Preklad piatkovej chutby šejka Kadhúmiho „Trpezlivosť“

 

Nepoškvrnený druhý Mahdi, môj pán, Aba Sádiq (pmsn), povedal:

„Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) mi raz povedal: ‚Pre kohokoľvek bude veľmi ťažké zotrvať na tejto pravde a v tejto dawa, až na človeka, ktorý má dve črty, ktorých sa bude držať. Tieto dve črty sú: V prvom rade trpezlivosť a trpezlivosť a trpezlivosť a v druhom rade odovzdanosť. Každý, komu tieto dve charakteristiky chýbajú, nebude schopný zostať na tejto ceste.‘“

Pod trpezlivosťou rozumieme (a Allah vie najlepšie) byť trpezlivý so všetkým, čoho sa nám dostane z tejto dawa a od spoločníkov tejto dawa (pmsn) a so všetkým novým v súvislosti s vierou.

Slová Imáma (pmsn) následne hovoria o tomto význame. Pretože zemetrasenia a veľké záležitosti, ktoré sa odohrajú, sa vzťahujú k našej skúške a k skúške našej viery. Nejde tu o trpezlivosť s úkonmi uctievania alebo o trpezlivosť so stránením sa hriechu atď.

Preto má trpezlivosť so záležitosťami náboženskými alebo záležitosťami súvisiacimi s touto dunya postavenie ako hlava k telu.

Imám Ali (pmsn) povedal: „Trpezlivosť so záležitosťami je ako pozícia hlavy k telu. Ak sa hlava oddelí od tela, telo pominie a ak je trpezlivosť odstránená zo záležitostí, stanú sa skorumpovanými/pominú.“

A tiež povedal: „Vedz, že trpezlivosť má postavenie k viere ako hlava k telu.“

A trpezlivosť sa dostaví iba ak skrze istotu/jaqín. To znamená, že sila trpezlivosti veriaceho je priamo úmerná jeho istote/jaqínu.

Imám Ali (pmsn) povedal: „Počiatok trpezlivosti je mať istotu/jaqín v Allaha.“

Čo sa týka odovzdanosti, je ňou akceptácia, dodržiavanie a vzdanie sa tvojho srdca a vlastného ja a orgánov v prospech toho, koho si prijal. Odovzdal si sa mu a poddal si sa mu a uznal si to, čo od neho dostávaš. To všetko je poddanosť.

Princ veriacich (pmsn) povedal: „Niet lepšej viery než poddanie sa.“

A jedna z definícií/významov oddanosti je podrobenie sa mŕtveho tomu, kto ho umýva. A odovzdanosť, ktorú zamýšľajú Ahlul Bayt (pmsn) pre svojich stúpencov, je odovzdanosť mŕtveho v rukách umývača.

Taký bol Al-Abbás, syn Princa veriacich, vo vzťahu k jeho bratovi, Al-Hussainovi (pmsn).

A v ziarát Al-Abbása Ibn Ali ibn Abi Táleb (pmsn), ktorý vyrozprával Imám Al-Sádiq (pmsn), je napísané:

أَشْهَدُ لَكَ بِالتَّسْلِيمِ
Svedčím, že si sa odovzdal/podriadil do vôle Allaha

وَ التَّصْدِيقِ وَ الْوَفَاءِ
Úprimne si uveril a bol si verný

وَ النَّصِيحَةِ لِخَلَفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ الْمُرْسَلِ
A dával si rady vyslanému synovi Proroka (pmsnajr)

وَ السِّبْطِ الْمُنْتَجَبِ وَ الدَّلِيلِ الْعَالِمِ
Vyvolenému vnukovi Proroka (pmsnajr), múdremu vodcovi

وَ الْوَصِيِّ الْمُبَلِّغِ وَ الْمَظْلُومِ الْمُهْتَضَمِ
Nástupcovi, ktorý priniesol náboženstvo a bol nespravodlivo utláčaný.

trpezlivosť finale

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s