Al Haft Al Šaríf – Dvere # 26

“Do poznania duchov veriacich a či sú jedným alebo dvomi”

Mufaddal sa opýtal Imáma Sádiqa, “Povedz mi o duchoch, ktorí obývajú telá a strážia ich. Sú rovnakí v prípade veriacich a neveriacich?”

Imám odpovedal, “Duše diablov a duše zlých ľudí sú jedno a to isté. A duše veriacich a duše anjelov sú jedno a to isté; niet medzi nimi rozdielu. Je to tak preto, lebo duše veriacich a duše anjelov sú v zhode s dušami svätcov, prorokov a Bohom vyvolených. Tieto duše sú si navzájom známe a navzájom sa priťahujú.

Duše vyvolených a nepoškvrnených sú zo svetla, žiariace, a nie z temnoty.

A duše diablov a zlých ľudí a džinnov sú tiež navzájom v zhode, stojace proti dušiam svätcov a Bohom vyvoleným (prorokom, imámom, veriacim atď.)

A duše džinnov a zlých ľudí a diablov sú také isté, čierne a temné, bez svetla.”

Mufaddal sa opýtal, “Čo znamenajú Allahove slová?”:

{a budú na trónoch bratsky odpočívať a druh na druha sa dívať}

(Svätý Korán, 15:47)

Imám Al Sádiq povedal, “To znamená, že sú šťastní v poznaní a tešia sa z poznania. Žiaden z nich nemá viac poznania než druhý a jeden nemá prioritu pred druhým a niet medzi nimi nepriateľstva alebo nenávisti. Allah to vytrhol z ich sŕdc a dal, aby každý z nich patril medzi Jeho priateľov. Ak sa zhodujú na podmienke tohoto cyklusu, odpočívajú a to až po koniec sedem Adamov.

A povedal som ti, že každý Adam zostáva na Zemi z jeho semenom počas určitého časového obdobia, ktoré je nám známe.”

Mufaddal sa opýtal, “Stvorí po tom Boh nejaké stvorenie?”

Imám Al Sádiq odpovedal, “So svojou otázkou si prekotil kráľovstvo Allaha a Jeho schopnosi, beda… Beda… Vskutku On naďalej tvorí a nikdy neprestane tvoriť, udržiavať, prinášať život a smrť. A či chceš zastaviť autoritu Allaha a Jeho schopnosť a Jeho príkaz a Jeho zákaz?”

Mufaddal povedal, “Ó, Pane, ich učenci sa na tom zhodli.”

Imám Al Sádiq povedal, “Pri Bohu, kráľovstvo Najvyššieho postavili naruby a zrušili Jeho príkaz a Jeho zákaz. Teraz oni sami hlásajú, aký je príkaz a aký je zákaz, a že niet kráľovstva a autority.

Beda im! Nech Allah pomáha pred tým, čo vravia a mier.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s