Al Haft Al Šaríf – Dvere #40

“Do poznania vnútorného/ezoterického o zabití Hussajna v časoch Bani Ummayah”

Mufaddal povedal, “Vyrozprávaj mi, Ó, Pane, príbeh o Hussajnovi a ako jeho zavraždenie a krvipreliatie vyzeralo tak, ako vyzeralo zabitie Mesiáša pre tých pred nimi.”

Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, to je tajomstvo spomedzi tajomstiev Allaha. Boh dal, aby to tak vyzeralo pred ľudmi a iba výnimoční vyvolení spomedzi Jeho uprednostnených a služobníkov a veriacich a presne vymedzených z Jeho stvorenia o tom vedia.

Vskutku Imám vstupuje do tiel ochotne a neochotne a ak chce, vystúpi z nich ochotne a neochotne tak, ako keď si človek strhne tričko… bez akýchkoľvek ťažkostí alebo pochybností. A tak keď sa zhromaždili proti Hussajnovi, aby ho zabili, Hussajn opustil jeho telo a Allah ho pozdvihol k Sebe a zabránil tak jeho nepriateľom, aby sa k nemu dostali. A Boh sa nahneval takým veľkým a tvrdým hnevom, že sa mu veľkosťou nemohli rovnať nebesá, ani zem, ani hory. Je v moci Allaha urýchliť ich trest, alo On je Trpezlivý, Silný a nebojí sa moci a Jeho sľub nie je nikdy porušený. A niet tých, čo by dokázali vysvetliť Jeho Múdrosť a to, ako sa opísal. Vraví, čo chce a objavuje sa pod akýmkoľvek závojom a iba tí, ktorí sa boja moci, sa ženú.

Lepšie povedané, ak Allah chce niečo stvoriť, povie ‘Buď’ a stane sa, pretože Boh sa nesnaží urýchliť trest. A keď Hussajn vyšiel do Iraku, Boh si ho vzal ako závoj. Hussajn neprešiel okolo nejakého domu bez toho, aby k nemu neprišiel Gabriel a neprehovoril s ním. Až nastal deň, kedy sa proti Hussajnovi zhromaždili vojaci, kone sa zoradili a odohrala sa vojna.

Bolo to práve vtedy, čo náš Pán Hussajn zavolal na Gabriela a povedal mu, ‘Ó, brat môj, kto som?’

Gabriel odpovedal, ‘Si Allah okrem ktorého niet iného Boha, Živý, Večný, Ten, ktorý dáva život a smrť. Si ten, ktorý príkaže nebesám a tie Ho počúvnu, zemi a tá sa je pripravená prijať Tvoje príkazy, horám, ktoré Ti odpovedajú a moriam, ktorá sa náhlia k Tvojej poslušnosti. Si Ten, na ktorého nesiaha žiadne sprisahanie ani ujma.

Hussajn povedal, ‘Ó, Gabriel.’

Al Hussajn pokračoval, ‘A či vidíš toto spiatočnícke stvorenie; ich vlastné ja k nim prehovára, aby zabili ich Pána kvôli ich vlastnej slabosti. No oni sa k tomu nikdy nedostanú ani k žiadnemu spomedzi Bohom preferovaných. Rovnako, ako nikdy nedostali Ježiša ani Princa Veriacich, Aliho. Urobili to, aby mučenie bolo pre nich povinným na základe dôkazov.’

Potom Hussajn povedal, ‘Ó, Gabriel, vyber sa k tomu prekliatemu stratenému tvrdohlavému obmedzenému (človeku) a povedz mu, ¨Proti komu to chceš bojovať?¨’

A tak si Gabriel na seba vzal podobu zvláštneho neznámeho muža a vstúpil k Umarovi ibn Sádovi, zatiaľ čo sedel na jeho kresle medzi jeho veliteľmi a strážcami a dverami. Gabriel infiltroval ich rady až sa dostal k nemu a stál rovno pred ním. Keď sa naň Umar ibn Sád pozrel, zostal vydesený.

Povedal mu, ‘Kto si?’ Gabriel odpovedal, ‘Som jeden zo služobníkov Allaha. Prišiel som sa ťa opýtať, proti komu sa to chystáš vstúpiť do vojny?’

Odpovedal, ‘Chcem bojovať proti Hussajnovi, Aliho synovi, a toto je kniha UbaidAllah ibn Ziáda, v ktorej mi prikazuje zabiť Hussajna, syna Aliho, a vrátiť sa späť s jeho hlavou.’ Gabriel nato, ‘Beda ti! Zabiť Pána svetov a Boha prvých a posledných a Stvoriteľa neba a zeme a všetkého, čo je v nich?’

Keď to Umar ibn Sád počul, zmocnil sa ho strach a svojim veliteľom povedal, ‘Berte ho mečom!’ A tak na nich Gabriel tak vychŕlil, že padli dozadu na tváre a prekliaty ibn Sád sa prevrátil zo svojho kresla. Keď on a jeho spoločníci opäť získali vedomie, zistili, že Gabriel je preč a nevideli nič. Preto v Umarovi ibn Sádovi začal narastať strach. Otočil sa k svojim spoločníkom a povedal, ‘Beda vám, počuli ste niekedy o niečom podobnom a videli ste niekedy niečo také?’

“Do poznania vnútorného/ezoterického o zabití Hussajna v časoch Bani Ummayah” Mufaddal povedal, “Vyrozprávaj mi, Ó, Pane, príbeh o Hussajnovi a ako jeho zavraždenie a krvipreliatie vyzeralo tak, ako vyzeralo zabitie Mesiáša pre tých pred nimi.” Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, to je tajomstvo spomedzi tajomstiev Allaha. Boh dal, aby to tak vyzeralo pred ľudmi a iba výnimoční vyvolení spomedzi Jeho uprednostnených a služobníkov a veriacich a presne vymedzených z Jeho stvorenia o tom vedia. Vskutku Imám vstupuje do tiel ochotne a neochotne a ak chce, vystúpi z nich ochotne a neochotne tak, ako keď si človek strhne tričko… bez akýchkoľvek ťažkostí alebo pochybností. A tak keď sa zhromaždili proti Hussajnovi, aby ho zabili, Hussajn opustil jeho telo a Allah ho pozdvihol k Sebe a zabránil tak jeho nepriateľom, aby sa k nemu dostali. A Boh sa nahneval takým veľkým a tvrdým hnevom, že sa mu veľkosťou nemohli rovnať nebesá, ani zem, ani hory. Je v moci Allaha urýchliť ich trest, alo On je Trpezlivý, Silný a nebojí sa moci a Jeho sľub nie je nikdy porušený. A niet tých, čo by dokázali vysvetliť Jeho Múdrosť a to, ako sa opísal. Vraví, čo chce a objavuje sa pod akýmkoľvek závojom a iba tí, ktorí sa boja moci, sa ženú. Lepšie povedané, ak Allah chce niečo stvoriť, povie ‘Buď’ a stane sa, pretože Boh sa nesnaží urýchliť trest. A keď Hussajn vyšiel do Iraku, Boh si ho vzal ako závoj. Hussajn neprešiel okolo nejakého domu bez toho, aby k nemu neprišiel Gabriel a neprehovoril s ním. Až nastal deň, kedy sa proti Hussajnovi zhromaždili vojaci, kone sa zoradili a odohrala sa vojna. Bolo to práve vtedy, čo náš Pán Hussajn zavolal na Gabriela a povedal mu, ‘Ó, brat môj, kto som?’ Gabriel odpovedal, ‘Si Allah okrem ktorého niet iného Boha, Živý, Večný, Ten, ktorý dáva život a smrť. Si ten, ktorý príkaže nebesám a tie Ho počúvnu, zemi a tá sa je pripravená prijať Tvoje príkazy, horám, ktoré Ti odpovedajú a moriam, ktorá sa náhlia k Tvojej poslušnosti. Si Ten, na ktorého nesiaha žiadne sprisahanie ani ujma. Hussajn povedal, ‘Ó, Gabriel.’ Al Hussajn pokračoval, ‘A či vidíš toto spiatočnícke stvorenie; ich vlastné ja k nim prehovára, aby zabili ich Pána kvôli ich vlastnej slabosti. No oni sa k tomu nikdy nedostanú ani k žiadnemu spomedzi Bohom preferovaných. Rovnako, ako nikdy nedostali Ježiša ani Princa Veriacich, Aliho. Urobili to, aby mučenie bolo pre nich povinným na základe dôkazov.’ Potom Hussajn povedal, ‘Ó, Gabriel, vyber sa k tomu prekliatemu stratenému tvrdohlavému obmedzenému (človeku) a povedz mu, ¨Proti komu to chceš bojovať?¨’ A tak si Gabriel na seba vzal podobu zvláštneho neznámeho muža a vstúpil k Umarovi ibn Sádovi, zatiaľ čo sedel na jeho kresle medzi jeho veliteľmi a strážcami a dverami. Gabriel infiltroval ich rady až sa dostal k nemu a stál rovno pred ním. Keď sa naň Umar ibn Sád pozrel, zostal vydesený. Povedal mu, ‘Kto si?’ Gabriel odpovedal, ‘Som jeden zo služobníkov Allaha. Prišiel som sa ťa opýtať, proti komu sa to chystáš vstúpiť do vojny?’ Odpovedal, ‘Chcem bojovať proti Hussajnovi, Aliho synovi, a toto je kniha UbaidAllah ibn Ziáda, v ktorej mi prikazuje zabiť Hussajna, syna Aliho, a vrátiť sa späť s jeho hlavou.’ Gabriel nato, ‘Beda ti! Zabiť Pána svetov a Boha prvých a posledných a Stvoriteľa neba a zeme a všetkého, čo je v nich?’ Keď to Umar ibn Sád počul, zmocnil sa ho strach a svojim veliteľom povedal, ‘Berte ho mečom!’ A tak na nich Gabriel tak vychŕlil, že padli dozadu na tváre a prekliaty ibn Sád sa prevrátil zo svojho kresla. Keď on a jeho spoločníci opäť získali vedomie, zistili, že Gabriel je preč a nevideli nič. Preto v Umarovi ibn Sádovi začal narastať strach. Otočil sa k svojim spoločníkom a povedal, ‘Beda vám, počuli ste niekedy o niečom podobnom a videli ste niekedy niečo také?’ Odpovedali, ‘Nikdy sme nepočuli a nevideli muža, ktorý by si bol takto dovolil na kráľa ako ty, ktorý má stráže a závoje a vojská a veliteľov.’ Sád nato, ‘Som znepokojený a ustarostený, že by sme ho mali chytiť a zabiť. Vychŕlil do našich tvárí taký pľuvanec, až sme v údive padli na zem.’ Prekliaty Umar ibn Sád pokračoval, ‘Povedzte mi, čo to má znamenať a čo môžeme robiť?’ A tak starý muž, ktorý bol prítomný, prehovoril, ‘Nech Boh napraví tvoje činy, Ó, Princ. Nebuď rozrušený tým, čo si videl. Možno to bol Iblís prekliaty, ktorý sa zjavil pred nami a tebou, aby nás vyľakal.’ Umar povedal, ‘Beda ti! Vskutku Iblís je jeden z našich pomocníkov a my sme na jeho strane a jeho vojská a sme zmluvne zaviazaní zabiť syna dcéry Allahovho Proroka. Tak ako by nás mohol zradiť a vyľakať? Pokiaľ ide o toho muža, som z neho znepokojený a odviedlo to moju pozornosť od mojej záležitosti.’ A tak starý muž pokračoval, ‘Nech Allah Princa napraví! Poznám realitu toho muža a nepozná ju nik okrem mňa.’ On nato, ‘Tak hovor.’ Starý muž povedal, ‘V skutočnosti sa Hussajn a jeho otec venovali mágii a dozaista sa k tebe dostali o tom zvesti. A zvykol tvrdiť, že jeho mágia je dôkazom.’ Umar nato, ‘Prehovoril si správne a máš pravdu. Už som niečo o tej mágii počul a táto záležitosť nemá iné vysvetlenie, než je mágia.  Zabudol som na to až do tohto momentu a keby nebolo teba a tvojho pripomenutia o jeho mágii, išiel by som do vojny a zdalo by sa mi a bol by som znepokojený, či nemám ustúpiť. No teraz mi prineste môj luk, pretože moje srdce je posilnené a môj strach pominul a urobím ťa svedkom toho, že je nevinný z toho, čo Ali ibn Abi Talib a jeho syn Hussajn praktizujú.’ Potom natiahol svoj luk. A svojim mužom povedal, ‘Budem prvým, ktorý vystrelí šíp do tábora toho čarodejníka!’ a prikázal ľuďom, aby pripravili seba a svoje zbrane na zabitie syna dcéry Božieho Proroka. A prví dvaja, ktorí šli so svojimi jednotkami vojakov napred, boli dvaja veľkí etiópski muži. Bolo to akoby ich oči boli žeravé uhlíky. Keď ich Hussajn videl, povedal Gabrielovi, ‘Chcem dať priviesť tých dvoch, aby som ich videl v ich Maskh inkarnáciach. V tom momente Gabriel natiahol vpred svoju ruku a zobral ich z ich koní a priviedol ich pred nášho Pána, Hussajna. A hľa, zrazu z nich boli dva barany. Vtedy na nich Hussajn zvolal zvolaním a povedal, ‘Vráťte sa do toho, podľa čoho vás poznajú.’ A boli tam. Dvaja čierni muži. Prekliati. V hlave každého z nich bola železná tyč. Prechádzala hlavami každého z nich a vychádzala z ich zadnice. Hussajn povedal, ‘Ó, brat môj, Gabriel, kto sú tí dvaja prekliati?’ Gabriel odpovedal, ‘Tí dvaja sú Sád a Muawiyah.’ Hussajn povedal, ‘Pristúpte bližšie, Ó, prekliati! Ako sa vám páči moja pomsta a mučenie vo vašom Maskh?” On (jeden z nich) povedal, ‘Videli sme tie najhoršie muky. Dostaň nás von z Maskh do ľudských tiel. Spoznali sme cestu pravdy, maj s nami zľutovanie, Ó, Najmilostivejší!’ Hussajn odpovedal, ‘Žiadna milosť pre vás od Boha. Namiesto toho reinkarnácie po tisíc rokov, kolo za kolom. Zakaždým s prísnejšími mukami ako odmena za to, čo ste si vyslúžili.’ Oni nato, ‘Zmiluj sa! Zmiluj sa!’ Hussajn povedal, ‘Žiadne odpustenie pre vás a žiadna milosť pretože Moja milosť a odpustenie patria uprednostneným a očisteným a moja pomsta… tá je pre nepriateľov Allaha a utláčateľov.’”

Odpovedali, ‘Nikdy sme nepočuli a nevideli muža, ktorý by si bol takto dovolil na kráľa ako ty, ktorý má stráže a závoje a vojská a veliteľov.’ Sád nato, ‘Som znepokojený a ustarostený, že by sme ho mali chytiť a zabiť. Vychŕlil do našich tvárí taký pľuvanec, až sme v údive padli na zem.’

Prekliaty Umar ibn Sád pokračoval, ‘Povedzte mi, čo to má znamenať a čo môžeme robiť?’

A tak starý muž, ktorý bol prítomný, prehovoril, ‘Nech Boh napraví tvoje činy, Ó, Princ. Nebuď rozrušený tým, čo si videl. Možno to bol Iblís prekliaty, ktorý sa zjavil pred nami a tebou, aby nás vyľakal.’

Umar povedal, ‘Beda ti! Vskutku Iblís je jeden z našich pomocníkov a my sme na jeho strane a jeho vojská a sme zmluvne zaviazaní zabiť syna dcéry Allahovho Proroka. Tak ako by nás mohol zradiť a vyľakať? Pokiaľ ide o toho muža, som z neho znepokojený a odviedlo to moju pozornosť od mojej záležitosti.’

A tak starý muž pokračoval, ‘Nech Allah Princa napraví! Poznám realitu toho muža a nepozná ju nik okrem mňa.’

On nato, ‘Tak hovor.’

Starý muž povedal, ‘V skutočnosti sa Hussajn a jeho otec venovali mágii a dozaista sa k tebe dostali o tom zvesti. A zvykol tvrdiť, že jeho mágia je dôkazom.’

Umar nato, ‘Prehovoril si správne a máš pravdu. Už som niečo o tej mágii počul a táto záležitosť nemá iné vysvetlenie, než je mágia.   Zabudol som na to až do tohto momentu a keby nebolo teba a tvojho pripomenutia o jeho mágii, išiel by som do vojny a zdalo by sa mi a bol by som znepokojený, či nemám ustúpiť. No teraz mi prineste môj luk, pretože moje srdce je posilnené a môj strach pominul a urobím ťa svedkom toho, že je nevinný z toho, čo Ali ibn Abi Talib a jeho syn Hussajn praktizujú.’ Potom natiahol svoj luk.

A svojim mužom povedal, ‘Budem prvým, ktorý vystrelí šíp do tábora toho čarodejníka!’ a prikázal ľuďom, aby pripravili seba a svoje zbrane na zabitie syna dcéry Božieho Proroka.

A prví dvaja, ktorí šli so svojimi jednotkami vojakov napred, boli dvaja veľkí etiópski muži. Bolo to akoby ich oči boli žeravé uhlíky. Keď ich Hussajn videl, povedal Gabrielovi, ‘Chcem dať priviesť tých dvoch, aby som ich videl v ich Maskh inkarnáciach. V tom momente Gabriel natiahol vpred svoju ruku a zobral ich z ich koní a priviedol ich pred nášho Pána, Hussajna. A hľa, zrazu z nich boli dva barany.

Vtedy na nich Hussajn zvolal zvolaním a povedal, ‘Vráťte sa do toho, podľa čoho vás poznajú.’

A boli tam. Dvaja čierni muži. Prekliati. V hlave každého z nich bola železná tyč. Prechádzala hlavami každého z nich a vychádzala z ich zadnice.

Hussajn povedal, ‘Ó, brat môj, Gabriel, kto sú tí dvaja prekliati?’ Gabriel odpovedal, ‘Tí dvaja sú Sád a Muawiyah.’

Hussajn povedal, ‘Pristúpte bližšie, Ó, prekliati! Ako sa vám páči moja pomsta a mučenie vo vašom Maskh?”

On (jeden z nich) povedal, ‘Videli sme tie najhoršie muky. Dostaň nás von z Maskh do ľudských tiel. Spoznali sme cestu pravdy, maj s nami zľutovanie, Ó, Najmilostivejší!’

Hussajn odpovedal, ‘Žiadna milosť pre vás od Boha. Namiesto toho reinkarnácie po tisíc rokov, kolo za kolom. Zakaždým s prísnejšími mukami ako odmena za to, čo ste si vyslúžili.’

Oni nato, ‘Zmiluj sa! Zmiluj sa!’

Hussajn povedal, ‘Žiadne odpustenie pre vás a žiadna milosť pretože Moja milosť a odpustenie patria uprednostneným a očisteným a moja pomsta… tá je pre nepriateľov Allaha a utláčateľov.’”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s