Al Haft Al Šaríf – Dvere # 31 & # 32

“Do poznania trónu a jeho kútov”

Mufaddal recitoval:

{Toto sú znamenia Písma múdreho! Je snáď pre ľudí zvláštne, že sme vnukli mužovi jednému z nich: “Varuj ľudí a oznám zvesť radostnú tým, ktorí uverili, že u Pána svojho budú mať spravodlivé postavenie.” Neveriaci vravia: “Toto je veru kúzelník zjavný!” Pánom vašim je veru Boh, ktorý stvoril nebesá a zem v šiestich dňoch a potom sa na trón usadil (a jeho trón bol na vode), aby všetky veci riadil.}
(Svätý Korán, 10:1-3)

Imám Al Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, a či vieš niečo o tróne?” Mufaddal povedal, “Nie.”

A tak Imám povedal, “Vnútorný význam trónu sú štyri kúty alebo štyri osoby. Prvým kútom je Mohamed (pmsnajr). Allah je môj Vodca a Pán a ja som lídrom veriacich. Každý, koho vodca som, toho lídrom je Ali (pmsn). Druhý kút je Princ Veriacich. Tretí kút je Al Hassán. A štvrtý kút je Al Hussajn.”

Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, aký je význam Jeho slov, ‘A Jeho trón bol na vode?’

Imám Al Sádiq odpovedal, “A či nepoznáš toho výklad?”

Mufaddal povedal, “Nie.”

Imám nato, “Voda je poznanie a Jeho výrok Alímu je poznanie. A či si nepočul slová Boha:

{…a zosielame z neba vodu čistú, aby sme ňou oživili zem mŕtvu a napojili to, čo sme stvorili z dobytka a ľudí, mierou hojnou. A rozdeľujeme ju medzi nich, aby sa spamätali, avšak väčšina ľudí odmieta všetko okrem neviery.}
(Svätý Korán, 25:48-50)

A význam je, že z nebies zosielame čistú vodu, ktorá je poznaním. Allah ju očistil a vymedzil pre jeho vyvolených a prorokov a nepoškvrnených, aby sme ňou mohli dať život mŕtvej zemi a zmierňujeme smäd nami vyvolených z našich požehnaní týmto skrytým poznaním. A aké požehnanie je väčšie, než toto poznanie a mier.”

...a či si nepočul slová #Boha: {…a zosielame z #neba vodu čistú, aby sme ňou oživili #zem mŕtvu a napojili to, čo sme stvorili z dobytka a ľudí, mierou hojnou. A rozdeľujeme ju medzi nich, aby sa spamätali, avšak väčšina ľudí odmieta všetko okrem #neviery.} (#Svätý #Korán, 25:48-50) A význam je, že z #nebies zosielame čistú #vodu, ktorá je poznaním. #Allah ju očistil a vymedzil pre jeho #vyvolených a #prorokov a nepoškvrnených, aby sme ňou mohli dať #život mŕtvej zemi a zmierňujeme #smäd nami vyvolených z našich požehnaní týmto skrytým poznaním. A aké #požehnanie je väčšie, než toto #poznanie a mier.” https://helper313.wordpress.com/2016/10/07/al-haft-al-sarif-dvere-31-32/

Dvere # 32

“Do poznania hôr a oceánov a adamitských závojov”

Mufaddal sa opýtal Imáma Džáfara Al Sádiqa (pmsn) na Allahove slová:

{Boh je ten, ktorý stvoril sedem nebies a podobný počet zemí. A zjavenie Jeho zostupuje medzi nimi, aby ste sa dozvedeli, že Boh je nad každou vecou všemohúci a že Boh objíma vedením Svojim veci všetky.}
(Svätý Korán, 65:12)

Imám odpovedal, “Sedem nebies sú svetelné závoje. Čo sa týka zemí, tie sú siedmymi adamitskými závojmi.” Potom to Mufaddalovi vysvetlil a povedal, “Pokiaľ ide o význam:

{Vy vskutku nebudete veriť v toho, ktorý stvoril zem počas dvoch dní a pripisovať Mu chcete podobných? On Pánom ľudstva je všetkého! On umiestnil na nej pevne ukotvené hory a požehnal ju a rozdelil na nej potravu počas štyroch dní pre všetkých prosiacich rovnomerne. Potom k nebu vztýčil, čo dymom iba bolo, a povedal mu i zemi: Poďte ku Mne, či už chcete, alebo nie! A odpovedali: Pôjdeme dobrovoľne. A ustanovil ich ako sedem nebies počas dvoch dní a každému nebu poriadok jeho vnukol. A najbližšie nebo svietidlami a ochranou ozdobil. A také bolo predurčenie Mocného, Vševediaceho.}
(Svätý Korán, 41:9-12)

Význam verša hľadaj vo vnútornom/ezoterickom z nášho poznania, čo je v skutočnosti skrytým tajomstvom Allaha a Jeho zabezpečené poznanie.”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, špecifikuj pre mňa niečo z tohto poznania a aký je význam slov Pána, ‘a pripisovať Mu chcete podobných?’”

Imám odpovedal, “Znamená to, či Mu dávate závoje na roveň a počúvate ich tak, ako počúvate Allaha, Pána svetov, ktorý sa týmito závojmi zahalil? A vztýčil nad ne hory?”

Mufaddal povedal, “Ten verš je niečo, čo ľudia nedokázali vysvetliť.”

“Hory sú Imámovia, Ó, Mufaddal, a ak by nebolo Imámov, pochyboval by si o svojom náboženstve a zišiel by si z jasnej cesty. A zakazujú ti byť umelo strojený. A či si Ho nepočul povedať, ‘On umiestnil na nej pevne ukotvené hory,’ aby s tebou zatriasli, to znamená so zemou. Pretože zem sú veriaci a hory sú Imámovia, ako povedal Boh.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s