Al Haft Al Šaríf – Dvere #51 & #52

Dvere #51

“Do poznania malého počtu veriacich a veľkého množstva neveriacich”

Mufaddal sa opýtal Imáma Al Sádiqa, “Prečo je na svete tak málo veriacich a toľko veľa neveriacich?”

Imám Al Sádiq povedal, “Pretože akonáhle je veriaci očistený, vystúpi na nebesia a stane sa jedným z anjelov. Kvôli tomu ich počet vzrástol v nebesách a na zemi sa zmenšil. Pokiaľ ide o množstvo neveriacich na zemi, vskutku ak neveriaci postúpi o stupeň v neviere, stane sa previnilcom. Potom to opakuje a stane sa rebelom a pokračuje ďalej, až kým sa z neho stanú dvere, ktoré sú príkladom.

V tom momente sa stane Iblísom (Satanom), je vrátený do Maskh. Zostáva na zemi a nevystupuje na nebesia, pretože v nebesách niet Maskh. Maskh je známy na Zemi a prenášaný z matrixu do matrixu. A vždy, keď sa vezie v inkarnácii, je mučený typom mučenia a jeho mučenie ako také narastá po veľmi dlhý čas, a tak cháp tento dôvod na množstvo neveriacich a malý počet veriacich a mier a všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi svetov.”

“Do poznania malého počtu veriacich a veľkého množstva neveriacich” Mufaddal sa opýtal Imáma Al Sádiqa, “Prečo je na svete tak málo veriacich a toľko veľa neveriacich?” Imám Al Sádiq povedal, “Pretože akonáhle je veriaci očistený, vystúpi na nebesia a stane sa jedným z anjelov. Kvôli tomu ich počet vzrástol v nebesách a na zemi sa zmenšil. Pokiaľ ide o množstvo neveriacich na zemi, vskutku ak neveriaci postúpi o stupeň v neviere, stane sa previnilcom. Potom to opakuje a stane sa rebelom a pokračuje ďalej, až kým sa z neho stanú dvere, ktoré sú príkladom. V tom momente sa stane Iblísom (Satanom), je vrátený do Maskh. Zostáva na zemi a nevystupuje na nebesia, pretože v nebesách niet Maskh. Maskh je známy na Zemi a prenášaný z matrixu do matrixu. A vždy, keď sa vezie v inkarnácii, je mučený typom mučenia a jeho mučenie ako také narastá po veľmi dlhý čas, a tak cháp tento dôvod na množstvo neveriacich a malý počet veriacich a mier a všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi svetov.”

Dvere #52

“Do poznania duchov svetla”

Mufaddal sa opýtal Imáma Džáfara Al Sádiqa na Allahov verš:

{On umiestnil na nej pevne ukotvené hory a požehnal ju a rozdelil na nej potravu počas štyroch dní pre všetkých prosiacich rovnomerne}
(Svätý Korán, 41:10)

Imám Al Sádiq povedal, “Potrava znamená poznanie a je to obživa ducha, ktorou je živý. A či vieš, aký je význam slov Allaha {počas štyroch dní pre všetkých prosiacich rovnomerne}? Sú to dni, počas ktorých Boh stvoril Zem a sú to Mohammed a Ali a Al Hassán a Al Hussajn. To oni sú štyri dni, ktoré Allah spomenul v Jeho dobročinnej knihe, na základe ktorých tam Allah vymeral duchov svetla – počas týchto štyroch dní podľa potrieb tých, ktorí hľadajú obživu. A pre každého ducha je svetlo poznania z poznania rodiny Mohammeda.

A tým žije svoj život – prostredníctvom ich svetla. A je vedený k dobru jeho náboženstva a poznávania jeho Pána. A u ducha neveriaceho niet ničoho z tohto poznania, pretože neveriaci sú nespravodliví a nie sú vedení na cestu Allaha a v skutočnosti nevedia. Ako Boh povedal v Jeho knihe:

{Azda nebudú uvažovať o Koráne, či sú snáď na srdciach ich zámky? Veru tí, ktorí kroky svoje naspäť obrátili po tom, čo objasnené im bolo správne vedenie, tých satan zviedol a našepkal im ich počínanie}
(Svätý Korán, 47:24-25)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s