Al Haft Al Šaríf – Dvere #46

“Do poznania inkarnácii v Maskh neveriaceho a ľudských inkarnácii veriaceho a preferencie medzi nimi”

Mufaddal sa opýtal Imáma Al Sádiqa, “A čo inkarnácie neveriaceho v Maskh a inkarnácie veriaceho do ľudskej podoby?”

Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, vskutku veriaci sa môže viezť v ľudských inkarnáciach v podobe človeka a potom sa vezie ešte v iných spomedzi ľudských podôb vo všetkých kolách.”

“Do poznania inkarnácii v Maskh neveriaceho a ľudských inkarnácii veriaceho a preferencie medzi nimi”  Mufaddal sa opýtal Imáma Al Sádiqa, “A čo inkarnácie neveriaceho v Maskh a inkarnácie veriaceho do ľudskej podoby?”  Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, vskutku veriaci sa môže viezť v ľudských inkarnáciach v podobe človeka a potom sa vezie ešte v iných spomedzi ľudských podôb vo všetkých kolách.”  Mufaddal sa opýtal, “A čo stav neveriaceho v inkarnáciach?”  Imám Al Sádiq odpovedal, “Vskutku neveriaci sa vezie/vstúpi do Maskh.  Pôvodne sa nevezie v ľudskej podobe, ale vezie sa v obraze kravy alebo aj v obraze hyen a šeliem, až kým sa nevráti v obraze, ktorý ho odpudzuje/ktorý nenávidí.  A potom sú jeho osobnosť a črty permanentné po veľmi dlhú dobu a do podoby ľudskej sa viac nevracia.  Pokiaľ ide o veriaceho, Allah ho ochránil pred vezením sa v podobe šeliem alebo hyen alebo im podobných.  Ó, Mufaddal, vskutku každý, kto vstúpi do Maskh, sa do ľudskej podoby nevracia.   A či si nepočul slová Allaha?”:  {v deň, keď budú ohňom skúšaní} (Svätý Korán, 51:13)  A Boh povedal:  {Ochutnajte trest ohnivý, ktorý ste za lživý považovali!} (to znamená spomínané telá) (Svätý Korán, 32:20)  Imám ďalej pokračoval:  {Avšak v záhradách a pri prameňoch bohabojní budú pobývať, prijímajúc to, čo Pán ich im dáva, lebo pred tým dobré skutky konali} (Svätý Korán, 51:15-16) “A význam slov Allaha {v deň, keď budú ohňom skúšaní} je ochutnajte vaše Fitna (skúšky/utrpenie).  A čo je to za Fitna (skúška/utrpenie), ktorej sa im dostane, Ó, Mufaddal?  Okúsia z nej v Maskh.  Dostane sa im z únav a bolestí a reinkarnácii do zvierat a rastlín a iného spomedzi druhov utrpenia a zabitia a zarezania a bolesti.”  Potom Imám recitoval:  {a to bude deň, keď priateľ nebude nič platný priateľovi a nikto im nebude nápomocný} (Svätý Korán, 44:41)  {Však v záhradách a pri prameňoch bohabojní budú pobývať, prijímajúc to, čo Pán ich im dáva, lebo pred tým dobré skutky konali} (Svätý Korán, 51:15-16)  Ó, Mufaddal, slová Allaha {prijímajúc to, čo Pán ich im dáva} znamená z bezpečia v inkarnáciach a doháňania tých na stupňoch vodcov a inteligentných a dverí, až kým nedostihú očistených.  A s anjelmi si podajú ruky a vystúpia na nebesia a znesú sa dolu na zem.  Nič ich pred tým nezahaľuje a slová Boha {lebo pred tým dobré skutky konali}.  Allah vraví, ‘Uzniesli sa na Jedinosti, poddajnej odovzdanosti Najvyššiemu, ktorý sa objavuje v akejkoľvek podobe sa Mu zachce a vstupuje do hocijakého závoja si praje.  Vedel pred tým, než bolo a než bude.’  A On je Najvyšší, Veľkolepý a mier.”

Mufaddal sa opýtal, “A čo stav neveriaceho v inkarnáciach?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Vskutku neveriaci sa vezie/vstúpi do Maskh. Pôvodne sa nevezie v ľudskej podobe, ale vezie sa v obraze kravy alebo aj v obraze hyen a šeliem, až kým sa nevráti v obraze, ktorý ho odpudzuje/ktorý nenávidí. A potom sú jeho osobnosť a črty permanentné po veľmi dlhú dobu a do podoby ľudskej sa viac nevracia. Pokiaľ ide o veriaceho, Allah ho ochránil pred vezením sa v podobe šeliem alebo hyen alebo im podobných. Ó, Mufaddal, vskutku každý, kto vstúpi do Maskh, sa do ľudskej podoby nevracia.[1] A či si nepočul slová Allaha?”:

{v deň, keď budú ohňom skúšaní}
(Svätý Korán, 51:13)

A Boh povedal:

{Ochutnajte trest ohnivý, ktorý ste za lživý považovali!} (to znamená spomínané telá)
(Svätý Korán, 32:20)

Imám ďalej pokračoval:

{Avšak v záhradách a pri prameňoch bohabojní budú pobývať, prijímajúc to, čo Pán ich im dáva, lebo pred tým dobré skutky konali}

(Svätý Korán, 51:15-16) “A význam slov Allaha {v deň, keď budú ohňom skúšaní} je ochutnajte vaše Fitna (skúšky/utrpenie).

A čo je to za Fitna (skúška/utrpenie), ktorej sa im dostane, Ó, Mufaddal? Okúsia z nej v Maskh. Dostane sa im z únav a bolestí a reinkarnácii do zvierat a rastlín a iného spomedzi druhov utrpenia a zabitia a zarezania a bolesti.” Potom Imám recitoval:

{a to bude deň, keď priateľ nebude nič platný priateľovi a nikto im nebude nápomocný}
(Svätý Korán, 44:41)

{Však v záhradách a pri prameňoch bohabojní budú pobývať, prijímajúc to, čo Pán ich im dáva, lebo pred tým dobré skutky konali}
(Svätý Korán, 51:15-16)

Ó, Mufaddal, slová Allaha {prijímajúc to, čo Pán ich im dáva} znamená z bezpečia v inkarnáciach a doháňania tých na stupňoch vodcov a inteligentných a dverí, až kým nedostihú očistených. A s anjelmi si podajú ruky a vystúpia na nebesia a znesú sa dolu na zem. Nič ich pred tým nezahaľuje a slová Boha {lebo pred tým dobré skutky konali}.

Allah vraví, ‘Uzniesli sa na Jedinosti, poddajnej odovzdanosti Najvyššiemu, ktorý sa objavuje v akejkoľvek podobe sa Mu zachce a vstupuje do hocijakého závoja si praje. Vedel pred tým, než bolo a než bude.’

A On je Najvyšší, Veľkolepý a mier.”

[1] Imám Ahmed Al Hassán (pmsn) potvrdil, že možnosť návratu existuje, je však veľmi zriedkavá, pozn. prekl.

Advertisements
Al Haft Al Šaríf – Dvere #46

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s