Odklon Islamského národa od Priamej cesty (Teľa, zv. 2)

Všemohúci povedal, v mene Allaha, Najmilostivejšieho, Intenzívne Milostivého: {Alif lám mím! A či si ľudia myslia, že budú ponechaní na pokojí, keď povedia: “Uverili sme,” a skúšaní nebudú? Veď sme už skúšali tých, ktorí pred nimi boli, a Boh veru pozná tých, ktorí pravdu vravia, i tých, ktorí klamári sú. Myslia si snáď tí, ktorí zlých skutkov sa dopúšťajú, že Nás predstihnú? Ako zle však súdia! Kto dúfa, že s Bohom sa stretne, dočká sa, lebo lehota Božia sa vskutku dostaví – a On Počujúci je i Vševediaci. Ten, kto vo viere sa usilovne snaží, ten veru sám pre seba tak koná, veď Boh je sebestačný voči ľudstvu všetkému}[1] V rámci Islamského národa nastal odklon od Priamej cesty, či už vo viere, alebo v záležitostiach jurisprudencie, {Toto je Allahova Sunnah (pevne stanovená obyčaj), ktorá sa už mnohokrát predtým naplnila. A v Sunne Allaha nenájdeš zmenu žiadnu}[2] {Že vskutku stúpať budete stupeň po stupienku!}[3]

A Allahov Posol (pmsnajr) povedal: “Pri Jedinom, v ktorého rukách je môj život, budete nasledovať stopy tých pred vami, krok za krokom a trošku po troške, a to tak, že sa nevyhnete ich spôsobom a spôsoby detí Izraela sa nevyhnú vám.”[4]

A z vyrozprávaní vieme, že keď Mahdí (pmsn) povstane, prvá vec, ktorú urobí, je napravenie tejto deviácie a vráti národ smerom na Správnu cestu, a islamu navráti prosperitu a jemnosť, ako to bolo v ére Božieho Posla (pmsnajr). Učiní tak po tom, čo sa islamu dostalo skazenosti v rukách samaritánskych imámov zavádzania, ktorí ho uvrhli do úpadku.

Bolo vyrozprávané, že Abi Basír povedal, že Imám Al-Sádiq povedal: “Islam začal ako niečo zvláštne/nezvyčajné a vráti sa ako niečo zvláštne/nezvyčajné, preto odovzdajte moje dobré správy tým, ktorí sú zvláštni/nezvyčajní.” A tak som povedal: “Vysvetli mi to, nech Allah napraví tvoj stav.” On (pmsn) nato: “Zvolávateľ od nás obnoví volanie tak, ako zvolával Allahov Posol (pmsnajr).”[5]

Od Al-Sádiqa (pmsn) bolo vyrozprávané, že povedal: “Urobí to – to znamená Qa’im – čo urobil Allahov Posol (pmsnajr). Zborí to, čo bolo pred ním tak, ako Allahov Posol (pmsnajr) zboril záležitosť Al-Džahiliyyeh (dni ignorancie). Islam zriadi nanovo.”[6]

A od syna ‘Atá bolo vyrozprávané, že povedal: “Opýtal som sa Aba Džáf’ara Al-Báqira (pmsn): ‘Ak Qa’im (pmsn) povstane, akým konaním bude kráčať medzi ľuďmi?’ On (pmsn) odpovedal: ‘Zborí/zničí to, čo bolo pred ním tak, ako to urobil Boží Posol (pmsnajr). Islam obnoví od základov.’”[7]

Vyrozprávané od Al-Báqira (pmsn), že povedal: “Keď náš Qa’im povstane, ľudí bude zvolávať k novej záležitosti tak, ako Allahov Posol (pmsnajr) zvolával k niečomu novému. Vskutku islam začal ako niečo zvláštne a vráti sa ako niečo zvláštne, tak odovzdajte moje dobré správy tým, ktorí sú zvláštni.”[8]

A možno si myslíte, že odklon nastal iba v rámci sunnitskej sekty, keďže sa pevne nedržali rodiny Proroka (pmsn) a dvanástich imámov (pmsn), čo malo za následok deviáciu vo viere a jurisprudenčných rozhodnutiach. Avšak pravda je taká, že vyrozprávania, ktoré máme dnes od rodiny Proroka, mier s nimi všetkými, naznačujú, že pred Mahdího (pmsn) povstaním deviácia zahŕňa všetkých a každého. Taktiež sú indikované odchýlenia od viery a jurisprudenčných rozhodnutí, a od spôsobov odvodzovania jurisprudenčných rozhodnutí medzi moslimskými učencami, či už sú to sunniti, alebo šíti, alebo medzi učencami v rámci všetkých ostatných odnoží.

A kvôli tomu je nevyhnutné, aby sme poznali, aj keď iba v krátkosti, záležitosti, kvôli ktorým vznikli nedorozumenia medzi moslimskými učencami/duchovnými, aby sme zajtra, keď sa objaví Imám Mahdí (pmsn), nepadli za obeť jednému zo zavádzajúcich samaritánskych imámov, a aby sme sa kvôli našej vlastnej ignorancii pravdy nestali jednými z nepriateľov Imáma Mahdího (pmsn), zatiaľ čo si predstavujeme, že sme na správnej ceste, a že sa nám darí. Práve kvôli tomu sa v krátkosti pokúsim predložiť niektoré z týchto skutočností a úspech prichádza od Boha.

[1] Al-‘Ankabút (Pavúk) 29:1-6

[2] Al-Fath (Úspech) 48:23

[3] Al-Inšiqáq (Rozštiepenie) 84:19

[4] Tafsír al-‘Ayášy: Zv. 1, str. 304.

Tafsír al-Safi: Zv. 2, str. 26.

Bihar Al-Anwar: Zv. 13, str. 180.

[5] Tafsír al-‘Ayášy: Zv. 2, str. 303.

Gaybat Al-Ni’máni: str. 337.

Bihar Al-Anwar: Zv. 52, str. 366.

[6] Ghaybat Al-Ni’máni: Str. 236.

Bihar Al-Anwar: Zv. 52, str. 353.

[7] Ghaybat Al-Ni’máni: Str. 238.

            Bihar Al-Anwar: Zv. 52, str. 354.

[8] Ghaybat Al-Ni’máni: Str. 336.

            Bihar Al-Anwar: Zv. 52, str. 366.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s