Al Haft Al Šaríf – Dvere # 28

“Do poznania druhého maskh a rozdielu medzi prvým
a druhým Maskh”

Mufaddal povedal, “Aké je znamenie prvého Maskh a druhého a aký je medzi nimi rozdiel?”

Imám Džáfar Sádiq odpovedal, “Znamením je povolené (halal) a zakázané (haram). Všetko, čo bolo zakázané zarezať a jesť je haram a bolo to tak počas prvej doby pred vašou dobou a pred vašim Adamom.”

Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, existoval nejaký Adam pred siedmymi Adamami? A existovala nejaká zem a nebesá pred našou zemou a nebesiami?”

Imám odpovedal, “Ó, ignorant, vskutku Allah zotrváva a nikdy nevymizol. Vždy, keď započne Zem, stvorí pre ňu stvorenie odlišné od prvého stvorenia. A či si nenazrel do Maskh a jeho druhy? Vidíš medzi nimi iné než zverské/škaredé? To preto, lebo Boh zmenil ich formu z ich prvej formy a práve preto bolo zakázané zarezať ich a jesť.

Pretože boli potrestaní vo veku a boli zarezané a pojedané a pre každý národ je dovolené (halal) jesť iba to jedlo, ktoré bolo stvorené z ich hriechov. A ak by nebolo stvorené z ich hriechov, bolo by zakázané (haram) jesť.

A ďaľším znamením je, že osoba nemôže Bohu ponúknuť z Maskh to, čo nie je halal na zarezanie a jedenie, ale jeden môže obetovať všetko to, čo je halal zarezať a jesť, pretože to vzišlo z nich a ich hriechov. A stalo sa to pre vás halal zarezať, jesť, jazdiť a obetovať Allahovi.” Potom Imám recitoval:

{žiadna duša hriechmi obťažkaná neponesie bremeno iné}
(Svätý Korán, 6:164)

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, zdá sa mi, že haram na jedenie sú tí, na ktorých zosadlo súženie pred nami.”

Imám odpovedal, “Áno…”

“A či nevidíš, Ó, Mufaddal, že zvery a hyeny a veľryby sú spomedzi stvorení morí a zeme, ktoré je zakázané jesť a zarezať a nemôžu byť použité ako obeta Bohu?”

Mufaddal povedal, “Áno, koľko veľa je týchto druhov.”

Imám nato, “Pochop preto, že to sú tí, ktorí boli potrestaní v prvom veku a oddychujú od noža (zarezania).”

Potom sa Imám vrátil k jeho pôvodnému prejavu o siedmych Adamoch a Mufaddal povedal, “Čo potom?”

Imám recitoval:

{aby Boh mohol oddeliť zlé od dobrého, aby mohol postaviť jedného zlého proti druhému, aby ich všetkých zhromaždil a zaistil v pekle – a to budú tí, ktorí stratu utrpia. A tým, ktorí sú neveriaci, povedz, že ak prestanú, bude im odpustené to, čo sa už stalo; ak však znovu začnú, potom naplní sa obvyklý osud predošlých.}
(Svätý Korán, 8:37-38)

“To znamená v Maskh a inkarnáciach. A časové obdobie každého Adama na Zemi je sedem tisíc rokov, až kým veriaci nie je odovzdaný a očistený. A stane sa anjelom, zatiaľ čo Iblís a jeho prekliate semeno spočívajú v Maskh.

Potom Allah vratí veriacich z nebies na zem a prechádzajú inkarnáciami po tisíc rokov tak, ako Allah vrátl prvých.

“Do poznania druhého maskh a rozdielu medzi prvým a druhým Maskh” Mufaddal povedal, “Aké je znamenie prvého Maskh a druhého a aký je medzi nimi rozdiel?” Imám Džáfar Sádiq odpovedal, “Znamením je povolené (halal) a zakázané (haram). Všetko, čo bolo zakázané zarezať a jesť je haram a bolo to tak počas prvej doby pred vašou dobou a pred vašim Adamom.” Mufaddal sa opýtal, “Ó, Pane, existoval nejaký Adam pred siedmymi Adamami? A existovala nejaká zem a nebesá pred našou zemou a nebesiami?” Imám odpovedal, “Ó, ignorant, vskutku Allah zotrváva a nikdy nevymizol. Vždy, keď započne Zem, stvorí pre ňu stvorenie odlišné od prvého stvorenia. A či si nenazrel do Maskh a jeho druhy? Vidíš medzi nimi iné než zverské/škaredé? To preto, lebo Boh zmenil ich formu z ich prvej formy a práve preto bolo zakázané zarezať ich a jesť. Pretože boli potrestaní vo veku a boli zarezané a pojedané a pre každý národ je dovolené (halal) jesť iba to jedlo, ktoré bolo stvorené z ich hriechov. A ak by nebolo stvorené z ich hriechov, bolo by zakázané (haram) jesť. A ďaľším znamením je, že osoba nemôže Bohu ponúknuť z Maskh to, čo nie je halal na zarezanie a jedenie, ale jeden môže obetovať všetko to, čo je halal zarezať a jesť, pretože to vzišlo z nich a ich hriechov. A stalo sa to pre vás halal zarezať, jesť, jazdiť a obetovať Allahovi.” Potom Imám recitoval: {žiadna duša hriechmi obťažkaná neponesie bremeno iné} (Svätý Korán, 6:164) Mufaddal povedal, “Ó, Pane, zdá sa mi, že haram na jedenie sú tí, na ktorých zosadlo súženie pred nami.” Imám odpovedal, “Áno…” “A či nevidíš, Ó, Mufaddal, že zvery a hyeny a veľryby sú spomedzi stvorení morí a zeme, ktoré je zakázané jesť a zarezať a nemôžu byť použité ako obeta Bohu?” Mufaddal povedal, “Áno, koľko veľa je týchto druhov.” Imám nato, “Pochop preto, že to sú tí, ktorí boli potrestaní v prvom veku a oddychujú od noža (zarezania).” Potom sa Imám vrátil k jeho pôvodnému prejavu o siedmych Adamoch a Mufaddal povedal, “Čo potom?” Imám recitoval: {aby Boh mohol oddeliť zlé od dobrého, aby mohol postaviť jedného zlého proti druhému, aby ich všetkých zhromaždil a zaistil v pekle – a to budú tí, ktorí stratu utrpia. A tým, ktorí sú neveriaci, povedz, že ak prestanú, bude im odpustené to, čo sa už stalo; ak však znovu začnú, potom naplní sa obvyklý osud predošlých.} (Svätý Korán, 8:37-38) “To znamená v Maskh a inkarnáciach. A časové obdobie každého Adama na Zemi je sedem tisíc rokov, až kým veriaci nie je odovzdaný a očistený. A stane sa anjelom, zatiaľ čo Iblís a jeho prekliate semeno spočívajú v Maskh. Potom Allah vratí veriacich z nebies na zem a prechádzajú inkarnáciami po tisíc rokov tak, ako Allah vrátl prvých. To preto, aby mali miesto v Druhom Nebi, a tak to Boh činí s ľuďmi každého kola a ľuďmi každého Adama, až kým tak neučíní so šiestimi Adamami, príklad za príkladom, ako som ti opísal, až kým prvý Adam nevýjde v jeho čase, a to je Koniec časov a koniec kôl a tajfúnov. A to je Sedem Nebies a Sedem Zemí a Sedem Dní a Sedem Nocí a Allah povedal: {a noc sme učinili prikrývkou} (Svätý Korán, 78:10) To znamená, keď nosili pokrývku v telách. {a deň pre získavanie obživy sme vám stanovili} (Svätý Korán, 78:10) To znamená, keď sa vrátili na ich miesta v nebesách. To je moment, keď sú očistení a dokončili a žijú požehnaný naplnený život v nebi, ktoré sme pre nich stvorili z ich prác a mier.”

To preto, aby mali miesto v Druhom Nebi, a tak to Boh činí s ľuďmi každého kola a ľuďmi každého Adama, až kým tak neučíní so šiestimi Ada

mami, príklad za príkladom, ako som ti opísal, až kým prvý Adam nevýjde v jeho čase, a to je Koniec časov a koniec kôl a tajfúnov.

A to je Sedem Nebies a Sedem Zemí a Sedem Dní a Sedem Nocí a Allah povedal:

{a noc sme učinili prikrývkou}
(Svätý Korán, 78:10)

To znamená, keď nosili pokrývku v telách.

{a deň pre získavanie obživy sme vám stanovili}
(Svätý Korán, 78:10)

To znamená, keď sa vrátili na ich miesta v nebesách. To je moment, keď sú očistení a dokončili a žijú požehnaný naplnený život v nebi, ktoré sme pre nich stvorili z ich prác a mier.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s