Sme v nebezpečenstve

svetlo temnota boh satan diabol allah jahveSme v nebezpečenstve ak nemáme pazúry ako lev, ktorými vytrhneme zvyšky minulosti z nášho vnútra a z našich nafs (vlasné ja alebo ego), a z našich sŕdc, a z našich myslí.

Sme v nebezpečenstve, ak sa naša aktivita kvôli Bohu znížila, ak sa naša odhodlanosť kvôli Allahovi zoslabila, a ak povieme, že sme už čakali pridhlo!

Sme v nebezpečenstve, ak upadáme do tých istých chýb, do ktorých upadli v minulosti iní.

Sme v nebezpečenstve, ak nekráčame v smere, ktorý nám ukazuje boží hudža (dôkaz – i.e. proroci, poslovia, imámovia, miestodržitelia).

Sme v nebezpečenstve, ak každý jeden z nás nemá pocit, že táto da’wa (sväté volanie požehnaných Čiernych Zástav Východu) je jeho alebo jej zodpovednosť, a že je to naša da’wa, a že je to da’wa Boha Všemohúceho.

Sme v nebezpečenstve, ak neposilníme náš vzťah s Bohom.

Sme v nebezpečenstve, ak navzájom nebudeme úprimne milovať jeden druhého, a ak sa z nás nestane jedna duša.

Sme v nebezpečenstve, ak načúvame vlastnému ja a hlasu, ktorý vraví: „Som lepší než je on.“

Sme v nebezpečenstve, ak nepracujeme na záchrane ľudstva.

Sme v nebezpečenstve, ak nás zvádza vysoký štandard, hodnosti, postavenie, podobne ako boli v minulosti omámení iní.

Sme v nebezpečenstve, ak nepomáhame našim bratom a sestrám a nemilujeme ich tak, ako milujeme Ahmeda Al Hassána (pmsn).

Sme v nebezpečenstve, ak čo len jeden z nás nemá jaqín (istotu), že zvíťazíme nad silami zla a temnoty.

Sme v nebezpečenstve, ak nenávidíme cestu pravdy kvôli tomu, že po nej kráča iba málo ľudí.

Sme v nebezpečenstve, ak čo len jeden z nás má strach pred veľkým počtom skupín, ktoré sú v omyle.

Sme v nebezpečenstve, ak čo len jeden z nás nemá jaqín (istotu), že niet sily ani moci než skrze Allaha.

Sme v nebezpečenstve, ak čo len jeden z nás nevidí naše víťazstvo nad nepriateľmi Boha, akoby sa to odohrávalo pred jeho vlasnými očami, a ak nevidí, že k tomu dôjde už čoskoro.

Sme v nebezpečenstve, ak v tejto da’wa kráčame za božím hudžom, zatiaľ čo naše oči sú otvorené, hľadiac na cestu pred nami v strachu, že padneme do jamy.

Sme v nebezpečenstve, ak nemáme jaqín (istotu), že Allah vidí a počuje, a že boží hudža je bdelým okom Allaha.

Sme v nebezpečenstve, ak čo len jeden z nás má v sebe hlas, ktorý vraví, že Allah nestvoril nikoho okrem nás, a že nevybral nikoho okrem nás, a že my sme vyvolení, a že nás nie je možné nahradiť pred Allahovým hudžom.

Sme v nebezpečenstve, ak čo len jeden z nás začal mať pocit, že je v bezpečí a v pohodlí, zatiaľ čo nedosiahol na vrchol a nedošiel na koniec cesty.

Sme v nebezpečenstve, ak nie sme prítomní a nezaujali sme postoj v boji dobra a zla.

Sme v nebezpečenstve, ak nezanechávame odtlačky prstov na telese lží a na ceste klamu, aby ich nadchádzajúce generácie mohli objaviť a študovať.

Sme v nebezpečenstve, ak nám utláčateľ neklope na dvere, a ak pohodlne spí, zatiaľ čo zabúda, že vôbec existujeme.

Sme v nebezpečenstve, ak dovolíme, aby boli ľudské idoli uctievané bez Boha, zatiaľ čo pre to nič nerobíme, a ak v rukách nedržíme sekeru Abraháma (pmsn), aby sme ich zborili.

Sme v nebezpečenstve, ak naše vedomie nie je pohnuté nárekom sirôt, chudobných a krikom mučených duší, ktoré sú ničené útlakom a nespravodlivosťou.

Sme v nebezpečenstve, ak ostávame ticho, zatiaľ čo vidíme, ako je dedičstvo rodiny Mohammeda (pmsn) uzurpované, zatiaľ čo nerobíme nič pre to, aby sme islam uzdravili po tom, čo z neho nezostalo nič než meno.

Sme v nebezpečenstve, ak z celej sily a so všetkým odhodlaním aktívne nepracujeme na zničení kráľovstva prekliateho Satana.

Sme v nebezpečenstve, ak nezničíme Samaritána a nespálime zlaté teľa a jeho zvyšky nerozprášime do mora!

Sme v nebezpečenstve, ak nie sme Ahmed Al Hassán (pmsn).

Sme v nebezpečenstve, ak nie sme s Al Hussainom (pmsn) v Karbale.

Sme v nebezpečenstve, ak neprecujeme na tom, aby bola zástava pravdy, zástava slávy, zástavy islamu, zástava AlBay’a lilah (oddanosť patrí Bohu) vztýčené na každom mieste na Zemi.

Sme v nebezpečenstve, ak nemáme jaqín (istotu), že každý padne tvárou na zem pred božím hudžom a nástupcom Allaha.

Sme v nebezpečenstve, ak sa neriadime tým, čo hlásame.

Sme v nebezpečenstve, ak v našich srdciach máme radi sladké reči a ich kúzlo.

Sme v nebezpečenstve, ak vravíme „môj pane“ iba jazykom.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s