Al Haft Al Šaríf – Dvere # 27

“Do poznania Dňa, kedy sú vyslaní/vzkriesení a Deň známeho času a je to jeden deň alebo dni…?!”

Imám Al Sádiq povedal, “Čítaj, Ó, Mufaddal, slová Allaha:

{v deň, keď zem bude nahradená zemou inou a nebo iným nebom a keď ľudia budú zoradení pred Bohom Jediným, Podmaniteľom}
(Svätý Korán, 14:48)

Mufaddal to prečítal a Imám povedal, “Zastav sa, Ó, Mufaddal. Boh vymení Zem za inú Zem a stvorí ju a stvorí iné Nebo. A (sú to) Jeho Autorita a Veľkoleposť, (ktoré) zotrvávajú navždy a tak opisuje Seba. A či si nepočul Jeho slová v Jeho štedrej knihe, keď spomína ľudí nebies a ľudí pekla?

Pretože Allah povedal:

{a zostanú tam naveky, kým nebesá a zem budú trvať a kým Pán tvoj nebude chcieť inak; a Pán tvoj je veru vykonávateľom toho, čo si praje}
(Svätý Korán, 11:107)

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, opíš mi, čo Allah stvorí.”

Imám Al Sádiq povedal, “Boh stvorí z Jeho vôle svetlo, ktoré je iné než prvé svetlo. Potom vynesie tiene iné než prvé tiene. Potom opíše obyvateľov druhého svetla tým, čím opísal obyvateľov prvého svetla. Uzavrie s nimi zmluvu tak, ako to urobil pred tým a prvé svetlo je silnejšie a lepšie než druhé.

A ak ich rozdelí v tieňoch, dá im zrodiť sa ako duchom, a tak sa vnímajú ako sa vnímalo prvé svetlo. Príklad po príklade. Preto sa chápu presne tak, ako sa videlo a chápalo prvé svetlo a prvé svetlo neporozumelo.

A vedelo, že začalo existovať po tom, čo nebolo a v tom spočíva uprednostnenie prvého svetla pred druhým. A potom ho Boh vycvičí a dá, aby Ho spoznalo podľa Jeho Jedinosti a Jedinečnosti. Potom sa velebil a oni Ho velebili a On sa oslavoval a oni Ho oslavovali

502d2e977ef2ce00962f08f939a48321-1Potom predniesli reč a svojho Pána poznali a vedeli, že boli stvorení, a že majú Stvoriteľa a Živiteľa.

A tak s nimi uzavrel zmluvu tak, ako ju uzavrel s prvým svetlom a diabli a démoni sú stvorení, ako som ti pred tým spomenul v súvislosti so svetlom a stvorením. A stvoril ich z ich hriechov, telá, to znamená hriechov ľudí rovnakým spôsobom ako v prípade prvých. A tiež z hriechov diablov rovnakým spôsobom ako v prípade prvých. Až kým nenaplnia ich termíny a vrátia sa v turnusoch a kolách. Potom ich uvedie do inkarnácií rovnakým spôsobom ako v prípade prvých. Veriacich v ľudských inkarnáciach a neveriacich v Maskh (zvieratá) presne ako tých v čase prvého Adama.

A tak Allahov súd/rozsudok prebieha naprieč Jeho stvorením a Jeho hodnoty prúdia naprieč Jeho Nebesá a Zem a Nebo a Peklo. On zotrváva a nepominul. Kráľ, Schopný, Mocný. Koniec a mier.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s