Al Haft Al Šaríf – Dvere #42 & #43

Do poznania, ako dlho neveriaci zotrváva v Maskh inkarnáciach po jeho smrti a zabití a zarezaní”

Mufaddal sa opýtal Imáma Džáfara Al Sádiqa (pmsn), “Koľko smrtí a zabití a zarezaní sa neveriacemu dostane v Maskh inkarnáciach?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Pre neveriaceho je tisíc zabití a tisíc zarezaní a tisíc smrtí v inkarnáciach Maskh.”

Mufaddal sa opýtal, “Aký je rozdiel medzi zabitím a zarezaním?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Medzi nimi je dôvod na halal a haram. A či nevieš, Ó, Mufaddal, že nie všetko, čo je zabité, je halal na jedenie? A to, čo je zarezané, je na jedenie halal. A tak neveriaci prechádza inkarnáciami, ktoré pojedať je halal a v jeho inkarnácii je zarezaný. To isté platí pre všetko, čo je zabité alebo zomrie, pretože zabitie je bratom smrti z dôvodu toho, čo je halal a haram v ľuďoch a čo sa týka Maskh, existuje ešte ďaľší dôvod.”

Mufaddal sa opýtal, “Aký je to dôvod, Ó, Pane?”

Imám odpovedal, “V Maskh exsituje luxus a hýčkanie a stres a únava. A Obdarovateľ mohol rozšíriť obživu dotyčného a pre iného ju mohol zredukovať. Niektorí z nich môžu byť hanební a utiahnutí. A medzi nich patria silní rebeli.”

Mufaddal povedal, “Nerozumiem tomu, Ó, Pane.”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Nevedel si, že medzi nimi je ten, čo má poznanie a ignorant a medzi nimi sú tí, ktorí sa prikláňajú k náboženstvu?”

Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, ako sa môže jeden prikláňať k náboženstvu, keď je neveriacim v Maskh?”

Imám povedal, “Oboznámení a ignoranti, ktorí velebia Allaha podľa ich poznania a Allah vraví v Jeho knihe:

{A niet veci, ktorá by chválu Jeho neoslavovala}

(Svätý Korán, 17:44) Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, dostávajú za to/skutky?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Áno, dostanú za to ich platbu na tomto svete. Z toho dôvodu ak vidíš, Ó, Mufaddal, zhýčkaného bohatého neveriaceho, ktorý žije v luxuse, je to iba kvôli jeho skutkom v jeho neviere, ktoré patria medzi skutky veriacich, a tak mu Allah dáva odmenu na tomto svete a zväčšuje jeho obživu. A v jeho tele mu dáva zdravie, ktorého sa mu dostáva na tomto svete, pretože Allah je spravodlivý a nekoná nespravodlivosť. Preto ak sa mu dostane odmeny v jeho ľudských inkarnáciach, v Maskh sa mu dostane mučenia. Teda tých, ktorých vidíš, že majú dobrý život, je to kvôli tomu. Pokiaľ ide o chudobu a bohatstvo, je to z ich skutkov, pretože Allah nepremárni úkony pracovníka, či už muža, alebo ženy, aj keby mali ísť do Maskh… A ak im zostane čokoľvek z ich skutkov, Boh im dá z požehnaní, ktoré vidíš, férovo a spravodlivo, s múdrosťou, záverečným rozsudkom a absolútnou vôľou v uctievaní Pána stvorenia, Pána Pánov, Najvyššieho a Najmocnejšieho. Jemu vždy patrí chvála, preto Ho veleb, zavčasu a v neskorých hodinách.”

Dvere # 42 Do poznania, ako dlho neveriaci zotrváva v Maskh inkarnáciach po jeho smrti a zabití a zarezaní” Mufaddal sa opýtal Imáma Džáfara Al Sádiqa (pmsn), “Koľko smrtí a zabití a zarezaní sa neveriacemu dostane v Maskh inkarnáciach?” Imám Al Sádiq odpovedal, “Pre neveriaceho je tisíc zabití a tisíc zarezaní a tisíc smrtí v inkarnáciach Maskh.” Mufaddal sa opýtal, “Aký je rozdiel medzi zabitím a zarezaním?” Imám Al Sádiq odpovedal, “Medzi nimi je dôvod na halal a haram. A či nevieš, Ó, Mufaddal, že nie všetko, čo je zabité, je halal na jedenie? A to, čo je zarezané, je na jedenie halal. A tak neveriaci prechádza inkarnáciami, ktoré pojedať je halal a v jeho inkarnácii je zarezaný. To isté platí pre všetko, čo je zabité alebo zomrie, pretože zabitie je bratom smrti z dôvodu toho, čo je halal a haram v ľuďoch a čo sa týka Maskh, existuje ešte ďaľší dôvod.” Mufaddal sa opýtal, “Aký je to dôvod, Ó, Pane?” Imám odpovedal, “V Maskh exsituje luxus a hýčkanie a stres a únava. A Obdarovateľ mohol rozšíriť obživu dotyčného a pre iného ju mohol zredukovať. Niektorí z nich môžu byť hanební a utiahnutí. A medzi nich patria silní rebeli.” Mufaddal povedal, “Nerozumiem tomu, Ó, Pane.” Imám Al Sádiq odpovedal, “Nevedel si, že medzi nimi je ten, čo má poznanie a ignorant a medzi nimi sú tí, ktorí sa prikláňajú k náboženstvu?” Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, ako sa môže jeden prikláňať k náboženstvu, keď je neveriacim v Maskh?” Imám povedal, “Oboznámení a ignoranti, ktorí velebia Allaha podľa ich poznania a Allah vraví v Jeho knihe: {A niet veci, ktorá by chválu Jeho neoslavovala} (Svätý Korán, 17:44) Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, dostávajú za to/skutky?” Imám Al Sádiq odpovedal, “Áno, dostanú za to ich platbu na tomto svete. Z toho dôvodu ak vidíš, Ó, Mufaddal, zhýčkaného bohatého neveriaceho, ktorý žije v luxuse, je to iba kvôli jeho skutkom v jeho neviere, ktoré patria medzi skutky veriacich, a tak mu Allah dáva odmenu na tomto svete a zväčšuje jeho obživu. A v jeho tele mu dáva zdravie, ktorého sa mu dostáva na tomto svete, pretože Allah je spravodlivý a nekoná nespravodlivosť. Preto ak sa mu dostane odmeny v jeho ľudských inkarnáciach, v Maskh sa mu dostane mučenia. Teda tých, ktorých vidíš, že majú dobrý život, je to kvôli tomu. Pokiaľ ide o chudobu a bohatstvo, je to z ich skutkov, pretože Allah nepremárni úkony pracovníka, či už muža, alebo ženy, aj keby mali ísť do Maskh… A ak im zostane čokoľvek z ich skutkov, Boh im dá z požehnaní, ktoré vidíš, férovo a spravodlivo, s múdrosťou, záverečným rozsudkom a absolútnou vôľou v uctievaní Pána stvorenia, Pána Pánov, Najvyššieho a Najmocnejšieho. Jemu vždy patrí chvála, preto Ho veleb, zavčasu a v neskorých hodinách.” Dvere # 43 “Do poznania rodokmeňa neveriaceho a čoho sa mu dostáva z dobra a zla a chudoby a choroby a tragédie a dôvodu na to” Mufaddal sa opýtal Imáma Al Sádiqa, “Ako je to s neveriacimi a ich sexuálnym stykom v Maskh? A čo potomkovia, ktorí z nich vzídu a čoho sa im dostane z dobra a zla a tragédie a zdravia a aké sú na to dôvody?” Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, vskutku medzi neveriacich patria tí, ktorí sú inkarnovaní do Maskh a medzi nich patria tí, ktorí sú inkarnovaní do ľudských bytostí. Z nich sú aj takí, ktorí sú inkarnovaní do zvierat a to je odplata za ich skutky, ktoré vykonali v prvej inkarnácii.” Mufaddal povedal, “A ako je to?” Imám Al Sádiq povedal, “Vedel si, že spomedzi zvierat sú tie, ktoré sú rozmaznané, užívajú si a zomrú smrťou bez akéhokoľvek zarezania alebo zlomenej kosti v ich tele? A medzi nich patria aj tie, ktoré sú zabité zlomenými kosťami a spomedzi nich sú aj také, ktoré sú mučené rôznymi druhmi múk a napadajú ich rôzny škodcovia. A tak je to aj s tými neveriacimi, ktorí sú inkarnovaní do ľudských bytostí, Boh s nimi naloží podobne, pretože medzi nimi sú takí, ktorí zomrú smrťou vo vlastnej posteli po tom, čo žili v pohodlí. A medzi nimi sú aj takí, ktorí sú zabití, ktorí sú zarezaní a mučení rôznymi mukami, ktoré sú bolestivé a takí, ktorí sú zmorení vyhľadávaním obživy. A dotyčný je vo veľkom mučení a úzkostlivej snahe. A to je rozdiel medzi neveriacim v podobe človeka a v podobe zvieraťa. A rozdiel medzi ním a zvieratami je v jedle a nápojoch a oblečení a preferenciami medzi nimi v práci. Pretože každý, kto mal dobré skutky (v predošlom živote) vo velebení (Boha) a modlitbe a charite, tomu sa dostane to isté z dobrého a zlého na tomto svete.” Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, existuje pre neveriaceho modlitba a charita a pôstenie sa a Hadž?” Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, nevidel si snáď modlitby kresťanov a ich pôstenie sa a púte a podobne je to v prípade židov? A je to tak v prípade všetkých ľudí všetkých náboženstiev a trivialita toho je známa. Pretože medzi nimi sú tí, ktorí sa prikláňajú k niečom z dobrých skutkov. A medzi nimi sú tí, ktorí sa prikláňajú k páchaniu hriechov. Lebo ten, ktorý sa prikláňa k dobru, ten je iný než ostatní.” Potom Imám recitoval: {A kto učinil dobra čo len za množstvo jediného atómu, uzrie to, a kto učinil zla čo len za množstvo jediného atómu, uzrie to.} (Svätý Korán, 99:7-8) Mufaddal povedal, “Ó, Pane, tento verš je o veriacich a nie o neveriacich. Nie je to snáď tak, že veriacemu je pridelené z dobrých (skutkov) neveriaceho? Aká je potom odmena neveriacich?” Imám Džáfar Al Sádiq odpovedal, “V Maskh je preň mučenie ľahšie a On je Najmilostivejší z Milostivých.”

Dvere # 43

“Do poznania rodokmeňa neveriaceho a čoho sa mu dostáva z dobra a zla a chudoby a choroby a tragédie a dôvodu na to”

Mufaddal sa opýtal Imáma Al Sádiqa, “Ako je to s neveriacimi a ich sexuálnym stykom v Maskh? A čo potomkovia, ktorí z nich vzídu a čoho sa im dostane z dobra a zla a tragédie a zdravia a aké sú na to dôvody?”

Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, vskutku medzi neveriacich patria tí, ktorí sú inkarnovaní do Maskh a medzi nich patria tí, ktorí sú inkarnovaní do ľudských bytostí. Z nich sú aj takí, ktorí sú inkarnovaní do zvierat a to je odplata za ich skutky, ktoré vykonali v prvej inkarnácii.”

Mufaddal povedal, “A ako je to?”

Imám Al Sádiq povedal, “Vedel si, že spomedzi zvierat sú tie, ktoré sú rozmaznané, užívajú si a zomrú smrťou bez akéhokoľvek zarezania alebo zlomenej kosti v ich tele?

A medzi nich patria aj tie, ktoré sú zabité zlomenými kosťami a spomedzi nich sú aj také, ktoré sú mučené rôznymi druhmi múk a napadajú ich rôzny škodcovia. A tak je to aj s tými neveriacimi, ktorí sú inkarnovaní do ľudských bytostí, Boh s nimi naloží podobne, pretože medzi nimi sú takí, ktorí zomrú smrťou vo vlastnej posteli po tom, čo žili v pohodlí. A medzi nimi sú aj takí, ktorí sú zabití, ktorí sú zarezaní a mučení rôznymi mukami, ktoré sú bolestivé a takí, ktorí sú zmorení vyhľadávaním obživy. A dotyčný je vo veľkom mučení a úzkostlivej snahe. A to je rozdiel medzi neveriacim v podobe človeka a v podobe zvieraťa. A rozdiel medzi ním a zvieratami je v jedle a nápojoch a oblečení a preferenciami medzi nimi v práci. Pretože každý, kto mal dobré skutky (v predošlom živote) vo velebení (Boha) a modlitbe a charite, tomu sa dostane to isté z dobrého a zlého na tomto svete.”

Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, existuje pre neveriaceho modlitba a charita a pôstenie sa a Hadž?”

Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, nevidel si snáď modlitby kresťanov a ich pôstenie sa a púte a podobne je to v prípade židov? A je to tak v prípade všetkých ľudí všetkých náboženstiev a trivialita toho je známa. Pretože medzi nimi sú tí, ktorí sa prikláňajú k niečom z dobrých skutkov. A medzi nimi sú tí, ktorí sa prikláňajú k páchaniu hriechov. Lebo ten, ktorý sa prikláňa k dobru, ten je iný než ostatní.” Potom Imám recitoval:

{A kto učinil dobra čo len za množstvo jediného atómu, uzrie to, a kto učinil zla čo len za množstvo jediného atómu, uzrie to.}
(Svätý Korán, 99:7-8)

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, tento verš je o veriacich a nie o neveriacich. Nie je to snáď tak, že veriacemu je pridelené z dobrých (skutkov) neveriaceho? Aká je potom odmena neveriacich?”

Imám Džáfar Al Sádiq odpovedal, “V Maskh je preň mučenie ľahšie a On je Najmilostivejší z Milostivých.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s