Al Haft Al Šaríf – Dvere #33, #34, #35, #36

“Do poznania posledného Adama a jeho éry”

Imám Al Sádiq povedal, “Vskutku Allah zniesol posledného Adama na konci čias a tajfúnov a stvoril preň a jeho semeno nebesá a zem. A vzduch a vodu a nebo a peklo, ako stvoril pre tých, ktorí boli pred tým, pretože Boh stvorí v každom nebi raj z dobrých skutkov Adama a jeho semena. A v každej zemi stvoril peklo z hriechov Iblísa a jeho semena a nebo je na nebesiach a peklo je v zemi.

A v nebesách stvoril oko/fontánu, ktorá sa často nazýva ‘fontána života’ a to je miesto odpočinku veriacich. Pretože ak veriaci zomrie, jeho duša je prenesená, až kým nie je pozdvihnutá do nebies podľa jej viery. Potom je ponorená do spomínanej fontány.

A keď je (duša) ponorená, zabudne na všetok žiaľ a bolesť, ktorej sa jej dostalo na tomto svete. A nosí svetelné telo a potom zostáva v nebi s anjelmi a keď jej dôjde dych, dostane ďaľšie svetlo.

A von výjde semeno, potom sa jeho duša vráti do semena presne v tom momente. To znamená, keď odíde dych a mier.”

Dvere # 34

“Do poznania veriacich a ako sa narodia a kde je ich destinácia a ako sú vrátení po ich smrti”

Mufaddal sa opýtal Imáma Džáfara Al Sádiqa, mier a požehnania s ním, na narodenie veriacich.

Imám odpovedal, “Duša každého veriaceho je po smrti vynesená k Imámovi Alímu, ktorý do nej nazrie. Ak išlo o skúšaného očisteného veriaceho, spolu s jeho dušou vystúpia do nebies anjeli a ponoria ju do fontány pri vstupe do nebeskej brány. Nazýva sa fontána života. Ak opúšťa svoje svetelné telo a žil v nebi s anjelmi a prorokmi, zatiaľ čo telo rastie v bruchu jeho matky. A v hodinu, kedy duša opustí jeho telo, do lona jeho novej matky padne spermia. A presne v tú hodinu a presne v ten čas spermia narastie na zrazenú krv/pijavicu. Keď sa stane zrazenou krvou/pijavicou, anjeli vezmú dušu spomedzi duší neveriacich a umiestna ju do zrazenej krvi a je mučená. Tak je duša neveriaceho potrestaná v lonách, v krvi a menštruácii a v temnote, až kým sa z nej nestane telo. Duša veriaceho je zatiaľ blažená v raji, zatiaľ čo oslabená duša neveriaceho je mučená, až kým sa z nej nestane embryo. Keď sa stane embryom, duša neveriaceho je umiestnená do toho tela, ktoré je v lone. Je zavesené dole hlavou so slabosťou v tele. A tak rastie a duša neveriaceho je mučená a zavesená dole hlavou v krvi a menštruácii a inom, čo sa nachádza v lone. Až kým telo nedosiahne svoj stanovený čas. Keď nastane stanovený čas, anjeli sa zhromaždia s dušou, ktorá je v nebi a uzavrú s ňou zmluvu. A je dané, aby žena dušu prepustila. A ak je veriaca duša pomalá vo svojom zostupe, prepustenie ženou trvá dlhšie a jej bolesť narastá. V tom momente je duša predvedená pred Pána a On vezme jej zmluvu na Seba po tom, čo ju uzavreli anjeli. Potom s ňou anjeli zostúpia a Imám je s nimi. A tak, keď dorazí do miesta ženy, anjeli ju napomenú napomenutím, že sa telo zo strachu pred vyhrešením anjelov preklopí. Vtedy výjde hlavou dole hlavou. A ak výjde von, anjeli doň umiestnia dušu veriaceho po tom, čo sa narodí.

A znamením narodenia sa veriaceho je, že ak je telo porodené a vstúpi doň duša, novorodenec sa pozrie na oblohu, pretože sa pozerá na Imáma a anjelov, ktorí zostúpili a tak jeho tvár ožije, usmeje sa a zasmeje sa pre jeho Imáma a anjelov. A nemračí sa ani v tú hodinu nevyzerá ponuro. To je znamením veriaceho a ak ho Imám a anjeli zanechajú, začne plakať.

A všetká chvála patrí Allahovi ako Sprievodcovi a Dôkazu a mier, koniec.”

Dvere # 35

“Do poznania narodenia neveriaceho”

Mufaddal sa opýtal, “Aké je narodenie neveriaceho?”

Imám Džáfar Al Sádiq odpovedal, “Narodenie neveriaceho je také, že keď je vrhnutý, pozrie sa na oblohu so strachom pred anjelmi, ktorí ho priniesli. Jeho tvár je pochmúrna a zamračená. Od toho momentu plače, zostáva nahnevaný, plačúci, zachmúrený a kričí, až kým ho anjeli neopustia. Iba vtedy sa jeho strach zmierni, utíši sa, jeho ja sa k nemu vráti a jeho plač ustane a to je znamenie jeho vrhnutia.

Pokiaľ ide o znamenie jeho narodenia, ak jeho duša opustí jeho telo počas smrti, v presne tú istú hodinu spermia vstúpi do lona jeho novej matky. A v čase, keď duch opustí telo, prídu anjeli, ktorý ho vezmú, až dosiahnu prvý vzduch prvej zemi, ktorá má prvý oheň/peklo. Vtedy je ponorený do fontány pekla, častokrát nazývanej fontána nízkych, pretože duše sa v tej fontáne stanú nízkymi/pokornými.

Potom ho do nej ponoria takým ponorením, že v tom nájde také množstvo božieho trestu, že ak by bol uložený vysokej hore, roztrúsila by sa. V tom momente zabudne na všetko dobré a chutné, čoho sa mu na svete dostalo a duša je vyslaná do ohňa na 40 dní, až kým sa zo spermie nestane zrazená krv. Potom ho anjeli vynesú z mučenia a uväznia ho v lone. Následne pokračuje v satí krvi a menštruácie a v pojedaní, až kým nenastane čas, kedy k nemu prídu anjeli mučenia.

Keď sa duša pozrie na anjelov mučenia, zmocní sa jej teror a začne sa obávať toho, že ju vrátia späť do fontány, v ktorej bola. V tom momente na ženu prídu pôrodné bolesti. A anjeli sú prítomní v podobe inej než je ich vlastná a prítomný je aj Imám, ktorý dušu napomenie posledným napomenutím.

A svoju hlavu otočí nadol zo strachu a hrôzy pred podobou Imáma. A tak novorodenec výjde von s plačom, zamračený a začne sa vyprázdňovať z hrdla a očí. A možno sa zo strachu otočí na brucho a na bok a ďalej narieka, až kým od neho neodíde Imám a anjeli a mier.”

Dvere # 35 “Do poznania narodenia neveriaceho” Mufaddal sa opýtal, “Aké je narodenie neveriaceho?” Imám Džáfar Al Sádiq odpovedal, “Narodenie neveriaceho je také, že keď je vrhnutý, pozrie sa na oblohu so strachom pred anjelmi, ktorí ho priniesli. Jeho tvár je pochmúrna a zamračená. Od toho momentu plače, zostáva nahnevaný, plačúci, zachmúrený a kričí, až kým ho anjeli neopustia. Iba vtedy sa jeho strach zmierni, utíši sa, jeho ja sa k nemu vráti a jeho plač ustane a to je znamenie jeho vrhnutia. Pokiaľ ide o znamenie jeho narodenia, ak jeho duša opustí jeho telo počas smrti, v presne tú istú hodinu spermia vstúpi do lona jeho novej matky. A v čase, keď duch opustí telo, prídu anjeli, ktorý ho vezmú, až dosiahnu prvý vzduch prvej zemi, ktorá má prvý oheň/peklo. Vtedy je ponorený do fontány pekla, častokrát nazývanej fontána nízkych, pretože duše sa v tej fontáne stanú nízkymi/pokornými. Potom ho do nej ponoria takým ponorením, že v tom nájde také množstvo božieho trestu, že ak by bol uložený vysokej hore, roztrúsila by sa. V tom momente zabudne na všetko dobré a chutné, čoho sa mu na svete dostalo a duša je vyslaná do ohňa na 40 dní, až kým sa zo spermie nestane zrazená krv. Potom ho anjeli vynesú z mučenia a uväznia ho v lone. Následne pokračuje v satí krvi a menštruácie a v pojedaní, až kým nenastane čas, kedy k nemu prídu anjeli mučenia. Keď sa duša pozrie na anjelov mučenia, zmocní sa jej teror a začne sa obávať toho, že ju vrátia späť do fontány, v ktorej bola. V tom momente na ženu prídu pôrodné bolesti. A anjeli sú prítomní v podobe inej než je ich vlastná a prítomný je aj Imám, ktorý dušu napomenie posledným napomenutím. A svoju hlavu otočí nadol zo strachu a hrôzy pred podobou Imáma. A tak novorodenec výjde von s plačom, zamračený a začne sa vyprázdňovať z hrdla a očí. A možno sa zo strachu otočí na brucho a na bok a ďalej narieka, až kým od neho neodíde Imám a anjeli a mier.” Dvere # 36 “Do poznania dvoch duší/duchov, ktoré sú uväznené v tele” Mufaddal povedal, “Povedz mi o dvoch dušiach, ktoré sú uväznené v tele a kam každá duša ide?” Imám Al Sádiq odpovedal, “Jedna z nich sa nazýva registrovaná/zaznamenaná.” “A z nej vychádza kýchanie, zívanie, triaška, príjemná vôňa a múdrosť v tele. To preto ak niekto kýchne, ľudia mu povedia, ‘Boh ti žehnaj,’ a ak zíva, natiahne sa. Pokiaľ ide o druhú zavesenú dušu, z nech vychádzajú výkaly a nechutné vetry, pretože vetry prúdia cez ústa a nos. Z toho dôvodu to, čo vychádza, prúdi zo spodu osoby a nevychádza sponad hlavy a to preto, že duša je obrátená naruby a mier.”

Dvere # 36

“Do poznania dvoch duší/duchov, ktoré sú uväznené v tele”

Mufaddal povedal, “Povedz mi o dvoch dušiach, ktoré sú uväznené v tele a kam každá duša ide?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “Jedna z nich sa nazýva registrovaná/zaznamenaná.”

“A z nej vychádza kýchanie, zívanie, triaška, príjemná vôňa a múdrosť v tele. To preto ak niekto kýchne, ľudia mu povedia, ‘Boh ti žehnaj,’ a ak zíva, natiahne sa. Pokiaľ ide o druhú zavesenú dušu, z nech vychádzajú výkaly a nechutné vetry, pretože vetry prúdia cez ústa a nos. Z toho dôvodu to, čo vychádza, prúdi zo spodu osoby a nevychádza sponad hlavy a to preto, že duša je obrátená naruby a mier.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s