Al Haft Al Šaríf – Dvere # 29

“Do poznania slnka a mesiaca a ich stvorenie a ich príklady a aký je príklad dňa a noci” Imám Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, vskutku Allah stvoril slnko z vyššieho závoja a to je svetlo, ktorým sa On zahalil. To preto slnko začalo byť (uctievané) bez Boha a to kvôli ignorancii Iblísa a jeho chybe. A nazývame to slnkom, pretože sa opálilo od Allaha (dostalo svetlo od Boha), keďže svetlo bolo Allahovým závojom. A slnko bolo stvorené pre deň a Boh ho tým uprednostnil. Pretože príkladom dňa je imám. A príkladom noci je hudžat (Dôkaz). A príkladom slnka je Prorok (pmsnajr). A mesiac bol stvorený z nižšieho závoja a tak mesiac stvoril pre noc a uprednostnil ho tým. Pretože dorastá a cúva, až kým sa nevráti k svetelnému závoju. A príkladom mesiaca je Princ Veriacich spolu s arifín (tí, ktorí vedia). Čo sa týka ignorantov, (tí vravia), že naberá a znižuje sa vo svojích kvalitách. A príkladom slnka je Prorok Allaha (pmsnajr). Obieha, zväčšuje sa a vracia sa a je Jediný. Nič menej, nič viac. A príkladom noci a dňa sú tí, čo pochybujú a zbožní.” Mufaddal sa opýtal, “Prečo potom nie je mesiac uctievaný bez Boha, keďže uctievajú slnko?” Imám odpovedal, “Mesiac bol stvorený z nižšieho závoja a mier s poslami a všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi svetov.” {Pri nebi a At-Táriq! Vieš ty vôbec, čo je to At-Táriq (nocou putujúci)? Je to hviezda prenikavo žiariaca. A veru duša každá nad sebou strážcu má!} (Svätý Korán, 86:1-4) “Do poznania slnka a mesiaca a ich stvorenie a ich príklady a aký je príklad dňa a noci”

Imám Sádiq povedal, “Ó, Mufaddal, vskutku Allah stvoril slnko z vyššieho závoja a to je svetlo, ktorým sa On zahalil.

To preto slnko začalo byť (uctievané) bez Boha a to kvôli ignorancii Iblísa a jeho chybe. A nazývame to slnkom, pretože sa opálilo od Allaha (dostalo svetlo od Boha), keďže svetlo bolo Allahovým závojom.

A slnko bolo stvorené pre deň a Boh ho tým uprednostnil. Pretože príkladom dňa je imám. A príkladom noci je hudžat (Dôkaz). A príkladom slnka je Prorok (pmsnajr).

A mesiac bol stvorený z nižšieho závoja a tak mesiac stvoril pre noc a uprednostnil ho tým. Pretože dorastá a cúva, až kým sa nevráti k svetelnému závoju. A príkladom mesiaca je Princ Veriacich spolu s arifín (tí, ktorí vedia).

Čo sa týka ignorantov, (tí vravia), že naberá a znižuje sa vo svojích kvalitách.

A príkladom slnka je Prorok Allaha (pmsnajr). Obieha, zväčšuje sa a vracia sa a je Jediný. Nič menej, nič viac.

A príkladom noci a dňa sú tí, čo pochybujú a zbožní.”

Mufaddal sa opýtal, “Prečo potom nie je mesiac uctievaný bez Boha, keďže uctievajú slnko?”

Imám odpovedal, “Mesiac bol stvorený z nižšieho závoja a mier s poslami a všetká chvála patrí Allahovi, Pánovi svetov.”

{Pri nebi a At-Táriq! Vieš ty vôbec, čo je to At-Táriq (nocou putujúci)? Je to hviezda prenikavo žiariaca. A veru duša každá nad sebou strážcu má!}
(Svätý Korán, 86:1-4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s