Al Haft Al Šaríf – Dvere #62

“Do poznania charakteristík a kútov a slôt”

Imám Džáfar Al Sádiq povedal, “Pochop, nech Allah ustáli tvoju reč. Vskutku Allah rozšíril Jeho svetlo. Potom z neho stvoril lamelu/slotu a obraz. Potom jej prikázal, aby sa pretrhla na obrazy a pásy. A tak na rozprestrené svetlo vyšli obrazy a pásy. Potom uctievali Allaha a nestalo sa, aby Ho neuposlúchli.

Potom Boh prikázal, aby bol stvorený rozšírený oheň a prikázal mu, aby sa pretrhol na pásy a to zmenilo vtáky, ktoré z neho vzišli. A tak vyšli k tým, čo uctievali Allaha. Vtedy sa svetelní pripravili na zmiešanie sa s ohnivými a niektorí z nich sa zmiešali.

Ďalej Boh rozprestrel stvorenie z dvoch stvorení, potom im prikázal, aby bol stvorený vietor. A tak bol stvorený. Potom prikázal, aby sa pretrhol na pásy a vyobrazil z nich obrazy, ktoré vyšli k uctievajúcim Allaha. Boh prikázal, aby sa ohniví nemiešali s veternými, no niektorí z nich sa pomiešali.

A tak Boh rozprestrel zem, ktorá bola zmiešaná. Za týchto okolností prikázal, aby bola voda. Preto bola stvorená a vytvaroval z nej obrazy a narezal na pásy. Ďalej prikázal, aby sa veterní nemiešali s vodnými, no oni sa zmiešali. Potom z dvoch morí stvoril bahno. Z morí, z ktorých jedno bolo číre a druhé bolo slané. Následne prikázal, aby sa pretrhli na pásy a vytvaroval z nich obrazy. A prikázal, aby sa vodní nemiešali s bahennými, no niektorí z nich sa zmiešali. A tak sa rozšírilo to, čo bolo začiatkom stvorenia, čo bolo skombinované zo štyroch: svetla, ohňa, vetra a vody. Z toho sa rozšírila hlina Adama a potom Boh stvoril hmotu posmrtného života, a tak boli zavedené črty. A každej veci polovica je stvorená vysoká a polovica nízka zo skaly a Boh ich zaťažil rozhodnutím dvoch zemí, pretože ich povrch je na veľrybe a veľryba bola na vode a voda bola na skale a skala je biela a je vo vzduchu a tie, čo sú vo vzduchu, čo sú medzi vzduchom ku skale a džinmi, sú tam bez pohnutia – nosiče vrstvy.

Potom stvoril Adama a dal, aby obýval na chrbte toho a prikázal mu a zakázal a jeho odmenu učinil v prikazovaní a zakazovaní na tomto svete a posmrtnom živote a to, čo je na chrbte vrstvy toho, čo Boh na to narazil a na semeno toho a z toho je jedlo a nápoj a spánok a vyhľadávanie manželstva a partnerov.

Potom pre nich otvoril z túžob toho a tiež z ozdôb a hravosti. Potom Allah povedal v Jeho veľkej knihe:

{Majetok a synovia sú života pozemského ozdobou, však zbožné skutky, ktoré trvalými hodnotami sú, u Pána tvojho lepšiu odmenu i nádej mať budú}
(Svätý Korán, 18:46)

Pretože to, čo pretrváva z dobrých skutkov, je prikazovanie dobrého a to, čo robia, aby Pána počúvli. A dosadenie jeho stavu mysle do ozdôb sveta a lží klamu a manželstva a partnerov a peňazí a Allah povedal:

{Vy, ktorí veríte! Niektoré z manželiek vašich i detí vašich sú vaši nepriatelia, dávajte si pred nimi pozor!}
(Svätý Korán, 64:14)

Potom Allah povedal:

{Majetky vaše a deti vaše sú pre vás iba pokušením, zatiaľ čo Boh má u seba veru odmenu nesmiernu}
(Svätý Korán, 64:15)

A ich túžbu po veciach, ktoré pretrvávajú a to, čo pominie, Allah stvoril ako skúšku pre nich a príkazom pre nich je byť pred nimi ostražití. Pokiaľ ide o to, čo im bolo zakázané, z toho k nim prichádza trest a skúšky a trápenie ako zlé zdravie a nedostatok synov a nedostatky v osobnostiach.

A keď nerobili to, čo im bolo prikázané z poslušnosti voči Bohu, dostalo sa im z trestu, ktorý im sľúbil v súvislosti s Maskh a nízkosti a Allah povedal v semene toho, čo vzišlo zo synov Adama, pretože ich zničil trestom tohto sveta a trestom posmrtného života a medzi nimi boli tí, ktorí pominuli s potopou. A medzi nimi boli tí, ktorí pominuli s chvením zeme a medzi nimi sú tí, ktorí vstúpili do Maskh ako opice a prasce a podobné z mučenia posmrtného života.

Potom Allah povedal:

{A dáme im okúsiť trestu bližšieho okrem trestu väčšieho – snáď sa z bludu svojho vrátia}
(Svätý Korán, 32:21) – to znamená, že prestanú robiť to, čo im bolo zakázané. A Allah povedal:

{Ak budete vďační, rozmnožíme pre vás dobro, ak budete však nevďační, potom veru trest Môj bude prísny}
(Svätý Korán, 14:7)

A Allah vraví:

{Ak budete vďační, rozmnožíme pre vás dobro}, to znamená zvýšenie odmien tohto sveta a posmrtného života pokiaľ ide o peniaze a potomstvo a život. A Noe povedal, ‘Hľadaj odpustenie od tvojho Pána, On je Odpúšťajúci. Zosiela na vás hojnosť nebies a podporuje vás peniazmi a potomstvom a tvorí pre vás záhrady a rieky.’

Allah vraví:

‘Skôr a neskôr, a tak Ho oslavuj skôr a neskôr, Boha, ktorý v tom učinil načúvajúceho inej vôle’

Majú závoje a poslov, ktorí im vravia o ich Pánovi proporčne k tomu, čoho zanechali z toho, čo im bolo zakázané. A tak keď sa odvrátili od svojich poslov, ich koniec učinil rovnakým ako ich začiatok. Potom sa obrátili k Nemu takým obrátením, pretože Allah povedal:

{Prichádzate k nám osamelí tak, ako sme vás prvýkrát stvorili}
(Svätý Korán, 6:94)

{Veď predsa prvé stvorenie poznáte, prečo si teda nespomeniete?}
(Svätý Korán, 56:62)

{A či nie je ten, ktorý stvoril nebesá a zem, schopný stvorit im podobných? Áno, veď On Stvoriteľ je, Vševediaci. A keď niečo si praje, je rozkaz Jeho iba: “Staň sa!” a stane sa. Sláva tomu, v ktorého rukách je panstvo nad vecami všetkými a k nemu budete vrátení!}
(Svätý Korán, 36:81-83)

Pretože kráľovstvo je kráľovstvom cesty a prvé pásy a každého pás je cesta a ríša v poznaní starobylého. Allah je oveľa Vyšší, než čo o Ňom tvrdia a hlásajú nespravodliví. Jemu navždy patrí chvála a Naň by sa veriaci mali spoliehať so svojimi záležitosťami.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s