Al Haft Al Šaríf – Dvere #39

“Do ezoterického poznania Hussajnovho zavraždenia”

Mufaddal povedal, “Chcem sa ťa opýtať na verš:

{Ale zachránili sme ho pred veľkým krvipreliatim a nechali sme preň medzi generáciami (budúcimi) v časoch neskorších}
(Svätý Korán, 37:107-108)

Imám odpovedal, “V čase Abraháma…Imám Al Hassán bol Prorok Izák a Imám Al Hussajn bol Prorok Ismael.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, vyrozprávaj mi príbeh Mesiáša.”

Imám povedal, “Zdá sa ti, že Mesiáš má pri Allahovi lepšie postavenie než všetci proroci, poslovia a očistení miestodržitelia?   Ak Boh chce ukázať záležitosť, odhalí z nej časť, aby vnútorné/skryté mohlo byť odvodené od očividného. A v niečom naznačí pre všetko (to znamená Allah poukázal na Ježišov únik pred krížom ako indikáciu, že Bohom vyslaní a Ním vyvolení podobne neboli zabití ich nepriateľmi a iba v zjavnom sa zdá, že sa tak udialo a čo sa predpokladá o jednom prorokovi, to je pravdou o všetkých).

Preto nepohŕdajú schopnosťou Allaha a Jeho proroci, miestodržitelia a nepoškvrnení nie sú odrezaní od Veľkoleposti Allaha. A Hussajn, syn Alího, bol Bohu drahší, než aby ho nechal okúsiť bolesť železa v rukách neveriacich. Allah bol ďaleko od toho, aby ho nechal okúsiť bolesť železa a skutočne Boh má plány vľúdnosti pre Jeho uprednostnených a zachraňuje ich pred ich nepriateľmi.

A ničí Jeho nepriateľov a nepriateľov Jeho preferovaných na základe extrémnych dôkazov a vskutku Allah je Spravodlivý a neutláča a je Tolerantný a neblúdi. A Boh urobil s Hussajnom niečo, čo neurobil ani s Mesiášom, ani Zachariášom, ani Jánom, ani so žiadnym z prorokov.

Zavraždenie v očividnom bolo pre Ismaela, ktorý bol vykúpený veľkým zabitím a to je Hussajn, ktorý je ním a jeho menom a jeho rodom. A niet medzi nimi rozdielu. Je to, akoby boli jedným a v očividnom bol zabitý viac než tisíckrát, ako si predstavujú ľudia neviery, no Hussajnov príklad je podobný Mesiášovmu. A slová Boha:

{a za slová ich: “Veru sme zabili Mesiáša Ježiša, syna Márie, posla Božieho!” Ba! Oni ho nezabili ani neukrižovali, ale iba sa im tak zdalo. A veru tí, ktorí sú o ňom rozdielnej mienky, sú vskutku na pochybách o ňom. A nemajú o ňom vedomosti žiadne a sledujú iba dohady; a nezabili ho určite, naopak Boh ho k Sebe pozdvihol}
(Svätý Korán, 4:157-158)

Tento opis je opisom zabitia prorokov a miestodržiteľov a Bohom uprednostnených a Allah koná, čo chce. Čo vravia ľudia Kúfy na tento verš, Ó, Mufaddal?:”

{“Synu, videl som vo sne, že ťa mám obetovať; uváž a riekni, akú mienku máš?” I odvetil: “Otče môj, učiň, čo ti bolo prikázané; a ak bude Boh chcieť, nájdeš ma neochvejným.” A keď sa obaja do vôle Božej odovzdali a on položil ho čelom k zemi, zvolali sme naň: “Ó, Abrahám, veru si už preukázal, že videnie si za pravdivé považoval – a takto tých, ktorí dobro činia, odmeňujeme – veď bola to iba zjavná skúška!” A veľkou obeťou sme syna jeho vykúpili}
(Svätý Korán, 37:102-107)

Mufaddal povedal, “Chceš počuť to, čo vravia tvoji šia alebo to, čo vravia iní?”

Imám odpovedal, “Chcem počuť to, čo vravia iní.”

Mufaddal povedal, “Vravia, že Ismael bol vykúpený výmenou za ovcu raja.”

Imám Al Sádiq povedal, “SubhanAllah, vskutku Allah nestvoril nič pre raj, čo by potom mučil zabitím. Vyplýva to z ich neviery, keď tvrdia, že Boh priviedol ovcu z raja a zarezal ju bez toho, aby sa dopustila akéhokoľvek zločinu alebo hriechu a Allah je Spravodlivý. Ó, Mufaddal, povedz mi o vykupiteľovi a vykúpenom, ktorý má väčšiu pozíciu?”

Mufaddal sa opýtal, “Ako?”

Imám povedal, “’A veľkou obeťou sme syna jeho vykúpili’ a pre vykúpeného učinil záležitosť veľkolepou.”

Mufaddal povedal, “To je niečo, o čom nič neviem. Vyrozprávaš mi o tom?”

Imám povedal, “Beda ti, Ó, Mufaddal. Ak by ľudia poznali pravdu o tom krvipreliatí, ešte dlhý čas by boli v údive a ich mysle (by sa skrúcali) a ich neviera by narástla a tiež ich nepriateľstvo voči Allahovi a Jeho Prorokovi. No Boh zapečatil ich oči a ich srdcia a zakázal im poznať Jeho tajomstvo a jeho obsah.

Ó, Mufaddal, ovca, ktorou bol Hussajn vykúpený, bol idol. Idol Kuraišu – v tých časoch bol starým mužom v inkarnácii ovce. Ó, Mufaddal, a či si nevidel jeho dva rohy a ako vysia na Svätom dome (Kaaba)?”

Mufaddal povedal, “Áno, Pane.”

Imám povedal, “Tie rohy patria ovci, ktorou bol Hussajn vykúpený,” potom sa Imám začal smiať, až bolo vidieť jeho ďasná.

Mufaddal nato, “Ó, Pane, z čoho sa to smeješ?”

Imám povedal, “Keď sa ľudia zhromaždia v požehnanej Mekke, chcú sa pozrieť na rohy ovce s úžasom, pretože sú z raja a my sa na ne pozeráme s úžasom, pretože sú to rohy idolu. A tak ľudia premýšľajú o jednej veci a my zase o niečom inom. Ó, Mufaddal, čo nato hovoria moji šíti?”

Mufaddal odpovedal, “Ó, Pane, Džábbir vyrozprával od Imáma Al Báqira o Allahových slovách, ’A veľkou obeťou sme syna jeho vykúpili,’ že Izák je Hassán a Hussajn je Ismael.”

Imám povedal, “Povedali pravdu, pretože Hussajn má pri Bohu vyššie postavenie, než aby bol ponechaný napospas vrahom, ale ľudia nepoznajú pozíciu Allahom uprednostnených. Naši šia od nás počujú toto vnútorné/ezoterické poznanie Allaha a Jeho Miestodržiteľa a Proroka Mohameda a odovzdajú ho svojim veriacim bratom. A od iných než sú oni neprijímajú lži, zatiaľ čo Hussajn má pri Bohu väčšiu pozíciu a oni falšujú pravdu a lož dávajú do pozície pravdy. A Allah najlepšie pozná Svoju Jemnosť a Plánovanie. Jemu nie sú kladené otázky ohľadom toho, čo činí, no im otázky kladené budú.

{A Boh uvádza ľuďom podobenstvo, snáď sa spamätajú}
(Svätý Korán, 14:25)

{Hľa, ako im objasňuje znamenia a hľa, do akých lží sa dostali!}
(Svätý Korán, 5:75)

{Snáď budú o tom premýšľať}
(Svätý Korán, 59:21)

Preto Allah uvádza príklady pre ľudí z Jeho knihy a nerozumie im nik okrem tých, čo majú poznanie/gnostikov.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, pri Bohu, vyliečil si ma a zahnal si všetok môj žiaľ a starosti.”

Imám nato, “Vskutku Allah je liekom toho, čo je v hrudiach a je Vedením a Milosťou pre veriacich a vnútorné/skryté je to, čo je liekom pre hruď.”

Mufaddal povedal, “Všetká chvála a vďaka za to patrí Allahovi.”

Imám povedal, “Ó, Mufaddal, to je dôvod na zarezanie ovce. Nepovedal som ti detaily o dni, kedy sa zhromaždili, aby zabili Hussajna?”

Mufaddal nato, “Áno.” Koniec týchto dverí a mier.

Dvere # 39 “Do ezoterického poznania Hussajnovho zavraždenia” Mufaddal povedal, “Chcem sa ťa opýtať na verš: {Ale zachránili sme ho pred veľkým krvipreliatim a nechali sme preň medzi generáciami (budúcimi) v časoch neskorších} (Svätý Korán, 37:107-108) Imám odpovedal, “V čase Abraháma…Imám Al Hassán bol Prorok Izák a Imám Al Hussajn bol Prorok Ismael.” Mufaddal povedal, “Ó, Pane, vyrozprávaj mi príbeh Mesiáša.” Imám povedal, “Zdá sa ti, že Mesiáš má pri Allahovi lepšie postavenie než všetci proroci, poslovia a očistení miestodržitelia? Ak Boh chce ukázať záležitosť, odhalí z nej časť, aby vnútorné/skryté mohlo byť odvodené od očividného. A v niečom naznačí pre všetko (to znamená Allah poukázal na Ježišov únik pred krížom ako indikáciu, že Bohom vyslaní a Ním vyvolení podobne neboli zabití ich nepriateľmi a iba v zjavnom sa zdá, že sa tak udialo a čo sa predpokladá o jednom prorokovi, to je pravdou o všetkých). Preto nepohŕdajú schopnosťou Allaha a Jeho proroci, miestodržitelia a nepoškvrnení nie sú odrezaní od Veľkoleposti Allaha. A Hussajn, syn Alího, bol Bohu drahší, než aby ho nechal okúsiť bolesť železa v rukách neveriacich. Allah bol ďaleko od toho, aby ho nechal okúsiť bolesť železa a skutočne Boh má plány vľúdnosti pre Jeho uprednostnených a zachraňuje ich pred ich nepriateľmi. A ničí Jeho nepriateľov a nepriateľov Jeho preferovaných na základe extrémnych dôkazov a vskutku Allah je Spravodlivý a neutláča a je Tolerantný a neblúdi. A Boh urobil s Hussajnom niečo, čo neurobil ani s Mesiášom, ani Zachariášom, ani Jánom, ani so žiadnym z prorokov. Zavraždenie v očividnom bolo pre Ismaela, ktorý bol vykúpený veľkým zabitím a to je Hussajn, ktorý je ním a jeho menom a jeho rodom. A niet medzi nimi rozdielu. Je to, akoby boli jedným a v očividnom bol zabitý viac než tisíckrát, ako si predstavujú ľudia neviery, no Hussajnov príklad je podobný Mesiášovmu. A slová Boha: {a za slová ich: “Veru sme zabili Mesiáša Ježiša, syna Márie, posla Božieho!” Ba! Oni ho nezabili ani neukrižovali, ale iba sa im tak zdalo. A veru tí, ktorí sú o ňom rozdielnej mienky, sú vskutku na pochybách o ňom. A nemajú o ňom vedomosti žiadne a sledujú iba dohady; a nezabili ho určite, naopak Boh ho k Sebe pozdvihol} (Svätý Korán, 4:157-158) Tento opis je opisom zabitia prorokov a miestodržiteľov a Bohom uprednostnených a Allah koná, čo chce. Čo vravia ľudia Kúfy na tento verš, Ó, Mufaddal?:” {“Synu, videl som vo sne, že ťa mám obetovať; uváž a riekni, akú mienku máš?” I odvetil: “Otče môj, učiň, čo ti bolo prikázané; a ak bude Boh chcieť, nájdeš ma neochvejným.” A keď sa obaja do vôle Božej odovzdali a on položil ho čelom k zemi, zvolali sme naň: “Ó, Abrahám, veru si už preukázal, že videnie si za pravdivé považoval – a takto tých, ktorí dobro činia, odmeňujeme – veď bola to iba zjavná skúška!” A veľkou obeťou sme syna jeho vykúpili} (Svätý Korán, 37:102-107) Mufaddal povedal, “Chceš počuť to, čo vravia tvoji šia alebo to, čo vravia iní?” Imám odpovedal, “Chcem počuť to, čo vravia iní.” Mufaddal povedal, “Vravia, že Ismael bol vykúpený výmenou za ovcu raja.” Imám Al Sádiq povedal, “SubhanAllah, vskutku Allah nestvoril nič pre raj, čo by potom mučil zabitím. Vyplýva to z ich neviery, keď tvrdia, že Boh priviedol ovcu z raja a zarezal ju bez toho, aby sa dopustila akéhokoľvek zločinu alebo hriechu a Allah je Spravodlivý. Ó, Mufaddal, povedz mi o vykupiteľovi a vykúpenom, ktorý má väčšiu pozíciu?” Mufaddal sa opýtal, “Ako?” Imám povedal, “’A veľkou obeťou sme syna jeho vykúpili’ a pre vykúpeného učinil záležitosť veľkolepou.” Mufaddal povedal, “To je niečo, o čom nič neviem. Vyrozprávaš mi o tom?” Imám povedal, “Beda ti, Ó, Mufaddal. Ak by ľudia poznali pravdu o tom krvipreliatí, ešte dlhý čas by boli v údive a ich mysle (by sa skrúcali) a ich neviera by narástla a tiež ich nepriateľstvo voči Allahovi a Jeho Prorokovi. No Boh zapečatil ich oči a ich srdcia a zakázal im poznať Jeho tajomstvo a jeho obsah. Ó, Mufaddal, ovca, ktorou bol Hussajn vykúpený, bol idol. Idol Kuraišu – v tých časoch bol starým mužom v inkarnácii ovce. Ó, Mufaddal, a či si nevidel jeho dva rohy a ako vysia na Svätom dome (Kaaba)?” Mufaddal povedal, “Áno, Pane.” Imám povedal, “Tie rohy patria ovci, ktorou bol Hussajn vykúpený,” potom sa Imám začal smiať, až bolo vidieť jeho ďasná. Mufaddal nato, “Ó, Pane, z čoho sa to smeješ?” Imám povedal, “Keď sa ľudia zhromaždia v požehnanej Mekke, chcú sa pozrieť na rohy ovce s úžasom, pretože sú z raja a my sa na ne pozeráme s úžasom, pretože sú to rohy idolu. A tak ľudia premýšľajú o jednej veci a my zase o niečom inom. Ó, Mufaddal, čo nato hovoria moji šíti?” Mufaddal odpovedal, “Ó, Pane, Džábbir vyrozprával od Imáma Al Báqira o Allahových slovách, ’A veľkou obeťou sme syna jeho vykúpili,’ že Izák je Hassán a Hussajn je Ismael.” Imám povedal, “Povedali pravdu, pretože Hussajn má pri Bohu vyššie postavenie, než aby bol ponechaný napospas vrahom, ale ľudia nepoznajú pozíciu Allahom uprednostnených. Naši šia od nás počujú toto vnútorné/ezoterické poznanie Allaha a Jeho Miestodržiteľa a Proroka Mohameda a odovzdajú ho svojim veriacim bratom. A od iných než sú oni neprijímajú lži, zatiaľ čo Hussajn má pri Bohu väčšiu pozíciu a oni falšujú pravdu a lož dávajú do pozície pravdy. A Allah najlepšie pozná Svoju Jemnosť a Plánovanie. Jemu nie sú kladené otázky ohľadom toho, čo činí, no im otázky kladené budú. {A Boh uvádza ľuďom podobenstvo, snáď sa spamätajú} (Svätý Korán, 14:25) {Hľa, ako im objasňuje znamenia a hľa, do akých lží sa dostali!} (Svätý Korán, 5:75) {Snáď budú o tom premýšľať} (Svätý Korán, 59:21) Preto Allah uvádza príklady pre ľudí z Jeho knihy a nerozumie im nik okrem tých, čo majú poznanie/gnostikov.” Mufaddal povedal, “Ó, Pane, pri Bohu, vyliečil si ma a zahnal si všetok môj žiaľ a starosti.” Imám nato, “Vskutku Allah je liekom toho, čo je v hrudiach a je Vedením a Milosťou pre veriacich a vnútorné/skryté je to, čo je liekom pre hruď.” Mufaddal povedal, “Všetká chvála a vďaka za to patrí Allahovi.” Imám povedal, “Ó, Mufaddal, to je dôvod na zarezanie ovce. Nepovedal som ti detaily o dni, kedy sa zhromaždili, aby zabili Hussajna?” Mufaddal nato, “Áno.” Koniec týchto dverí a mier.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s