Al Haft Al Šaríf – Dvere #57

“Do poznania, či je veriaci vlastnený neveriacim a či je neveriaci vlastnený veriacim a ako je veriaci vátený na slobodu”

Mufaddal sa opýtal jeho Pána, zasväteného, mier s ním, “Vracia sa vlastnený otrok ako pán a pán ako vlastnený otrok a je veriaci otrokom neveriaceho a neveriaci otrokom veriaceho?”

Imám Al Sádiq, “Pokiaľ ide o veriaceho, nie je otrokom neveriaceho a neveriaci nie je ušetrený slúženia veriacemu, ale je ušetrený od slúženia neveriacemu. Teda veriaci je vrátený ako pán, kráľ, vznešený a silný.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, je kráľ vrátený prikazujúci a zakazajúci?”

Imám Al Sádiq povedal, “Je vrátený ako pán toho, komu tento veriaci slúžil a ako otrok toho veriaceho, pretože spomedzi jeho otrokov je ten najvýznačnejší a k nemu najbližší a je spoločníkom jeho príkazu. A nič od neho nie je odstavené a je na ňom závislý vlastným ja, na jeho príkaze a zákaze a nik nie je uprednostnený viac než on a dôveruje iba jeho servisu. No to je odplata a zásluhy a rezervy za to, čo sa stalo z nevyhnutnosti práva na návrat význačného otroka ako požehnaný a vznešený kráľ. A jeho priateľ sa ako otrok nevráti, pretože každý z nich konal v zhode s poslušnosťou a zásluhou rezerv voči druhému namiesto neposlušnosti a konania zla a hriechov.”

Mufaddal povedal, “Ako sa vrátia a v čom sú vratení?”

Imám Al Sádiq povedal, “Vrátia sa dôveryhodní a vznešení v ich pôvode a každý z nich (neveriacich, pozn. prekl.) sa vráti ako Qurayš.”

Mufaddal povedal, “Qurayš?”

Imám povedal, “Áno, Hašem. A či nevieš, Ó, Mufaddal, že tieto rody sú pre veriacich a neveriacich?”

Mufaddal sa opýtal, “A ako sú pre veriacich a neveriacich?”

Imám odpovedal, “Áno, Ó, Mufaddal. Vskutku veriaci a neveriaci vstupujú do týchto rodov pod menami Hašem a Qurayš na základe ich dobrých skutkov a hriechov. Veriaci do toho vstupuje s dobrými skutkami, a tak sa stane veriaci Hašem. A neveriaci sa stane tyran Qurayš.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, je to v tých, ktorí zopakovali a inkarnovali?” Imám odpovedal, “Áno.” Mufaddal sa opýtal, “Dokedy?”

Imám povedal, “V siedmej smrti v obraze ľudstva. Neveriaci potom vstúpi do inkarnácií podľa jeho dobrých skutkov a hriechov. Pretože ak voči niekomu vykonal dobro, je to otočené v jeho prospech ako veľké dobro alebo niečo podobné tomu. Avšak ak voči niekomu vykonal zločin a hriechy, vezie sa v obraze vlka alebo opice, alebo prasaťa, alebo psa a hľadáma pred tým útočište u Boha a všetká chvála patrí Allahovi za Jeho odpustenie.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s