Al Haft Al Šaríf – Dvere #48

“Do poznania, ako dlho trvá veriacemu stať sa oddaným, potom vystúpiť na nebesia a zniesť sa na zem”

Mufaddal povedal, “Opýtal som sa môjho Pána, Al Sádiqa, ako dlho trvá veriacemu dosiahnuť svoju hodnosť, až kým sa nestane oddaným a vznesie sa na nebesia a dolu na zem?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Dvadsaťjeden kôl.”

Mufaddal sa opýtal, “Koľko rokov trvá jedno kolo, Ó, Pane?”

On nato, “Tisícsedemdesiatesedem rokov, počask ktorých je veriaci opakovaný v dvadsaťjeden kolách. Sto z uvedených rokov predstavujú dve kolá, pretože ak má kolo viac než päťdesiat rokov, odpočítava sa to z jeho života v druhom kole o počet rokov, o ktorý bol život v prvom kole predĺžený. A ak v prvom kole žil menej než päťdesiat rokov, v druhom kole sa jeho vek zvýši o počet rokov, o ktorý bol jeho život v prvom kole skrátený. Tieto kalkulácie pretrvávajú počas dvadsaťjeden kôl o rozpätí tisícsedemdesiatsedem rokov a sedem hodín.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, môže človek žiť stodvadsať rokov a azda ešte viac?”

Imám odpovedal, “Je to možné, pretože azda zomrie v túto hodinu alebo v tento deň, zatiaľ čo je v prvom kole a možno po tom bude mať dve kolá, v ktorých bude žiť rok alebo menej než rok v každom z nich. Alebo to, o čo sa navýši sto rokov, sa preň následne uberie z dvoch ďaľších kôl. To sa týka každého, koho päťdesiat rokov je navýšených alebo ponížených. Pokiaľ ide o dvadsaťjeden kôl, tisícsedemdesiatsedem rokov a sedem hodín sa nenavyšuje, až kým niet dobrých skutkov alebo zlých skutkov neveriaceho alebo niečoho z jeho prác, za čo by sa mu na svete nedostalo odplaty.

Ó, Mufaddal, tento dom je domom trestu a odmeny a odplaty, až každá duša dostane to, čo si vyslúžila, zatiaľ čo pácha neprávosti. Týmto pomerom sa preň mení Maskh a to, čo bolo z Maskh pred nimi, čo sa mení na iné než to z každého žijúceho a mŕtveho a mučeného a jazdeného a zabitého, až kým nepominú s týmito časmi.

A nakoniec je do nich zasadený meč a tým bude zavŕšený ich trest bolesťou železa, až kým nezostane nik iný než oddaný veriaci, špecializovnaý, očistený a k tomu dôjde v čase Qaimovho povstania, mier s jeho zmienkou.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, ako táto záležitosť zostáva ukrytou a v čase Qaimovho objavenia sa sa stane očividnou a odhalenou?”

Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, to je nič v porovnaní s nebesiami a zemou a horami a moriami a časom a všetkým tým, čo Allah stvoril. Záležitosti synov Adama budú odhalené a záležitosti synov Adama nie sú odhalené, až kým sa neobjaví Qaim. A či si nevedel, čo povedal Allahov Prorok? Povedal, ‘Qaim zabije každého hrdého tyrana, zlomí kríž a celé náboženstvo bude pre Allaha až do takej miery, že ak bude veriaci prechádzať okolo hory a neveriaci sa za ňou bude ukrývať, hora zvolá, ¨Ó, veriaci, vskutku sa vo mne ukrýva neveriaci, tak poď so mnou a poď ho odpraviť,¨’ a veriaci prejde okolo stromu a ten povie to isté, pretože Qaim, mier s ním, je v čase jeho objavenia sa vyslaný s mečom a odhalením a ukazovaním a Allah je Oboznámený, Vľúdny, Znalec. Koná to, čo si praje a nie sú mu kladené otázky ohľadom toho, čo koná, no im otázky kladené budú a všetká chvála patrí Allahovi, nášmu Pánovi a Sprievodcovi a Dôkazu.”

“Do poznania, ako dlho trvá veriacemu stať sa oddaným, potom vystúpiť na nebesia a zniesť sa na zem” Mufaddal povedal, “Opýtal som sa môjho Pána, Al Sádiqa, ako dlho trvá veriacemu dosiahnuť svoju hodnosť, až kým sa nestane oddaným a vznesie sa na nebesia a dolu na zem?” Imám Al Sádiq odpovedal, “Dvadsaťjeden kôl.” Mufaddal sa opýtal, “Koľko rokov trvá jedno kolo, Ó, Pane?” On nato, “Tisícsedemdesiatesedem rokov, počask ktorých je veriaci opakovaný v dvadsaťjeden kolách. Sto z uvedených rokov predstavujú dve kolá, pretože ak má kolo viac než päťdesiat rokov, odpočítava sa to z jeho života v druhom kole o počet rokov, o ktorý bol život v prvom kole predĺžený. A ak v prvom kole žil menej než päťdesiat rokov, v druhom kole sa jeho vek zvýši o počet rokov, o ktorý bol jeho život v prvom kole skrátený. Tieto kalkulácie pretrvávajú počas dvadsaťjeden kôl o rozpätí tisícsedemdesiatsedem rokov a sedem hodín.” Mufaddal povedal, “Ó, Pane, môže človek žiť stodvadsať rokov a azda ešte viac?” Imám odpovedal, “Je to možné, pretože azda zomrie v túto hodinu alebo v tento deň, zatiaľ čo je v prvom kole a možno po tom bude mať dve kolá, v ktorých bude žiť rok alebo menej než rok v každom z nich. Alebo to, o čo sa navýši sto rokov, sa preň následne uberie z dvoch ďaľších kôl. To sa týka každého, koho päťdesiat rokov je navýšených alebo ponížených. Pokiaľ ide o dvadsaťjeden kôl, tisícsedemdesiatsedem rokov a sedem hodín sa nenavyšuje, až kým niet dobrých skutkov alebo zlých skutkov neveriaceho alebo niečoho z jeho prác, za čo by sa mu na svete nedostalo odplaty. Ó, Mufaddal, tento dom je domom trestu a odmeny a odplaty, až každá duša dostane to, čo si vyslúžila, zatiaľ čo pácha neprávosti. Týmto pomerom sa preň mení Maskh a to, čo bolo z Maskh pred nimi, čo sa mení na iné než to z každého žijúceho a mŕtveho a mučeného a jazdeného a zabitého, až kým nepominú s týmito časmi. A nakoniec je do nich zasadený meč a tým bude zavŕšený ich trest bolesťou železa, až kým nezostane nik iný než oddaný veriaci, špecializovnaý, očistený a k tomu dôjde v čase Qaimovho povstania, mier s jeho zmienkou.” Mufaddal povedal, “Ó, Pane, ako táto záležitosť zostáva ukrytou a v čase Qaimovho objavenia sa sa stane očividnou a odhalenou?” Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, to je nič v porovnaní s nebesiami a zemou a horami a moriami a časom a všetkým tým, čo Allah stvoril. Záležitosti synov Adama budú odhalené a záležitosti synov Adama nie sú odhalené, až kým sa neobjaví Qaim. A či si nevedel, čo povedal Allahov Prorok? Povedal, ‘Qaim zabije každého hrdého tyrana, zlomí kríž a celé náboženstvo bude pre Allaha až do takej miery, že ak bude veriaci prechádzať okolo hory a neveriaci sa za ňou bude ukrývať, hora zvolá, ¨Ó, veriaci, vskutku sa vo mne ukrýva neveriaci, tak poď so mnou a poď ho odpraviť,¨’ a veriaci prejde okolo stromu a ten povie to isté, pretože Qaim, mier s ním, je v čase jeho objavenia sa vyslaný s mečom a odhalením a ukazovaním a Allah je Oboznámený, Vľúdny, Znalec. Koná to, čo si praje a nie sú mu kladené otázky ohľadom toho, čo koná, no im otázky kladené budú a všetká chvála patrí Allahovi, nášmu Pánovi a Sprievodcovi a Dôkazu.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s