13.12.2016

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) povedal:

“Pokrytec je ten, ktorý počas dňa a noci rozširoval medzi ľudí dobré správy o Božom Poslovi (pmsn) a potom, keď sa tieto správy naplnili, hadís označíl za nepravý…  Pokrytec je ten, ktorý využíva náboženstvo a tradície na účely osobného prospechu, ktorý je okamžitý.  Keď sa tradície naplnia, utečie od nich, označí ich za slabé, uťahuje si z nich.  Pri vašom Pánovi, je ten, ktorý takto koná, moslim alebo pokrytec?  Čo je to s vami, ako to súdite?”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s