Al Haft Al Šaríf – Dvere #40 (pokračovanie)

Každý deň je Ášura, časť. 2

“Potom na nich Hussajn zvolal takým zvolaním, že sa na mieste rozplynuli.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, kam to zmizli?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Vrátili sa k svojim spoločníkom bojovať proti Hussajnovi.”

Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, bol v tom čas s Hussajnom nejaký z unitárnych veriacich?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Mal pri sebe jedného z unitaristov a jeho maskovanie/clona je s nami.”

Zrazu prišiel Abul Khattab a Mufaddal mu povedal, “Počúvaj, Ó, Abul Khattab, čo vraví môj Pán.”

Vtedy Abul Khattab povedal, “Áno, bol som s ním.”

Potom sa Imám Al Sádiq vrátil k tomu, čo hovoril, “Vskutku, keď obklúčili Hussajna, zavolal na Gabriela a Michaela a Israfela a oni mu odpovedali, ‘K tvojim službám, náš Pán.’

A tak im povedal, ‘Preneste ma do vzduchu,’ preto boli Hussajn a jeho zriadenec Gabriel vyzdvihnutí.” Potom Imám recitoval:

{avšak oni v to neuveria, kým trest bolestný nezazrú}
(Svätý Korán, 26:201) “Potom ich zobral vziatim Schopného, Drahého.” Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, videli Hussajnovi spoločníci Gabriela?” Imám odpovedal, “Áno.” Mufaddal sa opýtal, “Pod jednou podobou alebo pod mnohými podobami?” Imám odpovedal, “Skôr pod našou podobou.” Mufaddal nato, “Ó, Pane, kedy som ja videl Gabriela?” Imám povedal, “Videl si ho dnes.”

Mufaddal sa opýtal, “Kedy?” Imám Al Sádiq povedal, “V túto hodinu. Chcel by si, aby k tebe prehovoril?” Mufaddal odpovedal, “Pri Bohu, áno!” Imám nato, “Ó, Abul Khattab, a či si to ty, Ó, Gabriel?”

Abul Khattab povedal, “Pri Allahovi, som to ja, Gabriel. A pri Allahovi, ja som ten, ktorý bol vyslaný k prekliatemu Umarovi ibn Sádovi a ja som ten, ktorý k nemu prehovoril a vrazil jeho tvár do pekla. Jeho a všetkých jeho spoločníkov. A ja mám na starosti ich trest na základe príkazu Boha. Som spoločníkom prvého Adama a Boh mi prikázal zvolať na stvorenie jedným zvolaním a spojenia boli prerušené a ja som ich zviazal reťazami a pútami. A ja som spoločník Noeho a pozvánka jeho ľuďom k uctievaniu Allaha a Jeho Jedinosti, no oni to neuznali a tak som ich rozdelil tajfúnom. Ja som spoločníkom Abraháma, Hussajna. Popreli ho a hodili ho do ohňa. Pri Bohu, bol som s ním a nič zo žiary ohňa sa ma nedotklo ani jeho. A ja som spoločníkom Daniela a truhly a zvitkov a pri Bohu, ja sám som ich napísal vlastnou rukou a vlastným písmom a nikdy som nepochyboval a nepochybujem o Allahovom Božstve. Ja som spoločníkom Mojžiša a Ježiša a Mohameda a ja som Abul Khattab, otec dobra. Ja som ten, ktorý zvolal zvolaním na ľudí Lóta a ja som ten, ktorý ich zničil. Som v rukách každého Imáma v každom veku a čase v rôznych podobách, pod rôznymi menami. Ja som s Qaimom a som v jeho rukách.

Rozprášim utláčateľov Jeho mečom a On mi prikazuje a ja Ho počúvam. Dávam život a smrť a rozdeľujem obživu príkazom môjho Pána.”

Každý deň je Ášura, časť. 2 “Potom na nich Hussajn zvolal takým zvolaním, že sa na mieste rozplynuli.” Mufaddal povedal, “Ó, Pane, kam to zmizli?” Imám Al Sádiq odpovedal, “Vrátili sa k svojim spoločníkom bojovať proti Hussajnovi.” Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, bol v tom čas s Hussajnom nejaký z unitárnych veriacich?” Imám Al Sádiq odpovedal, “Mal pri sebe jedného z unitaristov a jeho maskovanie/clona je s nami.” Zrazu prišiel Abul Khattab a Mufaddal mu povedal, “Počúvaj, Ó, Abul Khattab, čo vraví môj Pán.” Vtedy Abul Khattab povedal, “Áno, bol som s ním.” Potom sa Imám Al Sádiq vrátil k tomu, čo hovoril, “Vskutku, keď obklúčili Hussajna, zavolal na Gabriela a Michaela a Israfela a oni mu odpovedali, ‘K tvojim službám, náš Pán.’ A tak im povedal, ‘Preneste ma do vzduchu,’ preto boli Hussajn a jeho zriadenec Gabriel vyzdvihnutí.” Potom Imám recitoval: {avšak oni v to neuveria, kým trest bolestný nezazrú} (Svätý Korán, 26:201) “Potom ich zobral vziatim Schopného, Drahého.” Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, videli Hussajnovi spoločníci Gabriela?” Imám odpovedal, “Áno.” Mufaddal sa opýtal, “Pod jednou podobou alebo pod mnohými podobami?” Imám odpovedal, “Skôr pod našou podobou.” Mufaddal nato, “Ó, Pane, kedy som ja videl Gabriela?” Imám povedal, “Videl si ho dnes.” Mufaddal sa opýtal, “Kedy?” Imám Al Sádiq povedal, “V túto hodinu. Chcel by si, aby k tebe prehovoril?” Mufaddal odpovedal, “Pri Bohu, áno!” Imám nato, “Ó, Abul Khattab, a či si to ty, Ó, Gabriel?” Abul Khattab povedal, “Pri Allahovi, som to ja, Gabriel. A pri Allahovi, ja som ten, ktorý bol vyslaný k prekliatemu Umarovi ibn Sádovi a ja som ten, ktorý k nemu prehovoril a vrazil jeho tvár do pekla. Jeho a všetkých jeho spoločníkov. A ja mám na starosti ich trest na základe príkazu Boha. Som spoločníkom prvého Adama a Boh mi prikázal zvolať na stvorenie jedným zvolaním a spojenia boli prerušené a ja som ich zviazal reťazami a pútami. A ja som spoločník Noeho a pozvánka jeho ľuďom k uctievaniu Allaha a Jeho Jedinosti, no oni to neuznali a tak som ich rozdelil tajfúnom. Ja som spoločníkom Abraháma, Hussajna. Popreli ho a hodili ho do ohňa. Pri Bohu, bol som s ním a nič zo žiary ohňa sa ma nedotklo ani jeho. A ja som spoločníkom Daniela a truhly a zvitkov a pri Bohu, ja sám som ich napísal vlastnou rukou a vlastným písmom a nikdy som nepochyboval a nepochybujem o Allahovom Božstve. Ja som spoločníkom Mojžiša a Ježiša a Mohameda a ja som Abul Khattab, otec dobra. Ja som ten, ktorý zvolal zvolaním na ľudí Lóta a ja som ten, ktorý ich zničil. Som v rukách každého Imáma v každom veku a čase v rôznych podobách, pod rôznymi menami. Ja som s Qaimom a som v jeho rukách. Rozprášim utláčateľov Jeho mečom a On mi prikazuje a ja Ho počúvam. Dávam život a smrť a rozdeľujem obživu príkazom môjho Pána.” Mufaddal povedal, “Potom pristúpili dvaja muži, ktorých som nepoznal.” Následne Imám Al Sádiq povedal, “Poznáš týchto dvoch?” Mufaddal odpovedal, “Nie, Pane.” Imám nato, “Tí dvaja sú Michael a Israfel. Jeden bol na východe a druhý na západe.” Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, čo tam robili?” Imám odpovedal, “Vyslal som ich na misiu.” Mufaddal sa opýtal, “Bol Abul Khattab s tebou v čase Allahovho Proroka a v čase Princa Veriacich, Alího?” Abul Khattab odpovedal, “Áno. A tiež v čase Ježiša a Mojžiša a Abraháma a Noeho a pred tým v čase Adama, mier s ním.” Mufaddal povedal, “Aká veľkolepá je záležitosť môjho Pána!” Vtedy sa Imám Al Sádiq pozrel na Mufaddala a povedal, “Ó, Mufaddal, bolo ti dané veľké privilégium. Naučil si sa ezoterické/vnútorné poznanie, preto musíš udržať tajomstvo Boha a nepovedz o tom nikomu, iba ak vernému oddanému priateľovi/veriacemu. Ak vyzdradíš tajomstvo našim nepriateľom, dopomohol si si k vlastnému zabitiu.” Mufaddal povedal, “Učiním tak. Ó, Pane, videl som zázraky z utajeného pred týmto stvorením a ľuďmi a ako nám radíš a prikazuješ nám zamlčať to.” Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, vskutku Allah miluje, keď je uctievaný v tajnosti.” Mufaddal nato, “Hovoríš pravdu, Ó, Majster a Pane a všetka chvála patrí Allahovi, Pánovi svetov.”

Mufaddal povedal, “Potom pristúpili dvaja muži, ktorých som nepoznal.”

Následne Imám Al Sádiq povedal, “Poznáš týchto dvoch?”

Mufaddal odpovedal, “Nie, Pane.”

Imám nato, “Tí dvaja sú Michael a Israfel. Jeden bol na východe a druhý na západe.”

Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, čo tam robili?” Imám odpovedal, “Vyslal som ich na misiu.”

Mufaddal sa opýtal, “Bol Abul Khattab s tebou v čase Allahovho Proroka a v čase Princa Veriacich, Alího?”

Abul Khattab odpovedal, “Áno. A tiež v čase Ježiša a Mojžiša a Abraháma a Noeho a pred tým v čase Adama, mier s ním.”

Mufaddal povedal, “Aká veľkolepá je záležitosť môjho Pána!”

Vtedy sa Imám Al Sádiq pozrel na Mufaddala a povedal,

“Ó, Mufaddal, bolo ti dané veľké privilégium. Naučil si sa ezoterické/vnútorné poznanie, preto musíš udržať tajomstvo Boha a nepovedz o tom nikomu, iba ak vernému oddanému priateľovi/veriacemu. Ak vyzdradíš tajomstvo našim nepriateľom, dopomohol si si k vlastnému zabitiu.”

Mufaddal povedal, “Učiním tak. Ó, Pane, videl som zázraky z utajeného pred týmto stvorením a ľuďmi a ako nám radíš a prikazuješ nám zamlčať to.”

Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, vskutku Allah miluje, keď je uctievaný v tajnosti.”

Mufaddal nato, “Hovoríš pravdu, Ó, Majster a Pane a všetka chvála patrí Allahovi, Pánovi svetov.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s