boli to vojská ignorancie.

Nikto iný ako prorok alebo jeho nástupca, alebo pravý veriaci, ktorých silu viery Allah už skúšal, nemôže mať celú armádu inteligencie so všetkými charakteristikami.“

Avšak niektorí z našich nasledovníkov (šia) a priateľov môžu získať niečo z takých charakteristík, aby mohli dosiahnuť dokonalosť a zahnať armádu ignorancie a očistiť sa od zla.

V takomto prípade postúpia tiež na vysoký stupeň a na úroveň prorokov a nasledovníkov prorokov. Tento pokrok môže byť dosiahnutý po tom, čo s určitosťou poznajú inteligenciu a jej armádu a nevedomosť a jej armádu.

Nech nám Allah poskytne príležitosť, aby sme Ho poslúchali, a aby sme pracovali na tom, aby sme Ho potešili.

Posol Allahov (mier s ním ) povedal:

„Ó Ali, žiadna chudoba nie je horšia ako nevedomosť a žiadny majetok nie je viac na osoh ako inteligencia.“

Niekto sa spýtal Imáma Abu Džáfara (mier s ním):

„Aké sú práva Allaha voči ľuďom?“

Imám (mier s ním) odpovedal:

„Musia hovoriť to, čo vedia a nesmú hovoriť to, o čom nemajú žiadne poznanie.“

Imám al-Rida (mier s ním) povedal:

„Priateľom človeka je jeho inteligencia a nepriateľom človeka je jeho nevedomosť.“

{Dá sa porovnať s tým, kto je poslušný, počas noci sa klania v polohe sužúdu i stojačky modliac sa, obáva sa o život posledný a dúfa v milosť Pána svojho? Povedz: „Dajú sa porovnať tí, ktorí majú poznanie s tými, ktorí poznanie nemajú?“ Na to spomínajú tí, ktorí rozum majú.}
{Korán 39:9}

– preložila Katarína Králiková (karima999111@gmail.com)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s