Al Haft Al Šaríf – Dvere #56

“Do poznania inkarnácií šeliem a keď je muž vrátený ako žena a žena ako muž alebo nie?”

Mufaddal sa opýtal zasväteného Pána, mier s ním, na šelmy a či je muž vrátený ako žena alebo nie?

On odpovedal, “Tie, ktoré jesť je halal, sú vrátení muži ako ženy a ženy ako muži. A zvery, ktoré jesť halal nie je spomedzi hriechov veriacich – je to tak preto, lebo ublížili veriacim. Ak keď šelmy pominú a sú vrátené a vrátia sa, v tom prípade nie je halal z nich jesť nič, pretože sa viezli v inom Maskh, ktorý nebol halal na jedenie pre iných. V tom momente je muž vrátený ako muž a žena je vrátená ako žena a muž nie je vrátený ako žena a žena nie je vrátená ako muž. Potom prechádzajú z jedného Maskh do druhého Maskh, ktorý je horší ako ten pred tým, až kým sa nevrátia v Maskh tak príšernom, že dokonca aj šelmy ho nenávidia.

Okrem ľudí a oni sú medzi tým vo všetkých inkarnáciach v Maskh, mučení a zostávajú v takom stave naprieč všetkými inkarnáciami Maskh. Trestaní sankciami, ako som ti spomenul a to všetko kvôli tomu, čo spôsobili z ujmy božím svätcom, až kým nie sú vrátení do Maskh so všetkými šelmami a levmi ako ich nepriatelia. Preto na základe ich nepriateľstva voči nim ich zožerú a zabijú. A ich nepriateľstvo, ktoré prechovávajú navzájom jeden voči druhému, je príkrejšie, než nepriateľstvo neveriaceho k veriacemu a veriaceho voči neveriacemu. Až kým sa nedostanú do Maskh, ktorý je v mori a každé stvorenie, ktoré je v mori, obmedzí a oni obmedzia jeho kvôli extrémnosti jeho tyranii.

To je ten najväčší Maskh a najväčší Maskh je Maskh dĺžky ligy a možno jeho zlo, ktoré výjde z jeho jamy dopadne o ligu vyššie. Alebo možno je v tomto stave inkarnovaný ako had s mnohými hlavami a to, čo výjde z jeho jamy, prejde v strome a spáli to.

Teda to a podobné a čo je horšie a tak strašné ako to. Preto prosíme Allaha o odpustenie našich hriechov. On je Milostivý a mier.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s