Al Haft Al Šaríf – Dvere #58

“Do poznania inkarnácií neveriaceho, ktorý je spravodlivý k jeho rodine a k iným a aká je príčina toho”

Mufaddal sa opýtal Imáma Al Sádiqa, mier s ním, “Je možné, že je medzi nami neveriaci, ktorý je spravodlivý k jeho rodine, príbuzným a zvyšku ľudí… A neveriaci, ktorý škodí jeho rodine a iným?”

Imám odpovedal, “Čo sa týka neveriaceho, ktorý je oddaný jeho rodine a iným, má aspekt nežnosti, čím je to preň uľahčené. A medzi nami môže byť neveriaci, ktorý ubližuje jeho bratom a iným. Do čoho teda inkarnujú a v čom sa vezú? Pokiaľ ide o neveriaceho, ktorý je oddaný jeho rodine a je k nim dobrý, vezie sa v podobe leva alebo tigra alebo tom, čo im je podobné a čo je náležité sile a násiliu, aby bol mocný a neprekonateľný v očiach ľudí. To kvôli tomu, čo vyslal napred z dobra, pretože v jeho inkarnáciach je obdivovaný.

A či nevidíš, keď človek skladá komplimenty druhému a vraví, ‘Je to akoby bol lev,’ a týmto komplimentom ho potešil. Obdobné predstavujú odplatu za jeho skutky. Pokiaľ ide o neveriaceho, ktorý ubližuje rodine a iným, vezie sa v podobe medveďa alebo prasaťa alebo opice alebo podobnom. Je zlý/skazený a silou je slabý.

S nami a v očiach ľudí, azda nevidíš, keď človek zosmiešňuje druhého, povie, ‘Nech je prakliaty; aký je len nechutný, akoby bol medveď alebo prasa alebo pes,’ a tak ho zosmiešnia a pripíšu mu nečistotu. To všetko kvôli tomu, čo sa od neho dostalo jeho bratom a susedom a blízkym a Bohu prináleží záležitosť a jej posúdenie a

Jemu patrí chvála. Na druhej strane, tejto jašterici, nech ju Allah preklína, prekliata jašterica, nenávidí Ahlul Bayt, táto ohromujúca jašterica podlá.”

“Do poznania inkarnácií neveriaceho, ktorý je spravodlivý k jeho rodine a k iným a aká je príčina toho” Mufaddal sa opýtal Imáma Al Sádiqa, mier s ním, “Je možné, že je medzi nami neveriaci, ktorý je spravodlivý k jeho rodine, príbuzným a zvyšku ľudí… A neveriaci, ktorý škodí jeho rodine a iným?” Imám odpovedal, “Čo sa týka neveriaceho, ktorý je oddaný jeho rodine a iným, má aspekt nežnosti, čím je to preň uľahčené. A medzi nami môže byť neveriaci, ktorý ubližuje jeho bratom a iným. Do čoho teda inkarnujú a v čom sa vezú? Pokiaľ ide o neveriaceho, ktorý je oddaný jeho rodine a je k nim dobrý, vezie sa v podobe leva alebo tigra alebo tom, čo im je podobné a čo je náležité sile a násiliu, aby bol mocný a neprekonateľný v očiach ľudí. To kvôli tomu, čo vyslal napred z dobra, pretože v jeho inkarnáciach je obdivovaný. A či nevidíš, keď človek skladá komplimenty druhému a vraví, ‘Je to akoby bol lev,’ a týmto komplimentom ho potešil. Obdobné predstavujú odplatu za jeho skutky. Pokiaľ ide o neveriaceho, ktorý ubližuje rodine a iným, vezie sa v podobe medveďa alebo prasaťa alebo opice alebo podobnom. Je zlý/skazený a silou je slabý. S nami a v očiach ľudí, azda nevidíš, keď človek zosmiešňuje druhého, povie, ‘Nech je prakliaty; aký je len nechutný, akoby bol medveď alebo prasa alebo pes,’ a tak ho zosmiešnia a pripíšu mu nečistotu. To všetko kvôli tomu, čo sa od neho dostalo jeho bratom a susedom a blízkym a Bohu prináleží záležitosť a jej posúdenie a Jemu patrí chvála. Na druhej strane, tejto jašterici, nech ju Allah preklína, prekliata jašterica, nenávidí Ahlul Bayt, táto ohromujúca jašterica podlá.” Existuje vyrozprávanie od Imáma Al Sádiqa, že niekto s ním sedel a táto jašterica bola na stene, vyplazujúc svoj jazyk. Imám Al Sádiq povedal jeho spoločníkovi, “A či vieš, čo vraví?”  Muž nato, “Čo?” Imám Al Sádiq povedal, “Jašterica vraví, ‘Ak preklínaš Uthmana, my preklíname tvojho Alího!” Táto jašterica je v skutočnosti zlý Nasibi. Je prekliaty a ohromne skazený. Keď Nimrod založil oheň, aby doň hodil Allahovho Proroka Abraháma, čo toto skazené stvorenie urobilo? (Rozdúchavalo oheň)

Existuje vyrozprávanie od Imáma Al Sádiqa, že niekto s ním sedel a táto jašterica bola na stene, vyplazujúc svoj jazyk.

Imám Al Sádiq povedal jeho spoločníkovi, “A či vieš, čo vraví?”   Muž nato, “Čo?”

Imám Al Sádiq povedal, “Jašterica vraví, ‘Ak preklínaš Uthmana, my preklíname tvojho Alího!”

Táto jašterica je v skutočnosti zlý Nasibi. Je prekliaty a ohromne skazený. Keď Nimrod založil oheň, aby doň hodil Allahovho Proroka Abraháma, čo toto skazené stvorenie urobilo? (Rozdúchavalo oheň)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s