Nealkoholické pivo, kniha Fátimy a kreslenie (Q&A)

95) Prečo väčšina ľudí nasleduje klam?

Pretože ľudia klam milujú, keďže sa zhoduje s ich túžbami a pretože väčšina z nich
nenávidí pravdu.

96) Je pitie nealkoholického piva haram?

Je to halal a všetká chvála patrí Allahovi.

97) Mal by byť manžel slobodomyseľný voči svojej manželke a načúvať jej radám a mali by byť navzájom voči sebe úprimní?

To závisí na povahe ich vzťahu a niet ujmy v načúvaní. Úprimnosť je nádherná vec, no nemala by sa prekročiť miera mravnosti a slušnosti. Napríklad manželka by nemala svojmu manželovi povedať, “ten chlap sa mi páči” alebo podobné záležitosti nemravnosti
a neslušnosti.

98) Zmienil sa Imám (pmsn) o knihe Fátimy (pmsn) (Mushaf Fatimah a.s.)?

Niečo také ako kniha Fátimy neexistuje.  Neexistuje písaná kniha,
ktorá by sa volala kniha Fátimy.

99) Je kreslenie haram?

Umenie kreslenia je rovnaké ako ostatné práce. Ak sa využíva zlým spôsobom, vtedy je haram a ak sa používa na dobré účely, v tom prípade je halal. V tomto umení je haram iba kreslenie obscénností a iných z vecí, ktoré sú haram, nech vám dá Allah úspech.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s