Al Haft Al Šaríf – Dvere #37 & #38

Dvere # 37

“Do poznania narodenia prorokov a miestodržiteľov a očistených a uprednostnených a dverí a závojov”

Mufaddal sa opýtal Imáma (pmsn) na narodenie miestodržiteľov.

Imám povedal, “Aké neuveriteľné, aké neuveriteľné, Ó, Mufaddal, a z toho plynie zázrak všetkých zázrakov. Ak narodenie veriaceho bolo také, aké potom musí byť narodenie prorokov a miestodržiteľov!

A vedz, že narodenie miestodržiteľov sa líši od narodenia veriacich tak, ako sa narodenie veriacich líši od narodenia neveriacich.

Preto matky miestodržiteľov sú úschovňou dôstojného tajomstva a príkazu Allaha.”

Mufaddal povedal, “Povedz mi, Ó, Pane, o narodení miestodržiteľov.”

Nato Imám povedal, “Prvý spomedzi zázrakov je, že matky miestodržiteľov sú muži a nie ženy.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, Subhanallah, ako je to možné?” Imám odpovedal, “Anjeli sú tí, ktorí majú obraz žien.” Potom Imám prečítal verš:

{A učinili z anjelov, ktorí sú služobníkmi Milosrdného, ženské bytosti. A či boli svedkami ich stvorenia? A zapísané bude svedectvo ich a vypočúvaní budú.}

(Svätý Korán, 43:19) “A či vieš, Ó, Mufaddal, kto sa tu mieni?” Mufaddal povedal, “Nie, Pane.” Imám nato, “Znamená to Fátima. Vieš, kto je to Fátima, Ó, Mufaddal?” Mufaddal odpovedal, “Iba môj Pán to vie.” Imám povedal, “Ó, Mufaddal, uprednostnil som ťa tvojou otázkou.”

Mufaddal povedal, “Iný než ty, všetká chvála patrí Allahovi, ktorý ma v tom požehnal a všetká vďaka za všetky Jeho požehnania a jemu patrí vďačnosťi za to a za Jeho navádzanie a za poznanie Ho.”

Potom Imám recitoval:

{Čokoľvek Boh otvorí ľuďom z milosti Svojej, to nik im nemôže zadržať, však čokoľvek On zadrží, to nik nemôže poslať okrem Neho. A On Mocný je a Múdry.}
(Svätý Korán, 35:2)

Mufaddal sa opýtal, “Aký je výklad tohto verša?”

Imám odpovedal, “To, čo Allah otvorí pre ľudí z vnútorného/ezoterického poznania, je milosť a je to špeciálna záležitosť, ktorú pre nich vymedzil. Ó, Mufaddal, vskutku ľudia si myslia, že matky miestodržiteľov rodia, no nečítal si súru:

{Hľa, prisahám pri tomto meste – ty voľne si žiješ v meste tom}. Nasledujúci verš má doslova dva významy: {A pri ploditeľovi a tom, čo splodil} alebo to môže znamenať {A pri ploditeľovi a on nesplodil, vskutku človeka sme ku strastiam stvorili!}
(Svätý Korán, 90:1-4)

Pretože tento verš ma ezoterický/vnútorný význam. Vidíš to ako ‘ploditeľ a splodil’ alebo ako ‘ploditeľ a neporodil/nesplodil’? A ako sa môže narodiť, keď Boh povedal, že ‘nesplodil’?”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, týka sa tento verš výlučne miestodržiteľov alebo zahŕňa aj zvyšok ľudí?”

Imám odpovedal, “Týka sa konkrétne miestodržiteľov.” Mufaddal povedal, “A čo Jeho slová, ‘vskutku človeka sme ku strastiam stvorili!’?”

Imám odpovedal, “Znamená to, že človek je otcom preferencií a on je prvý a vždy, keď sa v Koráne spomína diabol, ten je druhý.”

Potom Imám recitoval:

{V ten deň si bude neveriaci (Abu Bakr) ruky svoje hrýzť a vravieť: “Ó, kiež by som sa bol uberal cestou rovnakou s Poslom (Allahový)! Beda mi, kiež by som si toho (Umara) za priateľa nebral, veď on ma veru od pripomenutia odviedol po tom, čo sa mi ho dostalo}
(Svätý Korán, 25:27-29)

“Tým mieni, že druhý bol dezertérom otca preferencií.”

A Imám povedal, “‘vskutku človeka sme ku strastiam stvorili!’ znamená, že prvý má pochybnosti a je unavený v troch temnotách. V temnote brucha, temnote lona a temnote podobnosti a v týchto temnotách pojedá krv a menštruáciu. Ó, Mufaddal, veriaci je u Boha váženejší, než aby ho nakŕmil čímkoľvek z tohto a ty si to myslíš svojou mysľou. Teda sú toho nevinní.

Pokiaľ ide miestodržiteľov, sú podľa toho, čo som ti povedal.” Potom recitoval:

{Myslí si snáď, že ho nik nevidí? Môže vypínavo povedať: “Bohatstvo obrovské som utratil.” Domnieva sa snáď, že nad ním moc nik nemá?}
(Svätý Korán, 90:5-7)

“Vskutku, My nad ním moc máme a My ho potrestáme.”

Mufaddal povedal, “Ľudia sú teda zničení!”

Imám Al Sádiq povedal, “Ľudia sú naši šia. Tí, ktorí sú zničení, sú tí, ktorí počúvli našich nepriateľov.”

Mufaddal povedal, “Najviac by som si prial, aby si mi dorozprával o narodení miestodržiteľov.”

Imám Al Sádiq povedal, “Vskutku Allah stvoril telá miestodržiteľov ako veci na anjeloch, až kým nedosiahli ustanovený čas. Teda s čistotou anjelov, ako som ti povedal. Keď chce Boh ukázať Imáma v očividnom za účelom vycvičenia stvorenia, vyšle ducha/dušu, ktorá vstúpi do novorodenca, ktorý by mohol byť očistený od všetkých nečistôt a nepripravil preň náročnú úlohu v lone. No duch/duša doň vstúpi ako výcvik pre ľudí. A či vieš, Ó, Mufaddal, čo je toho príkladom?”

Mufaddal odpovedal, “Nie, Ó, Pane.”

Imám povedal, “Narodenie Imáma a jeho smrť nie sú narodením ani smrťou. Skôr sú príkladom človeka, ktorý nosí tričko a dá si ho dolu kedykoľvek chce.”

Imám povedal, “To preto Allah povedal

{hovoriť s niekym, kto ešte v kolíske je deckom?}
(Svätý Korán, 19:29)

“Z toho dôvodu si nepočul, čo Allah povedal o kolíske, keď povedal, ‘Ako máme rozprávať s niekym, kto je ešte v kolíske? Ale ja nie som dieťa, prišla ku mne Kniha pred tým, než ste ma vôbec videli. Vlastne do tohto tela som vstúpil počas rozpačitosti’ a takí sú miestodržitelia. A keby boli deťmi, nerozumeli by a nechápali a tak, ako som ti povedal o mužovi, ktorý nosil tričko a potom ho zo seba strhol a všetká chvála patrí Allahovi – navždy a mier.”

Dvere # 37 “Do poznania narodenia prorokov a miestodržiteľov a očistených a uprednostnených a dverí a závojov” Mufaddal sa opýtal Imáma (pmsn) na narodenie miestodržiteľov. Imám povedal, “Aké neuveriteľné, aké neuveriteľné, Ó, Mufaddal, a z toho plynie zázrak všetkých zázrakov. Ak narodenie veriaceho bolo také, aké potom musí byť narodenie prorokov a miestodržiteľov! A vedz, že narodenie miestodržiteľov sa líši od narodenia veriacich tak, ako sa narodenie veriacich líši od narodenia neveriacich. Preto matky miestodržiteľov sú úschovňou dôstojného tajomstva a príkazu Allaha.” Mufaddal povedal, “Povedz mi, Ó, Pane, o narodení miestodržiteľov.” Nato Imám povedal, “Prvý spomedzi zázrakov je, že matky miestodržiteľov sú muži a nie ženy.” Mufaddal povedal, “Ó, Pane, Subhanallah, ako je to možné?” Imám odpovedal, “Anjeli sú tí, ktorí majú obraz žien.” Potom Imám prečítal verš: {A učinili z anjelov, ktorí sú služobníkmi Milosrdného, ženské bytosti. A či boli svedkami ich stvorenia? A zapísané bude svedectvo ich a vypočúvaní budú.} (Svätý Korán, 43:19) “A či vieš, Ó, Mufaddal, kto sa tu mieni?” Mufaddal povedal, “Nie, Pane.” Imám nato, “Znamená to Fátima. Vieš, kto je to Fátima, Ó, Mufaddal?” Mufaddal odpovedal, “Iba môj Pán to vie.” Imám povedal, “Ó, Mufaddal, uprednostnil som ťa tvojou otázkou.” Mufaddal povedal, “Iný než ty, všetká chvála patrí Allahovi, ktorý ma v tom požehnal a všetká vďaka za všetky Jeho požehnania a jemu patrí vďačnosťi za to a za Jeho navádzanie a za poznanie Ho.” Potom Imám recitoval: {Čokoľvek Boh otvorí ľuďom z milosti Svojej, to nik im nemôže zadržať, však čokoľvek On zadrží, to nik nemôže poslať okrem Neho. A On Mocný je a Múdry.} (Svätý Korán, 35:2) Mufaddal sa opýtal, “Aký je výklad tohto verša?” Imám odpovedal, “To, čo Allah otvorí pre ľudí z vnútorného/ezoterického poznania, je milosť a je to špeciálna záležitosť, ktorú pre nich vymedzil. Ó, Mufaddal, vskutku ľudia si myslia, že matky miestodržiteľov rodia, no nečítal si súru: {Hľa, prisahám pri tomto meste – ty voľne si žiješ v meste tom}. Nasledujúci verš má doslova dva významy: {A pri ploditeľovi a tom, čo splodil} alebo to môže znamenať {A pri ploditeľovi a on nesplodil, vskutku človeka sme ku strastiam stvorili!} (Svätý Korán, 90:1-4) Pretože tento verš ma ezoterický/vnútorný význam. Vidíš to ako ‘ploditeľ a splodil’ alebo ako ‘ploditeľ a neporodil/nesplodil’? A ako sa môže narodiť, keď Boh povedal, že ‘nesplodil’?” Mufaddal povedal, “Ó, Pane, týka sa tento verš výlučne miestodržiteľov alebo zahŕňa aj zvyšok ľudí?” Imám odpovedal, “Týka sa konkrétne miestodržiteľov.” Mufaddal povedal, “A čo Jeho slová, ‘vskutku človeka sme ku strastiam stvorili!’?” Imám odpovedal, “Znamená to, že človek je otcom preferencií a on je prvý a vždy, keď sa v Koráne spomína diabol, ten je druhý.” Potom Imám recitoval: {V ten deň si bude neveriaci (Abu Bakr) ruky svoje hrýzť a vravieť: “Ó, kiež by som sa bol uberal cestou rovnakou s Poslom (Allahový)! Beda mi, kiež by som si toho (Umara) za priateľa nebral, veď on ma veru od pripomenutia odviedol po tom, čo sa mi ho dostalo} (Svätý Korán, 25:27-29) “Tým mieni, že druhý bol dezertérom otca preferencií.” A Imám povedal, “‘vskutku človeka sme ku strastiam stvorili!’ znamená, že prvý má pochybnosti a je unavený v troch temnotách. V temnote brucha, temnote lona a temnote podobnosti a v týchto temnotách pojedá krv a menštruáciu. Ó, Mufaddal, veriaci je u Boha váženejší, než aby ho nakŕmil čímkoľvek z tohto a ty si to myslíš svojou mysľou. Teda sú toho nevinní. Pokiaľ ide miestodržiteľov, sú podľa toho, čo som ti povedal.” Potom recitoval: {Myslí si snáď, že ho nik nevidí? Môže vypínavo povedať: “Bohatstvo obrovské som utratil.” Domnieva sa snáď, že nad ním moc nik nemá?} (Svätý Korán, 90:5-7) “Vskutku, My nad ním moc máme a My ho potrestáme.” Mufaddal povedal, “Ľudia sú teda zničení!” Imám Al Sádiq povedal, “Ľudia sú naši šia. Tí, ktorí sú zničení, sú tí, ktorí počúvli našich nepriateľov.” Mufaddal povedal, “Najviac by som si prial, aby si mi dorozprával o narodení miestodržiteľov.” Imám Al Sádiq povedal, “Vskutku Allah stvoril telá miestodržiteľov ako veci na anjeloch, až kým nedosiahli ustanovený čas. Teda s čistotou anjelov, ako som ti povedal. Keď chce Boh ukázať Imáma v očividnom za účelom vycvičenia stvorenia, vyšle ducha/dušu, ktorá vstúpi do novorodenca, ktorý by mohol byť očistený od všetkých nečistôt a nepripravil preň náročnú úlohu v lone. No duch/duša doň vstúpi ako výcvik pre ľudí. A či vieš, Ó, Mufaddal, čo je toho príkladom?” Mufaddal odpovedal, “Nie, Ó, Pane.” Imám povedal, “Narodenie Imáma a jeho smrť nie sú narodením ani smrťou. Skôr sú príkladom človeka, ktorý nosí tričko a dá si ho dolu kedykoľvek chce.” Imám povedal, “To preto Allah povedal {hovoriť s niekym, kto ešte v kolíske je deckom?} (Svätý Korán, 19:29) “Z toho dôvodu si nepočul, čo Allah povedal o kolíske, keď povedal, ‘Ako máme rozprávať s niekym, kto je ešte v kolíske? Ale ja nie som dieťa, prišla ku mne Kniha pred tým, než ste ma vôbec videli. Vlastne do tohto tela som vstúpil počas rozpačitosti’ a takí sú miestodržitelia. A keby boli deťmi, nerozumeli by a nechápali a tak, ako som ti povedal o mužovi, ktorý nosil tričko a potom ho zo seba strhol a všetká chvála patrí Allahovi - navždy a mier.”                 Dvere # 38 “Do poznania zabitia Imáma” Mufaddal povedal Imámovi Džáfarovi Al Sádiqovi, “Vyrozprávaj mi o smrti Imáma a jeho zabití a ako to je?” Imám sa usmial až mu bolo vidieť ďasná a potom povedal, “Musíš mať na mysli Al Hussajna a jeho zabitie. A zavraždenie Princa Veriacich a zabitie Zachariáša a zabitie Jána Krstiteľa (Prorok Jahjá) a ukrižovanie Ježiša. Je to vykonané.” Mufaddal povedal, “Bolo to v mojej hrudi.” Imám odpovedal, “Vskutku, Ó, Mufaddal, to všetko sú nepoškvrnení Boha a Jeho uprednostnení a Jeho dobro. A či si myslíš, že by im dovolil okúsiť bolesť z bolesti železa v rukách ich nepriateľov? Je to tak iba v domnelom (vyzerá to tak) ako potvrdenie Božieho dôkazu proti nim a o tom, že ich zabíjajú. Vskutku Allah pred tým chráni Jeho preferovaných a nepoškvrnených a mier.”

Dvere # 38

“Do poznania zabitia Imáma”

Mufaddal povedal Imámovi Džáfarovi Al Sádiqovi, “Vyrozprávaj mi o smrti Imáma a jeho zabití a ako to je?”

Imám sa usmial až mu bolo vidieť ďasná a potom povedal, “Musíš mať na mysli Al Hussajna a jeho zabitie. A zavraždenie Princa Veriacich a zabitie Zachariáša a zabitie Jána Krstiteľa (Prorok Jahjá) a ukrižovanie Ježiša.

Je to vykonané.”

Mufaddal povedal, “Bolo to v mojej hrudi.”

Imám odpovedal, “Vskutku, Ó, Mufaddal, to všetko sú nepoškvrnení Boha a Jeho uprednostnení a Jeho dobro. A či si myslíš, že by im dovolil okúsiť bolesť z bolesti železa v rukách ich nepriateľov? Je to tak iba v domnelom (vyzerá to tak) ako potvrdenie Božieho dôkazu proti nim a o tom, že ich zabíjajú. Vskutku Allah pred tým chráni Jeho preferovaných a nepoškvrnených a mier.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s