13.12.2016

Dnes je Noc Moci.  Dnes, 13.12.2016, bol Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) v paltalkovej miestnosti Požehnaných Čiernych Zástva Východu.

Nasledujú výňatky z jeho (pmsn) prejavu preložené z arabčiny do angličtiny a do slovenčiny:

ليلة القدر هي اليلة التي تنزل فيها الارواح الطيبة لتجد لها مسكن تسكنه وتطهره
Layltul Qadr (the night of power) is the night when the good souls come down to find a home to dwell in and purify
Layltul Qadr (Noc Moci) je nocou, kedy dobré duše schádzajú nadol, aby si našli domov na obývanie a očistu

هذا جزء من ليلة القدر التي فيها من الأسرار والخفايا التي لا يعلمها الا الله ورسله المقربين
This is a part from Layltul Qadr which has from the secrets and the hidden matters what no one knows except Allah and His close Messengers
Toto je časť z Laylatul Qadr, ktorá má z tajomstiev a skrytých záležitostí, ktoré nepozná nik okrem Allaha a Jeho blízkych Poslov

ادم الاول نوح الاول
The first Adam and the first Noah
Prvý Adam a prvý Noe

أمير المؤمنين
The Commander of the Believers
Veliteľ Veriacich

حجة الله في السموات ورارض
The Hujjah of Allah in the heavens and the earth
Dôkaz Allaha ne nebesách a na zemi

الساعة
the Hour
Hodina

القران
the Qur’an
Korán

الرحمن الرحيم الملك القدوس
Alrahman, alRaheem, alMalik, AlQudous
Najmilostivejší, Intenzívne Milostivý, Kráľ, Čistý/Nepoškvrnený

صاحب يوم الدين
The Owner of the Day of Religion
Držiteľ Dňa náboženstva

السموات السبع
The seven Heavens
Sedem nebies

صاحب الرؤى
The Owner/Companion of the visions
Vlastník/Spoločník vízií

الروح
The Soul
Duša

الحاشر الناشر
The Gatherer, the one who Spreads
Zhromažďovateľ, Ten, ktorý rozširuje

سر الاسرار عالم الغيب وشهادة
The secret of secrets, the knower of the unseen and seen
Tajomstvo tajomstiev, Ten, ktorý pozná svet duchovna a svet materiálny

الاول الاخر هو هو
The first the last, Howa Howa (He He)
Prvý Posledný, On On

السلام على ابا ادم أمير المؤمنين
Peace be upon the father of Adam the Commander of the believers
Mier s otcom Adama, Veliteľom Veriacich

الكتاب المستور
The concealed book
Ukrytá kniha

اسجدو فسجدو
Prostrate, so they prostrate
Padnúť na zem a tak padnú na zem

السلام على ابا عيسى
Peace be upon the father of Jesus
Mier s otcom Ježiša

انت ربي
You are my Lord
Ty si môj Pán

كيف لا وانت هو هو
How is it not so, while You are Howa Howa (He, He)
Ako by to tak nemohlo byť, zatiaľ čo si On On

صل الله على عبدك ورسولك
O Allah send Your prayers upon Your servant and Messenger
Ó, Allah, zošli Tvoje modlitby na Tvojho služobníka a Posla

Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) tiež povedal: každý, kto dnes učiní pokánie (tawba) – pokánie úprimné, tomu Allah SWT odpustí všetky hriechy.

Jeho (pmsn) vlastnými slovami: Dnešná noc je lepšia než tisíc mesiacov.  Dnes v noci sú dvere do nebies otvorené a Dua je akceptovaná.  Každý, kto dnes v noci úprimne oľutuje, Allah SWT príjme jeho/jej pokánie a odpustí všetky jeho/jej hriechy na základe Jeho SWT dovolenia.

Taktiež povedal: Allah nepotrebuje práce, ktoré sú napísané alebo memorované.  Prehovor k Allahovi, Všemohúcemu, v tvojom srdci spontánnou rečou a nevyhľadávaj písané veci.

Aba Al Sádiq (pmsn) povedal recitujte Laylat Al Qadr.

Nech nám všetkým Allah SWT dá úspech.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s