Teľa, zv. 2 (úryvok)

Existuje mnoho vyrozprávaní od AhlulBayt (pmsn), ktoré indikujú pokrivenie Koránu a existuje mnoho vyrozprávaní pochádzajúcich od spoločníkov Proroka (pmsnajr), ktoré sa k nám dostali prostredníctvom sunnitov a nachádzajú sa v sunnitských knihách, a ktoré indikujú, že k pokriveniu Koránu došlo (viď referencie).

Pokrivením Koránu sa mieni, že Korán, ktorý máme dnes v rukách, je neúplný, a že niektoré z jeho slov boli upravené alebo úmyselne vymenené…

-Ahmed Al Hassan (pmsn), úryvok z knihy Teľa, zv. 2

Preskúmať Musnád Ahmad: Zv. 1, str. 47, 55 a zv. 6, str. 67
Sahíh Bukhári: Zv. 8, str. 113, 26, 25.
Sahíh Muslim: Zv. 5, str. 116.
Sunnán ibn Madžá: Zv. 2, str. 853.
Sunnán Abu Dawúd: Zv. 2,str. 343.
Umdát Al-Qar’i od ‘Ayniho: Zv. 24, str. 247.
Al-Burhán od Zarkášiho: Zv. 2, str. 36.
Al-Itqán fi ‘ilúm Al-Qur’án od Siyútiho: Zv. 2, str. 69.
Sunnán Al-Darmi: Zv. 1, str. 318.

Zo šítskych zdrojov preskúmať Al-Káfi: Zv. 2, str. 634.
Mukhtasár Al-Basa’ír: Str. 275, 213.
Ghaybat od Al-Ni’mániho: Str. 333.
Dalá’il Al-Imáma: Str. 106.
Al-Masa’il Al-Sorúriya: Str. 79.
Bihar Al-Anwar: Zv. 23, str. 200 a ďaľšie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s