Al Haft Al Šaríf – Dvere #66

“Do poznania toho, čo prišlo v súvislosti s tieňmi a duchmi”

viera islám boh pravda čierne zástavy al haft al šaríf 66

Imám Al Sádiq povedal, “Vskutku Allah si vybral spomedzi duchov v tieňoch, potom dal, aby obývali telá. Keď sa náš Qaim objaví, zdedí brata, ktorého mu Allah ustanovil za partnera v tieňoch a nezdedí brata z fyzického/telesného pôrodu. Poznaj ho podľa toho a každý, kto pozná, voči tomu nie je potrebný ďaľší dôkaz.”

A od Mohammeda, syna Alího, ktorý povedal, “Ak sa kruh roztočí, točí sa na národ za národom a na storočie po storočí, až kým veriaci neukončia/nie sú dokončení tak, ako keď je dokončené čisté zlato.”

A od Mohammeda, syna Sinána, ktorý povedal, “Niet vtáka, ktorý lieta, a ktorý by nemal matku a otca a strýka.”

A tak sa otec Hassána otočil smerom k tesárovi, ktorý pracoval na jeho dome a povedal, “Ten tesár bol v prvom kole kohút a dnes je tesárom.”

A od syna Sinána, od Mufaddala, ktorý povedal, “Opýtal som sa môjho pána, Imáma Al Sádiqa a povedal, ‘Povedz mi, Ó, Pane, o slovách anjelov, ktorých Allah inšpiroval podľa Jeho slov:’

{Hľa, Pán tvoj k anjelom prehovoril: “Umiestním na zemi miestodržiteľa!” I povedali: “Chceš tam ustanoviť niekoho, kto pohoršenie na nej bude šíriť a krv na nej bude prelievať, zatiaľ čo my Ti na slávu voláme a svätosť Tvoju prehlasujeme?” Riekol: “Ja veru poznám to, čo vy nepoznáte!”}
(Svätý Korán, 2:30)

Imám Al Sádiq povedal, ‘A či nevieš, že adamiti na zemi korumpujú?’

Mufaddal povedal, ‘Ó, Pane, s poznaním alebo bez poznania?’

Imám Al Sádiq odpovedal, ‘Skôr s poznaním, Ó, Mufaddal.’

Mufaddal povedal, ‘Ó, Pane, odkiaľ to vedel a existoval Adam pred Adamom, naším otcom?’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Pred Adamom bol Adam a Adam a Adam,’ až napočítal sedem Adamov.’

Mufaddal povedal, ‘Ó, Pane, sedem?’ Imám Al Sádiq povedal, ‘Áno, Ó, Mufaddal, a tiež tisíc Adamov,’ Mufaddal nato, ‘Ó, Pane, kde si bol v tom čase?’

Imám Al Sádiq povedal, ‘Ó, Mufaddal, boli sme pri tróne Najmilostivejšieho a tak sme Ho velebili, potom anjeli velebili podľa nášho velebenia. A oslavovali sme Ho, a tak Ho anjeli oslavovali podľa nášho oslavovania. Uctievali sme Ho a anjeli uctievali podľa nášho uctievania. Ak bola vôľa Allaha stvoriť ďaľšie stvorenie, zniesli sme sa nadol k danému stvoreniu, učili sme ich a cvičili a ak si Allah praje pre dané stvorenie určitú záležitosť, pozdvihne nás k Nemu a vykoná, ako uzná za vhodné.’”

A od Mohammeda, syna Sinána, od Mufaddala, od Imáma Al Sádiqa, mier s ním, ktorý povedal, “Imám Al Sádiq povedal, ‘Tí dvaja, ktorí sa obrátili chrbtom k ich prísahe, vezú sa v podobe dvoch hien, až prídu do Al Badiya (púštna oblasť v Sírii). Prejdú mestské múry a zatiaľ, čo tam budú krúžiť, výjde oproti nim lev a oboch ich zabije.

Potom sa budú viezť/inkarnujú do Bani Qizaza a potom voči ním vystúpi muž z Bani Qizaza a oboch ich zabije. Potom inkarnujú do Maskh divočiny, hadov a škorpiónov a chrobákov, preto z nich rozdrvenie v každom Maskh, nezožratí od vtákov a šeliem.’”

A od Imáma Al Sádiqa, ktorý vraví, “Aidsi a Hafsa umiestnení do Maskh a zarezaní?”

Ja nato, “Ó, Pane, a čo je to zarezanie? Pretože Allah to umiestnil ako žiarlivosť od Allaha a od Jeho Proroka, pretože žiadna z hien ich nedokáže chytiť.”

A od Džáfara bolo vyrozprávané, že prikázal, aby bol zarezaný vôl, preto povedal, “Čo sa týka vola, je to Qarín v Maskh v jeho čase.” Niektorí spomedzi tých s ním sa ho na to opýtali, a tak povedal, “Vskutku ak by bola z neho stiahnutá koža, medi kožou a mäsom by ste našli vreteno. Na ňom je jeho drôt.”

A od nášho Pána, Princa Veriacich, Alího, bolo vyrozprávané, že zatiaľ čo sedel, prešli okolo neho niektorí z jeho spoločníkov, a tak Imám Ali povedal, “Vskutku tamto je ťava v niektorých údoliach Jemenu.” Preto sa niektorí z Ansárov (nasledovateľov) zasmiali.

Vysmievate sa snáď z hadísu Allahovho Proroka? Pokiaľ ide o jedného z vás, jeho duša inkarnuje do somára. Potom sa vezie do toho včera,” a Imám ukázal smerom na niektorých z jeho priateľov.

A od Imáma Al Sádiqa, ktorý povedal, že jedného dňa prešiel okolo slepého muža, ktorý sedel, a tak sa pri ňom pristavil. Potom Imám Sádiq povedal slepému mužovi, “Ó, Sabúr (kráľ Sassanidskej ríše). Vskutku bol si tvrdohlavým tyranom.”

Slepec preto prudko vstal zo stoličky a povedal, “Ó, Pane!” zatiaľ čo krúžil a volal ho.

A Imám Al Sádiq pokračoval ďalej k cieľu jeho cesty, a tak mu niektorí z jeho spoločníkov povedali, “Kto bol ten sediaci slepec, Ó, syn dcéry Allahovho Proroka?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Ten muž bol kráľom spomedzi perzských kráľov, ktorý vešal ľudí, až kým sa ich krky neoddelili. A tak zomrel a Allah ho umiestnil do dvadsať druhov Maskh, potom ho mučil tým najhorším z toho, čo môže byť v ohni.”

A od Mufaddala, ktorý povedal, “Opýtal som sa Imáma Al Sádiqa na Zmŕtvychvstanie.”

Imám Al Sádiq povedal, “A či si nepočul slová Allaha v Jeho štedrej knihe:”

{A načúvaj dňu, kedy hlásateľ zavolá z miesta blízkeho; v ten deň, keď naozaj začujú krik, to bude Deň vzkriesenia. My veru život i smrť dávame a u Nás je cieľ konečný. V deň, keď sa zem rozpoltí, vyvrhne ich rýchlo a bude pre nás toto zhromaždenie činom ľahkým}
(Svätý Korán, 50:41-44)

A tak Al Sádiq povedal, “Náš otec, Ali ibn Abi Tálib, výjde von a zvolá mocným hlasom ‘Allahu Akbar (Boh je Väčší).’ Odpovie mu všetko, čo je na súši a na mori. Potom ich všetkých Allah privedie k životu. Potom pristúpi Ali k ľuďom a veriaceho označí veriacim medzi jeho oči a neveriaceho označí neveriacim medzi jeho oči a to je význam slov Allaha:”

{So sklopenými zrakmi vystúpia z hrobov svojich ako kobylky rozptýlené, krky k zvolávateľovi natiahnuté!}
(Svätý Korán, 54:7-8)

“Až kým sa muž nestretne s veriacim, preto vraví, ‘Ó, Veriaci, odkiaľ si to prišiel?’ a pozná ho podľa značky. Podobne stretne neveriaceho a vraví, ‘Ó, neveriaci, odkiaľ si to prišiel?’ a pozná ho podľa značky a to sú slová Allaha:”

{Až dopadne na nich slovo rozhodné, dáme vystúpiť zo zeme zvieraťu, ktoré prehovorí k nim a riekne: “Ľudia veru o našich znameniach neboli presvedčení!” V deň, keď z národa každého zhromaždíme húf z tých, ktorí naše znamenia za lož prehlásili, budú na skupiny rozdelení, a až sa dostavia, Pán ich osloví: “Za lož ste prehlásili Moje znamenia bez toho, aby ste boli schopní obsiahnuť ich vo svojom vedení alebo aké bolo vaše počínanie?”}
(Svätý Korán, 27:82-84)

A od Abd Al Samáda, od Abu Hákima, ktorý povedal, “Opýtal som sa Imáma Mohammeda Al Báqira na slová Allaha:

{A ktorí zbožné skutky konali a pritom veriaci boli}
(Svätý Korán, 20:112)

A tak Imám Al Báqir následne povedal,

{Ktokoľvek dobré skutky koná a je pri tom veriaci, tomu úsilie jeho veru nebude uprené a dozaista mu to k dobru pripíšeme}
(Svätý Korán, 21:94)

Imám Al Sádiq potom povedal, “A to je zmieňovanie sa o hodine. A či nevidíte, že Allah vraví v Jeho knihe:”

{Tí, ktorí v ňu neveria, sa ju snažia urýchliť, zatiaľ čo tí, ktorí veria, sa jej obávajú a vedia, že ona je skutočnosťou. A či nie sú tí, ktorí o Hodine pochybujú, v ďalekom blúdení?}
(Svätý Korán, 42:18)

A od Mufaddala ibn Omara, ktorý vyrozprával, že Imám Al Sádiq povedal: “Vskutku, keď Allah prvýkrát stvoril veriacich, stvoril ich duchov pred tým, než ich stvoril tiene. A tak sa Allah oslavoval a velebil a duchovia boli toho dňa takí, čo nevidieť. A dôkaz toho je ozvena, ktorú Allah stvoril vo svete. Ak človek rozpráva alebo kričí, podobnosť jeho hlasu odpovedá.

A to je v pozícii bez pozície a Allah to učinil dôkazom duchov. A vskutku duchovia zvykli odpovedať Allahovi s tým, čo povedal. A žiadny život v ňom neinkarnoval zmiešaný, ale skôr jednoduchý život nažive, ako keď ozvena odpovedá osobe s tým, čo vraví a niet v tom života.

Potom Allah stvoril tiene, preto sa oslavoval a velebil, a tak odpovedali duchovia a potom tiene.

Duchovia odpovedali a dôkaz je v tom, že duchov nevidíte v zrkadle. Ak by ste prehovorili, je to akoby prehovorili s duchmi v nich, a tak tiene odpovedali duchom/dušiam. A vskutku volali sa duchovia, pretože boli v pokoji, poznajúc Allaha a iná tvár je, že duchovia išli k Bohu.

Duchovia potom povedali, ‘Ó, Pane, ako si nás stvoril a ako si nás počal, aby sme poznali naše počiatky a stvorenia a Tvoje stvorenie.’ Preto im povedal, ‘Zo Mňa začali duchovia, potom tiene, potom vy,’ to znamená duchovia.

A tak povedali, ‘Ó, Pane, naučil si nás, ako si nás stvoril, preto nás nauč, v čom máme rásť a v čom máme zomrieť.’ Preto im Boh povedal, ‘Budete rásť v Mojej poslušnosti. Potom neuposlúchnete bez akejkoľvek záruky/dôvery. Avšak v neposlušnosti by ste nikdy nezomreli. Potom som vás tým zahalil. Stvoril som telá, ktoré vás zahaľujú jeden pred druhým a pozývam vás k Sebe tým, čím som sa pred vami zahalil. Preto Ma uctievate a mojich závojov je mnoho. A keď som si vybral závoj, on sa odo Mňa neoddelí a Ja sa neoddelím od neho. Preto každý spomedzi vás, kto ma týmto uctieva, je skutočný veriaci.

A každý, kto Ma uctieva všetkými Mojimi závojmi, je neveriaci. To preto, lebo Mojich závojov je mnoho a všetkým poskytujem prístrešie. To znamená, že som poskytol prístrešie iným, než som Ja. A to všetko je súženie potomstvu diabla, pretože Ma nepoznajú a neuctievajú Ma pravdou poznania. Preto každého, kto Ma uctieva s vierou a istotou, toho odmením závojom, od ktorého sa neoddelím, a ktorý neoddelím od Seba.

A kvôli tomu som si to ustanovil za povinnosť a nechcel som, aby ma tým uctieval diabol a jeho synovia. A že Ma budete uctievať vy, pretože to je pravda viery.’

A tak veriaci povedali, ‘Ó, Pane, ako Ťa nepočúvame a ako tvoríš nepriateľa a z čoho ho tvoríš?’

No a Allah povedal, ‘Stvoril som vás z tých duchov a duchovia Mi odpovedali a stvoril som vás z tieňov a duchovia odpovedali a vaša odpoveď nespočívala na uistení/dôvere.’

Povedal, ‘Ponechal ich na päťdesiatjeden tisíc rokov. Potom Allah prehovoril a povedal, ¨Umiestním na zemi námestníka.¨ A je váš nepriateľ a nepriateľom závojov a nemá protiklad, presnejšie protiklad je pre toho, kto je víťazom.’

Povedali, ‘Ó, Pane, čo ten nepriateľ urobí?’

A tak Allah povedal, ‘Ak Ma spomeniete Mojím závojom, zabije vás. A ak vo Mňa uveríte z Môjho závoja, bude vás mučiť. A všetko, čo na vás nezostáva, ak by nebolo pochybností o Mne a uctievania Mojich závojov a ak by nebolo poznávania Ma a závoj je meno bez významu. A či uctievate meno bez významu?’

A tak sa veriaci zhromaždili, aby mohli Allaha pozdraviť, keď im povedal, Každý deň som v záležitosti a zdá sa, že on je Mnou.

Preto povedali, ‘Allaha sa nevzdáme,’ a to bola prvá chyba, ktorej sa veriaci dopustili bez poznania alebo bez úmyslu.

Je to pre Allaha. A povedali,

{“Chceš tam ustanoviť niekoho, kto pohoršenie na nej bude šíriť a krv na nej prelievať, zatiaľ čo my slávu Tvoju hlásame a svätosť Tvoju prehlasujeme?” Vravel: “Ja veru viem to, čo vy neviete!”}(Svätý Korán, 2:30)

Skôr sa obávali, keď im povedal, ‘Vskutku poskytol som tam prístrešie všetkým Mojim závojom, iným než som Ja a zahalím vás navzájom jedného pred druhým.’ A tak do nich vstúpila slabosť a strach. Potom Allah povedal, ‘Vskutku Moje poznanie je vo vás a ak Ma nebudete vyhľadávať, Moje poznanie zlyhá.

A tak stvoril zo závoja, ktorým sa pred nimi zahalil a sú to písmená a je to závoj Adama. Každému potom stvoril závoj z jeho chyby na základe počtu jeho pomocníkov. Preto ho zahalil pred jeho priateľom a z jeho prvého závoja stvoril Iblísa a diabla. A toho, ktorý našepkáva v hrudiach ľudí a diabla záhrady. Tí boli stvorení z Jeho závoja, ktorý bol stvorený z chýb veriacich.

Potom Allah stvoril pre každé stvorenie dušu a diabla a nepriateľa na nich ako je Iblís a jeho synovia, ktorí boli stvorení z neposlušnosti veriacich. Potom vo vete, vskutku Allah stvoril množstvo závojov zo závojov veriacich. Potom Allah prizval Iblísa a jeho semeno, aby Ho uctievali.

Povedali, ‘Povedz nám, ako stvorenie začalo a naše stvorenie, aby sme to poznali?’

Preto im povedal, z akej veci ich stvoril a neukázal im nič zo stvorenia veriacich a oni sa nepýtali. A nepýtali sa ho na počiatok neposlušnosti ani na počiatok ich stvorenia, ako sa pýtali veriaci. A tí neuposlúchli, to znamená veriaci, ale Allah im odpustil. Preto čo ak neuposlúchneme raz, potom nám odpustí. A tak Iblís a jeho semeno uverili v neposlušnosť voči Allahovi.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s