Al Haft Al Šaríf – Dvere #53 & #54

“Do poznania homosexuála a dôvodov toho”

Mufaddal sa opýtal Imáma Džáfara Al Sádiqa, mier s ním, “Ako je možné, že pri pohlavnom styku muž uprednostňuje to, čo uprednostňuje žena a telesne po tom túži a stane sa tým známy, potom je odhalený?”

Imám Džáfar Al Sádiq odpovedal, “Opýtal si sa, Ó, Mufadddal, na ľudí nečistoty následne ohavnosti. Vskutku Allah tým nezasiahol žiadnych z jeho svätcov alebo šia. Ani nikdy žiadneho z veriacich nezasiahne, Ó, Mufaddal. Vskutku všetci veriaci sú toho nevinnými a postihnutí sú tým iba naši nepriatelia a nepriatelia našich šia.

A ako by Allah mohol postihnúť vieriaceho touto chorobou, keď sú očistení? Pokiaľ ide o veriace ženy spomedzi našich šia, sú očistené a ďaleko od nečistoty. A každý, kto poprel Wilaya (autoritu) Princa Veriacich alebo sa to stalo pred tým a v srdci mal nenávisť voči jednému z Allahových svätcov, Boh ho zasiahol touto nečistou chorobou.”

Mufaddal povedal, “Dostalo sa ku mne, Ó, Pane, ak ide o muža, ktorý má túto chorobu, a ktorý vo svojej reči vraví, že Princa Veriacich uznáva za svoju autoritu. Čo teda vidíš v jeho reči?”

Imám Al Sádiq povedal, “Vraví lož, pretože pri Tom, ktorý rozštiepil semeno a výboji aury, vskutku Princa Veriacich možno miluje aj neveriaci. No neveriaci, ktorý ho miluje a tiež veriaci sú tejto choroby nevinní. A toto meno nie je vhodné pre nikoho a ak je ním niekto pomenovaný, táto choroby postihne jeho syna.”

Mufaddal sa opýtal, “A aké je to meno?”

Imám Al Sádiq povedal, “Meno Princ Veriacich, pretože je zakázané, aby bol týmto menom pomenovaný ktokoľvek okrem Alího ibn Abu Táliba. Presnejšie, pôvod tejto záležitosti, Ó, Mufaddal, je v prvom kole.”

Mufaddal povedal, “Čo je to, čo uzrelo svetlo sveta, čo bolo v Katamiťanovi?”

Imám Al Sádiq povedal, “Pôvod toho bol v cudzoložnici poznačenej cudzoložstvom, ktorá zvykla smilniť. A možno si myslí, že jej cudzoložstvo je správne konanie. A či to nebolo vyjadrené, Ó, Mufaddal a či si o tom nepočul?”

Mufaddal povedal, “Áno, Ó, Pane.”

Imám Al Sádiq povedal, “Vskutku ak bude táto žena vrátená v druhom kole, bude vrátená ako muž. A Boh učiní jej predok/prijatie v jej zadku/konečníku, čo je dôvod na telesnú túžbu od prvej ženy a tejto cudzoložnice. To, čo si o tom počul, je možné nájsť iba v nečistých, ako som ti opísal a dôvod na to, ako som ti vyrozprával, je nenávisť voči Princovi Veriacich, Alímu ibn Abu Tálibovi a nenávisť k jeho šia a láske k jeho nepriateľom. A Allah by touto nečistotou nepostihol nikoho, koho špecializoval poznaním, a kto uznal Jedinosť a miloval Ahlul Bayt. Pretože to, o čom som ti vyrozprával, na čo si sa opýtal a to, čo sa označuje ako láska k Princovi Veriacich, je láska, ktorá je nečistá, pretože dané srdce má v sebe nevraživosť a Boh vie najlepšie a doň vkladám svoju dôveru.”

Dvere # 54

“Do poznania veriaceho a či je vrátený v podobe veriacej ženy a či sa veriaca žena vracia v podobe veriaceho muža?”

Mufaddal sa opýtal Imáma Džáfara Al Sádiqa, mier s ním, “Vracia sa veriaci muž v podobe veriacej ženy alebo nie?”

Imám Al Sádiq povedal, “Nie, pri Bohu, nie je to tak, Ó, Mufaddal. Skôr veriaca žena je vrátená v podobe veriaceho muža, ak sa Allah rozhodne na jej zdokonalení. Pokiaľ ide o veriaceho, je Bohu príliš vznešený na to, aby bol vrátený v podobe ženy. Mal by azda Allah ponížiť stupeň, ktorý veriaci dosiahol?

Nie je to tak, nikdy. Skôr veriaca žena je pozdvihnutá na vyššiu hodnosť, než je jej pozícia. Čo sa týka veriaceho, ten je tiež pozdvihnutý na vyšší stupeň, Ó, Mufaddal. Narastá v nadradenosti a elevácii, až kým neskončí na stupni, ktorý je lepší než jeho stupeň, a ktorý je stupňom špecializovaných.

Pokiaľ ide o neveriaceho, degraduje na stupeň, ktorý je podriadený tomu, čo je opovrhnutiahodnejšie než to alebo na hodnosť Dunya, až kým nie je jeden z druhov Maskh, ktorý ľudia nenávidia/považujú za odporný.”

Mufaddal sa opýtal, “Prichádza žena v podobe muža a v podobe žien?”

Imám Al Sádiq povedal, “Viac nemá podobu ženy po tom, čo bola vrátená ako veriaci muž, teda má podobu, ktorú dosiahla, navždy a po veľmi dlhý čas. Pokiaľ ide o veriaceho muža, povedal som ti, že sa nikdy nevracia v podobe ženy, no migruje do podoby, ktorá je lepšia než to, na stupeň, ktorý je lepší a vyšší než jeho rank, v ktorom bol. Tak ako sa žena vracia po tom, čo bola vrátená v podobe muže a stúpla k tomu, čo bolo z podoby žien. Teda stúpa na podobu veriaceho muža a ak by to tak bolo, bola by to degenerácia. A veriaci klesá z jeho stupňa na to, čo je nižšie než to.

A ak veriaca žena stúpne na hodnosť muža, znamená to, že je o stupeň vyššie než jej stupeň a dôvod na to je, ako keď veriaci muž stúpa od hodnosti k hodnosti a k tomu, čo je vyššie než to. A žena stúpa na hodnosť veriaceho muža a jeho obrazu, pretože to je cesta príčiny u žien a ich návratu v podobe mužov, ako som ti vyrozprával a mier.”

“Do poznania homosexuála a dôvodov toho” Mufaddal sa opýtal Imáma Džáfara Al Sádiqa, mier s ním, “Ako je možné, že pri pohlavnom styku muž uprednostňuje to, čo uprednostňuje žena a telesne po tom túži a stane sa tým známy, potom je odhalený?” Imám Džáfar Al Sádiq odpovedal, “Opýtal si sa, Ó, Mufadddal, na ľudí nečistoty následne ohavnosti. Vskutku Allah tým nezasiahol žiadnych z jeho svätcov alebo šia. Ani nikdy žiadneho z veriacich nezasiahne, Ó, Mufaddal. Vskutku všetci veriaci sú toho nevinnými a postihnutí sú tým iba naši nepriatelia a nepriatelia našich šia. A ako by Allah mohol postihnúť vieriaceho touto chorobou, keď sú očistení? Pokiaľ ide o veriace ženy spomedzi našich šia, sú očistené a ďaleko od nečistoty. A každý, kto poprel Wilaya (autoritu) Princa Veriacich alebo sa to stalo pred tým a v srdci mal nenávisť voči jednému z Allahových svätcov, Boh ho zasiahol touto nečistou chorobou.” Mufaddal povedal, “Dostalo sa ku mne, Ó, Pane, ak ide o muža, ktorý má túto chorobu, a ktorý vo svojej reči vraví, že Princa Veriacich uznáva za svoju autoritu. Čo teda vidíš v jeho reči?” Imám Al Sádiq povedal, “Vraví lož, pretože pri Tom, ktorý rozštiepil semeno a výboji aury, vskutku Princa Veriacich možno miluje aj neveriaci. No neveriaci, ktorý ho miluje a tiež veriaci sú tejto choroby nevinní. A toto meno nie je vhodné pre nikoho a ak je ním niekto pomenovaný, táto choroby postihne jeho syna.” Mufaddal sa opýtal, “A aké je to meno?” Imám Al Sádiq povedal, “Meno Princ Veriacich, pretože je zakázané, aby bol týmto menom pomenovaný ktokoľvek okrem Alího ibn Abu Táliba. Presnejšie, pôvod tejto záležitosti, Ó, Mufaddal, je v prvom kole.” Mufaddal povedal, “Čo je to, čo uzrelo svetlo sveta, čo bolo v Katamiťanovi?” Imám Al Sádiq povedal, “Pôvod toho bol v cudzoložnici poznačenej cudzoložstvom, ktorá zvykla smilniť. A možno si myslí, že jej cudzoložstvo je správne konanie. A či to nebolo vyjadrené, Ó, Mufaddal a či si o tom nepočul?” Mufaddal povedal, “Áno, Ó, Pane.” Imám Al Sádiq povedal, “Vskutku ak bude táto žena vrátená v druhom kole, bude vrátená ako muž. A Boh učiní jej predok/prijatie v jej zadku/konečníku, čo je dôvod na telesnú túžbu od prvej ženy a tejto cudzoložnice. To, čo si o tom počul, je možné nájsť iba v nečistých, ako som ti opísal a dôvod na to, ako som ti vyrozprával, je nenávisť voči Princovi Veriacich, Alímu ibn Abu Tálibovi a nenávisť k jeho šia a láske k jeho nepriateľom. A Allah by touto nečistotou nepostihol nikoho, koho špecializoval poznaním, a kto uznal Jedinosť a miloval Ahlul Bayt. Pretože to, o čom som ti vyrozprával, na čo si sa opýtal a to, čo sa označuje ako láska k Princovi Veriacich, je láska, ktorá je nečistá, pretože dané srdce má v sebe nevraživosť a Boh vie najlepšie a doň vkladám svoju dôveru.” Dvere # 54 “Do poznania veriaceho a či je vrátený v podobe veriacej ženy a či sa veriaca žena vracia v podobe veriaceho muža?” Mufaddal sa opýtal Imáma Džáfara Al Sádiqa, mier s ním, “Vracia sa veriaci muž v podobe veriacej ženy alebo nie?” Imám Al Sádiq povedal, “Nie, pri Bohu, nie je to tak, Ó, Mufaddal. Skôr veriaca žena je vrátená v podobe veriaceho muža, ak sa Allah rozhodne na jej zdokonalení. Pokiaľ ide o veriaceho, je Bohu príliš vznešený na to, aby bol vrátený v podobe ženy. Mal by azda Allah ponížiť stupeň, ktorý veriaci dosiahol? Nie je to tak, nikdy. Skôr veriaca žena je pozdvihnutá na vyššiu hodnosť, než je jej pozícia. Čo sa týka veriaceho, ten je tiež pozdvihnutý na vyšší stupeň, Ó, Mufaddal. Narastá v nadradenosti a elevácii, až kým neskončí na stupni, ktorý je lepší než jeho stupeň, a ktorý je stupňom špecializovaných. Pokiaľ ide o neveriaceho, degraduje na stupeň, ktorý je podriadený tomu, čo je opovrhnutiahodnejšie než to alebo na hodnosť Dunya, až kým nie je jeden z druhov Maskh, ktorý ľudia nenávidia/považujú za odporný.” Mufaddal sa opýtal, “Prichádza žena v podobe muža a v podobe žien?” Imám Al Sádiq povedal, “Viac nemá podobu ženy po tom, čo bola vrátená ako veriaci muž, teda má podobu, ktorú dosiahla, navždy a po veľmi dlhý čas. Pokiaľ ide o veriaceho muža, povedal som ti, že sa nikdy nevracia v podobe ženy, no migruje do podoby, ktorá je lepšia než to, na stupeň, ktorý je lepší a vyšší než jeho rank, v ktorom bol. Tak ako sa žena vracia po tom, čo bola vrátená v podobe muže a stúpla k tomu, čo bolo z podoby žien. Teda stúpa na podobu veriaceho muža a ak by to tak bolo, bola by to degenerácia. A veriaci klesá z jeho stupňa na to, čo je nižšie než to. A ak veriaca žena stúpne na hodnosť muža, znamená to, že je o stupeň vyššie než jej stupeň a dôvod na to je, ako keď veriaci muž stúpa od hodnosti k hodnosti a k tomu, čo je vyššie než to. A žena stúpa na hodnosť veriaceho muža a jeho obrazu, pretože to je cesta príčiny u žien a ich návratu v podobe mužov, ako som ti vyrozprával a mier.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s