Al Haft Al Šaríf – Dvere #41

“Do poznania príbahu Salmána s Umarom, keď ho Princ Veriacich vyslal, aby zodvihol rohy a stav danej veci”

al haft al šaríf islám imám ali mufaddal salmán umar omar al khattabImám Džáfar Al Sádiq vyrozprával, “Jedného dňa Princ Včiel, Imám Ali, povedal Salmánovi niečo o Umarovi a vyslal ho za ním. Keď Salmán zbadal Umara, povedal, ‘Princ Včiel ťa žiada o to, čo si povedal tomu a tomu v ten a ten deň. Nerád ťa odhaľujem, no musíme zverejniť tie dva rohy plné peňazí, ktoré ti boli prinesené z Khurasánu.’ Umarova tvár sa zmenila a vypadlo mu to, čo držal v ruke.

Umar povedal, ‘O tej konverzácii, ktorá sa odohrala včera ráno, nevedel nik okrem mňa a (jednej ďaľšej osoby) a nik z nás by nevyzdradil tajomstvo svojho priateľa, tak ako, Ó, Salman, sa o tom tvoj priateľ dozvedel? A čo sa týka peňazí, ktoré ku mne prišli z Khurasánu, pri Bohu, nik nevedel, že mali prísť, okrem môjho spoločníka a ani z Medíny nevedel nik, čo sa deje, teda okrem mňa. A syna Abu Táliba vidím iba ako vševediaceho čarodejníka. Mám ti teda vyrozprávať o jeho (Imáma Alího) mágii?’

A tak ho Salmán požiadal, aby rozprával.

Preto Umar povedal, ‘Hovorím ti pravdu a nič pred tebou neskrývam, pretože je mojou povinnosťou ťa zbaviť kliatby syna Abu Táliba. Spomenul ti Ali ibn Abu Tálib niečo o tom pred tým?’

Salmán odpovedal, ‘Nie.’

Umar potom povedal, ‘Vyrozprávam ti príbeh, po ktorom dosvedčíš, že na východe alebo západa, na juhu alebo na severe tejto zeme niet väčšieho čarodejníka než Abu Tálib.’

Potom sa Umarovi začervenali oči, pozrel sa na Salmána a povedal mu, ‘Počkaj, počkaj, povedz svojmu priateľovi, Alímu, aby nosil iný odev než ten, ktorý má!’

Salmán sa zatváril, že nevie, o čom to hovorí a povedal, ‘Umar, ako by mohol nosiť iný odev, keď vlastní iba jeden?’

Umar sa pozrel na Salmána, pretože si myslel, že Salmán neporozumel. Preto sa zasmial a začal sa k Salmánovi správať priateľsky. Umar povedal, ‘Salmán, je mi ťa ľúto. Zaslúžiš si viac svojich práv. Opustil si nás a postavil si sa na stranu Abu Táliba. Ak by si sa priklonil k nám, mal by si to, čo máme my a nič by sme ti neodopreli. Varujem ťa pred synom Abu Táliba – nedovoľ, aby ťa zlákalo to, čo vidíš. Vieš, čo som videl z jeho mágie?’

Salmán povedal, ‘Čo si videl?’

Umar povedal, ‘V jednu noc som bol vo svojom dome a došlo k nejakej nezhode medzi mnou a ním, keďže medzi nami to bolo tak. Dlhý čas sme sa rozprávali. Imám Ali mi povedal, ¨Ostaň tam, kde si¨, načo odišiel a vrátil sa späť sotva čo by jeden mihol okom. Na hlave mal biely turban, na ktorom bol prach. Povedal som mu, ¨Kam si to odišiel?¨

Imám Ali odpovedal, ¨Skupina anjelov pochodovala napred a s ňou bol Boží Prorok. Hľadal mesto na východe pod názvom (Šakhúr), ktoré leží na mieste, kde vychádza slnko.¨

Imám Ali pokračoval, ¨Preto som sa zodvihol a Allahovho Proroka (pmsnajr) prijal, pozdravil som ho a tento prach, ktorý vidíš, Ó, Umar, je z nárekov anjelov!¨

Umar povedal, ‘Zasmial som sa tomu, čo povedal, Ó, Salmán! Povedal som mu – Ako je to vôbec možné, keď ten človek zomrel pred piatimi rokmi a ty tvrdíš, že si sa s ním stretol v túto hodinu? To nie je možné!¨

Imám Ali povedal, Beda ti, Ó, Umar. Chceš povedať, že som klamár?¨

Umar nato, Nebuď blázon, syn Abu Táliba. To, čo vravíš, ešte nikdy nik nepočul. Odkiaľ to máš také reči?¨

Imám Ali povedal, Chceš, aby som ti ukázal Proroka spolu s anjelmi?

A tak Umar povedal, Áno, ako by som mohol odmietnuť taký zázrak?

Potom Imám Ali povedal Umarovi, aby sa postavil a išiel s ním von na jednu z medínskych ciest, kde Umarovi prešiel rukou po očiach a povedal, ¨Hľa¨ a Umar povedal, ‘Keď som sa pozrel, videl som toľko koní… a Prorok prichádzal spolu s anjelmi. Spoznal som jeho výzor, akurát jeho brada a vlasy boli biele.’

Umar povedal, ‘Ostal som v údive, až kým okolo mňa neprešiel Allahov Prorok a anjeli a kone a zatiaľ čo som sa na nich pozeral, tvoj priateľ Ali mi povedal, ¨Našiel si to, o čom som ti rozprával?¨ A tak som odpovedal, ¨Áno.¨’

Potom Umar povedal, ‘Zatiaľ čo som bol v údive, Ali mi prešiel rukou cez oči a zrazu som už nevidel nič (všetko zmizlo). Keď to urobil a ukázal mi to, čo som videl, zľakol som sa ho. Vedel som, že je to veľký čarodejník. Nedovoľ, aby ťa tá mágia zmiatla, Ó, Salmán. Vyhýbaj sa mu a pridaj sa k nám, aby som ti mohol dať na starosť územia. Ak by si chcel, mohol by som ti dať Perzskú ríšu!’

Následne Umar dodal, ‘Dúfam, že synovi Abu Táliba nepovieš o tom, čo som ti vyrozprával o jeho kúzlach, pretože sa pred ním necítim byť v bezpečí.’

Salmán odpovedal, ‘A videl si ešte niečo iné?’

Umar nato, ‘Videl som niečo, čo bolo ešte zvláštnejšie. Keď sa nahneval, vytiahol šíp a hodil ho o zem. V tom momente sa šíp premenil na veľkého hada, podobného Mojžišovmu hadovi. Otvoril svoju tlamu, ako aj had pred faraónom. Ak by Ali chcel, príkazal by hadovi pohltiť celú horu a ten had by tak urobil. Z toho dôvodu, Ó, Salmán, som sa ho bál a som pred ním obozretný.’

Salmán povedal, ‘A tieto jeho zázraky si videl na vlastné oči?’ Umar odpovedal, ‘Áno, Ó, Salmán. Ak by som ich nevidel, nepoukazoval by som na ne.’

A tak Salmán povedal, ‘A ako si ich videl, povedz mi’

Umar nato, ‘Jedného dňa za mnou prišiel Ali. Bol nahnevaný. Mal so sebou luk a šíp, ktoré som spomenul, a povedal mi, ¨Ó, Umar, Ó, nepriateľ Allaha a Jeho Proroka! Ó, nepriateľ jeho miestodržiteľa a nepriateľ jeho nepoškvrneného potomstava a uprednostnených spomedzi jeho nasledovateľov. Drž sa svojich tyranských šia (nasledovateľov) a nepribližuj sa k mojim šia (nasledovateľom) spomedzi veriacich. Vskutku uväzním teba a tvoju skupinu utláčateľov.¨ Potom som (Umar ibn Khattab) musel počúvať dlhú reč, ktorá sa odohrala medzi mnou a ním.’

Preto som (Umar) mu (Alímu) povedal, Ó, syn Abu Táliba! A či si zabudol na moju vľúdnosť k tebe v čase vlády Abu Bakra? Vrhli sa na teba, keď chceli, aby si prisahal vernosť Abu Bakrovi. A keď to Fátima Zahrá videla, hľadala útočište u spoločníka hrobu, vraviac, “Ó, otče môj! Ó, čo nás to po tebe postihlo!¨ a nariekala. Keď som ju videl plakať, zľutoval som sa nad ňou a odvrátil sa od nej/teba a nemyslel som si, že by si to poprel.

Bolo to vtedy, keď Khalid ibn Walíd premýšľal, že na teba zaútočí, pretože keď som sa s nimi stretol, nevedel som, na čom sa zhodli. A Khalid ibn Walíd mal starosti s tým, že ťa zabije po tom, čo Abu Bakr dokončil modlitbu. Preto Abu Bakr zavolal Khalida, aby nevykonal to, čo mu (Abu Bakr) prikázal. A ty, Ó, Ali, si tam stál vedľa neho a cítil si zlo a vedel si o tom, čo bolo medzi nami a Khalidom.

A na Khalida som bol ostrejší kvôli jeho aktivitám s ľuďmi AlRida a kvôli jeho zabitiu ibn Nuwayrah a kvôli tomu, že mu zobral jeho manželku. Bol som rozhodnutý, že ho zviažem, no Abu Bakr mi v tom zabránil. A čo som urobil verejne a povedal, že prísaha vernosti Abu Bakrovi bola skúškou a Allah zachránil veriacich pred tým najhorším z toho. Preto zabite každého, kto by chcel svoju prísahu prehodnotiť. No vy, Ó, Bani (syn) Hašema, nepoďakujete nikomu za ich pomocnú ruku alebo dobro.

Pokiaľ ide o to, čo ti bolo povedané o mne tvojimi šia, trhajú mi kožu (ohovárajú ma) a pri Bohu, ak by nebolo tvojho miesta, napadol by som ich a pozabíjal, no po dnešku ti nebudem oponovať.¨

Keď to tvoj spoločník (Ali) počul, veľmi sa smial a povedal mi, ¨Ó, nepriateľ Allaha, ty si voči mne vľúdny?¨ vtedy sa jeho hnev upokojil. Svoj luk hodil o zem a zrazu sa z neho stal veľký had, ktorý otvoril svoju tlamu a vydal sa smerom ku mne a Ali sa na mňa pozeral so smiechom.

Povedal mi, ¨Ó, nepriateľ Boha, čo chceš, aby som s tebou urobil?¨

Ja (Umar) som mu povedal, ¨Videl som a spoznal som a tak vezmi, Ó, Ali, tento luk, odíď a vezmi si svojho hada preč odo mňa!¨

Zvolal na mňa veľkým zvolaním a vzal si svoj luk, ktorý sa vrátil do pôvodnej podoby. Do dnešného dňa sa ho bojím.’

Imám Al Sádiq pokračoval, “A tak bol Salmán v úžase a povedal, ‘Práve podľa týchto božích zázrakov sme poznali Alího.’

Potom Umar povedal, ‘Ó, Salmán, ak by som to nevidel na vlastné oči, neuveril by som, no videl som to a bol som toho svedkom. A napokon to, čo bolo medzi nami z výhrad a strachu, pominulo a dúfam, že syna Abu Táliba poprieš a vyberieš si nás. Informoval som ťa a možno si počul podobné príbehy od iných.’

A tak Salmán povedal, ‘Umar, povedz mi o Alím viac, pretože to chcem zjednodušiť a objasniť to, čo má.’

Umar povedal, ‘Ó, Salmán, môj otec, Al Khattab, mi povedal, že videl, ako Abu Tálib praktizuje mágiu, a že nikdy nevidel a nepočul o čarodejníkovi ako bol on.

A môj otec tiež spomenul, že aj Abdul Muttalib zvykol čarovať a zázrak zázrakov, tí Bani Hašem svoju mágiu odovzdávajú starší starším, z generácie na generáciu.’

Potom Salmán povedal, ‘Povedz mi, Umar, čo tvoj otec povedal o Imránovi (Abu Tálib)?’

Umar nato, ‘Jedného dňa sa môj otec vybral s Imránom na jeho cesty. Tvorili veľkú skupinu, a tak na nich zaútočila skupina Arabov so zbraňami. Chceli im zablokovať cestu a môj otec v ten deň povedal, že ich karaván bol v ten deň naozaj veľký. Mali so sebou množštvo tiav a iných stvorení.

Môj otec (Al Khattab) povedal, ¨Keď sme Arabov zbadali, zľakli sme sa, ozval sa výkrik a každý sa chopil svojej zbrane. Boli sme pripravení na boj. Zhromaždili sme sa dohromady a všetci sme sa pozreli na Imrána, ktorý nemal zbraň. Povedali sme mu, “Ó, Abu Tálib, a či nevidíš tých Arabov, ktorí sa na nás valia, a ktorí nám chcú odrezať cestu? Chop sa teda toho, čo ti bolo dané, aby sme im mohli zabrániť v tom, aby nám ublížili.”

Abu Tálib sa zasmial a povedal, “Načo sú mi zbrane, keď sa na nás valí toľko ľudí? Premýšľam, ak s nimi budeme bojovať a oni padnú, budeme potom silnejší, než sú oni?”

A tak môj otec (Al Khattab) povedal, “Nie.”

Abu Tálib nato povedal, “Aký má teda význam bojovať proti nim?”

Al Khattab povedal, “A v čom teda spočíva trik?”

Imrán odpovedal, “Trik spočíva v tom vstúpiť na tento ostrov, ktorý je za nami. Potom sa rozídu a nechajú nás napokoji.”

No a Al Khattab povedal, ¨Bol som zmätený z rečí Abu Táliba a toho, že spomenul ostrov, pretože za nami nebolo žiadneho ostrova.¨

A tak Imrán povedal, “Beda ti, pozri sa za seba!” a keď somumar omar ibn al khattab sa pozrel za seba, pri Bohu, zrazu som bol na jednom z ostrovov spomedzi ostrovov mora. Niečo také som nikdy pred tým nevidel.¨

Umar, syn Al Khattaba, povedal, ‘Pri Allahovi! To všetko vyrozprával môj otec o mágii Imrána a jeho otca, Abdul Muttaliba. Správali sa k nám dobre a priaznivo, preto môj otec, Al Khattab, povedal Abu Tálibovi, “Povedz mi, ako sa dostaneme na ten ostrov, keď je medzi nami a ním more a my nemáme žiadne lode, aby sme tú vzdialenosť preplávali?”

Načo Abu Tálib povedal, “Beda ti! Vlastným zrakom sa dobre pozri na tú suchú cestu, ktorá je uprostred mora.”

A tak Al Khattab povedal, ¨Pozrel som sa a pri Bohu, naozaj tam bola suchá a ľahká cesta. Keď sme to uvideli, radosť sa objavila na našich tvárach a vedeli sme, že sme prežili len vďaka Imránovej mágii.¨’”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s