Al Haft Al Šaríf – Dvere #44

“Je neveriaci ponížený veriacim a veriaci neveriacim?”

Mufaddal sa opýtal Imáma Džáfara Al Sádiqa, “Sú nepriatelia ponížení veriacimi a veriaci nepriateľmi v konaní dobra a zla, ako si činia navzájom?”

Imám povedal, “A či nevieš, že veriaci je inkarnovaní do ľudskej podoby a neveriaci do rôznych foriem Maskh, až kým každý z nich nevykoná z dobra a zla tomu druhému to, čoho sa mu dostalo. Ak to bolo dobré tak dobro, ak to bolo zlé tak zlo. (Príklad oko za oko zub za zub) ako taký platí pre sunnu Allaha v Jeho stvorení všetkých rôznych druhov a tvorov, aby tak vedeli, že Allah je Spravodlivý a nepácha nespravodlivosť a je povahou stvorenia byť spravodlivý a férový. A u Allaha sa nik neteší výnimočnej zhovievavosti alebo uprednostneniu na základe rodinných vzťahov a Allah nie je nespravodlivý voči nikomu. A tak čokoľvek, čoho sa dostalo veriacemu od neveriaceho z ujmy a útrap na tomto svete, z toho vschádza dôvod.”

Mufaddal povedal, “Vskutku, Ó, Pane, to je volanie zázraku zázrakov.”

Imám Al Sádiq povedal, “Zázrak, Ó, Mufaddal, je v tajomstve Allaha a obsahoch Jeho poznania a Jeho stvorenia a Jeho konanie je spojené s dôvodom spravodlivosti a férovosti.

A veriaci sa musí podriadiť Jeho poriadku a byť spokojný s Jeho príkazom, viď slová Allaha {a niet nikoho, kto by sa mohol vzoprieť rozhodnutiu Jeho}. Zo všetkých týchto dôvodov, o ktorých som ti povedal a z toho, čo vidíš, keď neveriaci ubližuje veriacemu a tiež toho, keď sa veriaci vydá proti neveriacemu, až kým sa mu nedostane z toho, čo vyslal napred, príklad za príkladom. A záležitosť vždy patrí Bohu a Jemu patrí chvála.”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s