Al Haft Al Šaríf – Dvere #60 & #61

“Do poznania objasnenia siedmych Adamov, kôl a čísel”

Imám Al Sádiq povedal, “Pred nami bolo sedem Adamov a prešlo sedem kôl a my sme v ôsmom kole ôsmeho Adama. A pre každé potomstvo Adama boli vyslané: súd, odmena a trest. Pretože počas väčšieho zhromaždenia to vykoná Mohammed, mier Allaha s ním.

Pretože ak nárek prišiel v inom kole, ľudia odmeny toho kola budú patriť do troch skupín: Skupina sa stane svetlom, skupina je vátená do domu súženia a skupina sa stane slamou a v druhom kole dôjde k duplikátu: a ľudia trestu budú patriť do týchto skupín – jedna skupina sa stane ohňom, jedna skupina sa vráti do domu únavy a jedna skupina v treťom kole vstúpi do Maskh.

A tak to, čo z toho bolo Naskh, bolo z ľudí odmeny a čo z toho bolo Maskh, bolo z ľudí trestu. Maskh a Naskh budú potom zhromaždené na veľkom zhromaždení a v poslednom kole. Dvere sú dokončené a mier.”

“Do poznania siedmych adamitov” Imám Al Sádiq povedal, “Ich Súdny deň už nadišiel a ľudia odmeny išli na svoje miesta. A ľudia trestu išli na svoje miesta štyroch kôl mučenia a plazenia sa a bolestivého pekla a ohňa. Keď ľudia odmeny a ľudia trestu dostanú náležité množstvo, ktoré vyslali napred, dostanú sa odtiaľ von (z neba alebo pekla) a Allah povedal: {a v ňom zostanú na veky celé a chládok tam neokúsia ani nápoja, okrem vody vriacej a hnijúcej, ktorá odmenou bude zodpovedajúcou} (Svätý Korán, 78:23-26) Imám Al Sádiq povedal, “(Zostanú v pekle) primerane k ich zlým skutkom a zvestiam v kole a to sú Allahove slvoá: {A zahynie všetko okrem tváre Jeho} (Svätý Korán, 28:88) A oheň je najrýchlejší spomedzi dvoch domov, ktorý odpovedá na slová Allaha: {a zostanú tam naveky, kým nebesá a zem budú trvať a kým Pán tvoj nebude chcieť inak; a Pán tvoj je veru vykonávateľom toho, čo si praje} (Svätý Korán, 11:107) A keď ľudia trestu vyšli von, boli rozdelení do troch skupín. Jedna skupina sa vrátila do domu väčšieho trestu – to sú tí, ktorí sú tam navždy. Druhá skupina sa vrátila do domu rozkladu a skupina sa stala podobnou slamám, pohybujúc sa v podobe červa a to sú slová Allaha: {A potom reťazou sedemdesiat lakťou dlhou ho zviažte! On veru neveril v Boha mocného} (Svätý Korán, 69:32-33) On vraví kráčajte napred v mukách v podobách sedemdesiatich stvorení a Allah povedal: {a hľa, ocitnú sa bdejúci na zemi} (Svätý Korán, 79:14) Vraví, že existuje červ, ktorý bdie a nespí a nevstupuje do manželstva a nezahŕňa nič zo stvorenia – ani potomkov, ani vajcia. Potom Allah povedal: {a potom sme ho zvrhli tam, kde z biednych sú najbiednejší} (Svätý Korán, 95:5) Allah vraví, že v prípade červa, ktorý nemá rodokmeň ani potomkov a v stvorení niet ničoho, čo by bolo horšie než to alebo odpornejšie než to. Pretože ak by nastal Deň zmŕtvychvstania alebo Deň zmŕtvychvstania Mohammeda, slamy (červy) pominú, potom zo štyroch kôl výjdu ľudia odmeny a budú patriť do troch skupín: Do skupiny, ktorá sa vráti k tým najlepším odmenám a to je raj Firdaus a to je raj nesmrteľnosti! Skupina sa vráti do domu zušľachtenia/filtrácie a skupina do plodín vtákov a žalúdkov rýb. Potom je to (Naskh), ktorý je duplikovaný sedemdesiatkrát, potom pominie v rámci väčšieho zhromaždenia. A slám je sedem druhov vtákov a rýb a šeliem a levov a hmyzu a kamenia a rastlín. A sedemdesiat druhov rýb a sedemdesiat druhov divokých šeliem a domestifikovaných a sedemdesiat druhov divokých a domestifikovaných levov a to sú slová Allaha: {Niet zvieraťa pozemského ani vtáka na krídlach lietajúceho, aby netvorili spoločenstvo podobné vašim} (Svätý Korán, 6:38) Najlepšie spomedzi šeliem a najchutnejšie mäso a mlieko majú tie, ktorých počet je najväčší a najlepšie spomedzi vtákov sú tie, ktoré majú plodiny a vtáčie žalúdky. A najlepšie a najsladšie rybie mäso je z rýb, ktoré majú šupiny. Pretože čo bolo z toho podobné tomu je Naskh (duplikácia alebo transmigrácia duše z rovnakého druhu do rovnakého druhu) a iné než to je Maskh. A čo bolo zo slamy v lone, tie majú chvosty a to, čo je vo vajciach, tiež má chvost a to, čo je v lone, je kojené a čo je z vajca, sa krmí a zhromažďuje. A to, čo je Naskh, je na jedenie dobré a to, čo je Maskh, je na jedenie haram a jeho vlastné ja sa zmenšuje a jeho zranenia ako levy spomedzi šeliem, potom vtáctva. A hmyz je v skutočnosti Maskh, z ktorého vzniká klenot, ktorý niesli so sebou. A perla a rubín a drahé kamene sú Naskh a železo a meď a oceľ sú Maskh. To všetko Allah uviedol v Jeho knihe: {A niet veci, ktorá by chválu Jeho neoslavovala, avšak vy neveriaci ich oslavovanie nechápete. On veru Mierny je i Odpúšťajúci} (Svätý Korán, 17:44) A Allah povedal: {Odpovedz: “Aj keby ste boli kameňom alebo železom, či akýmkoľvek stvorením, ktorého vskriesenie sa zdá nemožné hrudiam vašim!” A povedia: “A kto nás k životu vráti?” Odpovedz: “Ten, ktorý stvoril vás prvýkrát.” A budú nad tebou hlavami triasť a opýtajú sa: “A kedy to bude?” Odpovedz im: “Možno už je to blízko!”} (Svätý Korán, 17:51)” Imám Al Sádiq pokračoval, “A Allah povedal: {A či nevideli, že vec každá, ktorú Boh stvoril, tieň svoj napravo i naľavo skláňa, Boha uctievajúc v pokore?} (Svätý Korán, 16:48)” A Imám Al Sádiq povedal, “Allah povedal, {A všetko pozná modlitbu i volanie slávy Jeho} (Svätý Korán, 24:41), pretože to sú detaily záležitosti kôl a mier.”

Dvere # 61

“Do poznania siedmych adamitov

Imám Al Sádiq povedal, “Ich Súdny deň už nadišiel a ľudia odmeny išli na svoje miesta. A ľudia trestu išli na svoje miesta štyroch kôl mučenia a plazenia sa a bolestivého pekla a ohňa. Keď ľudia odmeny a ľudia trestu dostanú náležité množstvo, ktoré vyslali napred, dostanú sa odtiaľ von (z neba alebo pekla) a Allah povedal:

{a v ňom zostanú na veky celé a chládok tam neokúsia ani nápoja, okrem vody vriacej a hnijúcej, ktorá odmenou bude zodpovedajúcou}
(Svätý Korán, 78:23-26)

Imám Al Sádiq povedal, “(Zostanú v pekle) primerane k ich zlým skutkom a zvestiam v kole a to sú Allahove slvoá:

{A zahynie všetko okrem tváre Jeho}
(Svätý Korán, 28:88)

A oheň je najrýchlejší spomedzi dvoch domov, ktorý odpovedá na slová Allaha:

{a zostanú tam naveky, kým nebesá a zem budú trvať a kým Pán tvoj nebude chcieť inak; a Pán tvoj je veru vykonávateľom toho, čo si praje}
(Svätý Korán, 11:107)

A keď ľudia trestu vyšli von, boli rozdelení do troch skupín. Jedna skupina sa vrátila do domu väčšieho trestu – to sú tí, ktorí sú tam navždy. Druhá skupina sa vrátila do domu rozkladu a skupina sa stala podobnou slamám, pohybujúc sa v podobe červa a to sú slová Allaha:

{A potom reťazou sedemdesiat lakťou dlhou ho zviažte! On veru neveril v Boha mocného}
(Svätý Korán, 69:32-33)

On vraví kráčajte napred v mukách v podobách sedemdesiatich stvorení a Allah povedal:

{a hľa, ocitnú sa bdejúci na zemi}
(Svätý Korán, 79:14)

Vraví, že existuje červ, ktorý bdie a nespí a nevstupuje do manželstva a nezahŕňa nič zo stvorenia – ani potomkov, ani vajcia. Potom Allah povedal:

{a potom sme ho zvrhli tam, kde z biednych sú najbiednejší}
(Svätý Korán, 95:5)

Allah vraví, že v prípade červa, ktorý nemá rodokmeň ani potomkov a v stvorení niet ničoho, čo by bolo horšie než to alebo odpornejšie než to. Pretože ak by nastal Deň zmŕtvychvstania alebo Deň zmŕtvychvstania Mohammeda, slamy (červy) pominú, potom zo štyroch kôl výjdu ľudia odmeny a budú patriť do troch skupín:

Do skupiny, ktorá sa vráti k tým najlepším odmenám a to je raj Firdaus a to je raj nesmrteľnosti!

Skupina sa vráti do domu zušľachtenia/filtrácie a skupina do plodín vtákov a žalúdkov rýb.

Potom je to (Naskh), ktorý je duplikovaný sedemdesiatkrát, potom pominie v rámci väčšieho zhromaždenia. A slám je sedem druhov vtákov a rýb a šeliem a levov a hmyzu a kamenia a rastlín. A sedemdesiat druhov rýb a sedemdesiat druhov divokých šeliem a domestifikovaných a sedemdesiat druhov divokých a domestifikovaných levov a to sú slová Allaha:

{Niet zvieraťa pozemského ani vtáka na krídlach lietajúceho, aby netvorili spoločenstvo podobné vašim}
(Svätý Korán, 6:38)

Najlepšie spomedzi šeliem a najchutnejšie mäso a mlieko majú tie, ktorých počet je najväčší a najlepšie spomedzi vtákov sú tie, ktoré majú plodiny a vtáčie žalúdky. A najlepšie a najsladšie rybie mäso je z rýb, ktoré majú šupiny. Pretože čo bolo z toho podobné tomu je Naskh (duplikácia alebo transmigrácia duše z rovnakého druhu do rovnakého druhu) a iné než to je Maskh. A čo bolo zo slamy v lone, tie majú chvosty a to, čo je vo vajciach, tiež má chvost a to, čo je v lone, je kojené a čo je z vajca, sa krmí a zhromažďuje. A to, čo je Naskh, je na jedenie dobré a to, čo je Maskh, je na jedenie haram a jeho vlastné ja sa zmenšuje a jeho zranenia ako levy spomedzi šeliem, potom vtáctva.

A hmyz je v skutočnosti Maskh, z ktorého vzniká klenot, ktorý niesli so sebou. A perla a rubín a drahé kamene sú Naskh a železo a meď a oceľ sú Maskh. To všetko Allah uviedol v Jeho knihe:

{A niet veci, ktorá by chválu Jeho neoslavovala, avšak vy neveriaci ich oslavovanie nechápete. On veru Mierny je i Odpúšťajúci}
(Svätý Korán, 17:44)

A Allah povedal:

{Odpovedz: “Aj keby ste boli kameňom alebo železom, či akýmkoľvek stvorením, ktorého vskriesenie sa zdá nemožné hrudiam vašim!” A povedia: “A kto nás k životu vráti?” Odpovedz: “Ten, ktorý stvoril vás prvýkrát.” A budú nad tebou hlavami triasť a opýtajú sa: “A kedy to bude?” Odpovedz im: “Možno už je to blízko!”}
(Svätý Korán, 17:51)”

Imám Al Sádiq pokračoval, “A Allah povedal:

{A či nevideli, že vec každá, ktorú Boh stvoril, tieň svoj napravo i naľavo skláňa, Boha uctievajúc v pokore?}
(Svätý Korán, 16:48)”

A Imám Al Sádiq povedal,

“Allah povedal, {A všetko pozná modlitbu i volanie slávy Jeho}
(Svätý Korán, 24:41), pretože to sú detaily záležitosti kôl a mier.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s